Інтер’єр свиней та методи його вивчення 

Поряд із візуальною оцінкою екстер’єру, промірами, визначенням маси свиней вивчати їх конституцію можна значно точнішими методами, що дозволяє вивчити структуру та функції органів, систем органів, тканин і різних залоз, які суттєво впливають на тип конституції, характер продуктивності. Необхідні знання більш глибоких біологічних процесів, що відбуваються в організмі свиней у різних умовах впливу зовнішнього середовища. Цього досягають при вивченні інтер’єру.

Під інтер’єром розуміють сукупність внутрішніх гістологічних, біохімічних та фізіологічних показників організму у зв’язку з його конституцією і напрямом продуктивності.

Інтер’єрний спосіб вивчення та оцінки якостей свиней повинен бути пов’язаний з екстер’єрним. Лише у цьому випадку можна розраховувати на якісні результати. Завданням інтер’єрного дослідження у зоотехнії є глибше вивчення конституції нормальних тварин головним чином для того, щоб вивчити їх племінну цінність, правильно провести відбір і знайти найкращі прийоми їх вирощування й експлуатації.

Для вивчення інтер’єру застосовують різні методи: анатомо-гістологічний, фізіологічний, хімічний, гематологічний, рентгеноскопічний, ендокринологічні. Деякі дослідження проводять прижиттєво, а інші пов’язані з необхідністю забою свиней.

При прижиттєвому дослідженні важливе значення має кров, яка відбиває найважливіші життєві прояви організму і дає можливість визначити конституціональні особливості, фізіологічний стан та характер продуктивності тварин.

У складі крові вивчають її формені елементи, вміст сухих речовин, лужний резерв, буферність, гемоглобін, білок, цукор: кальцій, фосфор, мікроелементи, вітаміни, антибіотики. Особливу увагу приділяють червоній крові, що тісно пов’язана з активністю окислювальних процесів та зумовлює важливі біологічні й господарські якості свиней.

Виявлено значно вищий вміст альбумінів у крові свиней спеціалізованого м’ясного типу порівняно з тваринами універсального напряму продуктивності.

Останніми роками розширюється вивчення груп крові свиней для використання їх у селекції. Встановлюється кореляція між групами крові та деякими господарсько-корисними ознаками – багатоплідністю, скороспілістю, оплатою кормів.

Частота дихання і пульсу в спокійному стані свиней вказує на рівень пристосування організму до легеневого обміну, на характер роботи серцево-судинної системи. Останню вивчають шляхом виміру кров’яного тиску та застосування електрокардіографії.

Стан шлункового травлення свиней можна визначити за допомогою обмінних дослідів, спрямованих на вивчення перетравності поживних речовин раціонів, фістулювання тварин для оцінки активності шлункових ферментів.

Шкіра та щетина також можуть бути об’єктами вивчення, оскільки вони пов’язані із конституцією свині.

Застосування сучасних приладів різної конструкції дає можливість надійно визначити товщину шпику у живих свиней та використовувати ці дані у цілеспрямованій селекції на підвищення м’ясності. Прогресом у свинарстві є використання рентгеноскопії та рентгенографії, які дозволяють при житті тварини спостерігати за станом багатьох важливих систем і органів та характером їх функцій.

Контрольний забій свиней з наступним розбиранням та обвалюванням туш значно поглиблює знання інтер’єру як показника конституції, коли кожен орган або тканину можна зважити, виміряти, встановити їх об’єм. Наприклад, визначено, що м’ясні та беконні свині відрізняються від свиней універсального типу не лише особливостями розвитку м’язів та підшкірного – жирового шару, а й мікроструктурою м’язових волокон. Свині різних конституціональних типів суттєво різняться між собою за розвитком кістяка, загальним виходом продуктів забою та їх якістю, морфологією і функцією щитовидної, надниркової та інших залоз. Гістологічні, біохімічні й біофізичні дослідження товщини м’язових волокон, функціонального стану органів і тканин, хімічного складу м’яса й сала, складу та міцності кісткової тканини супроводжуються встановленням внутрішньопородних і міжпородних особливостей свиней.

Особливе значення у формуванні конституціонального типу свиней мають залози внутрішньої секреції, пов’язані з діяльністю нервової системи. Різнобічне їх дослідження відкриває багато нового у вивченні діяльності організму як єдиної цілісної системи.

Лише вивчення інтер’єрних особливостей у динаміці і в зв’язку з різними зовнішніми та внутрішніми факторами, що впливають на ці особливості, може дати багатий матеріал для правильних уточнень і висновків у вивченні конституції та накреслити шляхи для управління процесами формування конституціональних типів свиней.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1637; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!