I-ВариантЭндокринді синдромдар 7 страница27. ЭКГ жоқ кезде де жүрекшелер фибрилляциясының диагнозын тұжырымдататын объективті белгілерді таңдаңыз:

A. +тұрақты түрінде – ырғақтың дұрыс болмауы; пульс дефицитінің нақталуы

B. кіші қанайналым шеңбеіндегі іркілітің болуы

C. бауырдың ұлғаюы

D. аяқтарының ісінуі

E. кезекті бір циклдардың түсіп қалуы мен дұрыс ырғық

 

28. Тәуліктік (Холтерлік) ЭКГ мониторлаудың диагноздық мүмкіндіктерін белгілеңіз

A. +қарыншалар жиырылуының минимум, орташа, максимум жиырылулары;

B. асистолалардың болуы; басқа да қарыншалық ырғақ бұзылыстары бағаланады

C. жүрек камералары гипертрофияларының, қан а,ымының турбуленттілігі бағаланады

D. +жыбыр аритмиясының, қарыншаүстілік ЭС, брадикардиялардың (тахи-бради – Шорт синдромы) өтпелі дамулары мен синутық ырғақтың қалыптасу кезеңдерібағаланады

E. жүрекішілік тромбтардың болуы мен лақтыру фракциясы бағаланады

F. қабырғалық және қақпақтық вегетациялардың (өсінділердің) болуыбағаланады

G. пульс тапшылығының болу-болмауы бағаланады

H. жүрекішілік және жүректен тыс шулардың болу-болмауы бағаланады

 

29. Жүрекшелер фибрилляциясының емдік мақсаттарына жатады (ҚР ДСМ ДЕХ мәліметтерге сәйкес, 2014г):

A. +жүрекшелер фибрилляциясыныңпароксизмдік түрінде синустық ырғақты қалыптастыру мен сақтау

B. +жүрекшелер фибрилляциясының тұрақты түрінде ЖЖС бақылау және жүрек шамасыздығының декомпенсациясының алдын алу

C. +тромбоэмболиялық асқынулардың алдын алу

D. жүректі нейро-вегетациялық бақылауды (гиперсимпатикотонияны)басу

E. электролиттік бұзылыстардың (гипокалиемия, гипомагниемия)коррекциясы

F. іркілістік пневмонияның емі

G. сол қарыншалық жедел шамасыздықтың емі

H. тәуліктік диурезді бақылау

30. Жүрекшелер фибрилляциясының тұрақты түрінің емінде тромбтық асқынулардың алдын алу мақсатында келесі антикоагулянттар мен дезагрегантарды қолданады:

A. +варфарин (МНО- 2-2,5); ацетилсалицил қышқылы 300 мгтәу.;клопидогрель 75 мгтәу.

B. альтеплаза, стрептокиназа

C. гепарин, фраксипарин

D. курантил до 300 мгтәу., пентоксифиллин ві тамшылатып

E. натрий цитраты, пиявит (порошок)

 

31. Жүрек ырғағының қарыншалық бұзылыстарында кенет жүректік өлімнің алдын алу мақсатында қолданады:

A. +бета-адреноблокаторларды (метопролол,бисопролол) және III кластың антиаритмиялық дәрмектерін (амиодарон, соталол)

B. жүрек гликозидтерін (дигоксин, корглюкон)

C. варфаринді (МНО- 2-2,5)

D. ацетилсалицил қышқылын 300 мгтәу.

E. клопидогрельді 75 мгтәу.

 

32. Кенет жүректік өлімнің алдын алу мақсатында ЖДП дәрігері келесі патологияларды анықтауы керек:

A. +анамнезіндесинкопалық жағдайлары бар; ЭКГ өзгерістері бар (Бругадасиндромы,WPW, QTинтервалы ұзарған)жас пациенттерді

B. синустық тахикардиясы мен бірлі-екілі қарыншалық ЭС бар жас пациенттерді

C. Гис шоғыры оң аяғының толық емес блогі баржас пациенттерді

D. жүрекшелік бірлі-екілі ЭСбаржас пациенттерді

E. билиарлы-кардиальді синдромы гастер-эзофагтік рефлюкстен дамыған жас пациенттерді

 

33. Кенет жүректік өлімдегі негізгі реанимациялық шараларды көрсетіңіз (жедел жәрдемнің арнайыландырылған бригадасы келгенге дейін, кез-кедген медициналық қызметкер жасауға міндетті)

A. дефибрилляция

B. +тыныс жолдарының өтімділігін қамсыздандыру, ӨЖВ-ИВЛ (ауызға-ауыз тыныс беру ); жүректің тікелей емес массажы

C. адреналинді жүрек ішіне енгізу

D. жүрек аймағына жұдырықпен соққы беру

E. өңеш арқылы электростимуляциялау

34. Жүректің қарыншалық ырғақ бұзылыстарындағы шұғыл госпитализациялау көрсетпелерені белгілеңіз:

A. қарыншалық ЭС Лаун

B. қарыншаүстілік пароксизмдік тахикардия, гемодинамикасы тұрақты

C. қарыншалық пароксизмдік тахикардия, гемодинамикасы тұрақты

D. қарыншалық ЭС Лаун 3

E. +қарыншалық пароксизмдік тахикардия, гемодинамикасы тұрақсыз

 

35. Амбулаторлық кезеңде ырғақ және өткізгіштік бұзылыстарының диагнозын нақтауда қолданылатын міндетті зерттеулер:

A. бас мисауытының рентгенографиясы, екі проекциядағы

B. +электрокардиография, Холтерлік мониторлау, ЭхоКГ

C. кеуде сарайы органдарының жалпы шолу жіне бүйірлік проекциядағы рентгенографиясы

D. қалқанша безінің УДЗ және тиреоидтық статусы

E. ультрадыбыстық допплерография (экстра –және интракраниальді тамырлардың патологиясына күдік туындағанда)

ІІІ-Вариант Аритмиялар

Сәйкестікті табыңыз.

 

36. Қарыншалық экстрасистолиялардың жіктемесінде Лаун 5 класты бөлген. Төменде келтірілген кластары мен олардың сипаттары арасында сәйкестік орнатыңыз(ПДЛ МЗ РК, 2014г):

1. 0 класс, Лаунмен-б                  а. қарыншалық ЭС сағатын 30 кем

2. 1 класс,  Лаунмен -аb. қарыншалық ЭС жоқ

3. 2 класс, Лаунмен -с                с. қарыншалық ЭС сағатын 30 көп

37. Қарыншалық экстрасистолиялардың жіктемесінде Лаун 5 класты бөлген. Төменде келтірілген кластары мен олардың сипаттары арасында сәйкестік орнатыңыз (ПДЛ МЗ РК, 2014г):

1. 3 класс, Лаунмен  -аа. қарыншалық мультиформалық ЭС

2. 4А класс Лаунмен -в             в. екеуі қатар (жұп) қарыншалық ЭС

3. 4Б классЛаунмен -с           с. 3 жіне одан көбі қатарқарыншалық ЭС

 

 

38. Қарыншалық экстрасистолиялардың жіктемесінде Лаун 5 класты бөлген. Төменде келтірілген кластары мен олардың сипаттары арасында сәйкестік орнатыңыз (ПДЛ МЗ РК, 2014г):

1. 3 класс, Лаунмен қарыншалық мультиформалық ЭС

2. 5 класс, Лаунменв.              в. R Т түскен (типа R на T)

 

39. J.T. Bigger қарыншалық ырғақ бұзылыстар жіктемесінде тұрақтылығы (тұрақты, тұрақсыз) мен жүректе органикалық патологияның бар-жоқтығыесепке алынған. J.T. Bigger бойынша қарыншалық ырғақ бұзылыстары мен олардың сипаттары арасында сәйкестік орнатыңыз (ПДЛ МЗ РК, 2014г):
1. Қатерсіз             а. жүрек ырғағынығ тұрақсыз бұзылысы,                                                                                   органикалық патология бар

2. Қатерлі в. жүрек ырғағынығ тұрақсыз бұзылысы,

                                                          органикалық патология жоқ

 

 

40. J.T. Bigger қарыншалық ырғақ бұзылыстар жіктемесінде тұрақтылығы (тұрақты, тұрақсыз) мен жүректе органикалық патологияның бар-жоқтығы есепке алынған. J.T. Bigger бойынша қарыншалық ырғақ бұзылыстары мен олардың сипаттары арасында сәйкестік орнатыңыз (ПДЛ МЗ РК, 2014г):

1. Қатерлі а.жүрек-тамыр жүйесінің органикалық патологиясын

                                                                         в 15-30% жағдайларды анықтай алмайды        

 

2. Идиопатиялық     в. жүрек ырғағының тұрақсыз бұзылысы,                                                                          органикалық патология бар, кенет жүректік

                                                          өлім қауібі жоғары

 

ПОРЯДОК

Каз аударылмаган

45.

1.вирусной этиологии,

2.Неревматический миокардит

3.диффузный,

4.острое течение,

5.полная АВБ.

6.МЭС синдром.

7.СНФК ІІІ.

Жауап-2,1,3,4,5,6

 

46.

1.СН ФК І.

2.вирусной этиологии,

3.очаговый,

4.острое течение.

5.АВБ ІІ степени, Мобитц ІІ.

6.Неревматический миокардит

Ж-6,2,3,4,5,1

 

47.

1.Хроническая ревматическая болезнь сердца.

2.Сочетанный митральный порок,

3.с преобладанием стеноза.

4.Осл.: фибрилляция предсердий, постоянная форма.

5.Желудочковые ЭС, Лаун 3.

6.СНФК ІІ.

Ж-1,2,3,4,5,6,

48.

1.Ишемическая болезнь сердца

2.с нарушением ритма по типу

3.желудочковой пароксизмальной тахикардий.

4.Осл.: ОЛЖН, сердечная астма.

Ж-1,2,3,4

 

49.

1.Синдром слабости синусового узла.

2.ПИМ (2012; 2013).

3.Ишемическая болезнь сердца

4.Синкопэ.

5.Осл.: СН ФК ІІ.

Ж-3,2,1,4,5

50.

1.Синкопэ

2.ПИМ (2013; 2014).

3.Стабильная стенокардия напряжение ФК 4.

4.Синдром слабости синусового узла.

5.Ишемическая болезнь сердца

6.Осл.: СН ФК ІV.

Ж-5,2,3,4,1

 

51..

1.Диффузный токсический зоб.

2.Тиреотоксическая кардиомиопатия.

3.Фибрилляция предсердий,

4.постоянная тахисистолическая форма.

5.Осл.: СН ФК ІІ.

Ж-1,2,3,4,5

 

52.

1.Осл.: СН ФК ІV.

2.Фибрилляция предсердий,

3.постоянная тахисистолическая форма.

4.Дилятационная кардиомиопатия.

5.Застойная пневмония.

Ж-4,2,3,1,5

 

53.

1.Гипертрофическая кардиомиопатия,

2.обструктивный вариант.

3.Желудочковая пароксизмальная тахикардия.

4.Осл.: ОЛЖН, сердечная астма.

Ж-1,2,3,4

 

54.

1.Внезапная сердечная смерть.

2.обструктивный вариант.

3.Гипертрофическая кардиомиопатия,

4.(Фибрилляция желудочков).

Ж-3,2,1,4

 

Асцит тақырып – 12

І- Вариант

 

1. Цирроздық және панкреатиттік асциттің дифференциялық диагнозы үшін маңызды:

A. +++компьютерлік томография

B. абдоминдік парацентез

C. іш қуысын ультра дыбысты тексеру

D. эндоскопиялық ретроградты холангио-панкреатография

E. теріішілік трансбауырлық холангиография

 

2. Тек оң қарыншалық созылмалы жетіспеушілікте кездеседі:

A. ентігу 

B. тахикардия  

C. +++асцит

D. цианоз

E. ісіну

 

3.Бауырдың ұлғаюы, асцит, аяқтарының ісінуі тән:

A. инфаркт миокардына

B. +++қан айналым жеткіліксіздігіне

C. стенокардияға

D. артериалык гипертензияға

E. өкпенің обструкциялық созылмалы ауруының компенсация сатысына

 

4.Қандай белгі порталык гипертензияға тән емес:

A. спленомегалия

B. асцит

C. өңештің варикозды кеңеюі

D. медуза басы

E. +++сарғаю

 

5.Бауыр циррозындағы асциттің даму механизміне:

A. +++барлық аталғандар

B. екіншілік гиперальдостеронизм

C. гипоальбуминемия

D. портальді гипертензи

E. аталғандардың бірде біреуі жатпайды

 

 

6.Науқаста іш қуысына біртіндеп сұйықтық жиналу, сарғаю, терісінің қышуы, мұрнынан қан кету, геморрагиялық пурпура, жайылған эхимоздар, іштің алдыңғы қабырғасы веналар кеңеюі, спленомегалия және динамикада бауыр көлемінің біртіндеп кішіреюі, өңеш венасының кеңеюі, билирубин деңгейінің 3 және одан көп рет жоғарылауы, аяқтарының ісінуі анықталады:

A. жүрек жетіспеушілігінде

B. +++бауыр циррозында

C. созылмалы алкогольді гепатитпен жүретін жүрек жетіспеушілігі

D. вирусты гепатит

E. аналық безінің ісігі

 

 

7.Плевралық қуысқа сұйықтықтың жылдам (қайталап) жиналуы ... белгісі:

A. висцераль қызыл жегінің

B. қанайналымның созылмалы жетіспеушілігінің

C. бронхтың аденкарциномасы

D. +++плевра мезотелиомасының

E. бауыр циррозы

 

 

8.Сол жақ қарыншаның жедел жеткіліксіздігінің патогналды симптомы:

A. мойын венасының ұлғаюы

B. +++жүректік астма

C. жағасы Стокстың

D. аяқтарының ісіну

E. бауырдың ұлғаюы

 

 

9.Созылмалы гепититтен бауыр циррозына өту белгілерін таңдауы:

A. +++аталғанның барлығы

B. өңеш венасының кеңеюі

C. геморроидальді түйіннің көрінуі

D. " медуза басы"

E. асцит

 

10.Біріншілік билиарлы цирроздың ерте белгісіне жатады:

A. сарғаю.

B. асцит.

C. венаның варикозды кеңеюі.

D. +++терінің қышуы

E. спленомегалия.

 

 

11. 23 жастағы науқаста, 4 жылдан бері жамбас сүйегінің остиомиелитінен зардап шегетін, гидроторакс, асцит, ісіну дамыды. Қарау кезінде нефроздық синдром, гепатоспленомегалия, қанда тромбоцитоз 868x109л, фибриногеннің өте жоғары деңгейі анықталды. Болжам диагнозы:

A. инфекциядан кейінгі гломерулонефрит

B. +++екіншілік амилоидоз, бүйректің зақымдануымен

C. декомпенсацияланған бауыр циррозы

D. гепаторенальдік синдром

E. миелопролиферациялық синдром

 

 

12. Спленомегалия, " медуза басы" және асцит кездеседі

A. созылмалы панкреатитте

B. вирусты гепатитте

C. панцирлом (сауытты) перикардитте

D. жильберауруында

E. +++порталық  гипертензияда

 

 

13.Цирроз және порталық гипертензиясымен жүретін науқастағы асциттің себебі болуы мүмкін:

A. бауырдан тыс блок

B. қан сары суындағы белоктың төмен концентрациясы

C. +++аталғандардың барлығы

D. бауырлық блок

Е. гипоонкостық қысым.

 

14. Жүректің созылмалы жеткіліксіздігінің ең жиі кездесетін себебін атаңыз:

A. ревматизмдік жүрек ақаулары

B. +++жүректің ишемиялық аурулары

C. артериалық гипертензия

A. кардиомиопатиялар (ДКМН,ГКМН, РКМН)

D. миокардиттер және кардиомиодистрофиялар.

 

15.Нефроздық синдром мен бүйректің функциясы сақталған науқас өлімінің ең мүмкін себептері:

A. +++барлық аталған себептер

B. гиповолемиялық шок

C. тромбоздар және эмболиялар

D. инфекциялық асқынулар

E. мидың ісінуі

 

16.Берже (IgА-нефропатия) ауруының белгілеріне біреуі жатпайды:

A. +++көптеген ауруларда нефроздық синдром кездеседі

B. клиникасында жиі симптомсыз гематурия кездеседі

C. жиі ұлдар және ер кісілер ауырады

D. респирациялық инфекциямен тығыз байланысты

E. шумақтардың мезангииінде IgА-шөгір патогномды белгі депозиттерінің

 

17.Келесі белгі нефроздық синдромның ең маңызды диагноздық симптомы:

A. гиперкоагуляция

B. ісіну

C. сарысудағы альбумин 30 г/л төмен

D. гиперхолестеринемия

E. +++тәуліктік протеинурия 3,5 г жоғары

 

 

18. Ересектердегі нефроздық синдромның ең жиі себебі:

A. минимальді өзгерістер

B. +++мембранозды  нефрит

C. іgА-нефропатия

D. барлық жауаптардың бәрі дұрыс

E. ешқайсысы дұрыс емес

 

19.Бауыр циррозына тән емес морфологиялық өзгерістер

A. регенерация

B.некроз

C.фиброз

D+++. майлы дистрофия

E.бауыр архитектоникасының қайта құрылуы

 

 

20. Алкогольді бауыр циррозында анықтауға болады

A. көрудің нашарлауын

B. +дюпюитрен контрактурасын

C.құлақ маңы безінің ұлғаюын

D.құлақ қалқанының регидтілігін

E.терең таңдайды

21.Біріншілік билиярлы бауыр циррозына тән көріністер

A.+++механикалық емес сарғаю

B.қатерлі клиникалық ағым


Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 283; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!