РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ.Загальні відомості про населений пункт.

Село Коршів, Коршівської сільської ради розташоване в східній частині Коломийського району на віддалі 15-18 км від районного центру м. Коломия, та на віддалі 55 км від обласного центру м. Івано-Франківська.

Протяжність села Коршів з півночі на південь становить 3,2 км, із заходу на схід – 5,05 км., протяжність села Ліски з півночі на південь –3,4 км, із заходу на схід – 2,9 км., протяжність села Казанів з півночі на південь – 2,2 км, із заходу на схід – 4,4 км.

Площа населених пунктів по проекту формування території і встановлення меж населених пунктів Коршів, Ліски, Казанів затверджених облрадою складає 1452,5 га, з врахуванням матеріалів інвентаризації Коломийської дистанції колії Львівської залізниці затверджених 6-сесією 5-го скликання від 31.01.2007 року 1497,3871 га . В форму 6-зем були включені земельні ділянки, які проектувались для внесення до меж населених пунктів, а документація по зміні меж населених пунктів не виготовлялась, тому нормативна грошова оцінка, земель сіл Коршів, Ліски, Казанів розробляється на основі відкоректованих планових матеріалів на територію, що відповідає існуючій межі сіл 1497,3871 га.

Територію населеного пункту Коршів з північного заходу на південний схід пересікає асфальтова дорога Черемхів - Городенка, від якої відгалужується дорога Коршів – Раківчик і проходить через село Казанів на село Раківчик; через села Казанів та Ліски проходить дорога місцевого значення Казанів - Ліски, також пересікають внутріквартальні дороги, які в даний час мають в основному задовільний стан. Крім автомобільних доріг між населеними пунктами проходить з північного заходу на південний схід Львівська залізниця Коломийської дистанції колії з передбаченою зупинкою поїзда в н/п Коршів.

Кількість жителів населеного пункту Коршів складає 2364 особи, Ліски 900 осіб, Казанів  складає 1050 осіб, а в населених пунктах нараховується відповідно 821 двір, 329 дворів та 360 дворів.

Село Коршів є адміністративно-територіальним центром Коршівської сільської ради.

Основною структурно-планувальною одиницею є квартали. Забудова одно і двохповерхова, садибного типу. Населений пункт електрифікований та майже повністю газифікований, а централізоване водопостачання, та каналізація відсутні.

 За функціональним призначенням територія населених пунктів ділиться на житлову забудову з ділянками для ведення особистого селянського господарства, землями комерційного використання, громадськими землями, землями промисловості, технічної інфраструктури та іншими землями.

За матеріалами економічної оцінки земель, проведеної в 1988 році, територія, на якій розташований населений пункт відноситься до 04 Івано-Франківського природно-сільськогосподарського району.

Працездатне населення, що проживає в селі, працює, в основному в місцевих установах та агропідприємствах, а також на підприємствах і установах міст Коломиї, Івано-Франківська та  виїжджають за межі області на тимчасові роботи.

По території сіл прокладені інженерні мережі: лінії електропередач, газопроводу та лінії зв’язку. Село підключене до повітряної лінії електропередач від ПАТ “Прикарпаттяобленерго”, газифікація населених пунктів здійснюється від Коломийського УЕГГ. Водопостачання проводиться від шахтних колодязів. Населення в основному користується надвірними вбиральнями, опалення – індивідуальне. Скотомогильник відсутній. Кладовище знаходиться в межах населених пунктів Коршів та Ліски.

Рельєф території населених пунктів рівнинно-хвилястий з помітним нахилом до залізниці, абсолютна висота найвищої точки в північно-західній частині 352,84 м.

Ґрунтовий покрив території сіл різноманітний. Це пов’язано з умовами клімату, рослинним покривом, рельєфом, ґрунтоутворюючими породами. Орні землі представлені дерново-підзолистими та дерновими глибокими глеюватими ґрунтами різного механічного складу.

Природно-кліматичні умови.

Кліматичні умови області дуже різноманітні. Це пояснюється не лише складністю рельєфу (горн, височини, рівнини, річкові долини та інше), але й наявністю великих масивів лісів. Тому забезпеченість теплом, вологою в районах області неоднакова.

В липні середньомісячна температура повітря в зоні Карпат гірських 12,7—15°, в Карпатському передгір’ї 16—19" і лісостеповій зоні 18- 19°, а в січні відповідно 6,7°, 4—5,5° і 4,5—5,1°. Максимальна температура влітку досягає 36—37°, а мінімальна в найбільш холодні зими мінус 31 — 33”. Середньорічна температура повітря стано­вить 7,4°. В середньому за рік випадає опадів у зоні Кар­пат гірських 700—1000 мм, в Карпатському передгір’ї і лісостеповій зоні — 550 650 мм . Близько 70% опадів припадає на теплий період року. Найменше їх буває в лютому — 20—22 мм.

Для більш чіткого визначення кліматичних ресурсів області її територію умовно поділено на чотири агрокліматпчні райони. В основу районування покладено термічні ресурси вегетаційного періоду (суми середньодобових температур за період з температурами понад 10°) та ступінь зволоження.

Передгірний агрокліматичний район. До його складу входить адміністративні райони Карпатського передгір’я: Коломийський, Івано-Франківський, Калуський, східна частина Надвірнянського, Богородчанського і Косівського районів. Суми температур понад 10° становлять тут 2200—2500°, опадів за цей період випадає 450—550 мм, а за рік 630—900 мм. Середня тривалість без морозного періоду дорівнює 150—170 днів, вегетаційного 190—215 днів. Весняні приморозки припиняються в середньому наприкінці квітня, а перші осінні настають у се­редині вересня. Величина гіротермічного коефіцієнта становить 2,0. Число днів з сніговим покривом досягає 105. Середня висота снігового покриву на полях дорівнює 6—13 см^)

В зоні лісостепу і Карпатського передгір’я переважають північно-західні і західні вітри (понад 50%), майже ,10% становлять вітри східного і південно-східного напрямку. Взимку і навесні панують східні вітри, влітку і восени північно-західні. В зоні Карпат гірських напрям їх обумовлений орографією місцевості, тут характерні гірсько-долинні вітри. На території області переважають вітри з невеликою швидкістю до 20 м/сек.

Ґрунтово-кліматичні умови наддністрянського і північно-східного агрокліматичних районів області дуже . сприятливі для вирощування цукрових буряків, озимої пшениці й кукурудзи, з перевагою останньої в південно-вхідному агрокліматичному районі. Час сівби озимих культур останні дні серпня перші дні вересня, (сходи з’являються на 7—8-й день після сівби. На час сівби озимих культур запаси продуктивної вологи в шарі ґрунту 0—20 см становлять близько 25 мм . За осінньо-зимовий період середні запаси вологи в шарі ґрунту

0.20 см збільшуються до 40—50 мм, у метровому шарі

до 180—190 мм.

Розподіл вологи тісно пов’язаний з рельєфом місцевості. Лісостеп і Карпатське передгір’я характеризують її слабо хвилястим та рівнинним рельєфом з вираженим мікрорельєфом. Поверхневий стік води відсутній або слабий, за винятком вузьких вододілів і схилів, де розвинена водна ерозія ґрунтів. Запаси вологи тут великі. Щорічно відновлюється запас вологи в шарі розташування кореневої системи рослим, значна кількість вологи просочується в глибокі, недоступні для рослин шари ґрунту.

Гірський агрокліматичний район характеризується переважно вузько-хвилястим і гірським рельєфом силь­но підвищених територій корінного плато. Тут проходить густа мережа вироблених балок (глибоких, з великою протяжністю і дуже розгалужених), що розчленовують місцевість па вузькі вододіли з перевагою схилів на плато. Така будова поверхні сприяє стоку води під час сніготанення та великих дощів обложного і зливового ха­рактеру, а тому сильно розвинена ерозія ґрунтів. Ґрунти, що залягають на схилах південної експозиції, менш забезпечені вологою, ніж на плато і схилах північної експозиції, оскільки основна маса води стікає по схилах у балки, інтенсивніше випаровується, а в глиб ґрунту просочується невелика кількість її. По дну балок, у низинах, навпаки, ґрунти перенасичені вологою, завдяки не­глибокому заляганню ґрунтових вод та стоку їх з прилеглих схилів.

В гірській зоні землеробство розвинене слабо, зате тут є можливості для розвитку тваринництва.


Дата добавления: 2018-10-25; просмотров: 198; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!