Нормативно-правові акти, які регулюють методичні засади здійснення грошової оцінки земель в Україні.Сферу застосування грошової оцінки земель визначає Земельний кодекс України, Закон України «Про оцінку земель», «Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населеного пункту» та «Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населеного пункту» .

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для:

- визначення розміру земельного податку;

- державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом;

- орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності;

- втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

- під час розроблення показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Нормативно-правовою та методичною базою грошової оцінки є:

- Земельний кодекс України;

- Закон України про оцінку земель;

- Закон України “Про внесення змін і доповнень до Закону України про плату за землю”;

Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населеного пункту (затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. за № 213), з урахуванням змін, внесених згідно постанови Кабінету Міністрів України від 5.07.2004р. №843 та від 31.10.2011р. №1185.

Порядок грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населеного пункту (затверджений спільним Наказом Держкомзему, Мінбудархітектури, Мінагрополітики України та Української академії аграрних наук №18/15/21/11 від 25.01.2006р.);

Лист Дерземагентства України «Про індексацію нормативної грошової оцінки земель»;

Стандарт Держкомзему СОУ ДКЗР 0032632-012:2009 «Оцінка земель. Правила розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту»;

Відповідно до ст.206 Земельного Кодексу України від 25.10.2011 року №2768-ІІІ (ЗКУ) використання землі в Україні є платним. Податковий Кодекс України від 02.10.2010 року №2755-VІ (ПКУ) встановлює, що плата за землю належить до загальнодержавних податків і зборів, справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності. Земельний податок справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів (п. 14.1.72.ст.14 ПКУ) та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної форм власності визначаються залежно від їх нормативної грошової оцінки.

Нормативній грошовій оцінці підлягають землі всіх категорій за основним цільовим призначенням, які розташовуються в адміністративних межах сіл Коршів, Ліски, Казанів . Забудовані землі, землі лісового та водного фонду, а також усі інші землі у встановлених межах населеного пункту (окрім земель сільськогосподарського використання) оцінюються по єдиній методиці. Землі сільськогосподарського використання оцінюються за агровиробничими якостями ґрунтів.

Грошова оцінка земель населеного пункту є капіталізованим рентним доходом із земельної ділянки.

В населених пунктах рентний дохід виникає, перш за все, завдяки зручності місце розташування земельної ділянки та рівню її інфраструктурного облаштування.

На розмір рентного доходу впливають:

місцеположення населеного пункту у територіальних системах виробництва й розселення;

рівень інженерно-транспортного облаштування, природно-кліматичні та інженерно-геологічні умови, архітектурно-ландшафтна та історико-культурна цінність, екологічний стан території населеного пункту;

характер функціонального використання земельної ділянки.

Відповідно до «Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населеного пункту» грошова оцінка 1м2 земельної ділянки визначається за формулою 1:

 

                            (1)

де:

Цн - нормативна грошова 1м2 земельної ділянки, (у грн.);
В - витрати на освоєння та облаштування території в розрахунку на 1м2 (у гривнях);
Нп - норма прибутку (6%);
Нк - норма капіталізації (3%);
Кф - коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (під житлову та громадську забудову, для промисловості, транспорту тощо);
Км - коефіцієнт, який характеризує місце розташування земельної ділянки.

Витрати на освоєння та облаштування території (В) включають відновну вартість, як первісну вартість, що змінюється після переоцінки інженерної підготовки, головних споруд і магістральних мереж водопостачання, каналізації, теплопостачання, електропостачання (включаючи зовнішнє освітлення), слабкострумових пристроїв, газопостачання, дощової каналізації, вартість санітарної очистки, зелених насаджень загального користування, вулично-дорожньої мережі, міського транспорту за станом на початок року проведення оцінки.

Коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (Кф), враховує відносну прибутковість наявних в її межах видів економічної діяльності і встановлюється для певних категорій забудованих земель: житлової забудови, промисловості, гірничої промисловості та відкритих розробок, земель комерційного використання, громадського призначення, земель змішаного використання, транспорту та зв'язку, технічної інфраструктури, ландшафтно-рекреаційних територій та інших земель.

Переоцінка витрат здійснюється за індексами вартості основних фондів у відповідності до чинного законодавства України.

Коефіцієнт, який характеризує місце розташування земельної ділянки (Км), враховує вплив ренти місцеположення на загальний рентний дохід.

Значення даного коефіцієнту обумовлюється інтегрованою дією регіональних, зональних та локальних груп факторів і обчислюється за формулою 2:

 

,                 (2)

де:

Км1 - регіональний коефіцієнт, який характеризує залежність рентного доходу від місцеположення населеного пункту у загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва і розселення;
Км2 - зональний коефіцієнт, який характеризує залежність рентного доходу від ступеню містобудівної цінності території населеного пункту (економіко-планувальної зони);
Км3 - локальний коефіцієнт, який характеризує залежність рентного доходу від особливостей місцеположення земельної ділянки в межах економіко-планувальної зони.

Процедура виконання нормативної грошової оцінки земель населеного пункту визначена «Порядком нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населеного пункту».

1.  Визначається базова, середня для даного населеного пункту, вартість 1м2 земель, яка залежить від місця розташування населеного пункту в загальнодержавній, регіональній та місцевій системах виробництва й розселення, рівня освоєння та облаштування території.

2. Базова вартість 1м2 земель диференціюється в межах населеного пункту за економіко-планувальними зонами, які встановлюються з урахуванням факторів, котрі впливають на розмір рентного доходу, тобто:

- неоднорідність функціонально-планувальних якостей території;

- доступність до центру населеного пункту, місць концентрації трудової діяльності, центрів громадського обслуговування, масового відпочинку;

- рівень інженерного забезпечення та благоустрою території;

- рівень розвитку сфери обслуговування населення;

- екологічна якість території;

- привабливість середовища, різноманітність місць прикладання праці, наявність історико-культурних та природних пам’яток тощо.

3. Визначається вартість одного квадратного метра земельної ділянки певного функціонального використання з урахуванням територіально-планувальних, інженерно-геологічних, історико-культурних, природно-ландшафтних, санітарно-гігієнічних та інженерно-інфраструктурних особливостей її місцеположення.

Результати нормативної грошової оцінки погоджуються відповідним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів шляхом проходження державної експертизи землевпорядної документації, результатом якої є позитивний висновок.

Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах сіл Коршів, Ліски, Казанів затверджується сільською радою.

Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки видається відповідним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Грошова оцінка земель населених пунктів індексується відповідно до листа Дерземагентства України «Про індексацію нормативної грошової оцінки земель» на виконання пункту 289.3 ст. 289 Податкового Кодексу України.

 


Дата добавления: 2018-10-25; просмотров: 268; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!