Організаційно-правове забезпечення використання земель та інших природних ресурсів у сільському господарстві 

1. Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення.

2. Землі сільськогосподарського призначення як об'єкт правового регулювання.

3. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення.

4. Поняття та види правових форм використання природних ресурсів у сільському господарстві.

5. Правове регулювання землекористування в сільському господарстві.

6. Правове регулювання водокористування в сільському господарстві.

7. Правове регулювання надрокористування в сільському господарстві.

8. Правове регулювання використання тваринного та рослинного світу у сільському господарстві.

9. Правове регулювання лісокористування в сільському господарстві.

 

Контрольні питання:

1. Яке місце в структурі земельного фонду займають землі сільськогосподарського призначення?

2. У чому специфіка земель сільськогосподарського призначення?

3. На які види поділяються землі сільськогосподарського призначення?

4. Які специфічні ознаки земельних ділянок сільськогосподарського призначення Ви знаєте?

5. У яких документах зазначається мета використання земельної ділянки?

6. У яких розмірах громадянам України безкоштовно надаються земельні ділянки у власність?

7. Які землі є об'єктом загального правового режиму?

8. На які землі поширюється особливий і спеціальний правовий режим?

9. Які основні права сільськогосподарських землекористувачів Ви знаєте?

10. Які обов'язки громадян-власників та інших осіб щодо використання сільськогосподарських угідь передбачено земельним законодавством України?

11. Що таке загальне використання природних ресурсів?

12. Що розуміється під спеціальним використанням природних ресурсів?

13. В яких цілях водні об'єкти використовують у сільському господарстві?

14. У чому полягає специфіка загального використання водних ресурсів?

15. У якому порядку набувається право на спеціальне використання водних ресурсів?

16. У чому полягає особливість правового режиму використання надр у сільському господарстві?

17. Хто є об'єктами тваринного світу?

18. Які законодавчі акти регулюють використання рослинного світу в сільському господарстві?

19. У чому полягає загальне і спеціальне використання лісових ресурсів у сільському господарстві?

 

Практичні завдання:

1. Під час перевірки додержання законодавства про плату за землю працівники обласної податкової адміністрації встановили, що частина коштів від плати за землю була спрямована селищною радою до позабюджетного фонду, а частина була використана для будівництва гуртожитку та адміністративного корпусу для спілки орендарів. Начальник обласної податкової адміністрації наклав штраф на голову селищної ради за порушення законодавства про плату за землю. Чи правомірна постанова начальника податкової адміністрації? Обґрунтуйте свою відповідь.

2. Товариством з обмеженою відповідальністю «Гірка» систематично зливались виробничі відходи з надлишковим вмістом хімічних речовин на сусідні землі, що належали фермерському господарству сім’ї Івасюків. Виявивши забруднення земель, голова фермерського господарства звернувся до суду з позовом про відшкодування збитків. Чи підлягає цей позов задоволенню? Чи можна притягнути винних осіб до кримінальної або адміністративної відповідальності?

3. За спільні кошти сільської ради та колективного сільськогосподарського підприємства «Україна» у селі Ковалівка було збудовано клуб на землях сільськогосподарського призначення. У зв'язку з тим, що в результаті будівництва у колективному сільськогосподарському підприємстві зменшилась площа сільськогосподарських угідь, районний прокурор вважає, що необхідно відшкодувати втрати сільськогосподарського виробництва. Чи обґрунтовані вимоги прокурора? Який порядок та розміри визначення втрат сільськогосподарського виробництва, що підлягають відшкодуванню?

4. Зазначте, коли виникає право користування наданою земельною ділянкою? Обґрунтуйте відповідь опираючись на чинне аграрне та земельне законодавство.

5. Зазначте, чи сплачується податок на земельні ділянки, які зайняті самовільно? Обґрунтуйте відповідь опираючись на чинне аграрне та земельне законодавство.

6. Зазначте, які документи є підставою для нарахування земельного податку? Обґрунтуйте відповідь опираючись на чинне аграрне та земельне законодавство.

 

Рекомендовані нормативні джерела:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року із змін. і доп. станом на 28 квітня 2009 року // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Кодекс України про надра від 27 липня 1994 року № 132/94 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80.

3. Водний кодекс України від 06.06.1995 р. № 213/95-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80.

4. Лісовий кодекс України від 08.02.2006 р. № 3404-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3852-12.

5. Про рослинний світ: закон України від 09.04.1999 р. № 591-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/591-14.

6. Про тваринний світ: закон України від 13.12.2001 р. № 2894-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2894-14.

7. Про державний земельний кадастр: закон України від 07.07.2011 № 3613-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3613-17.

8. Про землеустрій: закон України від 22.05.2003 р. № 858-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/858-15.

9. Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв): закон України від 05.06.2003 р. № 899-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/899-15.

10. Про охорону земель: закон України від 19.06.2003 р. № 962-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/962-15.

11. Про державний контроль за використанням та охороною земель: закон України від 19.06.2003 р. № 963-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/963-15.

12. Про захист конституційних прав громадян на землю: закон України від 20.01.2005 р. № 2375-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2375-15.

13. Про розмежування земель державної та комунальної власності: закон України від 05.02.2004 р. № 1457-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1457-15.

14. Про оренду землі: закон України від 06.10.1998 р. № 161-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/161-14.

15. Про охорону навколишнього природного середовища: закон України від 25.06.1991р. № 1264-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12.

16. Про оцінку земель: закон України від 11.12.2003 р. № 1378-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1378-15.

17. Про колективне сільськогосподарське підприємство: закон України від 14.02.1992 р. № 2114-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2114-12.

18. Про фермерське господарство: закон України від 19.06.2003 р. № 973-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/973-15.

19. Про особисте селянське господарство: закон України від 15.05.2003 р. № 742-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/742-15.

20. Про сільськогосподарську кооперацію: закон України від 17.07.2003 р. № 469/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80.

21. Про земельну реформу: постанова Верховної Ради Української РСР від 18.12.1990 р. № 563 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/563-12.

22. Про затвердження Типового договору оренди землі: постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2004 р. № 220 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/220-2004-%D0%BF.

23. Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам: постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 р. № 284 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/284-93-%D0%BF.

24. Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва: указ Президента України від 10.11.1994 р. № 666 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/666/94.

25. Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям: указ Президента України від 08.08.1995 р. № 720 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/720/95.

26. Про захист прав власників земельних часток (паїв): указ Президента України від 21.04.1998 р. № 332 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/332/98.

27. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки: указ Президента України від 03.12.1999 р. № 1529 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1529/99.

28. Методика визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства: наказ Мінекобезпеки України від 27.10.97 р. № 171 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0285-98.

 

Рекомендована література:

1. Аграрне право України: Підручник / В.М. Єрмоленко, О.В. Гафурова, М.В. Гребенюк, І.В. Горіславська, І.М. Заріцька, В.І. Курило, Т.С. Новак, Л.О. Панькова, Ю.С. Петлюк, О.Ю. Піддубний; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

2. Аграрне право: навч. посіб. / І.Б. Мачуська; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. – К., 2009. – 274 с.

3. Аграрне право: навч. посіб. / Р. Є. Гентош, О. С. Котуха; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. – Л., 2011. – 175 с.

4. Аграрне право: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Жушман, В. М. Корнієнко, Г. С. Корнієнко та ін.; за ред. В. П. Жушмана та А. М. Статівки. – Х.: Право, 2010. – 296 с.

5. Балаж Н.Й. Теоретико-методологічні підходи до екологізації землекористування / Н. Балаж // Вісник ЛДАУ. Землевпорядкування і земельний кадастр. – Львів, 2005. – № 8. – С. 47–54.

6. Демський О. До створення ринку землі залишився один крок / О. Демський // Віче – 2011. – № 19. – С.49.

7. Земельний кодекс України: науково-практичний коментар / [за заг. ред. В. І. Семчика]. – [3-є вид., перероб. і доп.]. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 896 с.

8. Земельний кодекс України: науково-практичний коментар / [за ред. А.П. Гетьмана, М. В. Шульги]. – [п’яте, доповнене]. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 632 с.

9. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України: Науково-навчальний посібник / Н.І. Титова, С. П. Позняк, В. К. Гуревський, Н. В. Ільків, М.Я. Ващишин та ін. // За ред докт. юрид. наук, проф. Н.І .Титової. – Львів: ПАЮ, 2005. – Т. – 368 с.

10. Крупельницький В. Утворення та правове регулювання земельного ринку України / В.Крупельницький // Юридичний журнал. – 2011. – № 10. – С. 102-104.

11. Кулинич П. Локалізація правового регулювання сільськогосподарського землекористування: поняття, юридична природа та механізм здійснення / П. Кулинич // Юридична Україна. – 2010. – №10. – С.94-100.

12. Кулинич П. Ф. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення як об'єкти правового обігу / П. Ф. Кулинич // Право України. – 2010. – №5.– С.115-122.

13. Лазарєва О.В. Методичні аспекти формування економіко-екологічного механізму управління землекористуванням / О.В. Лазарєва // Економіка АПК. – 2006. – № 12. – С. 62–65.

14. Настечко К. Зміст і функції оформлення прав на земельні ділянки / К. Настечко // Юридична Україна. – 2010. – № 7. – С.80-83.

15. Пилипенко О.О. Економічний механізм екологізації землекористування / О.О. Пилипенко // Економіка АПК. – 2003. – № 4. – С. 104–107.

16. Посохова М. Співвідношення понять цільового призначення, цільового використання та категорії земель за законодавством України / М. Посохова // Юридична Україна. – 2010. – №12. – С.73-78.

17. Русан В.М. Економіко-екологічний механізм раціонального сільськогосподарського землекористування / В. М. Русан // Економіка АПК. – 2006. – № 4. – С. 31–37.

18. Федоров М. Трансфомація земельних відносин до ринкових умов / М. Федоров // Збірник матеріалів Одинадцятих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників, 26-27 лютого 2009 року. – К.: ННДЦ «Інститут аграрної економіки», 2009. – С. 5-24.

19. Хвесик М. А. Стратегічні імперативи раціоналізації землекористування в контексті соціально-економічного піднесення України / М. А. Хвесик // Збірник матеріалів Одинадцятих річних зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників, 26-27 лютого 2009 року. – К.: ННДЦ «Інститут аграрної економіки», 2009. – С. 31-39.

20. Шкуратов О.І. Інноваційні засади формування екобезпечного землекористування сільському господарстві / О.І. Шкуратов // Інноваційна економіка. – 2011. – № 6. – С. 10-13.

21. Юрчишин Н.Г. Земельна лісова ділянка як об’єкт права приватної власності на ліси в Україні / Н.Г. Юрчишин // Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Від громадянського суспільства – до правової держави», м. Харків, 23 квітня 2010 року. – Харків, 2010. – С. 388-391.

22. Юрчишин Н.Г. Зміст права власності в Україні: окремі питання / Н.Г. Юрчишин // Государство и право в условиях глобализации: реалии и перспективы. Сборник научных трудов. Материалы II Международной научно-практической конференции (16-17 апереля 2010 года) / Отв. за вып. Поляков И.И. – Симферополь: КРП «Издательство «Кримучпедгиз», 2010. – С. 307-308.

23. Якушин І. Особливості використання та оподаткування землі в Україні / І. Якушин // Землевпорядний вісник. – 2009. – № 12. – С. 37.

 

Заняття № 7.

Тема 7.


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 406; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!