Питання до самостійного вивчення1 Сутність і методики виміру фізичного, функціонального і зовнішнього або економічного зношування.

2 Сутність і умови застосування методів визначення норми дисконтування (побудови (підсумовування); порівняння альтернативних інвестицій; виділення; моніторингу).

3  Необхідність, сутність і методи нормативного оцінювання землі.

Література:

- закони: [2 – 7]

- основна: [4, 6 – 9, 22 – 24, 30, 32 - 34]

- додаткова: [16, 20, 23, 25 – 28, 31 – 35, 37 – 41, 45]

Питання до самоконтролю

1 Назвіть відмінності оцінного зношування від бухгалтерського.

2 Охарактеризуйте сутність методів оцінення накопиченого зношування (економічного віку, модифікованого методу економічного віку, методу розбивки).

3 Назвіть методи розрахунку загального коефіцієнта капіталізації, які використовуються залежно від обсягу наявної достовірної ринкової інформації.

4 Які методи визначення норми дисконтування ви знаєте?

5 Назвіть групи розрахункових моделей капіталізації.

6 Чим обумовлена достовірність результатів, які отримують за допомогою порівняльного підходу?

7Якими методами здійснюється оцінювання ринкової вартості ділянок землі?

8 Якіодиниці порівняння використовують при здійснення аналізу продажів землі?

9 Коли використовується метод розбивки земельної діяльнки?

10 Охарактеризуйте сутність методу залишку для землі і умови його застосування.

11 Які методи використовуються для оцінювання ринкової вартості будівель і споруд?

12 Охарактиризуйте сутність методу порівняльної одиниці і умови його застосування для оцінки будівель і споруд.

Змістовий модуль 9. Визначення ринкової вартості машин і обладнання

 

Оцінювання машин і устаткування: мета, зміст і основні підходи оцінки. Відмінності між методиками оцінки машин й устаткування і методиками оцінки нерухомості.

Розрахунок вартості машин і устаткування на основі методів витратного підходу. Показники споживчих властивостей машин і устаткування. Рівні подібності машин і устаткування. Сутність методів оцінювання: методу розрахунку за ціною однорідного об'єкта; методу поелементних витрат; індексного методу.

Порівняльний підхід до оцінювання вартості машин і устаткування. Сутність методу прямого порівняння, методу ринкових порівнянь або аналогів, проблеми при використанні цих методів.

Доходний підхід в оцінці машин і устаткування. Методи виділення частини доходу від функціонування виробничо-майнового комплексу, яку можна віднести до машинного парку цієї системи. Умови застосування методу капіталізації доходу.

 

Питання до самостійного вивчення

1 Особливості оцінювання машин і обладнання на залізничному транспорті, зокрема на лінійних підприємтвах

2 Проблеми застосування витратного і доходного підходів для оцінювання машин і обладнання

3 Вибір методики для оцінювання машин і обладнання в залежності від цілей оцінювання

4 Проблеми оцінювання унікального обладнання, вибір методик

 

Література:

- закони: [2 – 5, 8]

- основна: [4, 7, 8, 23 – 26, 31 – 34]

- додаткова: [15, 17, 18, 19, 20, 20, 30, 39 - 41]

Питання до самоконтролю

1 Які ви знаєте цілі оцінювання машин і устаткування?

2 Чим відрізняються методики оцінювання машин й устаткування від методик оцінювання нерухомості?

3 Назвіть можливі об'єкти оцінювання машин і обладнання

4 Охарактеризуйте сутність витратного підходу у застосуванні його до оцінювання машин і обладнання, назвіть принципи, на яких базується витратний підхід

5 Розкрийте сутність вартості відновлення та заміщення оцінюваних машин й устаткування

6 Перерахуйте методи, які використовуються у рамках витратного підходу, розкрийте їх сутність

7 За допомогою яких показників описуються споживчі властивості машин й устаткування?

8 Охарактеризуйте сутність порівняльного підходу у застосуванні його до оцінювання машин і обладнання

9 Перерахуйте рівні подібності машин й устаткування, розкрийте їх сутність.

10 Перерахуйте методи, які використовуються у рамках порівняльного підходу, розкрийте їх сутність.

11 Що потрібно для використання доходного підходу до оцінювання машин і обладнання?

12 За допомогою яких методів реалізується доходний підхід до оцінювання машин і обладнання?

13 Як обрати відповідну методику для оцінки машин і обладнання? Від яких факторів залежить цей вибір?

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 234; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!