РОЗДІЛ 1. Поняття та класифікація блогерських мережВСТУП

Блоги та особисті щоденники в Інтернеті спричинили медійну революцію, яку іноді порівнюють із винаходом друкарського верстата Гутенбергом. Завдяки спеціальним програмним засобам кожен користувач Інтернету без технічних знань може створити веб-сайт певного формату та поширювати новини. Засоби масової інформації з корпоративного інституту, доступного для наповнення когорті обранців, перетворилися на публічний інститут, до якого може долучитися значна частина аудиторії. Особливості формату та багаторівневі зв'язки між блогами дають синергнчннй ефект. Сукупність усіх блогів являє собою соціальний та інформаційний феномен, що в грудні 2001 р. отримав назву блогосфера [27].

Термін веб-блог (англ. weblog - веб-журнал) у грудні 1997 р. запропонував Йорн Баргер  [8], у квітні чи травні 1999 р. Пітер Мерхольц ввів скорочення блог (blog) [25], яке швидко перетворилося на усталений термін. На сьогодні блог ширше поняття, ніж веб-сайт певного типу, це літературно-публіцистичний жанр, що може існувати в аудіовізуальному вигляді чи навіть за межами Інтернету.

Блоги зародилися у кінці 90-х років як щоденники спеціалістів, що вміли розробляти веб-сайт. У 1999 ропі з'явилося кілька веб-сервісів, що дозволяли користувачам без технічних навичок вести блоги. За кілька років блоги набули шаленої популярності. Приблизно щосекунди відкривається новий блог, кількість блогів подвоюється кожних півроку. Достовірно підрахована кількість блогів на початок травня 2013 р. -  156 мільйонів блогів. А щодня на з'являється більше 50 тисяч нових блогів. [35].

На початку 2000-х років інтенсивно почали розвиватися тематичні блоги. Автор тематичного блогу пише про новини, сайти і події, що стосуються визначеної теми, на якій журналіст фахово знається, та наводить власні суб'єктивні міркування і висновки. Саме тематичні блоги мають найбільшу аудиторію, що в окремих англомовних сайтів може нараховувати сотні тисяч читачів на день,

 

Популярні блоги якнайкраще Ілюструють переваги нового медіа-формату: оперативно реагують І швидко поширюють новини день в день; інтенсифікують обмін ідеями, даними про новітні продукти та інновації; звертають увагу традиційних ЗМІ на теми, що хвилюють суспільство, вказують на помилки та неточності у матеріалах ЗМІ. Блоги сформувалися як окремий літературно-публіцистичний жанр зі своїми ознаками і канонами [3].

Одна з основних сьогоднішніх тенденцій у розвитку тематичних блогів - об’єднання у блогерські мережі для спільного просування. Під єдиним брендом легше збільшити читацьку аудиторію, прибутки, індекс цитування, тощо. Блогерська мережа (БМ) - це група блогів з визначеним спільним брендом, автори яких частково чи повністю узгоджують свої дії із центральним проводом або між собою.

Матеріал дослідження - англомовна блогосфера як світовий лідер, що закладає традиції та визначає тенденції. Бо в англомовному інтернеті найпотужніший ринок реклами та рішень у галузі інформаційних технологій (IT). В американській академічній літературі першої половини 2000-х років досліджували становлення блогів, їхній вплив на громадську думку і традиційні ЗМІ, швидкість і канали поширення повідомлень у блогосфері. Про ці аспекти блогерської діяльності також часто писали блогери. Оглядові відомості кваліфікаційної роботи спираються саме на цей корпус літератури. Для прикладів наводяться свіжі повідомлення новинарних сайтів, а також результати досліджень останніх місяців.

Блогерські мережі досі залишаються поза увагою дослідників, і навіть блогери рідко пишуть про становлення блогерських мереж. Усі, хто цікавляться БМ, наразі займаються практичним втіленням власних Ідей І теоретичних моделей. Трапляються підступні поради з розвитку блогерських мереж, направлені на те, щоб ускладнити бізнес конкурентам [42].

Актуальність темиполягає у тому, що процеси створення і первинного розвитку блогерських мереж відбуваються саме зараз. У 2000 р. утворилася перша блогерська мережа Corante, але тенденція сформувалася тільки у 2002-2003 рр. з утворенням найпотужніших комерційних блогерських мереж Gawkcr Media та Wcblogs, Inc. Академічні та он-лайнові дослідження феномену блогерських мереж відсутні. Існує не більше десятка блогів про мережі тематичних блогів. Найбільше розвитком цього напряму переймається блогерська мережа BIogMcdia Inc.: блоги bIoglicrald.com і blognetworkwalch.com пишуть про події на цій ниві, а blogncworklisi.com досліджує популярність об'єднань блогерів і веде умовний рейтинг.

Значення роботи полягає у тому, що вперше запропоновано класифікацію блогерських мереж. На основі класифікації можна відокремити поточні тенденції та прогнозувати розвиток блогерських мереж, а також передбачити можливі проблеми конкретної блогерської мережі, визначивши категорію, до якої вона відноситься. Розроблено рекомендації щодо створення блогерських мереж в Україні.

Предмет дослідження - англомовні блогерські мережі, а також деякі приклади українською і російською мовами. Використовувалися загальнонаукові методи аналізу, порівняння, синтезу.

Мета роботи - дати прогноз розвитку блогерських мереж у найближчі роки та оцінити перспективи створення блогерських мереж в Україні.

Завдання роботи:

· створити класифікацію блогерських мереж, щоб полегшити їхнє дослідження І визначити коло об'єднань і порталів, що відповідають поняттю блогерська мережа;

· визначити тенденції розвитку БМ різних типів на основі класифікації, окреслити можливі проблеми і шляхи їхнього подолання;

· оцінити можливості розвитку блогерських мереж різного типу в українському сегменті Інтернету на сьогодні та найближчими роками.

В українському сегменті інтернету (Уанеті) достатньо блогів, щоб створити неприбуткове об'єднання україномовних чи російськомовних блогерів уже зараз. Відкриття комерційної блогерської мережі, що розраховує на прибутки від реклами.

Структурадипломної роботі складається з вступу, трьох розділів, списку літератури та двох додатків.

 

РОЗДІЛ 1. Поняття та класифікація блогерських мереж


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 176; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!