ДОДАТОК 1. Список сучасних блогерських мереж за типами       Мережі для класифікації взято зі списку, наведеного на сайті blognetworklisf.com [7]. Його доповнено посиланнями зі статті blogherald.com [28] та мережами, знайденими завдяки цілеспрямованому пошуку в інтернеті. До уваги бралися ті мережі, що активно публікують оригінальний контент і складаються мінімум з трьох блогів. Виявилося, що у списку blognetworklist.com. який на початку червня 2012 р. складається з 80 мереж, 18 не відповідають критеріям, що дозволяють назвати їх блогерськими мережами. Або складаються з одного-двох блогів, або припинили функціонувати, або містять контент, що автоматично крадеться з інших сайтів. Кількість блогів, що входить до складу мережі, на сайті blognеtworklist.com вказано хибно, тому для більшості БМ кількість учасників підраховано вручу або взято заявлені кількості блогів зі сторінок самих мереж. Тобто, для БМ, що продовжують функціонувати, враховувалася загальна кількість блогів, незважаючи на активність оновлень окремих блогів.

Умови роботи комерційних мереж часто прописані лише в угодах, недоступних для публічного перегляду. Тому не завжди зі сторінок сайту можна дізнатися про фінансову модель взаємодії з блогерами, а також невідомо, повністю чи частково володіють фундатори комерційної мережі контентом, який створюють блогери.

 

Громадські та комерційні англомовні мережі за абеткою:

     2web (2wcb.com.au) - громадська, слабко пов'язана мережа з 9 блогів.

Спеціалізована: про інтернет-сервіси нового покоління. Учасники - австралійці.

     9rules (9rulcs.com) - громадська, сильно пов'язана мережа. 28 каналів зі 155 блогами. За тематикою - широкого профілю. Приймають спонсорську рекламу. На початку червня 2012 р. Оголосили про запрошення до своїх лав ще 115 блогерів [33].

     Aratso Network (aratso.com) - комерційна мережа з 7 блогів. За тематикою - широкого профілю.

     b5media.com - комерційна мережа з розподілом прибутків. 14 каналів зі 124 благами. За тематикою - широкого профілю.

     Big Blog Media (bigblogmcdia.com) - комерційна мережа з розподілом прибутків. 17 каналів (деякі тематичні канали містять додаткові під категорії) з 57 блогів. За тематикою - широкого профілю.

     BizNicheMedia (www.biznichemedia.com) - комерційна мережа. 6 каналів із 22 блогами. Тематична: фінанси, бізнес, страхування.

    Bloggy Network (bIoggyncrwork.com) - комерційна мережа, до якої входять 14 блогів і 5 порталів із сервісами для блогерів. Тематична: блогерська діяльність, веб-розробки, технічні пристрої.

BlugMtdla, Inc. (blogmcdia.biz) - комерційна мережа з розподілом прибутків з 20 блогів. За тематикою - широкого профілю.

Bloßptre Productions (b1ogpire.com) • комерційна мережа з 15 блогів. За тематикою - широкого профілю.

Blue Fish Network (blucfishnctwork.co.uk) - громадська, слабко пов'язана мережа. 17 каналів із 58 блогамн. За тематикою - широкого профілю. І Ірагнуть вести комерційну діяльність коли-небудь.

Boston Web Properties (bostonwcbpropcrtics.com) громадська, слабко пов'язана мережа з 11 блогів, Регіональна - присвячена місту Бостон. Приймають спонсорську рекламу.

Bruce Allen Media (bruceallcnmedia.com) - громадська, слабко пов'язана мережа з 12 блогів. За тематикою - широкого профілю.

Clear Digital Media, Inc. (c1cardigita1mcdia.com) - комерційна мережа з 13 блогів і 6 сайтів. За тематикою - широкого профілю.

Corante (corantc.com) - комерційна мережа з розподілом прибутків. 5 каналів із 29 блогамн. За тематикою - широкого профілю. Приймають спонсорську рекламу.

Creative Wcblogglng (crcativc-wcblogging.com) - Комерційна мережа з розподілом прибутків і на гонорарній основі. 11 каналів зі 67 блогамн. За

 

тематикою - широкою профілю. Деякі блоги написані німецькою і французькою.

Curbed (curbcd.com) - комерційна мережа з б блогів. За тематикою спеціалізована: нерухомість Нью-Йорка і великих міст Америки.

DAILYPIXLL Network (dailypixcl.com) - громадська, слабко пов'язана мережа з 10 блогів. Регіональна - присвячена Канаді. Прагнуть до комерціалізації.

Dcjarik Media (dcjarik.com) - комерційна мережа з 3 блогів. Тематична: товари і чудасії.

Duel Tape Marketing (ducltapemarkcting.com) - комерційна мережа з 11 блогів. За тематикою спеціалізована: маркетинг для малої о бізнесу.

Frcshdally (freshdaily.ca) - комерційна мережа з 4 блогів. Регіональна -присвячена містам Канади.

Gawker Media (gawkcr.com) - комерційна мережа на гонорарній основі з 14 блогів і 1 всб-ссрвісу. За тематикою - широкого профілю.

Gothamist LLC (gothamistllc.com) - комерційна мережа з 15 блогів. За тематикою спеціалізована — І 5 міст по всьому світу,

HART Empire Network (haii-cmpirc.com) — громадська, слабко пов'язана мережа. 9 каналів з 34 блогами. За тематикою — широкого профілю.

Inttablogs (insIablogs.com) - комерційна мережа. 14 каналів з 73 блогами. За тематикою — широкого профілю.

kbcafe.com - комерційна мережа з 10 блогів. За тематикою -широкого профілю.

Know More Media (knowmoremcdia.com) - комерційна мережа з розподілом прибутків. 25 каналів з 90 блогами. На початок червня 2006 р. у 22 блоіів відсутні автори. Тематична: бізнес і комерційна діяльність.

Law Professor ВІ оці (lawprofcssorblogS.com) — громадська, слабко пов'язана мережа з 28 блогів. За тематикою спеціалізована: юриспруденція; блоги ведуться викладачами правознавства.

 

Level 9 Media (lcvcl9media.com) - комерційна мережа з 4 блогів (ще 2 у процесі відкриття). За тематикою - прагнуть досягнути широкого профілю.

Lipped Media (lippcdmcdia.com) - комерційна мережа з розподілом прибутків з 6 блогів. За тематикою спеціалізована: націлена на жіночу аудиторію.

Mvdiarati (mcdiarari.com) - комерційна мережа з розподілом прибутків з 9 блогів. За тематикою - широкого профілю.

MetroMogging (mctroblogging.com) - комерційна мережа з 47 блогів. За тематикою спеціалізована; блоги присвячені великим містам по всьому світу.

Мшп & Pup Blog Network (momandpopblog.com) - громадська, слабко пов'язана мережа з 76 блогів. За тематикою спеціалізована: для батьків, що виховують дітей.

Money Blog Network (moncyblognctwork.com) - комерційна мережа з розподілом прибутків з 7 блогів. За тематикою спеціалізована: фінанси.

Most Valuable Network (mostvaluablenetwork.com) - комерційна мережа. 6 каналів з приблизно 173 6л ore ми та І сайт з подкастами. За тематикою спеціалізована: спорт і професійні американські ліги. Багато блогів присвячено конкретним командам, але оновлюються вони рідко.

Nincr Niner Weblog Network (nincmincr.com) - громадська, сильно пов'язана мережа з 25 блогів. За тематикою - широкого профілю. Будь-хто може приєднатися і стати автором.

Pajamas Media (pajamasmedia.com) - комерційна мережа, то об'єднує 80 блогів. Редактори добирають статті з блогів учасників для наповнення журналу.

Problog Network (problognctwork.com) - громадська, слабко пов'язана мережа з 10 блогів. За тематикою - широкого профілю.

Random Shapes (randomshapcs.com) - громадська, сильно пов'язана мережа. 14 каналів з 32 блоіамн. За тематикою - широкого профілю. Організатор приймає до мережі лише підлітків до 19 років.

 

Seeking Alpha Network (seckingalpha.com) - комерційна мережа. 12 каналів з 22 Ологимн. Безкоштовно надають матеріали зі своїх блогів - в обмін на посилання. Спеціалізована: фінансова аналітика.

Shiny Media (shinymcdia.com) - комерційна мережа з 21 блога. За тематикою - широкого профілю. Орієнтована на британську аудиторію.

Sports Cartel (sportscartel.com) - комерційна мережа з розподілом прибутків. 7 каналів з 62 блогамн. Спеціалізована: спортивні команди професійних американських ліг.

SportsBlogs Nation (sbnaiion.com) - комерційна мережа з розподілом прибутків. 7 каналів з 60 блогамн. Спеціалізована: спортивні команди професійних американських ліг.

Syntagma Media (syntagmamedia.com) - комерційна мережа з розподілом прибутків. 5 каналів з 25 блогамн. За тематикою - широкого профілю.

The Fodder Network (foddcrnctwork.com) - комерційна мережа з розподілом прибутків з 24 блогів. За тематикою - широкого профілю.

The Podcast Network (thcpodcasnicrwork.com) - комерційна мережа з розподілом прибутків. 10 каналів з 67 аудіо-блогами. За тематикою - широкого профілю.

Web 2.0 Workgroup (wcb20workgroup.com) - громадська, слабко пов'язана мережа. S каналів з 2S блогвми. Тематична: Інтсрнет, веб-сервісн та новітні медіа.

Weblog*, Inc. (webIogsinc.com) - комерційна мережа нв гонорарній основі. ІЗ каналів зі 110 блогамн. За тематикою - широкого профілю.

Well Fed Network (wcllfcd.net) - комерційна мережа з 9 блогів. Спеціалізована: їжа та харчова індустрія.

Writers Write, Inc. (writcrswrilcinc.com) - комерційна мережа з 19 блогів. Тематична: видавничий і медіа-бізнес.

Wurk (wurk.net) - комерційна мережа з розподілом прибутків. 11 каналів із 43 блогамн. Спеціалізована: рскрутинг і працевлаштування.

 

Іміджеві мережі:

1938 Mt-dla (I938media.com) - іміджева мережа з 14 блогів. За тематикою спеціалізована: виробництво відео І поширення в онлайні, кіно індустрія. Організатори надають консалтингові послуги.

Federated Media Publishing, Inc. (federatedmcdia.net) - рекламна мережа, що обслуговує 47 популярних англомовних блогів і сайтів. Виконує посередницькі функції.

Glim Blog Network (glam.com) - широке об'єднання багатьох блогів навколо сайта GIam.com, тематичного «жіночого» порталу про моду і життя зірок. Будь хто може приєднатися і поставити на свою сторінку логотип Glam.com І рекламні банерн сайта. Мережа збільшує популярність сайту glam.com.

Mazoo networks (mazoo.net) - російська мережа, то починалася як комерційна з розподілом прибутків. З 12 блогів зараз оновлюється лише 3. Організатор мережі надає послуги з розробки блогів, і на початку червня 2006 р. назвав себе першою людиною в Росії, що звільнилася з «денної роботи» і стала заробляти на життя професійною блогерською діяльністю [4].

Project DU (projcctdu.com) - комерційна мережа з 29 блогів, організована корпорацією at&t. За тематикою - широкого профілю, інофрмацінно-розважальна.

 

Іншомовні мережі:

Atlas 2.0 (atlas20.com) - російська громадська слабко пов'язана мережа з 5 блогів. Спеціалізована: інтернет-сервіси нового покоління. Bloficenter (blogccnict.net) - італійська мережа з 6 блогів. BIofio.it (blogo.it) - італійська мережа з 24 блогів. Communlcafiroup (communicagroup.it) - італійська мережа з 8 блогів. Dutch Cowboys (dutchcowboys.nl) - голландська мережа з 5 блогів. Goblofi Media (goblogmcdia.com)- індонезійська мережі з 6 блогів.

 

Medlctir auschen Netzwerk (mcdienrauschcn.com) - німецька мережа з 9 благі*.

Social Media Group (www.thesocialmediagroup.com) - французька мережа з 23 блогів.

Wcblogs SL (weblogssi.com) - іспанська мережа з 16 блогів. Особисті мережі:

BlogLogic (blogIogic.net) - особиста комерційна мережа з 6 блогів. які оновлює один автор із помічниками. За тематикою - широкого профілю.

Dot marketer (dotmarkcter.com) - особиста комерційна мережа з 12 блигів 12 сайтів, що ведуться двома авторами. За тематикою - широкого профілю.

Elliott Back (clliottback.com) - особиста мережа, що складається приблизно з 15 блогів і сайтів. За тематикою - широкого профілю.

Ethergy Network (cthergy.com) - особиста мережа з 9 блогів. Тематична: інтернет і нові технології.

FunPonsel Network (funponscl.com) - особиста мережа. 5 каналів з 8 блогів. За тематикою — широкого профілю.

IFroRgy Network (ifroggy.com) - особиста мережа з 21 сайта і блогів. За тематикою - широкого профілю.

IPears network (ipcars.com) - особиста мережа з 5 блогів. За тематикою -широкого профілю.

TecbCrunch Network (techcrunch.com) - особиста комерційна мережа з 5 блогів, які оновлює один автор з двома помічниками.

 

Зведені відомості по громадським, комерційним і особистим мережам наведено у таблиці в Додатку І. Список всб-рссурсів, що зазначені у Blog Network List, але не відповідають визначенню БМ винесено у Додаток 2.

Запропонована класифікація блогерських мереж за тинами, тематикою і активністю допоможе визначити сучасні тенденції у створенні та функціонуванні об'єднань блогів, дозволить прогнозувати, які тенденції у

 

розвитку БМ проявляться у наступні роки. Завдяки класифікації стане видно, які мережі досягли найбільшого успіху, досвід яких мереж варто використовувати при створенні БМ в Україні.

 

 

ДОДАТОК . Блогерські мережі, що припинили функціонувати

 

У списку Blog Network List зазначено деякі веб-ресурси, що не віл повідають визначенню БМ.

 

 

Три звичайні веб-сайтн:

Lockergnome.com - веб-сайт про IT з багатьма розділами, які не с окремими блогами,

Rcvcncws.com - веб-сайт про заробіток в онлайні. Є можливість переглянути статті окремого автора, але цс шс не: робить сайт мережею блоіів.

Hightide Blog Publishing (hightidc-wcb.com/blogpublishing/) - перерахунок 12 блогів, виготовлених веб-студісю.

 

Три об'єднання складаються із занадто малої кількості блогів, щоб вважатися «мережами»:

dcalbrcaker.com - 1 блої*. spoke-media.com - 2 блогн.

(oonolsy.net - 2 блоги, з яких оновлюється лише один.

 

У 11 мережах припинили оновлюватися блоги. чи оновлюється 1-3 блогн: 451press.com - оновлюється І блог із 8.

abourweblogs.com - мережа із 29 блогів повністю злилася із b5mcdia.com. blogfactlon.com - оновилося лише кілька сайтів з 16 блогів про комп'ютерні ігри.

brcakingncwsblog.com - 33 блогн, що припинили оновлюватися (мережа відсутня у списку Blog Network List).

flncfools.com - 12 блогів, що припинили оновлюватися; мережа продана в травні 2006 р. за S4500.

grepblogs.com - організатори оголосили про створення мережі у квітні 2006 р. та відкрили 2 блоги, які не оновлюються.

nichcbIogs.net - оновлюється 2 блоїн з 19. rarevibe.com - оновлюється 2 блоги з 14.

rcelbloKS.com - 2 відсоблоги, які не оновлюються. Спроба створити першу мережу відсоблогів.

solostream.com - рідко оновлюється центральний блог мережі, інші 5 блогів закрилися.

wcblug.com - оновлюється 1 блог з 11.

 

Мережі блогів, які автоматично копіюють чужий контент. Такі сайти створюються у масовому порядку заради показів рекламних повідомлень випадковим відвідувачам і називаються с плотами (від спам і блог):

bloKCommunlcatlons.com - 11 спам-блогів зі статтями на тему IT.

blogspotnetwork.com - організатори мережі зареєстрували кілька сотень доменів на кшталт busincssblogspot.com і пропонують їх до продажу по кілька тисяч доларів, аргументуючи тим, що покупці ніби придбають членство у мережі провідних бізнес-портал і в. На початок червня 2006 р. подібними пропозиціями ніхто не зацікавився (мережа відсутня у списку Blog Network List).

ccllounge.com - 9 спам-блогзі статтями на тему IT.

womcndiaiy.net - 29 спам-блогів зі статтями для жіночої аудиторії (мережа відсутня у списку Blog Network List).

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 212; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!