Блок 1. Серцево-судинна система. 1. Розвиток артерій в ембріогенезі: джерела, аортальні дуги, їх похідні механізми розвитку. Варіанти та аномалії розвитку артерій. Роботи М.А.Тихомирова.
 2. Загальна анатомія кровоносних судин. Артерії: класифікація, будова стінки, функція різних груп артерій, варіанти розгалуження. Закономірності розподілу артерій в організмі людини.
 3. Вени, особливості будови стінки та розподілу. Лімфатична система, загальна характеристика.
 4. Гемомікроциркуляторне русло: джерела і механізми розвитку в ембріогенезі, ланки, функціональна характеристика. Роботи кафедри нормальної анатомії Івано-Франківського медичного університету по вивченню гемомікроциркуляторного русла.
 5. Велике коло кровообігу. Функціональна характеристика ланок великого кола кровообігу. Роботи Гарвея, їх значення.
 6. Судини малого кола кровообігу. Корінь легень, склад, топографія. Описати і продемонструвати на препаратах.
 7. Розвиток серця в ембріогенезі: джерела розвитку, стадії розвитку, їх характеристика. Вади розвитку серця.
 8. Серце: розміри, варіанти форми та положення серця, загальна будова, топографія. Описати і продемонструвати на препаратах. 
 9. Серце: камери, будова, рельєф внутрішньої поверхні. Описати і продемонструвати на препаратах.
 10. Серце: будова стінки. Ендокард, його будова. Клапани серця: будова, топографія. Описати і продемонструвати на препаратах.
 11. Серце: будова стінки. Міокард, його будова. Описати і продемонструвати на препаратах.
 12. Провідна система серця: вузли, пучки, їх топографія, функції.
 13. Серце: будова стінки. Епікард, будова. Перикард (осердя): будова, порожнина, закутки.
 14. Кровопостачання серця, місце відходження вінцевих артерій. Типи кровопостачання серця. Права вінцева артерія, хід, топографія, гілки, ділянки розгалуження. Описати і продемонструвати на препаратах.
 15. Ліва вінцева артерія, хід, топографія, гілки, ділянки розгалуження; описати і продемонструвати на препаратах. Анастомози між гілками правої і лівої вінцевих артерій.
 16. Вени серця: поділ, топографія. Вінцева пазуха, топографія, притоки. Описати і продемонструвати на препаратах.
 17. Іннервації серця: джерела симпатичної та парасимпатичної іннервації, екстра- та ітраорганні серцеві нервові сплетення.
 18. Серце: проекція меж та клапанів серця на передню стінку грудної клітки. Місця аускультації клапанів серця. Продемонструвати на живому.
 19. Рентгенанатомія серця. Серцеві дуги у прямому, правому і лівому бокових та правому і лівому косих положеннях.

Блок 2. Судини і нерви голови та шиї.

1. І, ІІ, VIIІ пари черепних нервів.

2. ІІІ, IV, VI пари черепних нервів. Війковий вузол.

3. XI i XII  пари черепних нервів.

4. V пара черепних нервів.

5. VII пара черепних нервів. Крилопіднебінний, піднижньощелепний та під’язико­вий вузли.

6. IX пара черепних нервів. Вушний вузол.

7. Головна і шийна частини Х пари черепних нервів.

8. Спинномозкові нерви: формування, розподіл їх гілок. Шийні спинномозкові нерви, розподіл дорзальних гілок.

9. Шийне сплетення: формування, топо­графія, розподіл гілок.

10. Вегетативна нервова система, відмінності від соматичної, поділ на симпатичний та парасимпатичний відділи.

11. Центральна частина вегетативної нервової системи, надсегментарні центри.

12. Периферичний відділ вегетативної нервової системи: нервові волокна, сплетення, вузли. Класифікація вузлів. Білі та сірі сполучні гілки.

13. Шийний відділ симпатичного стовбура, топографія, вузли, гілки.

Висхідна частина аорти, хід, топографія. Дуга аорти, хід, топографія, гілки. Загальна сонна артерія, хід, топографія.

Внутрішня сонна артерія, хід, топографія, розподіл гілок. Велізієве коло (схема).

16. Зовнішня сонна артерія, хід, топографія, шийні гілки, анастомози.

17. Кінцеві гілки зовнішньої сонної артерії, хід, топографія, анастомози.

18. Внутрішня яремна вена, формування, топографія, внут­рішньо­черепні притоки.

19. Позачерепні та шийні притоки внутрішньої яремної вени. Поверхневі вени шиї.

20. Лімфатичні судини та вузли голови і шиї.

Блок 3. Судини тулуба.

1. Аорта, відділи. Грудна аорта: хід, топографія, класифікація гілок. Нутряні гілки, хід, топографія, ділянки кровопостачання, анастомози; описати і продемонструвати на препаратах.

2. Грудна аорта: хід, топографія, класифікація гілок. Пристінкові гілки, хід, топографія, ділянки кровопостачання, анастомози; описати і продемонструвати на препаратах.

3. Черевна аорта: хід, топографія, поділ, класифікація гілок. Пристінкові гілки, хід, топографія, ділянки кровопостачання, анастомози; описати і продемонструвати на препаратах.

4. Черевна аорта: хід, топографія, поділ, класифікація гілок. Парні нутряні гілки, хід, топографія, ділянки кровопостачання, анастомози; описати і продемонструвати на препаратах.

5. Непарні нутряні гілки черевної аорти, перерахувати. Черевний стовбур, топографія, перерахувати гілки. Загальна печінкова артерія: хід, топографія, ділянки кровопостачання, анастомози; описати і продемонструвати на препаратах.

6. Черевний стовбур: топографія, класифікація гілок. Ліва шлункова та селезінкова артерії: хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози; описати і продемонструвати на препаратах.

7. Верхня брижова артерія: хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози; описати і продемонструвати на препаратах.

8.  Нижня брижова артерія: хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози; описати і продемонструвати на препаратах.

9. Загальні клубові артерії: хід, топографія, поділ. Зовнішня клубова артерія: хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози; описати і продемонструвати на препаратах.

10. Внутрішня клубова артерія: хід, топографія, класифікація гілок. Пристінкові гілки внутрішньої клубової артерії, хід, топографія, ділянки кровопостачання, анастомози; описати і продемонструвати на препаратах.

11. Внутрішня клубова артерія: хід, топографія, класифікація гілок. Нутряні гілки внутрішньої клубової артерії, хід, топографія, ділянки кровопостачання, анастомози; описати і продемонструвати на препаратах.

12. Верхня порожниста вена: формування (корені), хід, топографія, притоки; описати і продемонструвати на препаратах.

13. Непарна, напівнепарна та додаткова напівнепарна вени: формування, хід, топографія, притоки; описати і продемонструвати на препаратах.

14. Вени таза: внутрішня, зовнішня та загальна клубові вени: формування, хід, топографія, притоки. Венозні сплетення таза. Описати і продемонструвати на препаратах.

15. Нижня порожниста вена: формування (корені), хід, топографія, притоки; описати і продемонструвати на препаратах.

16. Ворітна вена: формування (корені), хід, топографія, притоки, ділянки збору венозної крові; описати і продемонструвати на препаратах.

17. Кава-кавальні  анастомози

18. Порто-кавальні анастомози.

19. Лімфатична система: грудна та права лімфатичні протоки: формування, хід, топографія, притоки, місце впадіння у венозну систему. Лімфатична система грудної клітки, класифікація лімфатичних вузлів.

20. Лімфатична система таза і живота: лімфатичні стовбури, класифікація лімфатичних вузлів.

 


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 345;