ПІДНИЖНЬОЩЕЛЕПНИЙ І ПІД’ЯЗИКОВИЙ ВУЗЛИ». 

Мета заняття:

Вивчити: а) формування, природу, хід, топографію, гілки, ділянки іннервації лицевого нерва;

б) характеристику проміжного нерва;

в) топографію, будову, корінці та гілки крилопіднебінного вузла;

г) топографію, будову, корінці та гілки піднижньощелепного і під’язикового вузлів.

 

Знати:  а) ядра лицевого (включаючи проміжний) нерва;

              б) місце виходу лицевого нерва із мозку;

              в) особливості ходу лицевого нерва в одноіменному каналі скроневої кісти;

              г) будову і топографію колінчастого вузла лицевого нерва;

              д) формування, хід, топографію, ділянки іннервації внутрішньоканальних гілок лицевого нерва;

              е) формування, хід, топографію, ділянки іннервації позаканальних гілок лицевого нерва;

              є) крилопіднебінний вузол, будову, топографію, корінці, гілки та ділянки їх розподілу;

                   ж) піднижньощелепний та під’язиковий вузли, будову, топографію, корінці, гілки та ділянки їх розподілу.

 

Вміти:  а) показати ядра лицевого нерва;

               б) показати вихід лицевого нерва на основі мозку;

 в) показати початок та закінчення лицевого каналу;

 г) показати кісткові структури, через які проходить барабанна струна та великий кам’янистий нерв;

д) відпрепарувати та показати рухові гілки лицевого нерва;

е) показати мімічні м‘язи;

є) показати місце розташування крилопіднебінного, піднижньощелепного та

під‘язикового вузлів.

                       

Повторити: а) нижню поверхню головного мозку;

                   б) анатомічні утворення внутрішньої та зовнішньої основи черепа;

 в) топографію каналів скроневої кістки;

 г) мімічні м’язи;

 д) язик, піднижньощелепні та під’язикові слинні залози.

 

Контрольні питання:

1. Лицевий нер, топографія ядер, місце виходу з мозку.

2. Проміжний нерв, загальна характеристика.

3. Хід лицевого нерва у одноіменному каналі скроневої кістки, вхід та вихід із каналу.

4. Колінчастий вузол, будова, топографія.

5. Внутрішньоканальні гілки лицевого нерва, формування, природа.

6. Великий кам’янистий нерв, формування, природа, хід, топографія.

7. Крилопіднебінний вузол, будова, топографія, корінці, гілки та ділянки їх розподілу.

8. Барабанна струна, формування, природа, хід, топографія.

9. Розподіл смакових волокон барабанної струни.

10. Розподіл парасимпатичних волокон барабанної струни.

11. Піднижньощелепний та під’язиковий вузли, будова, топографія, корінці, гілки та ділянки їх розподілу.

12. Позаканальні гілки лицевого нерва, природа, ділянки іннервації.

13. Велика гусяча лапка, гілки, хід, топографія, ділянки іннервації.

14. Мімічні м’язи, топографія, будова, іннервація.

15. Слізна залоза, шляхи секреторної (парасимпатичної) та чутливої іннервації.

16. Піднижньощелепна та під’язикова слинні залози, секреторна та чутлива іннервація.

17. Шляхи секреторної та чутливої іннервації слизової оболонки носової та ротової порожнин.

 

 

ЗАНЯТТЯ № 77

 

Тема: «IX ПАРА ЧЕРЕПНИХ НЕРВІВ. ВУШНИЙ ВУЗОЛ. ГОЛОВНА І ШИЙНА ЧАСТИНИ Х ПАРИ ЧЕРЕПНИХ НЕРВІВ».

 

Мета заняття:

Вивчити:  а) формування, природу, хід, топографію, ділянки іннервації язико-глоткового нерва;

                    б) топографію, будову, корінці та гілки вушного вузла;

в) формування та природу блукаючого нерва;

г) хід, топографію, гілки головної та шийної частин блукаючого нерва, ділянки їх розподілу.

 

Знати:      а) ядра язико-глоткового нерва;

                   б) місце виходу язико-глоткового нерва з мозку та черепа;

                   в) будову і топографію верхнього та нижнього вузлів язико-глоткового нерва;

                   г) гілки язико-глоткового нерва, ділянки іннервації;

д) вушний вузол, будову, топографію, корінці, гілки та ділянки їх розподілу;

е) ядра блукаючого нерва;

є) місце виходу блукаючого нерва з мозку та черепа;

ж) будову і топографію верхнього та нижнього вузлів блукаючого нерва;

з) хід, топографію, гілки головної та шийної частин блукаючого нерва, ділянки їх іннервації.

   

Вміти:      а) показати ядра язико-глоткового та блукаючого нервів;

                   б) показати вихід язико-глоткового та блукаючого нервів на основі мозку та з черепа;

в) показати ділянки розподілу гілок язико-глоткового нерва;

г) показати ділянки розподілу гілок головної та шийної частин блукаючого нерва.

                       

Повторити: а) нижню поверхню головного мозку;

                       б) анатомічні утворення внутрішньої та зовнішньої основи черепа;

в) будову та топографію органів ротової порожнини;

г) будову та топографію глотки;

д) будову та топографію гортані;

е) будову та топографію білявушної слинної залози.

Контрольні питання:

1. Язико-глотковий нерв, природа, топографія ядер, місце виходу з мозку і черепа.

2. Верхній та нижній вузли язико-глоткового нерва, будова, топографія.

3. Гілки язико-глоткового нерва, формування, хід, топографія, ділянки іннервації.

4. Барабанний нерв, природа, хід, топографія, ділянки інервації.

5. Малий кам’янистий нерв, формування, хід, топографія.

6. Вушний вузол, будова, топографія, корінці, гілки, ділянки іннервації.

7. Рухова гілка язико-глоткового нерва, хід, топографія, ділянка іннервації.

8. Чутливі гілки язико-глоткового нерва, хід, топографія, ділянки іннервації.

9. Блукаючий нерв, природа, топографія ядер, вихід з мозку і черепа.

10. Верхній та нижній вузли блукаючого нерва, будова, топографія.

11. Гілки головної частини блукаючого нерва, формування, хід, топографія, ділянки іннервації.

12. Гілки шийної частини блукаючого нерва, хід, топографія, ділянки іннервації.

13. Серцеві гілки блукаючого нерва, формування, хід, топографія, значення.

14. Язик, будова, іннервація слизової оболонки.

15. Глотка, будова, топографія, іннервація.

16. Гортань, будова, топографія, іннервація.

 

 

ЗАНЯТТЯ № 78

Тема:«СПИННОМОЗКОВІ НЕРВИ: ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛ ЇХ ГІЛОК. ШИЙНІ СПИННОМОЗКОВІ НЕРВИ, РОЗПОДІЛ ДОРЗАЛЬНИХ ГІЛОК».

 

Мета заняття:

Вивчити: а) формування, хід, топографію спинномозкових нервів;

                       б) класифікацію спинномозкових нервів;

                       в ) поділ спинномозкових нервів на гілки;

г) природу, хід, топографію, ділянки іннервації оболонних гілок;

д) природу, хід, топографію білих сполучних гілок;

е) загальну характеристику дорзальних (задніх) гілок спинномозкових нервів;

є) загальну характеристику вентральних (передніх) гілок спинномозкових нервів;

ж) природу, хід, топографію, поділ на гілки, ділянки іннервації дорзальних гілок шийних спинномозкових нервів.

 

 

 Знати:     а) формування, хід, топографію спинномозкових нервів;

                       б) класифікацію спинномозкових нервів;

                       в ) поділ спинномозкових нервів на гілки;

г) природу, хід, топографію, ділянки іннервації оболонних гілок;

д) природу, хід, топографію білих сполучних гілок;

е) загальну характеристику дорзальних (задніх) гілок спинномозкових нервів;

є) загальну характеристику вентральних (передніх) гілок спинномозкових нервів;

ж) природу, хід, топографію, поділ на гілки, ділянки іннервації дорзальних гілок шийних спинномозкових нервів.

 

 

Вміти:    а) показати корінці спинного мозку;

                      б) показати шийні, грудні, поперекові, крижові та куприковий спинномозкові нерви;

                      в) показати гілки спинномозкових нервів;

                      г) показати ділянки іннервації підпотиличного та великого потиличного нервів;

                      д) намалювати схему формування та розподілу на гілки спинномозкових нервів.

 

Повторити: а) анатомічну будову хребців та хребта в цілому;

                       б) анатомічну будову спинного мозку;

                          в) будову, топографію та функцію м’язів потилиці;

                       г) будову, топографію та функцію глибоких м’язів спини.

 

Контрольні питання:

1. Спинномозкові нерви, кількість пар, формування, хід, топографія, склад.

2. Класифікація спинномозкових нервів.

3. Гілки спинномозкових нервів.

4. Оболонні гілки спинномозкових нервів, хід, топографія, ділянки іннервації.

5. Білі сполучні гілки спинномозкових нервів, хід, топографія, склад.

6. Дорзальні гілки спинномозкових нервів, загальна характеристика.

7. Дорзальні гілки шийних спинномозкових нервів, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації.

8. Підпотиличний нерв, формування, хід, топографія, об’єкт іннервації.

9. Великий потиличний нерв, формування, хід, топографія, об’єкт іннервації.

10. Вентральні гілки спинномозкових нервів, загальна характеристика.

11. Хребетний стовп, будова, відділи, утворення міжхребцевих отворів.

12. Спинний мозок, будова, топографія, передні та задні корінці, спинномозковий вузол.

13. М’язи потилиці, будова, функція, іннервація.

14. Глибокі (аутохтонні) м’язи спини, класифікація, функція, іннервація.

 

 

ЗАНЯТТЯ № 79

Тема: «ШИЙНЕ СПЛЕТЕННЯ: ФОРМУВАННЯ, ТОПОГРАФІЯ, РОЗПОДІЛ ГІЛОК».

 

Мета заняття:

Вивчити: а) шийні спинномозкові нерви;

                     б) формування та топографію шийного сплетення; 

                     в) розподіл та функцію гілок шийного сплетення.

 

 Знати:  а) шийні спинномозкові нерви, кількість, формування, хід, топографію, поділ на гілки;

                     б) формування, топографію шийного сплетення;

                     в) хід, топографію та функцію шкірних гілок шийного сплетення;

                     г) хід, топографію та функцію м’язових гілок шийного сплетення;

                     д) шийну петлю, формування, топографію, гілки, ділянки іннервації;

е) хід, топографію та функцію змішаної гілки шийного сплетення.

 

Вміти:   а) відпрепарувати і показати шийне сплетення та його гілки. 

                     б) показати ділянки іннервації гілок шийного сплетення;

Повторити: а) будову та функцію м’язів шиї;

                     б) ділянки та трикутники шиї;

                     в) будову, частини, топографію діафрагми.

 

Контрольні питання:

 1. Шийні спинномозкові нерви, кількість, формування, хід, топографія, поділ на гілки.
 2. Шийне сплетення, формування, топографія, групи гілок.
 3. Рухові (м’язові) гілки шийного сплетення, ділянки іннервації.
 4. Шийна петля, формування, топографія, гілки, ділянки іннервації.
 5. Шкірні гілки шийного сплетення, загальна характеристика, місце виходу під шкіру шиї.
 6. Малий потиличний нерв, формування, хід, топографія, ділянка іннервації.
 7. Великий вушний нерв, формування, хід, топографія, ділянка іннервації.
 8. Поперечний нерв шиї, формування, хід, топографія, ділянка іннервації.
 9. Надключичні нерви, формування, хід, топографія, ділянка іннервації.
 10. Діафрагмальний нерв, формування, хід, відмінність в топографії правого і лівого нервів.
 11. Чутливі гілки діафрагмального нерва, ділянки іннервації.
 12. Рухові гілки діафрагмального нерва, ділянка іннервації.
 13. Глибокі м’язи шиї, будова, топографія, іннервація.
 14. Іннервація шкіри голови.
 15. Іннервація шкіри шиї.
 16. Діафрагма, будова, топографія, функція, іннерваціяї.

 

 

ЗАНЯТТЯ № 80

Тема:«ВЕГЕТАТИВНА НЕРВОВА СИСТЕМА, ВІДМІННОСТІ ВІД СОМАТИЧНОЇ,


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 174; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ