АРТЕРІАЛЬНЕ (ВЕЛІЗІЄВЕ) КОЛО МОЗКУ». 

Мета заняття:

Вивчити:     а) хід і топографію висхідної частини аорти;

                      б) хід і топографію дуги аорти;

                      в) хід і топографію загальної сонної артерії;

                      г) хід і топографію внутрішньої сонної артерії;

                      д) розподіл гілок внутрішньої сонної артерії.

 

 Знати:   а) хід і топографію висхідної частини аорти;

                      б) хід і топографію дуги аорти;

                      в) хід і топографію загальної сонної артерії;

                      г) хід і топографію внутрішньої сонної артерії;

                      д) гілки внутрішньої сонної артерії;

                 е) анатомо-функціональні особливості сино-каротидної рефлексогенної зони (сонна

                     пазуха, каротидний клубок);

                      є) артеріальне коло мозку;

 

Вміти:    а) показати висхідну частину аорти;

                      б) показати дугу аорти;

                      в) показати загальну сонну артерію;

                      г) показати внутрішню сонну артерію;

                 д) показати гілки внутрішньої сонної артерії;

                     е)схематично замалювати артеріальне коло мозку.

 

Повторити:   а) кола кровообігу;

                      б) топографію середостіння;

                       - топографію (трикутники) шиї;

                            в) будову основи черепа;

                      г) кровопостачання головного мозку.

 

Контрольні питання:

 1. Висхідна частина аорти, початок, хід, топографія, гілки.
 2. Дуга аорти, хід, топографія.
 3. Гілки дуги аорти.
 4. Загальна сонна артерія, початок, хід, топографія, поділ.
 5. Внутрішня сонна артерія, початок, хід, топографія.
 6. Гілки внутрішньої сонної артерії.
 7. Очна артерія, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.
 8. Передня мозкова артерія, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.
 9. Середня мозкова артерія, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.
 10. Артеріальне коло мозку, особливості судинного русла головного мозку.

 

 

ЗАНЯТТЯ № 86

Тема: «ЗОВНІШНЯ СОННА АРТЕРІЯ, ХІД, ТОПОГРАФІЯ, ГІЛКИ, АНАСТОМОЗИ».

 

Мета заняття:

Вивчити:  а) початок, хід, топографію зовнішньої сонної артерії;

             б) розподіл гілок зовнішньої сонної артерії на шиї;

             в) хід, топографію і розподіл кінцевих гілок зовнішньої сонної артерії;

             г) внутрішньо- та міжсистемні артеріальні анастомози голови.

 

 Знати:    а) хід і топографію зовнішньої сонної артерії;

             б) передню групу гілок зовнішньої сонної артерії;

             в) задню групу гілок зовнішньої сонної артерії;

             г) присередню групу гілок зовнішньої сонної артерії;

             д) кінцеві гілки зовнішньої сонної артерії;

                    е) внутрішньосистемні артеріальні анастомози голови;

                     - міжсистемні артеріальні анастомози голови.

 

Вміти:     а) показати і відпрепарувати зовнішню сонну артерії та її гілки на шиї;                   

                    б) показати язикову артерію;

                     - показати лицеву артерію;

                     - показати потиличну, задню вушну та висхідну глоткову артерії;

                     - показати верхньощелепну артерію, її частини і гілки;

                    в) показати поверхневу скроневу артерію;

                    г) показати артеріальні анастомози голови.

Повторити: а) топографію шиї;

                    б) топографію голови.

Контрольні питання:

1. Зовнішня сонна артерія, початок, хід, топографія.

2. Топографічний розподіл гілок зовнішньої сонної артерії

3. Верхня щитоподібна артерія, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.

4. Язикова артерія, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.

5. Лицева артерія, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.

6. Потилична артерія, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.

7. Задня вушна артерія, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.

8. Висхідна глоткова артерія, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.

9. Поверхнева скронева артерія, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.

10. Верхньощелепна артерія, хід, топографічні частини.

11. Гілки нижньощелепного відділу верхньощелепної артерії, хід, топографія, ділянки кровопостачання, анастомози.

12. Гілки крилоподібного відділу верхньощелепної артерії, хід, топографія, ділянки кровопостачання, анастомози.

13. Гілки крилопіднебінного відділу верхньощелепної артерії, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.

14. Кровопостачання верхніх та нижніх зубів.

15. Артеріальні анастомози в межах басейну внутрішньої сонної артерії.

16. Артеріальні анастомози в межах басейну зовнішньої сонної артерії.

17. Артеріальні анастомози між басейнами внутрішньої та зовнішньої сонної артерій.

 

 

ЗАНЯТТЯ № 87

Тема: «ВНУТРІШНЯ ЯРЕМНА ВЕНА, ФОРМУВАННЯ, ТОПОГРАФІЯ. ВНУТРІШНЬОЧЕРЕПНІ, ПОЗАЧЕРЕПНІ ТА ШИЙНІ ПРИТОКИ ВНУТРІШНЬОЇ ЯРЕМНОЇ ВЕНИ. ЛІМФАТИЧНІ СУДИНИ ТА ВУЗЛИ ГОЛОВИ І ШИЇ».

 

Мета заняття:

Вивчити:  а) хід і топографію внутрішньої яремної вени;

                   б) хід, топографію і класифікацію приток внутрішньої яремної вени;

                   в) поверхневі вени шиї;

                    - топографію лімфатичних судин і вузлів голови;

                   г) топографію лімфатичних вузлів та судин шиї.

 

 Знати: а) топографію, початок та формування внутрішньої яремної вени;

                    б) хід і топографію внутрішньочерепних приток внутрішньої яремної вени;

                    в) хід і топографію позачерепних приток внутрішньої яремної вени;

                    г) хід і топографію шийних приток внутрішньої яремної вени;

                    д) топографію і класифікацію лімфатичних вузлів та лімфатичних судин голови і шиї.

 

 

Вміти:  а) показати внутрішню яремну вену;

                    б) показати позачерепні притоки внутрішньої яремної вени;

                    в) показати шийні притоки внутрішньої яремної вени;

                    г) показати лімфатичні вузли голови і шиї.

 

Повторити: а) пазухи твердої оболонки головного мозку;

                    б) фасції і міжфасціальні простори шиї;

                              в) судини головного мозку.

Контрольні питання:

1. Внутрішня яремна вена, формування, хід, топографія.

2. Внутрішьочерепні притоки внутрішньої яремної вени.

3. Вени головного мозку: глибокі, поверхневі.

4. Вени твердої мозкової оболонки.

5. Венозні синуси твердої мозкової оболонки.

6. Диплоїдні та емісарні вени голови.

7. Вени очного яблука та очної ямки.

8. Вени внутрішнього вуха.

9. Позачерепні притоки внутрішньої яремної вени.

10. Глоткові та язикова вени, притоки, хід.

11. Верхня щитоподібна та лицева вени, притоки, хід.

12. Занижньощелепа вена, притоки, хід.

13. Зовнішня яремна вена, притоки, хід.

14. Передня яремна вена, притоки, хід.

15. Яремна венозна дуга.

16. Лімфатичні вузли голови, класифікація.

17. Лімфатичні вузли шиї, класифікація.

18. Лімфатичні судини голови і шиї.

 

ЗАНЯТТЯ № 88

 

Тема: «підключична артеріЯ, ХІД, ТОПОГРАФІЯ, РОЗПОДІЛ ГІЛОК, АНАСТОМОЗИ».

 

Мета заняття:

Вивчити: а) початок, хід і топографію правої і лівої підключичних артерій;

                б) гілки трьох топографічних частин підключичної артерії, хід, топографію, ділянки кровопостачання;

в) внутрішньо- та міжсистемні анастомози гілок підключичної артерії.

   

Знати:    а) початок, хід, топографію лівої підключичної артерії;

                б) початок, хід, топографію правої підключичної артерії;

                в) гілки першого відділу підключичної артерії, хід, топографію ділянки

                    кровопостачання;

                г) гілки другого відділу підключичної артерії, хід, топографію, ділянки кровопостачання;

д) гілки третього відділу підключичної артерії, хід, топографію, ділянки кровопостачання;

е) анастомози підключичної артерії.

Вміти:   а) показати підключичну артерію, її топографічні частини;

                б) показати гілки першого відділу підключичної артерії;

в) показати гілки другого відділу підключичної артерії;

                      г) показати гілки третього відділу підключичної артерії;

                д) притиснути підключичну артерію для зупинки кровотечі;

                е) намалювати схему Велізієвого кола;

                     є) намалювати схему ромба Захарченка.

 

Повторити: а) скелет пояса верхньої кінцівки;

                     б) м’язи та топографію шиї;

                     в) м’язи , топографію плечового пояса;

                 г) м’язи грудної клітки;

                 д) спинний мозок, довгастий мозок, міст, мозочок.

 

Контрольні питання:

1. Ліва підключична артерія, початок, хід, топографічні частини.

2. Права підключична артерія, початок, хід, топографічні частини.

3. Гілки першого відділу підключичної артерії.

4. Хребтова артерія, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.

5. Основна артерія, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.

6. Щитошийний стовбур, гілки хід, топографія, ділянки кровопостачання, анастомози.

7. Внутрішня грудна артерія, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.

8. Гілки другого відділу підключичної артерії, хід, топографія, ділянки кровопостачання, анастомози.

9. Гілки третього відділу підключичної артерії, хід, топографія, ділянки кровопостачання, анастомози.

10. Внутрішньосистемні анастомози гілок підключичної артерії.

11. Міжсистемні анастомози гілок підключичної артерії.

12. Велізієве коло, утворення, значення.

13. Спинний мозок, кровопостачання.

14. Мозочок, кровопостачання.

15. Міст, кровопостачання.

ЗАНЯТТЯ № 89

 

Тема: «пАХВОВа артеріЯ, ХІД, ТОПОГРАФІЯ, РОЗПОДІЛ ГІЛОК. ПАХВОВА ТА ПІДКЛЮЧИЧНА ВЕНИ, ФОРМУВАННЯ, ХІД, ТОПОГРАФІЯ, ПРИТОКИ».

 

Мета заняття:

Вивчити: а) початок, хід, топографію пахвової артерії;

               б) гілки трьох топографічних відділів пахвової артерії, хід, топографію, ділянки кровопостачання;

               в) внутрішньо- та міжсистемні анастомози гілок пахвової артерії;                 г) формування, хід, топографію, притоки пахвової вени;

д) формування, хід, топографію, притоки підключичної вени.

 

Знати: а) початок, хід, топографію пахвової артерії;

                6) гілки першого відділу пахвової артерії, хід, топографію, ділянки кровопостачання, анастомози

                в) гілки другого відділу пахвової артерії, хід, топографію, ділянки кровопостачання, анастомози;

                 г) гілки третього відділу пахвової артерії, хід, топографію, ділянки кровопостачання, анастомози;

                 д) формування, хід, топографіюю, притоки пахвової вени;

е) формування, хід, топографіюю, притоки підключичної вени.

      

  Вміти:     а) показати пахвову артерію;

                б) показати гілки першого відділу пахвової артерії;

                в) показати гілки другого відділу пахвової артерії;

                г) показати гілки третього відділу пахвової артерії;

               д) показати пахвову вену та її притоки;

               е) показати підключичну вену та її притоки.

 

Повторити: а) топографію передньої стінки грудної клітки;

                    б) м’язи та топографію грудної клітки, плечового поясу та плеча;

                          в) пахвову яму та впадину, межі, стінки, топографічні утворення;

                     г) плечовий суглоб.

Контрольні питання:

1. Пахвова артерія, початок, хід, топографічні частини.

2. Гілки першої топографічної частини пахвової артерії, хід, топографія, ділянки кровопостачання, анастомози.  

3. Бічна артерія грудної клітки, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.  

4. Підлопаткова артерія, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.  

5. Передня огинаюча плечову кістку артерія, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.  

6. Задня огинаюча плечову кістку артерія, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.  

 1. Артеріальна сітка плечового суглоба, утворення, значення.
 2. Внутрішньосистемні анастомози гілок пахвової артерії.
 3. Особливості топографії гілок третього відділу пахвової артерії.
 4. Міжсистемні анастомози гілок пахвової артерії.
 5. Пахвова вена, формування, хід, топографія, притоки.
 6. Підключична вена, формування, хід, топографія, притоки.

ЗАНЯТТЯ № 90

 

Тема:«ПЛЕЧОВА, ЛІКТЬОВА І ПРОМЕНЕВА АРТЕРІЇ, ХІД, ТОПОГРАФІЯ, РОЗПОДІЛ ГІЛОК НА ПЛЕЧІ І ПЕРЕДПЛІЧЧІ. АРТЕРІАЛЬНА СІТКА ЛІКТЬОВОГО СУГЛОБА».

 

Мета заняття:

Вивчити:  а) хід, топографію, поділ, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози плечової, променевої і ліктьової артерій; 

                     б) формування артеріальної сітки ліктьового суглоба.

                         

 Знати:    а) початок, хід, топографію, поділ, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози плечової артерії;

                     б) хід, топографію, поділ, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози ліктьової артерії на передпліччі;

                     в) хід, топографію, поділ, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози променевої артерії на передпліччі;

                     г) артеріальну сітку ліктьового суглоба, формування, значення.

 

Вміти:   а)відпрепарувати і показати плечову артерію та її гілки;

                б)відпрепарувати і показати ліктьову артерію та її гілки на передпліччі;

                в) відпрепарувати і показати променеву артерію та її гілки на передпліччі;

                г) промацати і порахувати пульс на променевій артерії на передпліччі;

                д) намалювати схему артеріальної сітки ліктьового суглоба;

                     е) показати «анатомічну табакерку».

 

Повторити: а) скелет вільної частини верхньої кінцівки;

                    б) м’язи та топографію плеча;

                    в) м’язи та топографію передпліччя;

                    г) ліктьовий суглоб;

                    д) топографію, межі ліктьової ямки.

Контрольні питання:

1. Плечова артерія, початок, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання.

2. Глибока артерія плеча, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.

3. Верхня та нижня обхідні ліктьові артерії, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.

4. Ліктьова артерія, хід, топографія, гілки на передпліччі, ділянки кровопостачання, анастомози.

5. Загальна, передня та задня міжкісткові артерії, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.

6. Променева артерія, хід, топографія, гілки на передпліччі, ділянки кровопостачання, анастомози.

7. Артеріальна сітка ліктьового суглоба, формування, значення.

8. Схематичне зображення артеріальної сітки ліктьового суглоба.

9. Внутрішньосистемні анастомози гілок плечової, ліктьової і променевої артерій.

10. Міжсистемні анастомози гілок плечової, ліктьової і променевої артерій.

11. Ліктьовий суглоб, кровопостачання.

12. М’язи плеча, групи, кровопостачання.

13. М’язи передньої та бічної поверхонь передпліччя, кровопостачання.

14. М’язи задньої поверхні передпліччя, кровопостачання.

 

 

ЗАНЯТТЯ № 91

 

Тема:«АРТЕРІЇ КИСТІ. ПОВЕРХНЕВА ТА ГЛИБОКА АРТЕРІАЛЬНІ ДОЛОННІ ДУГИ. ПОВЕРХНЕВІ ТА ГЛИБОКІ ВЕНИ, ЛІМФАТИЧНІ ВУЗЛИ ТА СУДИНИ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ. ПАХВОВІ ЛІМФАТИЧНІ ВУЗЛИ».

 

Мета заняття:

Вивчити:  а) розподіл гілок ліктьової та променевої артерій на кисті;

                     б) поверхневу та глибоку артеріальні дуги кисті, формування, значення;

                     в) формування, хід, топографію поверхневих і глибоких вен кисті, передпліччя і плеча; 

                     г) лімфатичні судини та вузли верхньої кінцівки;

                     д) пахвові лімфатичні вузли, принципи класифікації.

   

Знати:        а) хід, топографію, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози променевої артерії на кисті;

                     б) хід, топографію, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози ліктьової артерії на кисті;

                     в) формування, топографію, долонної артеріальної сітки зап’ястя;

                     г) формування, топографію, гілки тильної артеріальної сітки зап’ястя;

                     д) формування, топографію, гілки, значення поверхневої артеріальної дуги кисті;

                     г) формування, топографію, гілки, значення глибокої артеріальної дуги кисті;

                     д) формування, хід, топографію, притоки поверхневих вен верхньої кінцівки;

                     е) формування тильної зап’ясткової сітки;

                     є) формування, хід, топографію, притоки глибоких вен верхньої кінцівки;

                     ж) формування, хід, топографію поверхневих лімфатичних судин верхньої кінцівки;

                     з) формування, хід, топографію глибоких лімфатичних судин верхньої кінцівки;

                     и) лімфатичні вузли верхньої кінцівки, топографію;

                      і) пахвові лімфатичні вузли, принципи класифікації.

 

Вміти:    а) показати гілки ліктьової та променевої артерій на кисті;

                 б) показати поверхневу та глибоку артеріальні дуги кисті;

                 в) показати поверхневі вени верхньої кінцівки;

                 г) показати глибокі вени верхньої кінцівки;

                 д) намалювати схему поверхневої та глибокої долонних артеріальних дуг.

Повторити: а) скелет кисті;

                      б) м’язи кисті;

                      в) топографію кисті.

 

Контрольні питання:

1. Ліктьова артерія, хід, топографія, гілки на кисті, ділянки кровопостачання, анастомози.

2. Променева артерія, хід, топографія, гілки на кисті, ділянки кровопостачання, анастомози.

3. Долонна артеріальна сітка зап’ястя, формування, топографія, значення.

4. Тильна артеріальна сітка зап’ястя, формування, топографія, гілки, значення.

5. Поверхнева долонна артеріальна дуга, формування, значення, гілки, ділянки кровопостачання.

6. Глибока долонна артеріальна дуга, формування, значення, гілки, ділянки кровопостачання.

7. Кровопостачання тильної поверхні пальців кисті.

8. Кровопостачання долонної поверхні пальців кисті.

9. Поверхневі вени і венозні сітки кисті.

10. Поверхневі вени верхньої кінцівки, формування, хід, топографія, притоки.

11. Глибокі вени верхньої кінцівки, формування, хід, топографія, притоки.

12. Поверхневі лімфатичні судини верхньої кінцівки, формування, хід, топографія, місце впадіння.

13. Глибокі лімфатичні судини верхньої кінцівки, формування, хід, топографія, місце впадіння.

14. Лімфатичні вузли верхньої кінцівки, топографічний розподіл.

15. Пахвові лімфатичні вузли, топографія, ділянки збору лімфи, відтік лімфи.

 

 

ЗАНЯТТЯ № 92

 

Тема: «ПЛЕЧОВЕ СПЛЕТЕННЯ, ФОРМУВАННЯ, СКЛАД, ТОПОГРАФІЯ, РОЗПОДІЛ КОРОТКИХ ГІЛОК. СУДИННО-НЕРВОВИЙ ПУЧОК ПАХВОВОЇ ЯМКИ ТА ПЛЕЧА. ДОВГІ ГІЛКИ ПЛЕЧОВОГО СПЛЕТЕННЯ, ХІД, ТОПОГРАФІЯ ТА РОЗПОДІЛ НА ПЛЕЧІ».

 

 

Мета заняття:

Вивчити:   а) шийні спинномозкові нерви, формування, гілки;

                      б) плечове сплетення, формування, топографічні частини; 

                      в) походження, хід, топографію, ділянки іннервації коротких гілок плечового сплетення;

                       г) особливості анатомічної будови підключичної частини плечового сплетення;

                       д) склад, топографію, судинно-нервого пучка пахвової порожнини;

                       е) склад, топографію, судинно-нервого пучка плеча;

                       є) формування, хід, топографію довгих гілок плечового сплетення на плечі;

                       ж) ділянки іннервації довгих гілок плечового сплетення на плечі.

           

   Знати:   а) шийні спинномозкові нерви, формування, поділ на гілки;

                      б) формування, топографію плечового сплетення; 

                      в) топографію надключичної частини плечового сплетення;

                      г) короткі гілки плечового сплетення, формування, хід, топографію, ділянки іннервації;

                      д) особливості анатомічної будови, топографію підключичної частини плечового сплетення;

                       е) склад, топографію судинно-нервового пучка пахвової порожнини;

                       є) склад, топографію судинно-нервового пучка плеча;

                       ж) ділянки іннервації довгих гілок плечового сплетення на плечі.

 

Вміти:    а) показати надключичну частину плечового сплетення;

                 б) показати підключичну частину плечового сплетення;

                 в) показати короткі гілки плечового сплетення;

                 г) показати довгі гілки плечового сплетення;

 д) намалювати схему формування та поділу на гілки спинномозкових нервів;

 е) промацати надключичну частину плечового сплетення на живому.

Повторити:   а) формування та поділ на гілки спинномозкових нервів;

                     б) скелет, м’язи, топографію плечового поясу та плеча.

 

Контрольні питання:

 1. Шийні спинномозкові нерви, формування, поділ на гілки.
 2. Плечове сплетення, формування, топографія.
 3. Надключична частина плечового сплетення, топографія, гілки.
 4. Дорсальний нерв лопатки, хід, топографія, ділянка іннервації.
 5. Довгий грудний нерв, хід, топографія, ділянка іннервації.
 6. Підключичний, бічний та присередній грудні нерви, хід, топографія, ділянка іннервації.
 7. Підлопатковий та грудноспинний нерви, хід, топографія, ділянка іннервації.
 8. Пахвовий нерв, хід, топографія, ділянка іннервації.
 9. Підключична частина плечового сплетення, особливості анатомічної будови, топографія.
 10. Судинно нервовий пучок пахвової порожнини, склад, топографія.
 11. Судинно нервовий пучок плеча, склад, топографія.
 12. Нерви присереднього пучка плечового сплетення, хід, топографія, ділянки іннервації на плечі.
 13. Нерви бічного пучка плечового сплетення, хід, топографія, ділянки іннервації на плечі.
 14. Нерви заднього пучка плечового сплетення, хід, топографія, ділянки іннервації.
 15. Плечовий суглоб, іннервація.
 16. М’язи плечового пояса, іннервація.
 17. М’язи передньої групи плеча, іннервація.
 18. М’язи задньої групи плеча, іннервація
 19.  Шкіра плеча, іннервація.   

 

 

ЗАНЯТТЯ № 93

 

Тема: «ДОВГІ ГІЛКИ ПЛЕЧОВОГО СПЛЕТЕННЯ, ХІД, ТОПОГРАФІЯ, РОЗПОДІЛ НА ПЕРЕДПЛІЧЧІ ТА КИСТІ. СУДИННО-НЕРВОВІ ПУЧКИ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ».

 

Мета заняття:

Вивчити:  а) хід, топографію, ділянки іннервації довгих гілок плечового сплетення на передпліччі  та кисті;

б)особливості іннервації м’язів передпліччя;

в) особливості іннервації м’язів кисті;

г) особливості іннервації шкіри передпліччя;

д) особливості іннервації шкіри кисті;

е) склад, топографію судинно-нервових пучків передпліччя.

 

  Знати:    а) хід, топографію, гілки, ділянки іннервації серединного нерва на передпліччі і кисті;

б) хід, топографію, гілки, ділянки іннервації ліктьового нерва на передпліччі і кисті;

в) хід, топографію, гілки, ділянки іннервації променевого нерва на передпліччі і кисті;

г) хід, топографію, ділянки іннервації медіального шкірного нерва передпліччя на передпліччі;

д) ділянки іннервації м’язово-шкірного нерва на передпліччі;

е) склад, топографію судинно-нервових пучків передпліччя.

 

Вміти:    а) показати над- і підключичну частини плечового сплетення; 

                 б) показати ліктьовий нерв та його гілки;

                 в)показати серединний нерв та його гілки;

                 г) показати променевий нерв та його гілки;

                 д) показати медіальні шкірні нерви плеча та передпліччя;

                 е) намалювати схему іннервації шкіри тильної та долонної поверхонь кисті.

Повторити: а) шийні спинномозкові нерви, формування, гілки;

б) шийне сплетення, формування, топографію;

в) особливості анатомічної будови та топографію підключичної частини плечового сплетення;

г) довгі гілки плечового сплетення;

д) скелет передпліччя і кисті;

                    е) м’язи, топографію передпліччя;

                    є) м’язи, топографію кисті.

 

Контрольні питання:

1. Анатомічна будова, топографія, пучки, гілки підключичної частини плечового сплетення.

2. Серединний нерв, формування, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації на передпліччі.

3. Серединний нерв, формування, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації на кисті.

4. Ліктьовий нерв, формування, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації на передпліччі.

5. Ліктьовий нерв, формування, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації на кисті.

6. Променевий нерв, формування, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації на передпліччі.

7. Променевий нерв, формування, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації на кисті.

8. Судинно-нервові пучки передпліччя, склад, топографія.

9. Присередній та бічний шкірні нерви передпліччя, походження, хід, топографія, ділянки іннервації.

10. М’язи передньої групи передпліччя, іннервація.

11. М’язи задньої і бічної груп передпліччя, іннервація.

12. М’язи кисті, класифікація, особливості іннервації.

13. Шкіра передпліччя, іннервація.

14. Шкіра тильної поверхні кисті, іннервація.

15. Шкіра долонної поверхні кисті, іннервація.

16. Ліктьовий суглоб, іннервація.

17. Променево-зап’ястковий суглоб, іннервація.

 

 

ЗАНЯТТЯ № 94

 

Тема: «ГРУДНИЙ ВІДДІЛ АОРТИ: ТОПОГРАФІЯ, ПРИСТІНКОВІ ТА НУТРЯНІ ГІЛКИ, ЇХ РОЗПОДІЛ, АНАСТОМОЗИ».

 

Мета заняття:

Вивчити: а) хід, топографію грудного відділу аорти;

                  б) пристінкові гілки грудного відділу аорти, хід, топографію, ділянки кровопостачання, анастомози;

                  в) нутряні гілки грудного відділу аорти, хід, топографію, ділянки кровопостачання, анастомози.

                 

Знати:     а) хід, топографію грудного відділу аорти;

                  б) хід, топографію пристінкових гілок грудного відділу аорти, ділянки кровопостачання;

                       в) хід, топографію нутряних гілок грудного відділу аорти, ділянки їх кровопостачання;

                       г) внутрішньосистемні та міжсистемні анастомози гілок грудного відділу аорти.

Вміти:          а) показати грудну аорту;

                       б) показати нутряні гілки грудної аорти;

                       в) показати пристінкові гілки грудної аорти;

                       г) відпрепарувати міжреберний судинно-нервовий пучок.

 

Повторити:   а) скелет грудної клітки;

                      б) м’язи грудної клітки;

                      в) діафрагму;

                  г) трахею, бронхіальне дерево, легені;

                 д) органи середостіння.

Контрольні питання:

1. Грудна аорта, хід, топографія.

2. Пристінкові гілки грудного відділу аорти, загальна характеристика.

3. Задні міжреберні артерії, кількість, хід, топографія, ділянки кровопостачання, анастомози.

4. Верхня діафрагмальна артерія, хід, топографія, ділянки кровопостачання, анастомози.

5. Нутряні гілки грудної аорти, загальна характеристика.

6. Стравохідні гілки, хід, топографія, анастомози.

7. Трахеальні та бронхіальні гілки, хід, топографія, анастомози.

8. Середостінні та перикардіальні гілки, хід, топографія, анастомози.

9. Внутрішньо- та міжсистемні анастомози пристінкових гілок грудного відділу аорти.

10. Внутрішньо- та міжсистемні анастомози нутряних гілок грудного відділу аорти.

 1. Стравохід, кровопостачання.
 2. Легені, кровопостачання.
 3. Діафрагма, кровопостачання.
 4. Перикард, кровопостачання.

ЗАНЯТТЯ № 95

 

Тема: «СИСТЕМА ВЕРХНЬОЇ ПОРОЖНИСТОЇ ВЕНИ ТА ЇЇ ПРИТОКИ.


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 462;