A. N. auricularis major (великий вушний нерв).B. N. petrosus major (великий камянистий нерв).

C. N. petrosus profundus (глибокий камянистий нерв).

D. N. auricularis minor (малий вушний нерв).

E. N. petrosus minor (малий камянистий нерв).

 

179. Крововилив у басейні якої артерії може призвести до паралічу серцево-судинного та дихального центрів?   

A. А.cerebri posterior (задньої мозкової артерії).

B. А.cerebri anterior (передньої мозкової артерії).

C. A. vertebralis (хребтової артерії).

D. А.communicans anterior (передньої сполучної артерії).

E. А.communicans posterior  (передньої сполучної артерії).

 

180. У хворого виявлено порушення функції жувальних м’язів. Яка гілка трійчастого нерва є пошкодженою?  

A. Верхньощелепний нерв (n. maxillaris).

B. Язиковий нерв (n. lingularis).

C. Вушно-скроневий нерв (n. auriculotemporalis).

D. Щічний нерв (n. buccalis).

E. Нижньощелепний нерв (n. mandibularis).  

 

181. У лікарню після автокатастрофи поступив юнак 18 років. У травматологічному відділенні виявлено травму м’яких тканин обличчя в ділянці медіального кута ока, яка супроводжувалась масивною кровотечею. Який міжартеріальний анастомоз пошкоджений?

A. Між а. carotis externa et a. carotis interna (між зовнішньою сонною і внутрішньою сонною артеріями).

B. Між а. carotis externa et a. subclavia (між зовнішньою сонною і підключичною артеріями).

C. Між а. carotis interna et a. subclavia (між внутрішньою сонною і підключичною артеріями).

D. Між а. subclavia et a. ophthalmica (між підключичною і очною артеріями).

E. A. carotis interna et a. ophthalmica (між внутрішньою сонною і очною артеріями).

182. У хворого спостерігається затруднення при ковтанні їжі, що пов’язане з паралічем м’якого піднебіння. Який нерв пошкоджено? 

A. І гілка трійчастого нерва. (I гілка n.trigeminus).

B. Лицевий нерв. (n. facialis).

C. ІІІ гілка трійчастого нерва. ( III гілка n.trigeminus).

D. ІІ гілка трійчастого нерва. (IІ гілка n.trigeminus).

E. Під’язикового нерва. (n. hypoglossus).

 

183. У хворого 28 років після перенесеного паротиту (запалення навколовушної слинної залози) виявлено порушення кровопостачання, набряк, біль при пальпації. Гілками якої артерії вона кровопостачається в нормі?

A. A. temporalis superficialis (поверхнева скронева артерія).

B. A. facialis (лицева артерія).

C. A. auricularis posterior (задня вушна артерія).

D. A. pharyngea ascendens (висхідна глоткова артерія).

E. A. meningea media (середня оболонна артерія).

 

184. У хворого встановлене зниження гостроти зору, пов’язане з патологією артеріальних судин очного яблука. Яка з перелічених артерій є головним джерелом кровопостачання сітківки? 

A. Aa. episclerales (епісклеральні артерії).

B. Aa. ciliares posteriores longi (довгі задні війкові артерії).

C. Aa. ciliares posteriores breves (короткі задні війкові артерії).

D. А. centralis retinae (центральна артерія сітківки).

E. Aa. conjunctivales (кон’юнктивні артерії).

 

185. У жінки 25 років після знеболювання зубів верхньої щелепи через підочний отвір під оком з’явилась підшкірна гематома, гілка якої артерії була травмована при знеболюванні ? 

A. Лицевої артерії (a. facialis).

B. Язикової артерії (a. lingularis). 

C. Верхньощелепної артерії (a. maxillaris).

D. Поверхневої скроневої артерії ( a. temporalis superficialis). 

E. Висхідної глоткової артерії (a. pharyngea ascendens).

 

186. Потерпілий 37 років помер на місці злочину внаслідок швидкої втрати крові. Травма була нанесена гострим предметом в ділянку нижнього відділу сонного трикутника шиї. Які судини при цьому могли бути пошкоджені? 

A. Загальна сонна артерія (a. carotis communis). 

B. Зовнішня сонна артерія (a. carotis externa).  

C. Внутрішня яремна вена (v.jugularis interna). 

D. Верхня щитоподібна артерія (a. thyroidea superior). 

E. Внутрішня сонна артерія (a. carotica interna).

 

187. У хворого спостерігається асиметрія обличчя. Ушкодження якого нерва повинен запідозрити лікар? 

A. Під’язикового нерва. (n. hypoglossus).  

B. I гілки – трійчастого (n.trigeminus). 

C. II гілки – трійчастого (n.trigeminus).

D. III гілки – трійчастого (n.trigeminus).

E. Лицевого (n. facialis). 

 

188. При проведенні трахеотомії у хворого 45 років, який потрапив у реанімаційне відділення з набряком гортані, була випадково перерізана яремна венозна дуга (arcus venosus juguli). Де розміщена ця дуга:

A. Spatium interaponeuroticum suprasternale (надгрудинний міжапоневротичний простір).

B. Pretrachele (передтрахейний простір). 

C. Retropharyngeale (заглотковий простір). 

D. Interscalenum (міждрабинчастий простір). 

E. Antescalenum (переддрабинчастий простір). 

 

189. У потерпілого в автомобільній катастрофі забійна рана в скроневій ділянці. В ході клінічного обстеження виявлено перелом виличної кістки і ознаки внутрішньочерепної кровотечі. Ушкодження якої артерії слід запідозрити в першу чергу ? 

A. Поверхневої скроневої артерії (A. temporalis superficialis). 

B. Середньої оболонної артерії (a. menigea media).

C. Передньої оболонної артерії (a. menigea anterior).

D. Верхньощелепної артерії (a. maxillaris).

E. Лицевої артерії (a. facialis).

 

190. У 50 річного хворого на нейросифіліс є порушення прямої і співдружньої реакції зіниці на світло (зіниці розширені і не звужуються). Як відомо цей синдром пов’язаний з демієлінізацією нервових волокон. Якої природи волокон і в складі якого нерва?

A. Чутливі нервові волокна V пари. 

B. Симпатичні нервові волокна ІУ пари. 

C. Рухові нервові волокна V пари. 

D. Парасимпатичні нервові волокна ІІІ пари черепних нервів. 

E. Нервові волокна IV пари.

 

191. У дитини пошкоджена нижня губа в ділянці правого кута рота. З рани тонкою цівкою ллється ясно червона кров. Гілки якої артерії пошкоджені при травмі?

A. Язикової артерії (a. lingularis). 

B. Лицевої артерії (a. facialis).

C. Хребтової артерії (a. vertebralis).

D. Висхідної глоткової артерії (a. pharyngea ascendens).

E. Верхньощелепної артерії (a. maxillaris).

 

192. У хворого після простудного захворювання виникло порушення виділення сльози. Який вегетативний вузол найбільше при цьому постраждав? 

A. Під'язиковий (g. sublinguale).

B. Війковий (g. ciliare).

C. Вушний (g. oticum).

D. Піднижньощепепний (g. submandibulare).

E. Крилопіднебінний (g. pterygopalatinum). 

 

193. Під час операції хірург здійснює серединний розтин поверхневих шарів шиї над ручкою грудини. Гілки якого венозного анастомозу повинен перев’язати хірург для зупинки кровотечі? 

A. Яремної дуги (arcus venosus jugularis).

B. Нижніх щитовидних вен (vv. thyroideae inf.)

C. Вен вилочкової залози (vv. thymici).

D. Внутрішніх яремних вен (vv. jugularis int.).

E. Плечоголовних вен (vv. brachiocephalicae).

 

194. У хворого під час тонзилектомії виникла надзвичайно сильна кровотеча. Яка артерія була пошкоджена під час операції?  

A. Верхньощелепна артерія (a. maxillaris). 

B. Висхідна глоткова артерія (a. pharyngea ascendens).

C. Внутрішня сонна артерія (a. carotis interna).

D. Низхідна піднебінна артерія (a. palattina descendens).

E. Висхідна піднебінна артерія (a. palattina ascendens).

 

195. У хворого після простудного захворювання з'явилося порушення больової і температурної чутливості передніх відділів язика? Який із нервів при цьому постраждав? 

A. Барабанна струна (chorda tympani).

B. Під'язиковий (n. hypoglossus).  

C. Діафрагмальний (n. phrenicus). 

D. Блукаючий (n. vagus).

E. Трійчастий (n.trigeminus).

 

196. У хворого внаслідок пошкодження шкіри в середній ділянці грудинно-ключично-соскоподібного м’яза виникла повітряна емболія. Яка вена шиї була травмована?  

A. Зовнішня яремна вена (v.jugularis externa).

B. Передня яремна вена (v.jugularis anterior).

C. Внутрішня яремна вена (v.jugularis interna). 

D. Задня вушна вена (v. auricularis posterior).

E. Поперечна вена шиї. (v. transversa cervicis).

 

197. Хворий потрапив у клініку з пораненням в ділянці шиї. При обстеженні виявлено пошкоджений нерв, розташований попереду переднього драбинчастого м'яза. Який нерв ушкоджено? 

A. Під'язиковий (n. hypoglossus).

B. Блукаючий (n. vagus).

C. Язикоглотковий (n.glossophryngeus).

D. Діафрагмальний (n. phrenicus). 

E. Шийний симпатичний стовбур (truncus sympathicus pars cervicale).

 

198. У пацієнта К., 56 років, який 28 років пропрацював робочим на хімічному заводі в цеху зі шкідливими умовами виробництва, спостерігаються часті кровотечі із слизової оболонки носової порожнини. За рахунок яких артерій це відбувається?  

A. Війкові артерії (aa. ciliares).

B. Надочноямкова артерія (a. supraorbitalis).

C. Передня і задня решітчасті артерії (aa. ethmoidalis posterior at anterior). 

D. Передня мозкова артерія (a. cerebri anterior). 

E. Очна артерія (a. ophthalmica).

 

199. У дитини рвана рана лівої щоки. З рани струмком тече кров. В якому місці і яку артерію слід притиснути для зупинки кровотечі?

A. Підочну артерію в ділянці виличної дуги (a. infraorbitalis). 

B. Язикову артерію в ділянці кута нижньої щелепи (a. lingularis). 

C. Верхньощелепну артерію в ділянці шийки нижньої щелепи (a. maxillaries).

D. Нижню коміркову артерію в ділянці підборіддя (a. alveilaris inf.).

E. Лицеву артерію в ділянці краю нижньої щелепи попереду жувального м‘яза (a. facialis).

 

200. Після перенесеного захворювання у хворого виникло неповне відведення очного яблука. Який нерв у хворого пошкоджено? 

A. Лицевий (n. facialis).

B. Окоруховий (n.oculomotorius).

C. Блоковий (n. trochlearis).

D. Зоровий (n. opticus).

E. Відвідний (n.abducens).

 

Рекомендована література

Основна література.

1. М.Р.Сапин.Анатомия человека. - М., 2004.

2. Р.Д.Синельников. Атлас анатомии человека в трех томах. - М., 2004.

3. О.І.Свиридов.Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.

4. К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

 

Додаткова література.

1. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара.Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

2. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

3. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

4. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

5. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

6. С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

 

 


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 203;