І СИМПАТИЧНОГО СТОВБУРА. ІННЕРВАЦІЯ ОРГАНІВ ГРУДНОЇ КЛІТКИ». 

Мета заняття:

Вивчити:   а) діафрагмальний нерв, початок, хід, топографію, розподіл гілок;

б) грудний відділ блукаючого нерва, хід, топографію, розподіл гілок;

в) грудний відділ симпатичного стовбура, будову, топографію;

г) сірі сполучні гілки грудного відділу симпатичного стовбура, їх розподіл;  

д) вісцеральні гілки грудного відділу симпатичного стовбура, їх розподіл;

е) вегетативні сплетення грудної клітки, топографію, значення.

 

Знати: а) топографію та розподіл рухових та чутливих гілок грудного відділу діафрагмального нерва;

б) топографію, розподіл гілок та області іннервації грудного відділу блукаючого

                          нерва;

                в) формування, топографію, вузли, розподіл гілок та області інервації грудного відділу симпатичного стовбура;

                г) іннервацію серця, легень, бронхів, трахеї, стравоходу;

                д) іннервацію плеври.

          

Вміти:   а) показати грудний відділ діафрагмального нерва та його гілки;

б) показати грудний відділ блукаючого нерва та його гілки;

в) показати грудний відділ симпатичного стовбура та його гілки;

 

Повторити: а) стінки грудної порожнини;

                    б) органи грудної порожнини;

                          в) діафрагму;

                г) середостіння;

                д) шийне сплетення.

                     е) вегетативні сплетення серця.

Контрольні питання:

1. Правий і лівий діафрагмальний нерви, початок, хід, топографія.

2. Гілки діафрагмального нерва, хід, топографія, ділянки іннервації.

3. Грудна частина правого і лівого блукаючого нерва, хід, топографія.

4. Гілки грудної частини блукаючого нерва, хід, топографія, ділянки іннервації.

5. Зворотний гортанний нерв, початок, хід, топографія, ділянки іннервації.

6. Грудний відділ симпатичного стовбура, будова, топографія.

7. Сірі сполучні гілки грудного відділу симпатичного стовбура, хід, значення.

8. Вісцеральні гілки грудного відділу симпатичного стовбура, хід, значення.

9. Великий та малий нутряні нерви, хід, топографія, значення.

10. Вегетативні сплетення грудної клітки, формування, топографія, значення.

11. Іннервація серця (серцеві сплетення).

12. Іннервація легень.

13. Іннервація трахеї, бронхів.

14. Іннервація стравоходу.

15. Іннервація тимуса.

16. Іннервація плеври.

 

 

ЗАНЯТТЯ № 98

Тема:«ЧЕРЕВНА АОРТА, ТОПОГРАФІЯ, ГІЛКИ. ПРИСТІНКОВІ ТА ПАРНІ НУТРЯНІ ГІЛКИ, ХІД, ТОПОГРАФІЯ, ДІЛЯНКИ КРОВОПОСТАЧАННЯ, АНАСТОМОЗИ. ВНУТРІШНЬООРГАННЕ КРОВОНОСНЕ РУСЛО НИРКИ».

 

Мета заняття:

Вивчити: а) хід і топографію черевної аорти;

               б) топографію та розподіл пристінкових (парієтальних) гілок черевної аорти;

               в) топографію та розподіл парних нутряних (вісцеральних) гілок черевної аорти;

               г) артеріальні анастомози черевної аорти;

               д) внутрішньоорганне кровоносне русло нирки.

 

Знати:  а) початок, хід і топографію черевної аорти;

                          б) початок, хід, топографію поперекових артерій, розподіл їх гілок, ділянки                                                          

                              кровопостачання, анастомози;

                          в) початок, хід, топографію, ділянки кровопостачання та анастомози нижньої діафрагмальної артерії;

                          г) початок, хід, топографію, ділянки кровопостачання та анастомози середньої надниркової артерії;

                             д) початок, хід, топографію ниркової артерії, розподіл її гілок, ділянки                  кровопостачання, анастомози;

                 е) внутрішньоорганне кровоносне русло нирки;

                             є) початок, хід, топографію, яєчкової (яєчникової) артерії, розподіл її гілок, ділянки кровопостачання, анастомози;

                 ж) анастомози черевної аорти.

 

Вміти:         а) показати черевний відділ аорти;

               б) показати пристінкові гілки черевного відділу аорти;

               в) показати парні нутряні гілки черевного відділу аорти;

                           - намалювати схему кровопостачання нирки, її «чудесної артеріальної сітки».

 

Повторити:    а) будову стінок черевної порожнини;

                          б) будову органів черевної порожнини;

                           в) будову, топограф, особливості кровопостачання органів черевної порожнини;

                      г) будову і топографію яєчка;

                     д) будову і топографію яєчника.

 

Контрольні питання:

1. Черевна аорта, початок, хід, топографія, поділ.

2. Поділ гілок черевної аорти.

3. Пристінкові гілки черевної аорти.

4. Нижня діафрагмальна артерія, початок, хід, топографія, ділянки кровопостачання, анастомози.

5. Поперекові артерії, початок, хід, топографія, ділянки кровопостачання, анастомози.

6. Кровопостачання стінок черевної порожнини.

7. Парні нутряні гілки черевної аорти.

8. Середня наднирникова артерія, початок, хід, топографія, ділянки кровопостачання, анастомози.

9. Ниркова артерія, початок, хід, топографія, розподіл гілок.  

10. Кровопостачання наднирників.

11. Кровопостачання нирки.

12. Фільтраційний бар‘єр нирки.

13. Яєчкова артерія, початок, хід, топографія, ділянки кровопостачання, анастомози.

14. Яєчникова артерія, початок, хід, топографія, ділянки кровопостачання, анастомози.    

15. Кровопостачання яєчка та яєчника.

16. Анастомози гілок черевної аорти.

 

                                                                 ЗАНЯТТЯ № 99

Тема:«НЕПАРНІ НУТРЯНІ ГІЛКИ ЧЕРЕВНОЇ АОРТИ, ХІД, ТОПОГРАФІЯ, ДІЛЯНКИ КРОВОПОСТАЧАННЯ, АНАСТОМОЗИ».

 

Мета заняття:

Вивчити:    а) хід, топографію, розподіл гілок, ділянки кровопостачання черевного стовбура;

                 б) хід, топографію,  розподіл гілок, ділянки кровопостачання верхньої брижової артерії;

                 в) хід, топографію, розподіл гілок, ділянки кровопостачання нижньої брижової артерії;

                 г) кровопостачання непарних органів черевної порожнини.

Знати:   а) черевний стовбур, початок, хід,топографію, поділ на гілки та ділянки їх кровопосмтачання, анастомози;

                б) верхню брижову артерію, початок, хід, топографію, поділ на гілки та ділянки їх кровопосмтачання, анастомози;                    

                в) нижню брижову артерію, початок, хід,топографію, поділ на гілки та ділянки їх кровопостачання, анастомози;

                г) кровопостачання шлунка та черевного відділу стравоходу;

                д) кровопостачання печінки та жовчного міхура;

                е) кровопостачання селезінки;

                є) кровопостачання різних частин підшлункової залози;

                ж) кровопостачання дванадцятипалої кишки;

                  - особливості кровопостачання брижової частини тонкої кишки;

                з) кровопостачання різних відділів товстої кишки;

                  - міжсистемні анастомози непарних гілок черевної аорти.

Вміти:   а) відпрепарувати та показати черевний відділ аорти;

                б) показати черевний стовбур та його гілки;

                в) показати верхню брижову артерію та її гілки;

                г) показати нижню брижову артерію та її гілки.

 

Повторити: а) анатомічну будову та топографію шлунка;

                          б) анатомічну будову та топографію печінки;

                          в) анатомічну будову та топографію підшлункової залози;

                          г) особливості будови та топографію різних частин тонкої кишки;

                         д) особливості будови та топографію різних частин товстої кишки.                     

                                                   Контрольні питання:

1. Черевна аорта , початок, хід, топографія, поділ.

2. Непарні нутряні гілки черевної аорти.

3. Черевний стовбур, початок, хід, топографія, поділ на гілки.

4. Ліва шлункова артерія, хід, топографія, ділянка кровопостачання, анастомози.

5. Загальна печінкова артерія, хід, топографія, гілки.

6. Власна печінкава артерія, хід, топографія, розгалуження.

7. Шлунково-дванадцятипала артерія, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.

8. Селезінкова артерія, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.

9. Верхня брижова артерія, хід, топографія, гілки.

10. Кишкові артерії, особливості ходу, анастомози, ділянка кровопостачання.

11. Клубово-ободова артерія, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.

12. Права та середня ободові артерії, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.

13. Нижня брижова артерія, початок, хід, топографія, гілки.

14. Ліва ободова, сигмоподібна та верхня прямокишкова артерії, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.

15. Коронарні судини шлунка, джерело, анастомози.

16. Міжсистемні артеріальні анастомози в ділянці стравоходу.

17. Кровопостачання печінки та жовчного міхура.

18. Кровопостачання підшлункової залози.

19. Кровопостачання різних частин підшлункової залози.

20. Кровопостачання дванадцятипалої кишки.

21. Особливості кровопостачання брижової частини тонкої кишки.

22. Кровопостачання різних відділів товстої кишки.

23. Міжсистемні анастомози непарних гілок черевної аорти.

 

                                                            

ЗАНЯТТЯ № 100

Тема:«СИСТЕМА НИЖНЬОЇ ПОРОЖНИСТОЇ ВЕНИ. СИСТЕМА ВОРІТНОЇ ВЕНИ. СЕЛЕЗІНКА, ЇЇ БУДОВА І ФУНКЦІЯ, ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ У ВІКОВОМУ АСПЕКТІ».

 

Мета заняття:

Вивчити:   а) формування, хід, топографію і притоки нижньої порожнистої вени;

         б) формування, хід, топографію і притоки ворітної вени;

         в) анатомічну та внутрішню будову селезінки, її топографію, функцію, особливості кровоносного русла.

 

Знати:  а) формування, хід, топографію та місце впадіння нижньої порожнистої вени;

        б) парієтальні притоки нижньої порожнистої вени;

        в) вісцеральні притоки нижньої порожнистої вени;

        г) формування, хід, топографію та розгалуження ворітної вени;

        д) чудесну венозну сітку печінки;

        е) характеристику основних приток ворітної вени;

        є) анатомічну та внутрішню будову селезінки, функцію;

        ж) особливості кровоносного русла селезінки.

Вміти: а) показати нижню порожнисту вену та її основні притоки;

        б) показати ворітну вену та її основні притоки;

        в) показати селезінку.

 

Повторити: а ) будову стінок черевної порожнини;

                     б) вміст черевної порожнини;

                     в) будову та функцію, яєчка та яєчника;

                     г) хребетні венозні сплетення;

                     д) органи імунної системи.

Контрольні питання:

1. Нижня порожниста вена, формування, хід, топографія, місце впадіння.

2. Парієтальні притоки нижньої порожнистої вени.

3. Поперекові вени, формування, хід, топографія, притоки.

4. Вісцеральні притоки нижньої порожнистої вени.

5. Ниркова вена, формування, хід, топографія.

6. Наднирникова вена, формування, хід, топографія.

7. Яєчкова вена, формування, хід, топографія, лозоподібне венозне сплетення яєчка.

8. Яєчникова вена, формування, хід, топографія, лозоподібне венозне сплетення яєчника.

9. Печінкові вени, формування, хід, місце впадіння.

10. Ворітна вена, формування, хід, топографія, розгалуження.

11. Корені та основні притоки ворітної вени, загальна характеристика.

12. Чудесна венозна сітка печінки

13. Анатомічна будова, топографія селезінки.

14. Внутрішня будова селезінки, функція.

15. Особливості кровоносного русла селезінки.

 

 

                                                      ЗАНЯТТЯ № 101

 

Тема: «ЗАГАЛЬНІ, ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ КЛУБОВІ АРТЕРІЇ І ВЕНИ. ВЕНОЗНІ СПЛЕТЕННЯ ТАЗОВОЇ ПОРОЖНИНИ».

 

Мета заняття:

Вивчити:  а) хід, топографію і розподіл гілок загальної клубової артерії; 

                      б) хід, топографію і розподіл гілок зовнішньої клубової артерії;

                      в) хід, топографію і розподіл гілок внутрішніх клубових артерій;

                      г) хід, топографію і притоки внутрішніх клубових вен;

                      д)хід, топографію і притоки зовнішніх клубових вен;

                      е) венозні сплетення тазової порожнини.

 

 

Знати:   а) початок, хід, топографію і поділ на гілки загальної клубової артерії; 

                     б) хід, топографію, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози, зовнішньої клубової артерії;

                          в) хід, топографію, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози внутрішньої клубової артерії;

                     г) формування, хід, топографію, притоки зовнішньої клубової вени;

                     д)  формування, хід, топографію, притоки внутрішньої клубової вени;

                     е) венозні сплетення тазової порожнини.

 

                    

Вміти:   а) показати загальні, зовнішні і внутрішні клубові артерії;

                б) показати загальні, зовнішні і внутрішні клубові вени,

                в) показати венозні сплетення тазової порожнини.

Повторити: а) стінки великого і малого таза;

               б) анатомічну будову та топографію матки, маткових труб і піхви;

               в) анатомічну будову і топографію сечового міхура;

               г) анатомічну будову і топографію передміхурової залози;

               д) анатомічну будову і топографію прямої кишки.

                     

Контрольні питання:

1. Загальні клубові артерії, початок, хід, топографія, поділ на гілки.

2. Зовнішня клубова артерія, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.

3. Нижня надчеревна артерія, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.

4. Внутрішня клубова артерія, хід, топографія, групи гілок.

5. Парієтальні гілки внутрішньої клубової артерії.

6. Клубово-поперекова та бічні крижові артерії, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.

7. Затульна артерія, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.

8. Верхня та нижня сідничні артерії, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.

9. Вісцеральні гілки внутрішньої клубової артерії.

10. Пупкова артерія, хід, топографія, зміни в онтогенезі, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.

11. Маткова артерія, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.

12. Внутрішня соромітна артерія, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання, анастомози.

13. Зовнішні клубові вени, формування, хід, топографія, притоки.

14. Внутрішні клубові вени, формування, хід, топографія.

15. Парієтальні притоки внутрішньої клубової вени, формування, хід, топографія.

16. Вісцеральні притоки внутрішньої клубової вени, формування, хід, топографія.

17. Венозні сплетення тазової порожнини, топографія, відтік крові.

 

 

ЗАНЯТТЯ № 102

 

Тема: «кава-кавальні і порто-кавальні анастомози. кровообіг плода і новонародженого. ЛІМФАТИЧНІ ВУЗЛИ ТА СУДИНИ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ І ТАЗУ».

 

Мета заняття:

Вивчити: а) кава-кавальні і порто-кавальні анастомози;

 б) кровообіг плода і новонародженого;

                    в) парієтальні та органні лімфатичні судини і вузли живота;

 г) лімфатичні судин та вузли стінок і органів тазу.

 

Знати:  а) визначення кава-кавальних і порто-кавальних анастомозів;

б) формування кава-кавальних анастомозів;

в) формування порто-кавальних анастомозів; 

г) особливості кровообігу плода;

д) особливості кровообігу у новонародженого;

е) лімфатичні судини і вузли черевної порожнини;

є) лімфатичні судини та вузли тазу.

           

Вміти: а) показати на таблицях кава-кавальні анастомози;

              б) показати на таблицях порто-кавальні анастомози;

              в) намалювати схему кровообігу плода;

              г) показати лімфатичні вузли черевної порожнини і тазу.

 

Повторити: а) верхню порожнисту вену, формування, притоки;

               б) нижню порожнисту вену, формування, притоки;

               в) ворітну вену, формування, притоки. 

 

Контрольні питання:

1. Визначення кава-кавальних і порто-кавальних анастомозів.

2. Кава-кавальні анастомози на передній стінці черевної порожнини.

3. Кава-кавальні анастомози на задній стінці черевної порожнини.

4. Порто-кавальні анастомози.

5. Анастомози ворітної вени з верхньою порожнистою веною.

6. Анастомози ворітної вени з нижньою порожнистою веною.

7. Порто-кавальні анастомози Ретціуса.

8. Функціональне значення кава-кавальних і порто-кавальних анастомозів.

9. Особливості кровообігу плода.

10. Особливості кровообігу новонародженого.

11. Лімфатичні судини і вузли стінок живота.

12. Лімфатичні судини і вузли органів черевної порожнини.

13. Лімфатичні вузли тазу, їх топографія.

14. Відтік лімфи від стінок тазової порожнини.

15. Відтік лімфи від органів тазової порожнини.

 

 

ЗАНЯТТЯ № 103

 

Тема:«ПОПЕРЕКОВА ЧАСТИНА СИМПАТИЧНОГО СТОВБУРА І ЧЕРЕВНИЙ ВІДДІЛ БЛУКАЮЧОГО НЕРВА. ВЕГЕТАТИВНІ СПЛЕТЕННЯ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ».

 

Мета заняття:

Вивчити:    а) топографію, вузли, гілки поперекового відділу симпатичного стовбура;

         б) хід, топографію, гілки черевного відділу блукаючого нерва;

         в) утворення, топографію, вузли, пре- і постгангліонарні гілки вегетативних сплетень черевної порожнини;

         г) нтраорганні вегетативні сплетення порожнинних органів черевної порожнини.

 

Знати:  а) будову, топографію вузлів  поперекового відділу симпатичного стовбура;

        б) прегангліонарні гілки поперекового відділу симпатичного стовбура;

         в) сірі сполучні та поперекові вісцеральні гілки поперекового відділу симпатичного стовбура; 

         г) хід, поділ, топографію блукаючого нерва у черевному відділі;

         д) хід, топографію, гілки переднього блукаючого стовбура;

         е) хід, топографію, гілки заднього блукаючого стовбура;

         є) джерела утворення, топографію, вузли, гілки черевного (сонячного) сплетення;

         ж) вторинні вегетативні сплетення черевної порожнини, похідні черевного сплетення, класифікація;склад, топографію, вузли, прегангліонарні та постгангліонарні гілки «сонячного сплетення»;

         з) склад аортального сплетення;

         и) непарні вегетативні сплетення черевної порожнини, склад, топографію;

         і) склад, топографію верхнього брижового сплетення;

         ї) склад, топографію нижнього брижового та міжбрижового вегетативних сплетень;

         й) парні вегетативні сплетення черевної порожнини, склад, топографію;

         к) інтраорганні сплетення органів черевної порожнини, клітини Догеля І і Догеля ІІ.

 

 

Вміти: а) показати поперекову частину симпатичного стовбура;

       б) показати черевний відділ блукаючого нерва;

       в) показати передній блукаючий стовбур;

       г) показати задній блукаючий стовбур;

       д) показати вузли черевного сплетення.

 

Повторити: а) будову шлунка, тонкої, товстої кишки, печінки, підшлункової залози;

               б) будову нирок, сечоводів;

                    в) хід, топографію, гілки черевної аорти.

Контрольні питання:

1. Будова, топографія поперекової частини симпатичного стовбура.

2. Сірі сполучні та вісцеральні гілки поперекового відділу симпатичного стовбура.

3. Топографія і гілки переднього блукаючого стовбура.

4. Топографія і гілки заднього блукаючого стовбура.

5. Класифікація вегетативних сплетень черевної порожнини.

6. Джерела формування черевного (сонячного) сплетення.

7. Будова, топографія черевного сплетення, гілки

8. Характеристика непарних вегетативних сплетень черевної порожнини.

9. Аортальне, верхнє та нижнє брижові вегетативні сплетення, будова, топографія, гілки.

10. Характеристика парних вегетативних сплетень черевної порожнини.

11. Внутрішньоорганні вегетативні сплетення, клітини Догеля І, Долгеля ІІ.

12. Шлунок, будова, топографія, іннервація.

13. Печінка, будова, топографія, іннервація.

14. Товста кишка, будова, топографія, іннервація.

15. Тонка кишка, будова, топографія, іннервація.

16. Підшлункова залоза, будова, топографія, іннервація.

17. Нирка та сечоводи, будова, топографія, іннервація.

18. Наднирники, будова, топографія, іннервація.

 

ЗАНЯТТЯ № 104

Тема: «Тазова частина симпатичного стовбура. тазовий відділ парасимпатичної нервової системи. вегетативні нервові сплетення органів тазу».

 

Мета заняття:

Вивчити: а) будову та топографію тазового відділу симпатичного стовбура;

          б) будову, топографію тазового відділу парасимпатичної нервової системи;

         в) будову, топографію нижнього підчеревного сплетення та його похідних.

 

Знати:     а) будову і топографію тазового відділу симпатичного стовбура;

б) хід, топографію сірих сполучних та вісцеральних постгангліонарних гілок тазової частини симпатичного стовбура;

в) локалізацію парасимпатичних ядер у крижових сегментах спинного мозку;

г) формування та хід тазових нутрощевих нервів;

д) локалізацію тазових парасимпатичних вузлів;

е) формування, топографію гілки верхнього підчеревного сплетення;

є) формування, топографію гілки нижнього підчеревного сплетення;

ж) вторинні вегетативні сплетення органів малого тазу.

 

 Вміти:  а) показати тазову частину симпатичного стовбура;

                    б) показати тазові нутрощеві гілки;    

                в) показати верхнє підчеревне сплетення;

                г) показати нижнє підчеревне сплетення.

Повторити: а) будову і топографію прямої кишки;

               б) будову і топографію внутрішніх жіночих статевих органів;

                    в) будову і топографію внутрішніх чоловічих статевих органів;

                    г) будову і топографію сечового міхура;

                    д) хід, топографію, гілки загальної, зовнішньої і внутрішньої клубових артерій.

Контрольні питання:

1. Будова, топографія тазового відділу симпатичного стовбура.

2. Хід, топографія сірих сполучних і вісцеральних постгангліонарних гілок тазової частини симпатичного стовбура.

3. Локалізація парасимпатичних ядер у крижових сегментах спинного мозку.

4. Формування та хід тазових нутрощевих нервів.

5. Класифікація вегетативних сплетень тазової порожнини.

6. Формування, топографія гілки верхнього підчеревного сплетення.

7. Формування, топографія гілки нижнього підчеревного сплетення.

8. Вторинні вегетативні сплетення тазової порожнини.

9. Матка, будова, топографія, іннервація.

10. Яєчники, будова, топографія, іннервація.

11. Сечовий міхур, будова, топографія, іннервація.

12. Передміхурова залоза, будова, топографія, іннервація.

13. Пряма кишка, будова, топографія, іннервація.

14. Печеристі та збуджуючі нерви статевого члена та клітора.

 

ЗАНЯТТЯ № 105

 

Тема:“ПОПЕРЕКОВІ СПИННОМОЗКОВІ НЕРВИ. ПОПЕРЕКОВЕ СПЛЕТЕННЯ: СКЛАД, ТОПОГРАФІЯ, РОЗПОДІЛ ГІЛОК”.

 

Мета заняття:

Вивчити:  а) поперекові спинномозкові нерви, їх утворення і поділ; 

                      б) задні гілки поперекових спинномозкових нервів, ділянки їх іннервації;

                      в) поперекове сплетення, формування, топографія, класифікація гілок.

 

 Знати:    а) поперекові спинномозкові нерви, їх утворення, склад; 

                      б) гілки поперекових спинномозкових нервів: передня, задні, менінгіальні та білі сполучні;

                      в) задні гілки поперекових спинномозкових нервів, хід, топографія, ділянки іннервації;

                      г) передні гілки поперекових спинномозкових нервів, хід, топографія, ділянки іннервації;

                      д) поперекове сплетення, утворення, топографію, класифікацію гілок;

                      е) короткі гілки поперекового сплетення;

                      є) клубово-підчеревний нерв, хід, топографію, гілки, ділянки іннервації;

                      ж) клубово-пахвинний нерв, хід, топографію, гілки, ділянки іннервації;

                      з) статево-стегновий нерв, поділ, хід, топографію, гілки, ділянки іннервації;

                      и) затульний нерв, хід, топографію, гілки, ділянки іннервації.

 

Вміти:   а) показати поперекове сплетення;

                б) показати клубово-підчеревний нерв;

                в) показати клубово-пахвинний нерв;

                г) показати статево-стегновий нерв;

                д) показати затульний нерв.

 

Повторити:а) будову спинного мозку;

                 б) м’язи живота;

                 в) м’язи таза;

                 г) будову кульшового суглоба.

 

Контрольні питання:

1. Формування та склад поперекових спинномозкових нервів. 

2. Гілки поперекових спинномозкових нервів: передні, задні, менінгіальні та білі сполучні.

3. Хід, топографія, поділ задніх гілок поперекових спинномозкових нервів, ділянки їх іннервації.

4. Передні гілки поперекових спинномозкових нервів.

5. Утворення, топографія та класифікація гілок поперекового сплетення.

6. Короткі гілки поперекового сплетення, ділянки іннервації.                   

7. Клубово-підчеревний нерв, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації.

8. Клубово-пахвинний нерв, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації.

9. Статево-стегновий нерв, поділ, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації.

10.  М’язи передньобічної стінки живота, їх іннервація.

11.  Кульшовий суглоб, іннервація.

12.  Квадратний, великий і малий поперекові м’язи, їх іннервація.

 

 

ЗАНЯТТЯ № 106

Тема:«КРИЖОВІ І КУПРИКОВИЙ СПИННО-МОЗКОВІ НЕРВИ, РОЗПОДІЛ ДОРЗАЛЬНИХ ГІЛОК. КРИЖОВЕ СПЛЕТЕННЯ, ФОРМУВАННЯ, ТОПОГРАФІЯ, РОЗПОДІЛ КОРОТКИХ ГІЛОК. КУПРИКОВЕ СПЛЕТЕННЯ, ФОРМУВАННЯ, ТОПОГРАФІЯ, ГІЛКИ».

 

Мета заняття:

Вивчити:   а) формування, поділ крижових і куприкового спинно-мозкових нервів;

б) хід, топографію, поділ дорзальних гілок крижових і куприкового спинно-мозкових нервів, ділянки їх іннервації;

в) хід, топографію передніх гілок крижових і куприкового спинно-мозкових нервів;

г) крижове сплетення, розподіл клолтких гілок;

д) куприкове нервове сплетення, розподіл гілок.

 

Знати:    а) формування куприкових і крижового спинно-мозкових нервів;

                 б) гілки куприкових і крижового спинно-мозкових нервів;

                 в) задні гілки крижових спинно-мозкових нервів, хід, топографію, поділ, ділянки їх іннервації;

                 г) передні гілки крижових і куприкового нервів, хід,топографія;

                 д) крижове сплетення, формування, топографію, класифікацію гілок. 

                 е) верхній і нижній сідничні нерви, хід, топографію, ділянки іннервації; 

                 є) статевий нерв, хід, топографію, ділянки іннервації;

                 ж) куприкове сплетення, формування, топографію;

                 з) гілки куприкового сплетення, ділянки іннервації.

 

 

Вміти:   а) показати крижове сплетення;

                б) показати куприкове сплетення;

                в) показати верхній і нижній сідничні нерви;

                г) показати статевий нерв;

 

Повторити:  а) м’язи таза;

                            б) фасції та м’язи промежини;

                            в) будову зовнішніх чоловічих і жіночих статевих органів.

 

Контрольні питання:

1. Формування крижових і куприкового спинно-мозкових нервів.

2. Гілки крижових і куприкового спинно-мозкових нервів.

3. Задні гілик крижових спинно-мозкових нервів, хід, топографія, ділянки іннервації.

4. Передні гілки крижових і куприкового спинно-мозкових нервів, хід, топографія, ділянки іннервації.

5. Формування, топографія крижового сплетення.

6. Верхній і нижній сідничні нерви, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації.

7. Статевий нерв, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації.

8. Куприкове сплетення, формування, топографія.

9. Гілки куприкового сплетення, ділянки їх іннервації.

10. Зовнішні м’язи таза, іннервація.

11. Внутрішні м’язи таза, іннервація.

 

 

ЗАНЯТТЯ № 107

 

Тема: «СТЕГНОВА, ПІДКОЛІННА, ПЕРЕДНЯ І ЗАДНЯ ВЕЛИКОГОМІЛКОВІ АРТЕРІЇ, ХІД, ТОПОГРАФІЯ, РОЗПОДІЛ ГІЛОК НА СТЕГНІ ТА ГОМІЛЦІ. АРТЕРІАЛЬНІ СІТКИ КУЛЬШОВОГО ТА КОЛІННОГО СУГЛОБІВ».

 

Мета заняття:

Вивчити:     а) стегнову артерію, хід, топографію, гілки, ділянки кровопостачання;

                      б) підколінну артерію, хід, топографію, гілки, ділянки кровопостачання;

                      в) артерії гомілки, хід, топографію, гілки, ділянки кровопостачання;

                      г) артеріальну сітку кульшового і колінного суглобів, формування, значення.

 

Знати:    а) стегнову артерію, хід, топографію, гілки, ділянки кровопостачання;

                      б) підколінну артерію, хід, топографію, гілки, ділянки кровопостачання;

                      в) передню великогомілкову артерію, хід, топографію, гілки, ділянки

 кровопостачання;

                      г) задню великогомілкову артерію, хід, топографію, гілки, ділянки

 кровопостачання;

                      д) артеріальну сітку кульшового суглоба, формування, значення;

                      е) артеріальну сітку колінного суглоба, формування, значення;

                      є) присередню кісточкову артеріальну сітку, формування, значення;

                      ж) бічну кісточкову артеріальну сітку, формування, значення.

                      

Вміти:  а) показати стегнову артерію;

               б) показати підколінну артерію;

               в) показати передню великогомілкову артерію;

               г) показати задню великогомілкову артерію;

               д) показати малогомілкову артерію.

 

Повторити: а) класифікацію і будову мязів стегна і гомілки;

                   б) топографію стегна і гомілки;

                   в) будову кульшового та колінного суглобів.

 

Контрольні питання:

1. Стегнова артерія, початок, хід, топографія.

2. Поверхнева надчеревна, поверхнева огинальна клубова артерії, хід, топографія, ділянки кровопостачання.

3. Поверхневі та глибокі зовнішні соромітні гілки стегнової артерії, хід, топографія, ділянки кровопостачання.

4. Глибока артерія стегна, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання.

5. Підколінна артерія, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання.

6. Задня великогомілкова артерія, початок, хід, топографія, розподіл гілок на гомілці, ділянки кровопостачання.

7. Малогомілкова артерія, початок, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання.

8. Передня великогомілкова артерія, початок, хід, топографія, розподіл гілок на гомілці, ділянки кровопостачання.

9. Артеріальна сітка кульшового суглоба, формування, значення.

10. Артеріальна сітка колінного суглоба, формування, значення.

11. Присередня кісточкова артеріальна сітка, формування, значення.

12. Бічна кісточкова артеріальна сітка, формування, значення.

13. Передня група м’язів стегна, кровопостачання.

14. Задня група м’язів стегна, кровопостачання.

15. Медіальна група м’язів стегна, кровопостачання.

16. Задня група м’язів гомілки, кровопостачання.

17. Передня і бічна групи м’язів гомілки, кровопостачання.

 

 

ЗАНЯТТЯ № 108

 

Тема: «АРТЕРІЇ СТОПИ, ХІД, ТОПОГРАФІЯ. АРТЕРІАЛЬНІ ДУГИ СТОПИ. ПОВЕРХНЕВІ І ГЛИБОКІ ВЕНИ, ЛІМФАТИЧНІ ВУЗЛИ І СУДИНИ НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ».

 

Мета заняття:

Вивчити:  а) артерії стопи, хід, топографію, гілки, ділянки кровопостачання;

                     б) артеріальні дуги стопи;

                     в) поверхневі вени нижньої кінцівки, формування, хід, топографію, притоки;

                     г) глибокі вени нижньої кінцівки, формування, хід, топографію, притоки;

                     д) лімфатичні судини і вузли нижньої кінцівки.

                  

 Знати: а) тильну артерію стопи, хід, топографію, гілки, ділянки кровопостачання;

                    б) присередню підошвову артерію стопи, хід, топографію, гілки, ділянки кровопостачання;

                    в) бічну підошвову артерію стопи, хід, топографію, гілки, ділянки кровопостачання;

                    г) п’яткову артеріальну сітку, формування, значення;

                    д) горизонтальну і вертикальну підошвові дуги, формування, значення;

                    е) класифікацію і особливості розподілу вен нижньої кінцівки;

                    є) глибокі вени нижньої кінцівки, формування, хід, топографію, притоки;

                    ж) поверхневі вени нижньої кінцівки, особливості формування, хід, топографію;

                    з) велику підшкірну вену нижньої кінцівки, формування, хід, топографію, притоки;

                    и) малу підшкірну вену нижньої кінцівки, формування, хід, топографію;

                    і) лімфатичні судини і вузли нижньої кінцівки, класифікацію;

                    ї) формування і поділ поверхневих лімфатичних судин нижньої кінцівки.

 

Вміти:       а) показати тильну артерію стопи;

                    б) показати присереню та бічну підошвові артерії стопи;

                    в) показати артеріальні підошвові дуги;

                    г) показати велику та малу підшкірні вени нижньої кінцівки.

 

Повторити: а) будову кісток, суглобів і м’язів стопи.

                        

Контрольні питання:

1. Тильна артерія стопи, початок, хід, топографія, гілки, ділянки кровопостачання.

2. Медіальна підошвова артерія, початок, хід, топографія.

3. Бічна підошвова артерія, початок, хід, топографія.

4. Які є підошвові дуги, чим вони утворюються?

5. Артеріальні дуги стопи, значення, відмінності від артеріальних дуг кисті.

6. П’яткова сітка, утворення, значення.

7. Вени нижньої кінцівки, класифікація.

8. Поверхневі вени нижньої кінцівки, початок, хід, топографія.

9. Велика підшкірна (скрита) вена, початок, хід, топографія.

10. Мала підшкірна (скрита) вена, початок, хід, топографія.

11. Глтбокі вени нижньої кінцівки, початок, хід, топографія.

12. Вени підошвової і тильної поверхні стопи.

13. Лімфатичні судини нижньої кінцівки, початок, хід, топографія.

14. Лімфатичні вузли нижньої кінцівки, класифікація.

 

 

ЗАНЯТТЯ № 109

 

Тема: «РОЗПОДІЛ ДОВГИХ ГІЛОК ПОПЕРЕКОВОГО СПЛЕТЕННЯ

НА НИЖНІЙ КІНЦІВЦІ».

 

Мета заняття:

Вивчити:  а) латеральний шкірний нерв стегна, хід, топографію, гілки, ділянки іннервації;

                        б) стегновий нерв, хід, топографію, гілки, ділянки іннервації;

                        в) затульний нерв, хід, топографію, гілки, ділянки іннервації.

 

 

Знати: а) латеральний шкірний нерв стегна, хід, топографію, гілки, ділянки іннервації;

                        б) стегновий нерв, хід, топографію, гілки, ділянки іннервації;

                        в) підшкірний нерв, початок, хід, топографію, гілки, ділянки іннервації;

                        г) затульний нерв, хід, топографію, гілки, ділянки іннервації.

 

Вміти:         а) показати поперекове сплетення;

                 б) показати латеральний шкірний нерв стегна;

                 в) показати стегновий нерв;

                 г) показати затульний нерв;

                 д) показати підшкірний нерв. 

Повторити: а) поперекове сплетення, формування, класифікацію, розподіл гілок;

                        б) м’язи та фасції нижньої кінцівки;

                        в) топографію стегна, гомілки, стопи.

 

Контрольні питання :

1. Поперекове сплетення, формування, топографія, розподіл гілок.

2. Латеральний шкірний нерв стегна, початок, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації.

3. Затульний нерв, початок, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації.

4. Стегновий нерв, початок, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації.

5. Підшкірний нерв, початок, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації.

6. Передня група м’язів стегна, іннервація.

7. Медіальна група м’язів стегна, іннервація.

8. Топографія передньо-медіальної поверхні стегна.

9. Шкіра бічної поверхні стегна, іннервація.

10. Шкіра передньо-медіальної поверхні стегна, іннервація.

11. Шкіра передньої поверхні гомілки, іннервація.

 

 

ЗАНЯТТЯ № 110

 

Тема: «РОЗПОДІЛ ДОВГИХ ГІЛОК КРИЖОВОГО СПЛЕТЕННЯ

НА НИЖНІЙ КІНЦІВЦІ».

 

Мета заняття:

Вивчити:   а) задній шкірний нерв стегна, хід, топографію, гілки, ділянки іннервації;

                    б) сідничий нерв, хід, топографію, гілки, ділянки іннервації;

                         в) великогомілковий нерв, початок, хід, топографію, гілки, ділянки іннервації;

                         г) загальний малогомілковий нерв, початок, хід, топографію, поділ;

                        д) поверхневий та глибокий малогомілкові нерви, хід, топографію, гілки, ділянки іннервації.

 

Знати:      а) задній шкірний нерв стегна, хід, топографію, гілки, ділянки іннервації;

                   б) сідничий нерв, хід, топографію, гілки, ділянки іннервації;

                        в) великогомілковий нерв, початок, хід, топографію, гілки, ділянки іннервації;

                        г) присередній шкірний нерв литки, хід, топографію, гілки, ділянки іннервації;

                        д) присередній підошвовий нерв, хід, топографію, гілки, ділянки іннервації;

                        є) ) бічний підошвовий нерв, хід, топографію, гілки, ділянки іннервації;

                        ж загальний малогомілковий нерв, початок, хід, топографію, поділ;

                        з) литковий нерв, хід, топографію, гілки, ділянки іннервації;

                        и) бічний шкірний нерв литки, хід, топографію, гілки, ділянки іннервації;

                        і) поверхневий малогомілковий нерв, хід, топографію, гілки, ділянки іннервації;

                        ї) глибокий малогомілковий нерв, хід, топографію, гілки, ділянки іннервації.

 

Вміти:        а) показати сідничий нерв;

  б) показати великогомілковий нерв;

  в) показати спільний малогомілковий нерв;

  г) показати литковий нерв;

  д) показати поверхневий малогомілковий нерв;

  е) показати глибокий малогомілковий нерв.

 

Повторити: а) м’язи та фасції нижньої кінцівки;

                        б) топографію стегна, гомілки, стопи;

                        в) судинно-нервовий пучок підколінної ямки;

                        г) крижове сплетення, формування, топографію, класифікацію гілок.

 

Контрольні питання:

1. Крижове сплетення, формування, топографія, розподіл гілок.

2. Довгі гілки крижового сплетення.

3. Сідничий нерв, хід, топографія, jгілки, ділянки іннервації.

4. Великогомілковий нерв, початок, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації.

5. Присередній шкірний нерв литки, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації.

6. Присередній підошвовий нерв, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації.

7. Бічний підошвовий нерв, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації.

8. Загальний малогомілковий нерв, початок, хід, топографія, поділ.

9. Литковий нерв, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації.

10. Бічний шкірний нерв литки, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації.

11. Поверхневий малогомілковий нерв, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації.

12. Глибокий малогомілковий нерв, хід, топографія, гілки, ділянки іннервації.

13. М’язи задньої групи стегна, іннервація.

14. М’язи задньої групи гомілки, іннервація.

15. М’язи підошви стопи, іннервація.

16. М’язи тильної поверхні стопи, іннервація.

17. Шкіра стегна, іннервація.

18. Шкіра гомілки, іннервація.

19. Шкіра підошви, іннервація.

20. Шкіра тильної поверхні стопи, іннервація.

.

ЗАНЯТТЯ № 111

Тема: «ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗАСВОЄННЯ МОДУЛЯ 3 СПЛАНХНОЛОГИЯ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА. ОРГАНЫ ЧУВСТВ».

 

Перелік теоретичних питань


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 378;