ХРЕБТОВІ ВЕНОЗНІ СПЛЕТЕННЯ. ЛІМФАТИЧНІ СУДИНИ І ВУЗЛИ ОРГАНІВ І СТІНОК ГРУДНОЇ ПОРОЖНИНИ. ГРУДНА І ПРАВА ЛІМФАТИЧНІ ПРОТОКИ».Мета заняття:

Вивчити:   а) хід, топографію, утворення верхньої порожнистої вени;

                    б) хід, топографію, утворення плечо-головної, непарної та напівнепарної вен;

                    в) будову, топографію хребтових венозних сплетень;

                    г) топографію та розподіл лімфатичних судин та вузлів органів і стінок грудної порожнини;

                    д) формування, топографію грудної і правої лімфатичних проток.

 

Знати:       а) формування, хід, топографію, притоки верхньої порожнистої вени;

                    б) формування, хід, топографію, притоки плечо-головних вен;

                    - формування, хід, топографію,притоки непарної вени;

                    в) формування, хід, топографію, притоки напівнепарної вени;

                    г) формування, хід, топографію, притоки додаткової напівнепарної вени;

                    д) формування, хід, топографію задніх міжреберних вен;

                    е) хребтові венозні сплетення, класифікацію, формування, притоки, відтік крові;

                    є) парієтальні лімфатичні вузли та лімфатичні судини стінок грудної клітки;

                         ж) вісцеральні лімфатичні вузли та лімфатичні судини органів грудної клітки;

                    з) грудну протоку, формування, хід, топографічні частини, місце впадіння;

                         и) праву лімфатичну протоку, формування, хід, топографію, місце впадіння.

 

Вміти:     а) показати верхню порожнисту вену, її формування;                   

                       б) показати плечо-головну, непарну та напівнепарну вени;

                       в) показати зовнішні та внутрішні хребтові венозні сплетення;

                       г) знайти і відпрепарувати грудну та праву лімфатичну протоки;

                      д) намалювати схему верхньої порожнистої вени з її притоками.

Повторити: а) хребет у цілому:

                       б) стінки та органи грудної клітки.

                       

Контрольні питання:

1. Верхня порожниста вена, формування, хід, топографія, місце впадіння.

2. Плечо-головні вени, формування, хід, топографія, притоки.

3. Непарна вена, формування, хід, топографія, притоки, місце впадіння.

4. Напівнепарна вена, формування, хід, топографія, притоки, місце впадіння.

5. Додаткова напівнепарна вена, формування, хід, топографія, притоки, місце впадіння.

6. Міжреберні вени, формування, хід, топографія, притоки, відтік крові.

7. Зовнішні хребтові венозні сплетення, загальна характеристика, топографічні особливості, притоки.

8. Внутрішні хребтові венозні сплетення, загальна характеристика, топографічні особливості, притоки.

9. Відтік крові від різних топографічних частин хребтових венозних сплеттень.

10. Венозні анастомози грудної клітки.

11. Пристінкові лімфатичні вузли та лімфатичні судини стінок грудної клітки.

12. Нутрощеві лімфатичні вузли та лімфатичні судини органів грудної клітки.

13. Грудна протока, формування, хід, топографія, місце впадіння.

14. Притоки грудної протоки, загальна характеристика.

15. Права лімфатична протока, формування, хід, топографія, притоки, місце впадіння.

 

 

ЗАНЯТТЯ № 96

Тема: «ГРУДНІ СПИННОМОЗКОВІ НЕРВИ, РОЗПОДІЛ ДОРЗАЛЬНИХ ГІЛОК. МІЖРЕБЕРНІ НЕРВИ, ХІД, ТОПОГРАФІЯ, ДІЛЯНКИ ІННЕРВАЦІЇ.

СУДИННО-НЕРВОВИЙ ПУЧОК МІЖРЕБЕРНОГО ПРОМІЖКУ».

Мета заняття:

Вивчити:  а) формування, хід та природу грудних спинномозкових нервів;

б) гілки грудних спинномозкових нервів;

в) хід, топографію, ділянки іннервації задніх (дорзальних) гілок спинномозкових нервів;

г) хід, топографію, ділянки іннервації міжреберних нервів;

д) хід, топогрфію та склад білих сполучних гілок;

е) склад та топографію судинно-нервового пучка міжреберного проміжку.

 

Знати:   а) формування, хід та поділ на гілки грудних спинномозкових нервів;

б) хід, топографію, та ділянки іннервації задніх гілок грудних спинномозкових нервів; в) хід, топографію, ділянки іннервації міжреберних нервів;

г) хід, топографію, склад та функцію білих сполучних гілок грудних спинномозкових нервів;

д) хід, топографію, функцію оболонних гілок грудних спинномозкових нервів;

                     е) склад та топографію судинно-нервового пучка міжреберного проміжку.

Вміти:   а) показати міжреберні нерви;

б) показати і відпрепарувати складові компоненти судинно-нервового пучка міжреберного проміжку.

Повторити: а) грудну клітку в цілому;

                     б) сірі сполучні гілки;

                           в) міжреберні артерії і вени;

                     г) аутохтонні м’язи спини;

                     д) аутохтонні м’язи грудної клітки;

                         е) м’язи передньобічної групи живота;

                     є) оболони спинного мозку.

                     ж) молочні залози.

Контрольні питання:

1. Грудні спинномозкові нерви, формування, хід, природа.

2. Гілки грудних спинномозкових нервів.

3. Задні (дорзальні) гілки грудних спинномозкових нервів, хід, топографія, ділянки іннервації.

4. Міжреберні нерви, природа, хід, топографія, ділянки іннервації.

5. Білі сполучні гілки грудних спинномозкових нервів, хід, природа, функція. 

6. Оболонні гілки грудних спинномозкових нервів, хід, топографія, ділянка іннервації.

7. Судинно-нервовий пучок міжреберного проміжку.

8. Аутохтонні м’язи спини, іннервація.

9. Власні м‘язи грудної клітки, іннервація.

10. Молочні залози, іннервація.

11. Оболони спинного мозку, іннервація.

 

ЗАНЯТТЯ № 97

Тема: «ГРУДНІ ЧАСТИНИ ДІАФРАГМАЛЬНОГО, БЛУКАЮЧОГО НЕРВІВ


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 282; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ