Зарубіжна школа та педагогіка кінця ХІХ - початку ХХ століття176.Автором книги „Вік дитини” є:

а) М. Монтессорі;

б) Сартр;

в) Е. Кей;

г) Дж. Дьюї;

д) А. Біне;

є) З. Фрейд.

177.Представником і засновником педагогіки прагматизму був:

а) В. Лай;

б) А. Біне;

в) Е. Торндайк;

г) Адлер;

д) Дж. Дьюї;

є) Е. Мейман.

178.На думку Дж. Дьюї, фундамент усього наступного шкільного життя закладається в:

а) сім’ї;

б) суспільстві;

в) дитячому садку;

г) на вулиці;

д) будинку дитини;

є) яслах.

179.Хто є автором висловлювання: „Ребенок – это исходная точка, центр и конец всего. Надо иметь в виду его развитие, ибо лишь оно может служить мерилом воспитания”?:

а) Дж. Дьюі;

б) А. Біне;

в) У. Кілпатрік;

г) Адлер;

д) Б. Скіннер;

є) Е. Фромм. 

180.Свою працю „Материнське виховання в школі” П. Кергомар видала:

а) 1886-1895 рр.;

б) 1886-1897 рр.;

в) 1880-1890 рр.;

г) 1882-1892 рр.;

д) 1891-1895 рр.;

є) 1885-1895 рр.

181.На думку П. Кергомар, кращою формою ознайомлення дітей з навколишнім є:

а) екскурсія;

б) бесіда;

в) предметні уроки;

г) розповідь;

д) прогулянки;

є) гра.

182.О. Декролі створив у Брюсселі школу для нормальних дітей віком від 3 до 18 років у:

а) 1901 році;

б) 1902 році;

в) 1903 році;

г) 1904 році;

д) 1905 році;

є) 1907 році.

183.Гра, за О. Декролі, - це:

а) радість;

б) щастя;

в) навчання;

г) відпочинок;

д) діяльність;

є) рух.

184.У 1907 році М. Монтессорі відкрила:

а) дитячий садок;

б) заклад для бідних;

в) будинок дитини;

г) притулок для сиріт;

д) школу;

є) ясла.

185.М. Монтессорі була прихильником:

а) вільного виховання;

б) християнсько-релігійного виховання;

в) авторитарного виховання;

г) реформаторської педагогіки;

д) експериментальної педагогіки;

є) прагматичної педагогіки.

186.Яку роль відводила М. Монтессорі вихователю:

а) активну;

б) пасивну;

в) спостерігача;

г) керівника;

д) пасивно-активну;

є) доглядальника.

187.Як засіб виховання М. Монтессорі заперечувала:

а) гру;

б) працю;

в) слово;

г) дидактичний матеріал;

д) екскурсію;

є) книгу.

188.Свою систему дошкільного виховання М. Монтессорі розкрила в книзі „Будинок дитини. Метод наукової педагогіки”, яку опублікувала в:

а) 1907 році;

б) 1909 році;

в) 1910 році;

г) 1912 році;

д) 1913 році;

є) 1914 році.

Становлення суспільного дошкільного виховання в Україні та Росії в кінці XIX - на початку XX століття

189.Київське товариство народних дитячих садків було засноване:

а) 1901 року;

б) 1903 року;

в) 1905 року;

г) 1907 року;

д) 1908 року;

є) 1909 року.

190.Основним принципом навчання та виховання за С. Русовою є:

а) природовідповідність;

б) народність;

в) культуровідповідність;

г) наочність;

д) системність;

є) послідовність.

191.Праці П. Каптерева пронизані ідеєю:

а) вільного виховання;

б) природовідповідності;

в) культуровідповідності;

г) гуманності;

д) релігійності;

є) народності.

192.Замість старої школи К. Вентцель пропонував створити

а) будинки вільної дитини;

б) будинки сиріт;

в) дитячі садки;

г) ясла-садки;

д) школу-сад;

є) дитячі заповідники.

193.До праць К. Вентцеля належить:

а) „Дитячий садок”;

б) „Вік дитини”;

в) „Виховання дитини”;

г) „Теорія вільного виховання та ідеальний дитячий садок”;

д) „Будинок вільної дитини”;

є) „Книга для матерів”.

194.П. Лесгафт виступав проти:

а) виховання вдома;

б) тілесних покарань;

в) дитячих садків;

г) релігійного виховання;

д) вільного виховання;

є) іграшок.

195.П. Лесгафт розробив методику:

а) фізичного виховання;

б) морального виховання;

в) естетичного виховання;

г) розумового виховання;

д) трудового виховання;

є) вільного виховання.

196.Організатором підготовки нового типу педагогіка з фізичного навчання та дошкільного виховання був:

а) П. Каптерев;

б) К. Вентцель;

в) В. Вахтеров;

г) Д. Тихомиров;

д) В. Ленін;

є) П. Лесгафт.

197.Автором букваря „Російська грамота” є:

а) П. Каптерев;

б) К. Вентцель;

в) Є. Тихеєва;

г) П. Лесгафт;

д) Л. Шлегер;

є) Д. Тихомиров.

198.Є. Тихеєва розробила методику:

а) фізичного виховання;

б) розвитку мислення;

в) естетичного виховання;

г) трудового виховання;

д) розвитку мовлення;

є) розвитку математичних уявлень.

199.Теорію дошкільного виховання Є. Тихеєва розкрила в праці:

а) „Сучасний дитячий садок, його значення та обладнання”;

б) „Дитяча праця та відпочинок”;

в) „Дитячий садок”;

г) „Виховання дитини”;

д) „Теорія вільного виховання та ідеальний дитячий садок”;

є) „Виховання дитини дошкільного віку”.

200.Результатом педагогічних пошуків Л. Шлегер є книга:

а) „Сучасний дитячий садок, його значення та обладнання”;

б) „Дитяча праця та відпочинок”;

в) „Дитячий садок”;

г) „Практична робота в дитячому садку”;

д) „Теорія вільного виховання та ідеальний дитячий садок”;

є) „Виховання дитини дошкільного віку”.

201.З 1905 року Л. Шлегер керувала:

а) педагогічною спілкою;

б) школою;

в) яслами;

г) педагогічним гуртком;

д) училищем з підготовки вихователів;

є) дитячим садком.

202.Яка мета сімейного виховання за П.Ф.Лесгафтом?

а) допомогти людині організувати свою діяльнсть;

б) сприяти розвитку людини;

в) стимулювати до саморозвитку;

г) дисциплінувати для діяльності, праці і добра.

203.В якому році П.Ф.Лесгафт написав «Родинне виховання дитини та його значення»?

а) 1893;

б) 1854;

в) 1882;

г) 1890.

204.Як називалось просвітницьке товариство, засновником якого була Л.К.Шлегер?

а) “Гретлмент”

б) “Просвіта”

в) “Шлегерство”

г) “Сетлемент”

205.Яке було головне завдання виховних закладів на думку Л.К.Шлегер?

а) захистити дітей від негативного впливу середовища, створити умови для розвитку їх здібностей;

б) дати можливість дитині обирати самостійно вид своєї діяльності;

в) захистити дитину від негативного впливу середовища;

г) виховання повинне спиратися на дані спостереження за дитиною.

206.Як називається одна з основних праць Л.К Шлегер?

а) “Наш дитячий садок”

б) “Практична робота в дитячому саду”

в) “Навчальний заклад”

г) “Практична робота з дітьми”

207.Як називала свою систему М.Х. Свєнтицька?

а) “індивідуальне виховання”

б) “морально-етичне виховання”

в) “психо-фізичне виховання”

г) “розумного вільного виховання”

208.В якому році була написана книга М.Х.Свєнтицької “Русские народные сказки”?

а) 1916;

б) 1908;

в) 1924;

г) 1914.

209.Хто автор концепції «еволюційної педагогіки»?

а) Х.Д. Алчевська;

б) П.Ф. Лесгафт;

в) Л.К. Шлегер;

г) В.П. Вахтєров.

210.У книзі «Предметний метод навчання» В.П. Вахтерів говорить про:

а) існуючі методи і прийоми навчання дітей;

б) використання в навчальному процесі всіх органів чуття дітей;

в) предмети, які необхідно вивчати дітям різного віку;

г) про необхідність «наочного навчання».

211.Хто говорив про необхідність вироблення в учнів навичок «самостійного читання»:

а) Д.І. Тихомиров;

б) П.В. Каптерев;

в) М.Х. Свентицька;

г) К.М. Вентцель.

212.П. Ф. Каптерев вперше в історії російської дошкільної педагогіки зробив спробу визначити:

а) як проводити виховну робота в дитячому садку у зв'язку з віковими особливостями дітей;

б) інтелектуальний рівень дитини;

в) предметний метод навчання;

г) виховні можливості «Дитячого читання».

213.Де К.М.Вентцель провів свій експеримент з втілення в життя ідеї вільного виховання?

а) у «Будинку вільної дитини»;

б) у дитячому садочку;

в) у себе вдома;

г) в «Інституті виховательок».

214.В чому полягає мета вільного виховання за Вентцелем?

а) сприяння безперешкодному, гармонійному розвитку дитини, 

пробудженню у неї творчих сил і здібностей;

б) розвиток творчих здібностей дітей;

в) не втручатися в ігри дітей;

г) розвиток інтелектуальних здібностей дітей.

215. Яке об’єднання намагалося домогтися від уряду прийняття закону про введення дитячих садків у систему народної освіти, розробило проект дошкільних закладів у Росії?

а) Харьківське жіноче об’єднання;

б) Київське товариство народних дитячих садків;

в) Фрьобелівськое товариство у Києві;

г) Житомирське народна партія.

216.Н. Д. Лубенець очолювала:

а) Київське товариство народних дитячих садків;

б) Російське товариство народних дитячих садків;

в) Київське товариство народних дитячих шкіл;

г) Київське товариство народних зборів.

217.З 1907 по 1917 рр. Н. Д. Лубенець викладала у:

а) Київському жіночому педагогічному інституті;

б) Фребелівському жіночому педагогічному інституті;

в) Московському жіночому педагогічному інституті;

г) Фребелівській жіночій школі.

218.Є.І. Тихеєва використовувала класичний педагогічний спадок:

а) В.О. Сухомлинського;

б) А.С. Макаренко;

в) К. Д. Ушинського;

г) І. Г. Песталоцці.

219.Є. І. Тихеєва розробила для ігор дітей дидактичний матеріал, що в її практиці відігравав важливу роль. Нею виділено два види дидактичного матеріалу:

а) натуральний і природний;

б) штучний і природний

в) естетичний і штучний;

г) дерев’яний і природний.


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 594;