Національна система дошкільного виховання, школи в УНР (1917-1919 рр.). Дошкільне виховання й освіта у 20-30 рр.220.Концепцію українського національного дитячого садка С. Русова виклала 1918 року в праці:

а) „Сучасний дитячий садок, його значення та обладнання”;

б) „Дитяча праця та відпочинок”;

в) „Дитячий садок”;

г) „Виховання дитини”;

д) „Теорія вільного виховання та ідеальний дитячий садок”;

є) „Дошкільне виховання”.

221.Основний тип дитячого закладу („форма соціального виховання”) у 20-ті роки ХХ ст. на Україні – це:

а) дитячий садок;

б) дитячий будинок;

в) інтернат;

г) школа-сад;

д) школа;

є) ясла.

222.У 1918 році при дошкільному відділі був відкритий Дошкільний інститут під керівництвом:

а) В. Леніна;

б) Н. Крупської;

в) А. Луначарського;

г) Є. Аркіна;

д) К. Корнілова;

є) Є. Флеріної.

223.Центральним музеєм дошкільного виховання керував:

а) В. Ленін;

б) К. Корнілов;

в) Є. Аркін;

г) А. Луначарський;

д) П. Каптерев;

є) А. Макаренко.

224.У дитячій праці С. Шацький підкреслював передусім її:

а) корисність;

б) виховне значення;

в) впливовість;

г) цікавість;

д) пізнавальне значення;

є) естетичне значення.

225.Виберіть із запропонованих варіантів роки життя А. Макаренка:

а) 1777-1839;

б) 1868-1919;

в) 1888-1939;

г) 1878-1929;

д) 1858-1929;

є) 1899-1949.

226.Після закінчення однорічних педагогічних курсів А. Макаренко отримав звання вчителя:

а) гімназії;

б) трудової колонії;

в) рідної мови;

г) географії;

д) історії;

є) початкових класів.

227.З 1920 по 1928 рік А. Макаренко:

а) учителював в залізничній школі в Кременчуці;

б) працював над „Педагогічною поемою”;

в) працював помічником начальника відділу трудових колоній для неповнолітніх правопорушників у Києві ;

г) навчався в Полтавському учительському інституті;

д) працював в комуні ім. Дзержинського;

є) працював в колонії ім. Горького.

228.Який вид трудової діяльності був визначальним у комуні ім. Дзержинського?

а) соціальна допомога;

б) самообслуговування;

в) суспільно-корисна праця;

г) виробнича праця;

д) виготовлення кондитерських виробів;

є) друкування книг та підручників.

229.Продовжте вислів А. Макаренко „Найкращі діти бувають у...”:

а) здорових батьків;

б) чесних батьків;

в) вихованих батьків;

г) освічених батьків;

д) щасливих батьків;

є) творчих батьків.

У запропонованих завданнях 230-263 дайте стислу ґрунтовну відповідь.

230.Як визначає кінцеву мету людини Я. Коменський?

231.Назвіть „золоте правило” дидактики за Я. Коменським.

232.У чому полягає мета виховання за Дж. Локком?

233.У чому полягає сутність емпірико-сенсуалістичної концепції виховання та освіти Дж. Локка?

234.У чому полягає сутність теорії природного, вільного виховання за Ж.Ж. Руссо?

235.Дайте визначення „теорії елементарної освіти” І. Песталоцці.

236.Опишіть „дари” Ф. Фребеля для розвитку дитини в ранньому віці.

237.Опишіть структуру „Інституту для формування характеру” Р. Оуена.

238.Що ви можете сказати про Реформації Р. Оуена?

239.Дайте визначення принципу народності виховання за К. Ушинським.

240.У чому полягає освітньо-виховний ідеал Т. Шевченко?

241.Розкрийте ідеї загальнолюдського виховання, загальної і професійної освіти М. Пирогова.

242.Розкрийте ідеї вільного виховання в педагогічних поглядах Л. Толстого.

243.Розкрийте вимоги А. Симонович до вихователя.

244.Охарактеризуйте погляди на дошкільне виховання Є. Конраді.

245.Розкрийте роль вихователя за Дж. Дьюї.

246.Розкрийте сутність методу „центри інтересів” О. Декролі.

247.Розкрийте класифікацію дидактичних ігор (за О. Декролі).

248.Опишіть методику сенсорної культури дошкільників за М. Монтессорі.

249.Назвіть основні етапи виховання від народження до 14 років (за С. Френе).

250.Що ви знаєте про Вальдорфську педагогіку Р. Штейнера?

251.Розкрийте сутність концепції дошкільного виховання С. Русової.

252.Розкажіть про особливості навчання у Фребелівському дворічному педагогічному інституті в Росії.

253.Назвіть вимоги С. Русової до виховательок-садівниць.

254.Якими, на думку П. Каптерева, повинні бути ігри відповідно до часу перебування дітей у дитячому садку.

255.Опишіть ідеальний дитячий садок, який пропонував створити К. Вентцель.

256.Назвіть типи дошкільних закладів, які існували у 20-ті роки ХХ ст. на Україні.

257.Який зміст вкладав А. Макаренко у поняття „завтрашня радість”?

258.Що означають поняття „педагогіка індивідуальної дії” та „педагогіка паралельної дії”?

259.Дайте визначення поняттю „колектив” за А. Макаренко.

260.Назвіть та розкрийте сутність стадій розвитку колективу за А.Макаренко.

261.Дайте визначення поняттю „система перспективних ліній” А.Макаренка.

262.Назвіть умови правильного сімейного виховання за А. Макаренко.

263.У який спосіб реалізовувалася „педагогіка колективної дії” А.Макаренка?

ІV змістовий модуль

Тема:Школа та педагогіка Новітнього часу

У запропонованих завданнях 264-299 оберіть одну правильну відповідь.


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 327; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ