Сучасний стан розвитку школи, педагогічної думки й суспільного дошкільного виховання в зарубіжних країнахМета: Ознайомитись з методологією сучасної педагогічної науки за рубежем, також особливостями дошкільного виховання в різних країнах світу.

Питання для опрацювання:

1. Тенденції розвитку дошкільної освіти зарубіжних країн у сучасному світі.

2. Організація різних типів дошкільних закладів.

3. Особливості дошкільної ланки освіти за рубежем. Навести приклади.

Список рекомендованої літератури:

1. Вульфсон Б.Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге ХХІ века – М.: 1999.- 208 с.

2. Джуринский А.Н. Школа Франции. Пора перемен. – М.: 1998- 80 с.

3. Джуринский А.Н Развитие образования в современном мире. – М: 1999.- 200с.

4. Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики. – М.: 1998. (гл.3, с 241-260).

5. Джуринский А.Н. История педагогики Гл.15., с.307-329.- М.:1999

Форма контролю:

Скласти короткий конспект на вищезазначені пункти плану.

Підсумкова тека

Питання для проведення атестації з четвертого змістового модулю

“Школа та педагогіка Новітнього часу”

1. Педагогічна діяльність та життя В.О.Сухомлинського.

2. Джерела літературної та педагогічної спадщини Сухомлинського.

3. Виховне значення слова в творчості Сухомлинського.

4. Формування колективізму в школярів в працях В.Сухомлинського.

5. Ідея гуманної педагогіки «у школі радощів» в творчості В.Сухомлинського.

6. В.Сухомлинський про основні завдання початкової школи.

7. Особливості дошкільної ланки освіти в західній системі навчання.

8. Побудова національного дошкільного виховання, школи, педагогічної науки суверенної України.

9. Перспективи і напрями розвитку освіти, вимоги до її змісту, рівня і обсягу.

10. Альтернативні та авторські програми в галузі дошкільного виховання.


Контрольні тестові завдання

І змістовий модуль

Тема:Вступ. Виникнення виховання у первісному суспільстві. Школа та виховання в давньому світі та античній епосі

У запропонованих завданнях 1-35 оберіть одну правильну відповідь.

Виникнення виховання у первісному суспільстві

1.Науку, що вивчає побутові та культурні особливості народів світу, джерела якої дозволяють відтворити картину виховання в первісному суспільстві, називають:

а) етнографія;

б) антропологія;

в) історія;

г) педагогіка.

2.Виховання як особливий вид діяльності зародилося:

а) 100-200 тис. років тому;

б) 35-40 тис. років тому;

в) 75-80 тис. років тому;

г) 20-30 тис. років тому.

3.Найдавніший тип письма (т.з. піктографічне) виникло в епоху:

а) раннього палеоліту;

б) середнього палеоліту;

в) пізнього палеоліту;

г) неоліту.

4.Автором психологічної концепції походження виховання є:

а) Ш. Летурно;

б) Дж. Симпсон;

в) А. Еспінас;

г) П. Монро.

5.У період патріархату діти виховувалися в:

а) сім’ї;

б) родовій громаді;

в) будинках молоді;

г) суспільних житлах.

6.Ініціація як форма виховання вперше виникла в:

а) цивілізаціях Стародавнього Сходу;

б) Середні віки;

в) Античному світі;

г) первісному суспільстві.

7.Ініціація означала:

а) інтелектуально-трудове дорослішання;

б) навчання читанню з використанням дидактичних прийомів;

в) посвята підлітків у дорослі члени соціуму;

г) одну з форм морально-емоційного виховання в ранньому родовому суспільстві.

8.Орієнтирами диференціації виховання в первісну епоху були:

а) трудові вміння та навички;

б) соціальне становище та стать;

в) соціальне становище та вік;

г) стать і вік.

9.Фізичні покарання перетворюються в головний метод виховання в:

а) ранньопервісних громадах;

б) родовій громаді;

в) ранжируваному суспільстві;

г) цивілізаціях Стародавнього Сходу.

10.Еволюційно-біологічна теорія пояснює походження виховання:

а) появою в дітей несвідомого інстинкту наслідування дорослим;

б) інстинктивним прагненням старших людей до продовження роду й законам природного добору;

в) необхідністю передачі трудових навичок старших молодшим;

г) потребою людей у спілкуванні.

Виховання та навчання в давніх цивілізаціях Сходу

11.Першими навчальними закладами в Стародавніх Шумерах були:

а) палестри;

б) едубби;

в) ефебії;

г) гімнасії.

12.Своїм виникненням перші навчальні заклади в державах Стародавнього Сходу зобов’язані:

а) жерцям;

б) писцям;

в) служителям культу;

г) філософам.

13.Школи писців (Стародавній Єгипет) готували:

а) ремісників;

б) військових;

в) жерців;

г) чиновників.

14.„Будинки табличок” виникли в:

а) Месопотамії;

б) Стародавньому Єгипті;

в) Стародавній Індії;

г) Стародавньому Римі.

15.Головну роль у вихованні дітей Месопотамії відігравала:

а) громада;

б) школа;

в) сім’я;

г) церква.

16.Збірка правил життя та виховання дітей у Шумерській державі називалася:

а) „Кодекс Хаммурапі”;

б) „Бхагавадгіта”;

в) „Махабхарата”;

г) „Бесіди та судження”.

17.Упанаяма в Стародавній Індії означала:

а) традицію сімейно-суспільного виховання;

б) філософський погляд;

в) ініціацію;

г) покарання.

18.Перші у світі школи з'явилися в:

а) Античному світі;

б) первісному суспільстві;

в) Стародавніх цивілізаціях Сходу;

г) Середні віки.

19.„Бхагавадгіта” служила навчальною книгою в:

а) Стародавньому Китаї;

б) Стародавній Месопотамії;

в) Стародавній Індії;

г) Стародавньому Єгипті.

20.Етико-політичне навчання Конфуція лежало в основі системи освіти:

а) Стародавнього Єгипту;

б) Стародавньої Індії;

в) Вавилону;

г) Стародавнього Китаю.


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 563;