Слухай так, щоб зрозуміти про що йдеться.Створюй умови для того, щоб ситуація навколо процесу спілкування сприяла комунікації.

 

3 етап.

Вправа «Вислухай – поверни»* (20 хв.)

 

Хід вправи:

Учасники, встановлюючи контакт очима, об’єднуються у пари (партнер А та партнер Б).

Партнер А розповідає все, що він хотів би повідомити на цей момент про себе (2 хв.) Партнер Б слухає і після закінчення відведеного часу повертає все, що почув говорячи: “Я почув, що ти…”. На повернення інформації партнеру Б також відводиться 2 хв. Далі партнери міняються ролями (партнер Б розповідає партнеру А, а партнер А повертає почуту інформацію партнеру Б).

´ Запитання для обговорення

· Які почуття у вас викликало завдання?

· Чи вистачило часу на розповідь?

· Що було легше: слухати чи відтворювати інформацію?

· Коли слухали, що відчували? А коли переказували?

· Чи повністю була відтворена інформація?

· Що допомагало правильно зрозуміти партнера?

· Чи допомагали вам: поза вашого партнера, вираз його обличчя, якісь рухи його рук тощо?

4 етап.

Інформаційне повідомлення (10 хв.)

«Вербальне та невербальне спілкування»**

Переважно люди спілкуються за допомогою мовлення, тобто слів.

При цьому типі спілкування інформація підсилюється інтонаціями, логічними наголосами, паузами, гучністю голосу, швидкістю мовлення. Щоб спілкування було успішним, треба за допомогою мовлення надавати співрозмовникові образи, подібні до тих, що використовуються у його культурі. При цьому увага концентрується не на собі, а на співбесідникові. Але культура спілкування складається не тільки з говоріння, а й зі слухання. Про одну людину кажуть, що вона говорить, як співає, про іншу – що вона вміє не лише слухати, а й чути. І дуже мало, хто може успішно поєднати в собі обидві складові культури спілкування.

Поряд зі словесною комунікацією існує несловесне спілкування, тобто певна система знаків, що використовується в процесі взаємодії людей. До засобів такого спілкування належать жести, міміка обличчя, рухи тіла, контакт очей...

На жаль, донедавна значення цього виду спілкування недооцінювалось, як правило, тому, що найчастіше воно виявляється на несвідомому рівні і не всі люди можуть його правильно розтлумачити. Водночас саме безсловесне (невербальне) спілкування надає важливу інформацію. За його допомогою передаються емоції, ставлення співрозмовників одне до одного і до змісту розмови.

Вербальні і невербальні засоби спілкування можуть як підсилювати, так і послабляти взаємодію. Наприклад, співрозмовник говорить одне, а невербальні засоби засвідчують інше, можна припустити, що він щось приховує або просто говорить неправду.

Невербальні засоби спілкування з’являються у людини разом із появою її на світ, розвиваються протягом її життя і зумовлені соціокультурним середовищем. Існують, звичайно, жести та міміка, майже однакові в усіх народів (посмішка, сердитий погляд, хитання головою тощо). Водночас досить багато невербальних засобів, прийнятих лише однією нацією. Наприклад, більшість європейців передають свою згоду, хитаючи головою згори донизу. Болгари цим жестом передають незгоду, а японці – лише підтверджують, що уважно слухають співрозмовника.

На особливості як вербальної, так і невербальної символіки впливає соціальне становище людини. Досить часто її престиж залежить від кількості жестів, якими вона користується. Якщо людина займає високе соціальне становище, вона, як правило, користується переважно мовними засобами, якщо ж вона менш освічена і має нижчий професійний статус, то в розмові частіше покладається на жести, ніж на слова. (Доцільно запропонувати учасникам проілюструвати щойно почуте, користуючись власним досвідом)

Специфічними засобами безсловесного спілкування є плач, сміх, кашель, вигуки на зразок: “Ой”, ”Та ну!”, “Оце так!” тощо.

 

З-поміж невербальних засобів, як особливі, вирізняють також простір чи дистанцію під час спілкування

VI. & Підсумки другого заняття (10 хв.)

Ведучий пропонує учасникам підвести підсумки другого заняття, продовжуючи наступні речення:

· Сьогодні я дізнався (лась) про…

· Найбільш цікавим для мене було…

· Я хотів (ла) додатково з’ясувати…

· Я знайшов (шла) підтвердження тому, що


 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 810; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!