Визначення Проблем та ІнтересівІнколи, після того, як кожна зі сторін розповість свою історію, ви можете вже скласти перелік проблем та інтересів. Якщо так, переходьте до номера 2.

Якщо ви не певні, що проблеми та інтереси зрозумілі, задайте більше запитань. Ви можете сказати тим, хто сперечається:

"Мені хотілося б задати кілька запитань, щоб краще зрозуміти проблеми, які ви намагаєтесь вирішити".

Приклади:

• "Розкажи мені більше про..."

• "Як довго це відбувалося?"

• "Коли це сталося?"

• "Що ви відчували?"

• "Чому ви так подумали?"

• "Що ви хотіли б побачити зараз?"

Поки що жодних рішень!

Скажіть кожному із тих, хто сперечається, як ви бачите перелік їхніх інтересів:

“Я чув (чула), що ви сказали...”

«Я нічого не переплутав (переплутала)?»

Це правильно?

Зараз час допомогти їм знайти вирішення проблеми!

Знайдіть рішення

Що вони можуть зробити?

Зараз:

    Спитайте сторону №1

"Що ви можете вже зробити для вирішення проблеми?"

•  Спитайте сторону №2

"Що ви можете вже зробити для вирішення проблеми?"

У майбутньому:

•  Спитайте сторону №1

"Як ви могли б діяти інакше в майбутньому, щоб подібна проблема не виникла?"

•  Спитайте сторону №2

"Як ви могли б діяти інакше в майбутньому, щоб подібна проблема не виникла?"

Допоможіть знайти рішення, котрі вони вдвох вважають добрими.

• Це щось надзвичайне? Коли про це скажуть?, де?, хто?, як?

• Чи може кожна із сторін зробити те, про що вони зараз говорять, що вони це зроблять?

• Чи погодилися обидві сторони на щось спільне?

5. "Обкладинка"

1. Для попередження пліток попросіть кожну зі сторін сказати друзям, що конфлікт був розв'язаний.

2. Якщо було досягнуто згоди, підпишіть угоду (письмово чи усно).

3. Привітайте тих, хто сперечався.

4. Після того, як вони підуть, привітайте себе, що важка робота позаду.

 


 

ЗАНЯТТЯ IV

МЕТА ЗАНЯТТЯ:розкрити зміст понять «особистість», «самооцінка», навчити учасників визначати себе як особистість, реально оцінювати свої якості та вміння, аналізувати та правильно використовувати кордони власної особистості.

ТРИВАЛІСТЬ :4 години

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ , які будуть розглянуті на занятті: «особистість », «самооцінка», «кордони особистості»

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ :

 

I.Рефлексія знань, отриманих на третьому занятті. Вступ до четвертого заняття. (10 хв.)

II.Знайомство ( продовження): «Хто такі «я»? » (25 хв.)

III.Правила (повторення) (10 хв.)

IV.Очікування від заняття (10 хв.)

V.Основна частина : «Особистість. Самооцінка. Кордони особистості.» (115 хв.)

VI.Підсумки четвертого заняття. (10 хв.)

 


 

ПЛАН КОНСПЕКТ ЗАНЯТТЯ

I. & Рефлексія знань, отриманих на третьому занятті. Вступ до четвертого заняття (10 хв.)

 

Ведучий звертається до учасників із пропозицією пригадати минуле заняття і запитує :

· Чому було присвячене попереднє заняття?

· Що з того, що відбувалось на занятті ви запам'ятали більше всього? Чому?

· В чому полягає значимість тих знань, які ви отримали на третьому занятті?

    Після обговорення ведучий повідомляє тему, мету, називає основні поняття, які будуть розглянуті та план проведення IV заняття.

 

II. & Знайомство. Вправа «Хто такі «я»?» (25 хв.)

 


Необхідне оснащення:папір А-4

 

Хід вправи.

1 етап

Ведучий роздає учасникам папір А-4 і пропонує виконати наступне :

- поставити в середині листка крапку. Від цієї крапки, як центру, провести «промені», підписуючи кожен так, як людина (учасник) хотіли б визначити, описати себе в різних сферах життя. Наприклад: в сім'ї – донька/син, батько/мати … в навчанні – учень, студент…, в стосунках з іншими: подруга, сусід…

Слід наголосити, що записувати треба відповідь на запитання «хто», а не «який»/«яка».

Тривалість – 5 хв.

2 етап

 

Далі ведучий запрошує учасників піднятися і, довільно рухаючись кімнатою, (техніка «броунівського руху»), об'єднуючись в пари, розповісти один одному, які промінці як вони назвали.

Якщо під час зустрічі з'ясувалось, що у партнера такі ж промінці, їх слід помітити іменем людини, в якої є такий же промінець.

Ведучий звертає увагу, що так треба обійти якомога більшу кількість учасників.

Тривалість – 10 хв.

 

Після завершення часу, ведучий зупиняє „ рух”, пропонує учасникам присісти в коло і проводить обговорення .

´ Запитання для обговорення

- які враження склалось у вас від роботи?

- хто отримав майже всі промінці, які знайшли схожість з іншими учасниками?

- які визначення, позначені в промінцях, ви можете реалізувати повною мірою?

- чим корисна для вас ця вправа?

 

III. & Правила (повторення) (10 хв.)

1. Ведучий звертає увагу учасників на плакат «Правила роботи групи» і запитує : «В чому необхідність кожного з цих правил?»

2. На наступному етапі ведучий пропонує учасникам відповісти на запитання :

- Який зв'язок існує між поняттями «правила» і «успішне спілкування»?

Важливий висновок :правила, які є певними нормами поведінки людей, описують все те, що людина має право робити і як діяти там, де є правила.

IV. & Очікування від заняття. (10 хв.)

Ведучий нагадує тему, мету, план проведення та основні поняття даного заняття і пропонує учасникам визначити : про що вони хотіли б дізнатися, беручи участь в цьому занятті?

Учасники обдумують свої очікування, після чого називають їх, а ведучий записує їх на плакаті.

По закінченні ведучий проводить обговорення .

´ Запитання для обговорення

- Як би ви охарактеризували наші очікування?

- Хто несе відповідальність за те, щоб вони справдились?

 

V. & Основна частина. «Особистість. Самооцінка. Кордони особистості.» (115 хв.)

 

Ведучий повідомляє, що на даному занятті учасники зможуть познайомитись із змістом понять «особистість», «самооцінка», навчитися визначати себе як особистість, реально оцінювати свої якості та вміння, аналізувати та правильно використовувати кордони власної особистості.

1 етап.     Евристична бесіда. (15 хв.)

На початку роботи ведучий ставить наступні запитання :

- Що ми називаємо індивідуальністю?

-  У чому виражається індивідуальність людини?

- Чому є таке твердження : особистість неможлива без індивідуальності?

- Як ви найчастіше виявляєте свою індивідуальність?

- Чому важливо проявляти свою індивідуальність?

 

 

Вправа : «Ви - особистість»* (20 хв.)

 

Необхідне оснащення: дзеркало

 

1 етап. Вступне слово, ведучого :«Зовнішні якості людини можна побачити, зміряти, визначити, сфотографувати. А можна побачити внутрішні якості?

Чи знаєте ви їх?»

 

2 етап. Гра «Дзеркало»

 

Ведучий звертається до учасників:

«Давайте уявимо, що ми у чарівній кімнаті і перед нами чарівне дзеркало. Коли ми дивимось в нього, ми бачимо свої внутрішні психологічні якості.

Нехай дзеркало представить наші позитивні якості.»

Ведучий пропонує учасникам по черзі зазирнути в нього або пройти повз нього. Потім пропонує, за бажанням, назвати позитивні якості, які показало дзеркало. (весела; має гарні очі; привітно посміхається…)

 

Далі ведучий продовжує :«Чи можна побачити внутрішній світ особистості? Ні, звичайно, а скласти думку можна, тому що внутрішні якості людини проявляються в його поведінці, у ставленні до оточуючих, наприклад, яка? (російська мова):

«Не колода и не пень,

а лежит целый день,

он не сеет, не орет,

лопату в руки не берет,

не ткет, не косит,

а обедать просит.»

Учасники коментують якості людини – лінива, а ведучий підсумовує : „В українській мові є багато слів, які називають різні внутрішні якості людини. З різних сполучень внутрішніх якостей людини складається внутрішній світ людини, його  особистість”.

Далі ведучий пропонує наступне визначення поняття особистість:

                                                                                         


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 466; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!