Інформаційне повідомлення. «Три сторони спілкування»( 5 хв.)Спілкуючись один з одним, ми навіть не замислюємось над тим, скільки факторів та нюансів впливає на процес спілкування. Що ж відбувається? Ми зустрічаємо людину, сприймаємо її, спілкуємось та взаємодіємо з нею за допомогою мови, жестів. Наприклад, від того, яке перше враження справить на нас людина, як ми побудуємо сам обмін інформацією, залежатиме успіх спілкування. У психології говорять про три сторони спілкування: комунікативна – обмін інформацією між людьми; інтерактивна – організація взаємодії між людьми, наприклад, потрібно узгодити дії, розподілити функції або вплинути на настрій, поведінку, переконання співрозмовника; перцептивна – процес сприймання одним одного партнерів при спілкуванні та встановлення на цій основі взаємопорозуміння.

3 етап. „ Якості та вміння, важливі для спілкування

На наступному етапі ведучий звертає увагу на те, що при ефективному спілкуванні дуже важливу роль відіграють особистісні якості та вміння особистості.

Далі кожному учаснику пропонується протягом 3 хвилин самостійно скласти і записати список якостей та вмінь людини, які необхідні для ефективного спілкування. Після цього проводиться дискусія, метою якої є узагальнений список якостей (список записується на плакаті). Кожен член групи може висловити свою думку з аргументами та прикладами.

Коли робота над плакатом „Якості та вміння важливі для ефективного спілкування” буде завершена, ведучий  пропонує обговорити, наскільки список складений кожним учасником індивідуально, відрізняється від загального.

 

VI. & Підсумки заняття (10 хв.)

Ведучий звертається до учасників і пропонує їм відповісти на запитання:

· які знання ви отримали на занятті?

· які умови сприяють успішному спілкуванню?

· які навички тренували?

· як ви будете використовувати ці знання?

 

 


 


ЗАНЯТТЯ ІІ

МЕТА ЗАНЯТТЯ:

показати причини неефективного спілкування та обговорити способи їх подолання

ТРИВАЛІСТЬ: 2 год.

 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, які будуть розглянуті на занятті: «активне слухання», «толерантність», «я-повідомлення».

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ:

I. Рефлексія знань, отриманих на першому занятті. Вступ до другого заняття. (10 хв.)

II. Знайомство. Вправа «Метафора» (20 хв.)

III. Правила (повторення) (15 хв.)

IV. Очікування від заняття (10 хв.)

V. Основна частина: «Бар’єри в спілкуванні, як їх подолати? »* (30 хв.)

VI. Підсумки другого заняття (5 хв.)


План-конспект заняття.

І. & Рефлексія знань, отриманих на першому занятті. Коментар до другого заняття. (10 хв.)

Ведучий об’єднує учасників в кілька груп і звертається до них із пропозицією обговорити спочатку в групі, а потім – у великому колі:

- пригадайте 1-ше заняття. Скільки етапів було на занятті?

- що відбувалось на I, II, III, IV, V, VI етапах?

- з якою метою ми виконували завдання?

- які поняття розглянули?

- які запитання у вас з’явились?

Після обговорення цих питань у великому колі ведучий називає тему та мету другого заняття, коротко коментує план проведення.

ІІ.  & Знайомство. Вправа «Метафора»* (20 хв.)

Необхідне оснащення: аркуш паперу А-4, маркери або фломастери по кількості учасників.

Хід вправи

Кожному учаснику на аркуші паперу пропонується написати ім’я. Не обов’язково, щоб ім’я було справжнім. Під ім’ям розмістити зображення метафори (образ) особистості. Це може бути русалка, що плаває в оточенні морських істот, а може бути одинокий подорожній у пустелі чи меч самурая на фоні голубого неба…

Після індивідуальної роботи учасники по черзі називають своє ім’я і представляють власний образ.

Обговорення.

´ Запитання для обговорення:

· про що ми дізнались, слухаючи «метафоричні» презентації?

· що з того, про що ми дізнались, допомагає успішно спілкуватись?

 

ІІІ. & Правила повторення. (15 хв.)

Ведучий розподіляє правила між учасниками і пропонує завдання:

- прокоментуйте, будь ласка, які якості та вміння важливі для спілкування, формує дотримання даного правила.

Тривалість 5 хв.

По закінченні учасники по черзі називають правило і коментують його.

По завершенні ведучий проводить обговорення.

´ Запитання для обговорення:

· на що ви звернули увагу, коли слухали коментарі до правил?

· яке значення правила мають у спілкуванні?

 

IV. & Очікування від заняття (10 хв.)

Ведучий нагадує учасникам тему, мету заняття, та основні поняття, які будуть розглянуті, і пропонує кожному визначити: які знання ви хотіли б отримати? Чому навчитися?

Тривалість 5 хв.

По закінченні учасники називають, а ведучий записує на плакаті «Очікування» зміст того, про що хотіли б дізнатися учасники.

По завершенні ведучий проводить обговорення

´ Запитання для обговорення:

· Про що говорять теперішні очікування?

· Від кого залежить успіх їх досягнення?

 

V. & Основна частина: «Бар’єри в спілкуванні, як їх подолати ?» (30 хв.)

Вступне слово ведучого:

„На другому занятті ми продовжимо обговорювати умови та правила ефективного спілкування. Ми розглянемо причини неефективного спілкування, обговоримо механізми та способи їх подолання”

1 етап.

Вправа «Передача інформації»*(10 хв.)

 


Хід вправи

Учасники об’єднуються у дві групи. Члени першої групи виконують роль „телефоністів”, що передають важливе повідомлення, члени другої групи – експерти. „Телефоністи” виходять за двері, ведучий зачитує їм повідомлення. Потім вони по черзі заходять у кімнату і говорять свою версію повідомлення. „Експерти” оцінюють, наскільки точно кожен передає зміст інформації. Після цього групи можуть помінятися ролями (ведучий готує новий варіант повідомлення).

Варіант повідомлення.

„Сьогодні в нас незвична погода. В мене зранку погане самопочуття і настрій, голова болить, якось усе сумно та невдало. А ще в четвер у нас контрольна робота з математики, а в неділю о 10 годині ми їдемо на виставку котів. Вона проводиться в будинку за кінотеатром “Київ”. Потрібно взяти 3 гривні і не спізнитися”.

Далі ведучий проводить обговорення.

´ Запитання для обговорення:

- чи важко було передавати інформацію?

- чи була інформація передана точно?

- що заважало передавати інформацію достовірно?

- Чому інформація спотворювалась?

- які умови впливали на процес передачі інформації?

- чи відчували ви відповідальність за достовірність інформації, переданої вами?

- до чого може призвести така ситуація в реальному житті?

 

 

Далі ведучий підсумовує:

«Таким чином, серед перешкод (бар’єрів), які заважають успішно спілкуватися, одну із найважливіших ролей відіграє те, як ми сприймаємо інформацію».

Потім надає інформацію.

2 етап.

Інформаційне повідомлення*(5 хв.)

«Слухати – розуміти – взаємодіяти»

Під час спілкування між людьми відбувається досить складний процес розуміння, тобто переклад суті повідомлення з внутрішньої мови однієї людини на внутрішню мову іншої.

Чому цей процес складний? Тому що, коли ми уявляємо реальність у вигляді якогось ландшафту, кожен з нас бачить власну карту цього ландшафту. У створенні карти беруть участь особливості сприймання (переважно зорового, слухового або чуттєвого), особливості мови, засоби, за допомогою яких ми відбираємо важливе чи неважливе, власний досвід людини тощо. Звичайно, якщо люди належать до однієї мовної сім’ї, одного соціокультурного середовища, мають подібний життєвий досвід, – можливостей зрозуміти одне одного в них більше. Якщо ж спілкування відбувається між людьми різних поколінь, то одне й те саме поняття явище, предмет  вони називають різними словами. Ви тільки уявіть, що може вийти з такого спілкування! Отже, можливості їхнього взаєморозуміння значно обмежуються.

Водночас невміння слухати нерідко є основною причиною неефективного спілкування, непорозуміння і навіть конфліктів. Чому ми не вміємо часом вислуховувати і розуміти іншого? Тому що, насамперед, наша увага нестабільна, вона коливається. Побічні думки спотворюють зміст повідомлень. Пригадайте вправу «Передача інформації».

Наш емоційний стан також відволікає увагу від того, про що говорить співрозмовник, і ми “відключаємося”. Уміння слухати активно є найважливішою умовою ефективного спілкування.

Активне слухання– це не просто мовчання, це активна діяльність, своєрідна робота, якій передує бажання почути, інтерес до співрозмовника. Те, як людина реагує на повідомлення іншого, залежить від рівня її моральності та культури.

Існує кілька рівнів активного слухання:

1 рівень – найпростіший. Передбачає, що слухач вставляє у монолог свого співрозмовника “ага”, “так”, чи повторно проговорює те, що почув, свого роду “відлуння”, що свідчить про увагу до співрозмовника.

2 рівень– у процесі спілкування партнер не просто повторює, а й може підвести певну риску під почутим, що теж дозволяє уникнути непорозуміння. Найвідоміші прийоми цього рівня – перефразування, підсумування.

Прийом перефразуванняполягає у тому, що потрібно своїми словами переповісти сказане співрозмовником. Наприклад, “якщо я правильно тебе зрозумів, то…”.

Пояснення дає змогу здобути більше інформації, полегшити співрозмовнику розуміння іншої точки зору. Сам прийом полягає в тому, щоб якомога більше перепитувати, використовуючи різні запитання.

3 рівень– пов’язаний з розвитком ідей, які ви почули від співрозмовника. Але, перш ніж виходити на сам розвиток ідей, ви повинні дати належну оцінку почутому.

Прийом належної оцінки допомагає показати співрозмовнику, що його думка є важливою та оцінити його зусилля. Наприклад, “я ціную твоє бажання вирішити проблему”, “радий, що ти так серйозно підійшов до цієї справи”, “дякую за твої зусилля”.

Після інформаційного повідомлення доцільним видається висновок: ефективність процесу спілкування залежить від багатьох факторів і обов’язково від усіх елементів комунікації: відправника, приймача та середовища.

Демонструється плакат “Секрети ефективного спілкування”

Говори так, щоб тебе почули.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 604; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!