ЗМІСТ ЗАНЯТЬ МОДУЛЯ «УСПІШНЕ СПІЛКУВАННЯ»Nbsp;

Навчальний модуль

«Успішне спілкування»

 

Автор-упорядник Т.П. Авельцева.

 

 

Схвалено науково-методичною комісією

 

Рецензенти:

 

Фінансування фонду


ЗМІСТ

 

 

КОМЕНТАРІ ДО МОДУЛЯ ………………..…………………………………  3

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОДУЛЬ ………………………………..  4

СТРУКТУРА МОДУЛЯ ………………………………..………………………  5

ЗМІСТ ЗАНЯТЬ МОДУЛЯ ……………………………………………………  6

Тема 1 Заняття 1 „Що таке спілкування? Умови успішного спілкування ” …………..…………………………………………………………………….. 7

Тема 2 Заняття 2 „Бар'єри в спілкуванні, як їх подолати” ………………15

Тема 3 Заняття 3. „ Що таке конфлікт? Як розв'язувати конфлікти?” …………………………………………………………………………………….38

Тема 4 Заняття 4 „Особистість. Самооцінка. Кордони особистості”……50

Тема 5 Заняття 5 „ Види поведінки. Асертивна поведінка як механізм

           регулювання відносин в суспільстві?”……………………..71

Тема 6 Заняття 6 „Юридична відповідальність за порушення норм та правил поведінки”………………………………………………………………94

ЛІТЕРАТУРА …………………………………………………………………..122


Коментарі до модуля

 

Підлітковий вік – важливий період в становленні особистості. Це – час значних змін, які пов'язані із прагненням до самоствердження, визнання оточенням, пошуком відповідей на питання про свій внутрішній світ, почуття, причини власної поведінки. Чому одні люди ставляться до них добре, доброзичливо, а інші – вороже? Як уникнути непорозумінь, сварок із своїми товаришами, друзями, родичами?

Відповіді на ці питання підлітки можуть отримати з навчального модуля «Успішне спілкування».

Теоретичний і практичний матеріал модуля націлений саме на те, щоб навчити підлітків навичок ефективної комунікації; краще пізнати себе, свої внутрішні якості, що допоможе їм щось змінити на краще, щось розвивати, щось виправляти, осягнути ценз свого призначення.

Знання, отримані під час навчання за модулем допоможуть підліткам правильно побудувати стосунки з людьми .

 

 

. .


ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОДУЛЬ

    Мета:надати можливість підліткам усвідомитиважливість значенняспілкування в житті людини, дізнатися про умови ефективного спілкування, необхідні для правильної побудови стосунків  у самостійному житті.

  Завдання:

· надати підліткам інформацію про те, що означає поняття «спілкування» та обговорити, які умови сприяють успішному спілкуванню

· показати причини неефективного спілкування та обговорити способи їх подолання;

· роз’яснити учасникам сутність поняття «конфлікт», необхідність вивчення конфлікту для його розв’язання та розглянути способи вирішення конфліктів;

· розкрити зміст понять «особистість», «самооцінка», навчити учасників визначати себе як особистість, реально оцінювати свої якості та вміння, аналізувати та правильно використовувати кордони власної особистості;

· розкрити сутність різних видів поведінки, навчити учасників використовувати на практиці окремі прийоми відповідальної поведінки;\

· надати учасникам інформацію про відповідальність, яка передбачається законодавством України за ті чи інші порушення правил поведінки.

 

Тривалість: 16   годин.


Структура модуля

«Успішне спілкування.»

 

Порядковий номер, структурні етапи заняття.     Тема заняття     Орієнтовна тривалість
І. Що таке спілкування? Умови успішного спілкування? 2 години
1.1. Вступне слово до циклу занять за 6 навчальними модулями. Коментар до модуля «Успішне спілкування»   5 хвилин
1.2. Знайомство учасників. Вправа «Знайди того, хто…» 15 хвилин
1.3. Правила роботи групи. Вправа «Сонечко» 25 хвилин
1.4. Очікування від заняття 10 хвилин
1.5. Основна частина: «Що таке спілкування? Правила успішного спілкування» 30 хвилин
1.6. Підсумки першого заняття 5 хвилин
ІІ. «Бар'єри в спілкуванні, як їх подолати?» 2 години
2.1. Рефлексія знань, отриманих на першому занятті. Вступ до другого заняття. 10 хвилин
2.2. Знайомство(продовження). Вправа: «Метафора» 20 хвилин
2.3. Правила (повторення) 15 хвилин
2.4. Очікування від заняття 10 хвилин
2.5. Основна частина: «Бар'єри в спілкуванні, як їх подолати?» 30 хвилин
2.6. Підсумки другого заняття 5 хвилин
ІІІ. Що таке конфлікт? Як розв'язувати конфлікти? 2 години
3.1. Рефлексія знань, отриманих на другому занятті. Вступ до третього заняття 15 хвилин
3.2. Знайомство(продовження). Вправа «Я пишаюсь…» 20 хвилин
3.3. Правила (повторення) 10 хвилин
3.4. Очікування від заняття 10 хвилин
3.5. Основна частина: «Що таке конфлікт? Як розв'язувати конфлікти?» 30 хвилин
3.6. Підсумки третього заняття 5 хвилин
IV. Особистість. Самооцінка. Кордони особистості. 4 години
4.1. Рефлексія знань, отриманих на третьому занятті. Вступ до четвертого заняття 20 хвилин
4.2. Знайомство. Вправа «Хто такі «Я»?» (продовження). 20 хвилин
4.3. Правила (повторення) 10 хвилин
4.4. Очікування від заняття 10 хвилин
4.5. Основна частина: «Особистість. Самооцінка. Кордони особистості.» 115 хвилин
4.6. Підсумки четвертого заняття 5 хвилин
V. Види поведінки. Асертивна поведінка як механізм регулювання відносин  в суспільстві. 4 години
5.1. Рефлексія знань, отриманих на четвертому занятті. Вступ до п'ятого заняття 20 хвилин
5.2. Знайомство(продовження). Вправа «Вірш про себе» 20 хвилин
5.3. Правила (повторення). Вправа «Антиправила» 15 хвилин
5.4. Очікування від заняття. Вправа «Для того, щоб…мені необхідно…» 15 хвилин
5.5. Основна частина: « Види поведінки. Асертивна поведінка як механізм регулювання поведінки в суспільстві.» 90 хвилин
5.6. Підсумки п'ятого заняття 10 хвилин
VI. Юридична відповідальність за порушення норм та правил поведінки. 2 години
6.1. Рефлексія знань, отриманих на п'ятому занятті. Вступ до шостого заняття 15 хвилин
6.2. Знайомство(продовження) 15 хвилин
6.3. Правила (повторення) 10 хвилин
6.4. Очікування. 10 хвилин
6.5. Основна частина: «Юридична відповідальність за порушення норм та правил поведінки.» 30 хвилин
6.6. Підсумки шостого заняття та навчання за модулем «Успішне спілкування» 10 хвилин

ЗМІСТ ЗАНЯТЬ МОДУЛЯ «УСПІШНЕ СПІЛКУВАННЯ»

                                        

 


                                          ЗАНЯТТЯ 1.

МЕТА ЗАНЯТТЯ:

надати підліткам інформацію про те, що означає поняття «спілкування» та обговорити, які умови сприяють успішному спілкуванню

ТРИВАЛІСТЬ : 2 год.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, які будуть розглянуті на занятті: «спілкування», «якості та вміння необхідні для спілкування», «правила успішного спілкування».

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ:

I. Вступне слово ведучого до циклу занять за шістьма навчальними модулями та модуля «Успішне спілкування» (5 хв.)

II. Знайомство учасників. Вправа «Знайди того, хто…» (15 хв.)

III. Правила роботи групи. Вправа «Сонечко» (25 хв.)

IV. Очікування від заняття (10 хв.)

V. Основна частина: «Що таке спілкування? Умови  успішного спілкування» (30 хв.)

VI. Підсумки першого заняття (5 хв.)


План-конспект заняття.

І. & Вступне слово ведучого до циклу занять за шістьма навчальними модулями та модуля «Успішне спілкування»: (5 хв.)

«Сьогодні ми починаємо цикл занять, які, прийнято називати «тренінгом». Тренінг, або тренінгові заняття – сучасна і дуже цікава справа, яку здійснюють, працюючи спільно, група учасників. На відміну від традиційного заняття, яке проходить у формі уроку, під час тренінгового заняття нові знання –здобуваються в процесі активної взаємодії учасників, в неформальній і довірчій обстановці, коли одночасно з отриманням нової інформації, можна обговорити незрозуміле, перевірити правильність власної думки, або змінити її. На тренінгу можна спробувати оволодіти новими навичками і збагатити особистий досвід.

Вас, напевно, цікавить чому присвячений наш тренінг?

Мине зовсім небагато часу і ви розпочнете самостійне власне життя, коли кожного дня потрібно робити вибір, приймати відповідальні рішення, від яких залежить майбутнє і власне, і тих людей, з якими ми будуємо життя.

Знання та вміння, які ви отримаєте під час наших зустрічей, допоможуть вам краще пізнати себе, свої можливості, аби робити найбільш правильний вибір, навіть, якщо будуть виникати якісь ускладнення, ви зможете або самостійно, або,  звернувшись до інших людей,  знайти позитивний вихід.

Життя людини не можливе без спілкування. В спілкуванні з іншими людьми ми пізнаємо нове, встановлюємо стосунки, які допомагають нам досягати мету, долати перешкоди. Але не завжди і не з усіма людьми спілкування буває успішним. Чому так? Як спілкуватися ефективно? На ці і багато інших запитань ми знайдемо відповідь під час занять, які об’єднані спільною назвою «успішне спілкування».

Далі ведучий коротко інформує про те, які теми будуть розглянуті під час занять за модулем «Успішне спілкування», а потім називає мету 1-го заняття та порядок його проведення.

 

 

 

ІІ. &  Знайомство учасників. Вправа«Знайди того, хто... »(15 хв.

 


Необхідне оснащення: роздатковий матеріал «Знайди того, хто…»

Хід вправи:

1 етап:

Ведучий пропонує кожному учаснику по черзі назвати своє ім’я, розповісти звідки він приїхав, який заклад представляє, чим займається.

2 етап:

На наступному етапі ведучий роздає учасникам бланк «Знайди того, хто…», за допомогою якого вони можуть ближче познайомитись і пропонує, вільно рухаючись по кімнаті, зустрічаючись один з одним, задавати запитання, що записані у клітинках бланку роздаткового матеріалу, і, якщо відповіді будуть позитивними, вписати ім’я учасника у відповідній кліточці свого бланку. Тривалість роботи 5 хв.

3 етап:

Обговорення результатів вправи.

´ Запитання для обговорення:

· що вам дало виконання цього завдання?

· Що вас здивувало під час «знайомства»?


Додаток

Роздатковий матеріал

до вправи «Знайди того, хто…»

«Знайди того/ту, хто…»

Народився взимку Грає на будь якому музичному інструменті Має досвід участі у тренінгах Любить класичну музику
Любить читати детективи Займається спортом Вміє працювати за персональним комп’ютером Вміє самостійно робити покупки
Знає, що таке спілкування Знає більш ніж одну іноземну мову Вміє співати народні пісні Любить мандрувати
Має навички догляду за тваринами Любить відпочивати на морі Полюбляє їсти солодке Вміє готувати борщ/суп

 


ІІІ.  & Правила роботи групи. Вправа «Сонечко» (25 хв.)

 


Необхідне оснащення: плакат «Наші правила», маркер червоного кольору (5 шт.); скотч; папір формату А-3 (4 шт.); стікери жовтого кольору, по 3 на кожного учасника.

Хід вправи:

1 етап.

Впродовж 3 хв. кожний учасник записує умови спільної роботи в групі, щоб робота на тренінгу була плодотворною, знання засвоювались краще, по одній умові на окремому стікері.

2 етап.

Ведучий об’єднує учасників в малі групи по 4-5 осіб і дає завдання:

- намалюйте на великому папері (формат А-3) символ сонечка. Промінці до цього сонечка зробіть із стікерів, об’єднавши в одному ті, що співпадають за змістом. (тривалість роботи 10 хв.)

- прочитайте записані на стікерах умови і сформулюйте (за їх змістом) правила, які мають виконувати всі учасники. Сформулюйте їх, у вигляді відповідей на запитання: що робити? Або чого не варто робити на тренінгу? (тривалість роботи 10 хв.)

3 етап.

Представник кожної з малих груп пропонує по одному правилу, аргументуючи його необхідність. Після чого ведучий звертається до інших груп із запитанням: «Приймаємо це правило?». Коли учасники погоджуються, ведучий записує його на плакаті «Наші правила».

Після того, як всі групи запропонують всі правила, проводиться обговорення.

´ Запитання для обговорення:

· з якою метою на тренінгу приймаються правила?

IV. & Очікування від заняття (10 хв.)

Необхідне оснащення: плакат «Очікування», маркери синього та зеленого кольору

Ведучий нагадує учасникам мету заняття, називає поняття, які будуть розглянуті і пропонує кожному визначити який результат він очікує отримати. Записати в робочому зошиті своє очікування. (5 хв.)

Потім ведучий пропонує учасникам назвати свої очікування, ведучий записує їх на плакаті «Очікування». Якщо очікування повторюються, ведучий позначає ті з них, що вже записані.

По закінченні ведучий проводить обговорення

´ Запитання для обговорення:

· про що свідчать наші очікування?

· чому необхідно визначати очікування під час навчання ?

 

V. & Основна частина: «Що таке спілкування? Умови успішного спілкування»[1] (30 хв.)

На початку ведучий звертається до учасників:

- на першому занятті ви отримаєте інформацію про те, що означає поняття «спілкування» та зможете обговорити, які умови сприяють успішному спілкуванню.

Необхідне оснащення: аркуші паперу А-1, маркери, плакати з додатку А.

Хід проведення:

1 етап.

Мозковий штурм “Спілкування – це…” (5 хв.)

Ведучий пропонує учасникам відповісти (коротко) на запитання, як вони розуміють, що таке спілкування?

Усі відповіді учасників записуються на фліп-чарті. Після цього ведучий узагальнює їх разом з підлітками.  

 

Спілкування                  – взаємодія двох або більше людей, складовими якої є обмін інформацією пізнавального або афективно-оціночного характеру; задоволення потреби людини в контактах з іншими людьми.

 

В ході мозкового штурму учасники можуть висловитися щодо ”конфліктного” спілкування. Ведучий має обговорити цей момент і підвести підлітків до висновку, що конструктивно вирішити будь-яку ситуацію можна лише ефективно спілкуючись. Що ж таке ефективне спілкування ? Від чого воно залежить?

2 етап.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 597; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!