Негізгі микросхема дегеніміз не? 25 страницаD) Үзілісті жүйе арқылы. Е) Файлдық жүйе арқылы.

26. Телефон арнасы арқылы байланыса алатын компьютерлер бір- бірімен қандай хаттамамен мәлімет алмаса алады?

A) IP

B) TCP/IP

C) TCP

D) URL

E) Барлық жауап дұрыс

27. Сервердің бірінші (алғашқы) бетіне жазылатын адрес қалай аталады?

A) IP адресі

B) URL адресі


C) DNSадресі

D) SRL адресі

E) Барлық жауап дұрыс

28. Интернет мәліметтерін жеңіл кӛруге болатын графикалық интерфейс мҥмкіндігін беретін қызмет тҥрі қандай?

A) INTERNET

B) ARPANET

C) WWW

D) USENET

E) Дұрыс жауабы жоқ


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 791; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!