Тема 2. Суб’єкти виконання зобов’язань.ПЛАН

Вступ.

  1. Загальна характеристика суб’єктів виконання зобов’язань.
  2. Особливості виконання зобов’язань при множинності осіб.
  3. Передоручення та переадресування виконання. Зустрічне виконання зобов’язання.

Висновки.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В межах даної теми слід дати загальну характеристику суб’єктам виконання зобов’язання, окреслити заміну осіб у зобов’язанні, особливості виконання зобов’язань при множинності осіб, зустрічне виконання зобов’язань та інші суміжні питання. При розкритты даної теми потрібно ретельно дослідити доктринальна вчення, періодичні видання.

Приступаючи до висвітлення першого питання плану, слід спочатку чітко окреслити правову природу суб’єктів зобов’язання. Вказати, що суб’єктом виконання зобов’язання є, перш за все, боржник та кредитор. Наголосити на тому, що у подальшому в договірних зобов’язаннях вони персоніфікуються, що забезпечує чітке уявлення фахівця про правове становище такого суб’єкта. Слід окреслити класифікацію суб’єктів за різними критеріями. Студенту варто ретельно дослідити питання про виконання зобов’язання третьою особою.

Особливу увагу потрібно звернути на заміну осіб у зобов’язанні, яка може бути спричинена як об’єктивними так і суб’єктивними причинами. Вказати, що заміна кредитора в зобов’язанні за договором називається цесією. Первісний кредитор, що передає своє право вимоги, називається цементом, а особа, що приймає права вимоги - цесіонар. Варто зауважити принциповий момент, який полягає у тому, що поступка права вимоги повинна бути зроблена у визначеній формі, установленій для здійснення право чину, за яким ці права поступаються. Випадки зміни боржника в зобов’язанні можливі, якщо зобов’язання не носять строго особистого характеру (універсальне правонаступництво, переведення боргу).

У межах другого питання плану слід спочатку зазначити, що сторони в зобов’язанні можуть бути представлені одночасно декількома особами, це впливає на виконання зобов’язання залежно від того, яка множинність (активна, пасивна, змішана). Потрібно розкрити кожен вид множинності.

Висвітлюючи третє питання плану, слід вказати, що передоручення виконання означає, що боржник поклав учинення передбачених зобов’язанням дій на третю особу. Потрібно дати юридичну характеристику інституту передоручення. Не менш цікавим є інститут переадресування виконання зобов’язань. Студентам варто детально охарактеризувати його. Важливим моментом в розкритті пункту плану є те, що більшість зобов’язань у цивільному праві є синалагматичним, де їх сторони одночасно є кредитором за одним предметом виконання та боржником за зустрічним.

 Студенти повинні сформувати загальний висновок. При цьому потрібно його чітко обґрунтувати.

ЛІТЕРАТУРА:


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 993; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!