Тема №30 Право промислової власностіПЛАН

1. Поняття промислової власності, її сутність та юридична природа.

2. Суб’єкти права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки та їх права.

3. Оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки. Патент.

Висновки.      

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Аналіз першого питання передбачає висвітлення поняття промислової власності, її сутності та юридичної природи, звертаючи увагу насамперед
на те, що промислова власність - один із видів інтелектуальної власності, її складова частина. До промислової власності належать результати на­уково-технічної діяльності. В даному питанні необхідно визначитися із поняттям права промислової діяльності в об'єктивному розумінні та су­б'єктивному.     

Характеристика другого питання передбачає висвітлення поняття суб'єктів права на винахід, корисну модель чи промисловий зразок, що сто­сується як автора результату, так і його правонаступників —будь-яких фізичних і юридичних осіб, яким автор передав своє суб'єктивне майнове право на результати творчої праці. При розкритті цього питання треба вказати на права, які надаються вищевказаним суб'єктам, поділивши їх на дві групи: особисті немайнові і майнові права та розкрити сутність кожного з них.

При висвітленні третього питання необхідно вказати на порядок оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки та ті стадії, які вона повинна пройти згідно з чинним законодавством Укра­їни. Також слід звернути увагу на визначення патенту, оскільки саме цим техніко-юридичним документом засвідчується право на винахід, корисну модель чи промисловий зразок, авторство на них, пріоритет і право власності на зазначені об'єкти.

 

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Цивільний кодекс України //Голос України. — № 45—46 від 12.03.2003 р.; № 47-48 від 13.03.2003 р.
 2. Халаїм Н. Охорона програмних продуктів інститутом промислового зразка // Право України. – 1999.- № 6.–С.67.
 3. Заржицький О., Жуков С., Іванова Є. Захист програмного забезпечення за допомогою інституту «конфіденційної інформації» // Право України. – 1999.- № 1.–С.59.
 4. Карпенко Д., Клявлін В., Святоцький О., Федченко Л. Правові питання взаємовідносин, пов’язаних із створенням службових винаходів // Право України. – 1998.- № 9.–С.34.
 5. Проблеми захисту службових творів (креслень та технічної документації) / О. Терещенко // Право України. — 2003. — N 9. — С. 104-10.
 6. Дідук А.Г. Аналіз закордонного законодавства щодо конфіденційної інформації, комерційної таємниці // Вісник Національного університету внутрішніх справ, Х., 2002., № 20. С. – 320-326.
 7. Татарченко Т.М. Загальна характеристика засобів індивідуалізації товарів та їх виробників // Вісник Національного університету внутрішніх справ, Х., 2003., № 22. С. – 351-356.
 8. Піхурець О.В. Обмежувальна ділова практика – недобросовісна конкуренція чи засіб захисту права на торгову марку? // Вісник Національного університету внутрішніх справ, Х., 2004., № 28. С. – 282-287.
 9. Порівняльний аналіз змін у законодавстві України і Російської Федерації щодо охорони товарних знаків / О. Фон Фюнер // Право України. — 2003. — N 12. — С. 80-85.
 10. Захист прав на об'єкти інтелектуальної власності в галузі фармацевтики / І. Кириченко // Право України. — 2002. — N 7. — С. 73-76.
 11. Розгляд Міжнародним комерційним арбітражним судом при Торгово-промисловій палаті України зовнішньоекономічних спорів у сфері інтелектуальної власності / Т. Захарченко // Право України. — 2002. — N 8. — С. 79-81.
 12. Державні інспектори з питань інтелектуальної власності / В. Чеботарьов, Т. Давиденко // Право України. — 2003. — N 5.
 13. Порівняльний аналіз правового статусу патентних відомств Польщі та України / Л. Комзюк // Право України. — 2002. — N 6. — С. 93-98.
 14. Правовий статус патентного відомства: українські реалії у контексті зарубіжного досвіду / І. Запорожець, А. Комзюк, Л. Комзюк // Право України. — 2006. — N 9. — С. 66-70.
 15. Право на загальновідомий знак для товарів і послуг в Україні / О. Святоцький, П. Крайнєв // Право України. — 2002. — N 5. — С. 73-76.
 16. Оманливі товарні знаки за законодавством Європейського Союзу / Я. Іолкін // Право України. — 2003. — N 12. — С. 115-117.
 17. Юридичні підстави виникнення права на знак: колізії між українським і міжнародним законодавством / Я. Іолкін // Право України. — 2002. — N 5. — С. 76-78.
 18. Неправомірне використання знаків для товарів і послуг: погляд з боку антимонопольного законодавства України / П. Харченко // Право України. — 2002. — N 3. — С. 98-101.
 19. Загальна характеристика договорів у сфері науково-технічної діяльності / О. Мельник // Право України. — 2003. — N 11. — С. 72-75.
 20. Законодавство України про товарні знаки: проблемні питання / О. Мельник // Право України. — 1999. — N 4. — С. 71-73.
 21. Захист права на товарний знак / О. Мельник // Право України. — 2001. — N 3. — С. 85-87.
 22. Халаїм Н. Правова природа промислового зразка як об’єкта охорони // Право України. – 1998.- № 11.–С.83.
 23. Мельник О. Товарний знак та його ознаки // Право України. – 1999.- № 2.–С.22.
 24. Мельник О. Принципи законодавства про товарні знаки: проблемні питання // Право України. – 1999.- № 4.–С.71.
 25. Крайнєв П. Економічна доцільність патентування винаходів за кордоном // Право України. – 1999.- № 5.–С.51.
 26. Мельник О. Принципи законодавства про товарні знаки // Право України. – 1999.- № 6.–С.70.
 27. Кашинцева О. Треті особи як суб’єкти права на знак для товарів та послуг // Право України. – 1999.- № 7.–С.81.
 28. Халаїм Н. Правове регулювання прав на промислові зразки, створені кількома особами // Право України. – 1999.- № 12.–С.67.
 29. Концепція проекту Закону України «Про професійне представництво у сфері інтелектуальної власності» // Право України. – 2000.- № 2.–С.76.
 30. Структура проекту Закону України «Про професійне представництво у сфері інтелектуальної власності» // Право України. – 2000.- № 4.–С.133.
 31. Макода В. Оформлення прав на промисловий зразок // Право України. – 2000.- № 5.–С.72.
 32. Макода В. Припинення правової охорони промислового зразка та захист прав на нього // Право України. – 2000.- № 6.–С.72.
 33. Кашинцева О. Особливості змісту права власності на знак для товарів і послуг // Право України. – 2000.- № 6.–С.76.
 34. Халаїм Н. Правова природа патенту на промисловий зразок // Право України. – 2000.- № 8.–С.92.
 35. Халаїм Н. Судові засоби захисту превентивного характеру та захист прав патентоволодільця // Право України. – 2000.- № 11.–С.75.
 36. Сергєєва О. Питання співвідношення ноу-хау та комерційної таємниці в праві України // Право України. – 2000.- № 11.–С.85.
 37. Договір про патентне право - крок вперед / Л. Цибенко // Право України. — 2002. — N 4. — С. 83-84.

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 939; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!