Особливості, цілі та задачі міжнародного маркетингуСучасний міжнародний ринок характеризується новими тенденціями, новими правилами конкуренції.

Міжнародний маркетинг можливо визначити як філософію та інструментарій міжнародного підприємництва і як процес розробки та прийняття рішень у взаємовідношеннях інтернаціональних фірм.

Інструментарій, який використовується національним                  (внутрішнім) та міжнародним маркетингом суттєво не відрізняється, але міжнародний маркетинг має особливості, які обумавлені специфікою зовнішньої міжнародної середовища.

Особливості маркетинга на іноземних ринках:

- необхідно докладати більш целеспрямовані зусилля, більш ретельно дотримуватись принципів та методів маркетингу, ніж на внутрішньому ринку;

- необхідність в інформації більша, ніж на внутрішньому ринку;

- процес вивчення зовнішніх ринків, їх можливостей більш складний;

- нетрадиційні і більш високі ризики.

У центрі маркетингової діяльності підприємства на міжнародних ринках знаходиться підготовка і схвалення на основі відповідної зовнішньої (ринкової) і внутрішньої (техніко-економічної) інформації управлінських рішень, що дозволяють вирішувати наступні задачі:

- чи виходити на міжнародний ринок взагалі, які цілі ставити при цьому, які перспективи можуть відкритися перед підприємством і які загрози можуть виникнути;

- якщо виходити, то на ринок якої країни, яку продукцію запропонувати споживачам на цьому ринку (ту, яка вже випускається підприємством або нову);

- яким чином вийти на вибраний ринок, знайти споживача і запропонувати йому свою продукцію (самостійно або привернути партнерів, поставляти на вибрані ринки готову продукцію або напівфабрикати);

- яку конкретну програму заходів маркетингового комплексу (мікс) розробити, для того, щоб досягти поставлених цілей на вибраному ринку;

- які економічні, науково-технічні і інші результати можуть і повинні бути одержані в результаті участі підприємства в міжнародному розподілі праці;

- як організувати на власному підприємстві процес розробки і здійснення програми міжнародного маркетингу.

Ці питання і шляхи їх рішення повністю входять в зміст міжнародного маркетингу, в сферу якого включається виробнича, науково-технічна, збутова кооперація і співпраця.

Питання для самоперевірки

1. Поясніть потребу в міжнародному маркетингу.

2. Охарактеризуйте сутність глобалізації економіки та інтернаціона­лізації фірми.

3. Опишіть, як змінюються економічні характеристики підприємства по етапам інтернаціоналізації.

4. Визначте особливості, функції та інструментарій міжнародного маркетингу.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 154; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ