Тема 1.5. МІЖНАРОДНІ МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯПлан лекції

1.5.1.Сутність та задачі маркетингової інформаційної системи.

1.5.2. Процес та види маркетингових досліджень.

Літератра: [2], [4], [6], [8].

Сутність та задачі маркетингової інформаційної системи

Інформаційне забезпечення міжнародного маркетингу включає комплекс засобів і методів оформлення маркетингової документації, організації зберігання даних, кодування і пошуку інформації про стан і динаміку всіх елементів системи міжнародного маркетингу.

Інформаційне забезпечення міжнародного маркетингу здійснюється завдяки наявності маркетингової інформаційної системи (МІС). МІС - це постійно діюча система взаємозв’язку людей, устаткування і методичних прийомів, призначена для збору, класифікації, аналізу, оцінки і розповсюдження актуальної, своєчасної, точної інформації у сфері міжнародного маркетингу з метою її використання при плануванні, розробці, упровадженні маркетингових заходів і оцінці їх ефективності.

Потреба в інформації обумовлена тим, що:

- ухвалення рішень в міжнародному маркетингу здійснюється в умовах невизначеності і підвищеного комерційного ризику;

- існують об’єктивні труднощі прогнозування змін умов середовища міжнародного маркетингу;

- має місце нестійкість економічної поведінки учасників бізнесу і ринку;

- відсутня достатня інформація про використання інструментарію маркетингу бізнес-партнерами;

- росте дефіцит інформації про потенціал зарубіжних ринків збуту, капіталу, продуктивних сил, сировини і паливно-енергетичних ресурсів, ринків інформації і маркетингових послуг.

Процес ухвалення рішень в міжнародному маркетингу, як правило, включає наступні фази: аналіз, прогноз, обгрунтування мети, розробка стратегії, планування заходів, реалізація і проведення заходів.

Основні напрями маркетингових досліджень в міжнародній сфері практично не відрізняються від напрямів подібних досліджень національної ринкової інфраструктури і навколишнього середовища.

Основні задачі маркетингового дослідження:

- забезпечити керівництво і підрозділи фірми необхідною маркетинговою інформацією;

- здійснювати превентивну оцінку шансів і ризиків;

- сприяти пошуку об’єктивних рішень в системі підприємницьких і маркетингових ситуацій;

- сприяти формуванню у всього персоналу фірми відповідальності за об’єктивність і достовірність інформації, що надається.

Процес маркетингового дослідження включає діяльність по збору, підготовці і розробці дизайну дослідження, збору даних, перетворенню, переробці їх в корисну інформацію, оцінці якості інформації, передачі цієї інформації особі, що ухвалює рішення.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 222; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ