Тема 1.3. СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУПлан лекції

1.3.1. Чинники зовнішнього впливу на споживачів.

1.3.2. Інші фактори зовнішнього середовища.

Літератра: [1], [3], [4], [8].

Чинники зовнішнього впливу на споживачів

Ефективність роботи підприємства на зарубіжному ринку багато в чому визначається знанням і умінням використовувати соціально-культурні чинники. Оскільки в кожній країні свої звичаї, традиції, існують особливості в умовах життя, споживання, засобах комунікації, то необхідно знати, який образ товару (фірми) близький споживачу. Не можна спиратися тільки на позитивний досвід продажів на національному ринку або ринках інших країн.

До чинників зовнішнього впливу на поведінку споживачів відносяться: культура, цінності, демографія, соціальний статус, референтні групи, домогосподарства. Ці чинники є різнохарактерним впливом груп різного масштабу на споживача.

Будь-яка культура включає дрібніші складові, або субкультури, які надають своїм членам можливість конкретнішого ототожнення і спілкування з собі подібними. У крупних співтовариствах зустрічаються групи осіб однієї національності, релігійні групи, різні неформальні течії.

Суспільні класи - порівняльно стабільні групи в рамках суспільства, розташовані в ієрархічному порядку і характеризуються наявністю у їх членів схожих ціннісних уявлень, інтересів і поведінки.

Референтні групи - групи, до яких індивід належить і з якими він взаємодіє. Це сім’я, друзі, сусіди і колеги по роботі. 

Соціально-культурні чинники можна умовно розділити на дві основні групи:

- культурні чинники;

- людські чинники.

До культурних чинників відносяться релігія, засоби комунікації, етика і естетика, умови життя, купівельні особливості і традиції ведення бізнесу.

При проведенні аналізу соціально-культурних факторів необхідно дослідити особливості вербальних і невербальних комунікацій.

Мова. У контрактах, кореспонденції, рекламному обігу і на публічних заходах необхідно ретельно добирати слова, оскільки неправильно підібрані сліва можуть істотно перекрутити зміст фрази, а поганий переклад може взагалі мати важкі наслідки для бізнесу.

Багато комунікативних чинників, наприклад гумор і стиль, якому віддається перевага, темп мови, значно різняться в різних культурах, навіть якщо ці культури говорять на одній мові.

Жести, дистанція між людьми.Проблеми можуть виникнути через те, що в різних країнах розрізняються рухи тіла і жести, один і той же жест може мати декілька значень.

Переваги в кольорі.Колір продукції, її упаковки і рекламні кольори повинні відповідати перевагам споживачів даної країни.

Пунктуальність. Люди різних національностей можуть вважати неввічливим і спізнення, і прибуття раніше призначеного часу.

Велику увагу слід приділяти також питанням національних етики і етикету. Особливо при розробці реклами, при реалізації товарів, в процесі спілкування з урядовцями і тому подібне.

Великий вплив на результати зовнішньоекономічної діяльності матимуть правильно визначені умови життя, тобто звички, типовий раціон харчування, рівень споживання продуктів, їх якість, стиль одягу, житлові умови, традиційні види проведення дозвілля, охорона здоров’я, розвиток спорту і ін., а також купівельні особливості і традиції ведення бізнесу.

Людські чинникиможна об’єднати в дві основні групи: фізичні особливості людей і специфічні особливості поведінки.

До основних фізичних особливостей людей відносяться: зовнішні дані; розміри; схильність населення до певних хвороб.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 208; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ