Інші фактори зовнішнього середовищаТут можна виділити три основні групи чинників: науково-технологічні, демографічні і природно-географічні.

 Перші включають: рівень розвитку науки і техніки в даній країні; технічне забезпечення виробництва; рівень забезпеченості суспільства новітніми досягненнями науки і техніки; потреби виробництва і побуту в новітньому устаткуванні.

 До демографічних чинників відносять: чисельність населення; структуру населення: статева, вікова та ін.; розмір сім’ї, кількість дітей, кількість розлучень і т. ін.; прибуток на сім’ю; збільшення або зниження народжуваності і смертності; наявну кількість і тенденції зростання або зниження числа людей в містах, тобто географічний розподіл людей; рід занять населення; рівень освіти (письменності).

Природно-географічні чинники характеризують: місце розташування країни; кліматичні особливості; природні особливості; стан навколишнього середовища.

Система факторів зовнішнього середовища, які аналізуються, може змінюватись в залежності від цілей дослідження та особливостей ринку.

Питання для самоперевірки

1. Розкрийте зміст та роль культурних факторів в міжнародному маркетингу.

2. Охарактеризуйте рівень впливу окремих груп на поведінку споживача.

3. Охарактеризуйте людські фактори середовища.

4. Визначте значення вербальних засобів комунікацій.

5. Розробіть систему факторів зовнішнього середовища та оцініть їх вплив на діяльність фірми.

 

Тема 1.4. МІЖНАРОДНЕ ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ

План лекції

1.4.1. Ризики пов’язані з політичним середовищем.

1.4.2. Форми державного регулювання економічної діяльності.

1.4.3. Правове середовище міжнародного маркетингу.

Літератра: [1], [4], [5], [8].

Ризики пов’язані з політичним середовищем

Стратегія у області міжнародного маркетингу перш за все визначається політичним станом в країні партнера по бізнесу. Саме від стабільності політичної ситуації залежить результат зовнішньоекономічної діяльності фірми, а іноді і сама можливість виходу на зарубіжний ринок.

Підприємницька діяльність, особливо за кордоном, пов’язана з ризиком. Ризик - це вірогідність того, що відбудеться подія, яка несприятливо позначиться на прибутку або положенні фірми на зарубіжному ринку. До ризиків, визначених політичними чинниками і чинниками державного регулювання , відносяться: ризик країни, невідповідності, валютний, фінансовий, банківський.

Так, ризик країни включає:

- ризик втрати власності (у разі націоналізації);

- ризик втрати на відшкодуванні інвестицій іноземним інвесторам у разі введення обмежень на зовнішньоекономічну діяльність і економічні зв’язки з іноземними партнерами;

- ризик обмеження доступу на ринок;

- ризик введення обов’язкових преференцій, тобто створення підприємств зі встановленою часткою національного і іноземного капіталу;

- ризик невиконання зобов’язань з боку партнера (відвантажити товари, вчасно їх поставити, доставити в збереженні, здійснити оплату і ін.) з не залежних від нього причин.

Самим небезпечним проявом ризику є вступ країни-партнера до військового конфлікту.

Ризик невідповідності обумовлений неможливістю швидко і без втрат перебудуватися при змінах в соціально-політичній системі або в умовах державного регулювання економіки.

Валютний ризик складається з ризику втрати прибутку при вивозі валюти, оскільки держава може встановити обмеження на конвертацію і вивіз валюти, і ризику втрат при зміні курсу валют. Валютний ризик зростає при купівлі-продажу готових виробів, здійснюваних в кредит, з відстрочкою платежу.

Банківський ризик. Зважаючи на те що розрахунки по зовнішньоекономічних операціях здійснюють через банківську систему, необхідно відстежувати її стабільність і надійність банку, який обслуговує здійснення операції. Природно, що підприємству складно оцінити надійність іноземного банку. Тому слід звернутися за допомогою до національного банку, тим самим зменшивши банківський ризик.

Фінансовий ризик виникає, наприклад, при введенні підвищених ставок оподаткування для іноземних підприємств, внаслідок чого зменшується прибуток від підприємницької діяльності.

Як один з найефективніших способів захисту від ризику в міжнародному підприємництві застосовується страхування. Страхування здійснюється як державними, так і приватними страховими компаніями. Страхування може здійснюватися і непрямими методами, наприклад, при використанні третьої валюти для розрахунків по операціях або використанні компенсаційної операції, коли в рахунок платежу надаються товарно-матеріальні цінності (сировина, матеріали, сільськогосподарські товари і т. п.), вивіз яких держава не обмежує.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 259;