Тема 1.1. Міжнародний маркетинг: загільний оглядПлан лекції

1.1.1. Процеси глобалізації та інтеграції в світовій економіці.

1.1.2. Особливості, цілі та задачі міжнародного маркетингу.

Літератра: [3], [4], [5], [8].

Процеси глобалізації та інтеграції в світовій економіці

Значення міжнародного маркетингу необхідно розглядати не тільки з позиції загальноринкових уявлень, а в значній мірі з позиції інтернаціоналізації національних економік. Це пов’язано з тим, що міжнародний бізнес здійснюється в ході економічних, соціальних і політичних змін. Входження в світову економіку супроводжується процесами глобалізації економіки і інтернаціоналізації економік країн-партнерів по бізнесу.

Інтернаціоналізація економічних процесів стає в даний час самостійною силою, маючи яскраво виражену тенденцію до зростання.

У економічному значенні інтернаціоналізація виробництва веде до поглиблення розподілу праці, зростання його продуктивності, розширення сфери застосування капіталу, розвитку техніки і методів розрахунків.

Спочатку вона здійснювалася переважно мультиінаціональними і міжнародними підприємствами, забезпечуючи успіх одиницям крупних фірм. Для сучасної економіки стає нормою, коли середні і малі підприємства, що раніше орієнтувалися в основному на внутрішній ринок, сміливо виходять на ринки інших країн і неухильно збільшують свою частку експорту.

Пристосування фірм до зовнішніх умов пов’язане з усвідомленням процесу інтернаціоналізації, його особливостей і етапів.

Етапи інтернаціоналізації підприємства:

1-й етап: місцева стадія розвитку, яка характеризується місцевим виробництвом;

2-й етап: початкова стадія інтернаціоналізації відрізняється наявністю контактів за кордоном до моменту операцій зарубіжних дилерів і агентів;

3-й етап: стадія розвитку характеризується всіма видами контактів із зарубіжними контрагентами до створення виробничого підприємства за кордоном;

4-й етап: стадія зростання припускає наявність виробничих підприємств за кордоном, які розташовані не більше ніж в 6 країнах;

5-й етап: багатонаціональна стадія інтернаціоналізації припускає  створення виробничих підприємств в більш ніж 6 країнах світу (дана стадія характерна для транснаціональних корпорацій).

Причини, що спонукають фірму/підприємство до міжнародної діяльності та застосування міжнародного маркетингу наступні:

1. Розвиток внутрішнього ринку (насичення ринку товарами; посилення тиску конкурентів; зростання залежності від посередницької торгівлі, особливо в питаннях якості, цін, рентабельності і розширення виробництва; зростання зборів, пов’язаних із захистом навколишнього середовища; труднощі дотримання соціального законодавства), при якому вигідно вкладати капітали за кордоном.

2. Активність зарубіжного конкурента і його успіхи на внутрішньому ринку. Не в останню чергу це пов’язано з необхідністю підтримки свого іміджу.

3. Можливе наближення кризи фірми і необхідність зменшення підприємницкого ризику шляхом створення додаткових ринків та груп споживачів.

4. Подолання залежності від внутрішнього ринку і „розсіювання” ризику  шляхом  завоювання  іноземних ринків.

5. Рішення проблеми залежності фірми від сезонних коливань попиту на внутрішньому ринку.

6. Поліпшення завантаження наявних і додатково створюваних потужностей.

7. Зниження витрат на заробітну платню, сировину, транспорт, зменшення податкових виплат, зокрема шляхом використовування різних форм виробництва продукції за кордоном, включаючи навіть реімпорт з відповідними ціновими пільгами для внутрішнього ринку.

8. Використання державних програм сприяння, які прийняті в своїй країні або в країні перебування.

9. Підвищення ефективності збутової діяльності шляхом посилення ринкових позицій, наприклад на основі створення відділень, філіалів і дочірніх підприємств, розширення мережі сервісних пунктів і т.ін.

10. Компенсація коливань валютного курсу шляхом організації часткового виробництва і збуту у відповідних країнах.

11. Отримання доступу до ноу-хау, який є можливим за умови тривалого ангажементу на певних зарубіжних ринках, наприклад у формі партнерства з інофірмами.

12. Наявність потреби в тому, щоб обійти тарифи і адміністративні перешкоди імпорту за допомогою форм прямого ангажементу на зарубіжному ринку.

13. Забезпечення довгострокового успішного збуту і відповідно економічного зростання.

14. Зниження загального ризику шляхом віднесення його на більший обсяг продукції, частина з яких виробляється на своїх зарубіжних фірмах.

15. Вивільнення висококваліфікованого кадрового персоналу для вирішення складніших задач шляхом перенесення за кордон виробництва окремих виробів або комплектуючих до них.

16. Стабілізація цінової політики або розширення рамок для її здійснення на внутрішньому і зарубіжному ринках, застосовуючи дегресію щодо кількості продукції.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 227; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ