Тема № 4. Право як засіб забезпечення реформування земельнихправовідносин (4 год.).

Лекція № 4. Право як засіб забезпечення реформування земельних

правовідносин (2 год.)

 

Правове забезпечення земельної реформи – центральний інститут земельного права. Комплексність і універсальність правового забезпечення земельної реформи як інституту земельного права. Особливості правового забезпечення земельної реформи як інституту земельного права. Зміст інституту правового забезпечення земельної реформи. Правові форми інституту правового забезпечення земельної реформи.

Співвідношення правового забезпечення земельної реформи із іншими інститутами земельного права. Співвідношення законодавства у сфері земельної реформи та інституту правового забезпечення земельної реформи. 

Проблеми оптимізації правового забезпечення земельної реформи як комплексного інституту земельного права.

 

Завдання для самостійної роботи (2 год).

Задача.

 

З метою залучення інвестицій відкрите акціонерне товариство (ВАТ) “Либідь” в грудні 2005 року звернулось до Рівненської міської ради із заявою про викуп земельної ділянки площею 0, 25 га, на якій розташований готельний комплекс “Либідь”. В січні 2006 року виконавчий комітет Рівненської міської ради розглянув заяву ВАТ “Либідь” і дав згоду на розробку проекту відведення земельної ділянки та проведення її нормативної грошової оцінки.

На початку лютого 2007 року Рівненська міська рада прийняла рішення про затвердження проекту відведення земельної ділянки та продаж земельної ділянки площею 0, 25 га ВАТ “Либідь” за проведеною нормативною грошовою оцінкою.

Через місяць зазначене рішення було опротестоване прокурорам, оскільки:

1) Рівненська міська рада не мала права приймати рішення про продаж земельної ділянки площею 0, 25 га під готельним комплексом “Либідь”, оскільки в ВАТ “Либідь” 5 % акцій перебуває у державній власності;

2) продаж такої земельної ділянки можливий лише на конкурентних засадах (шляхом проведення земельного аукціону);

3) земельна ділянка повинна бути продана за ціною, визначеною на земельному аукціоні, а не на основі нормативної грошової оцінки.

Отримавши зазначений протест прокурора, Рівненська міська рада утрималась від підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки із ВАТ “Либідь” і звернулась до Вашої юридичної фірми за консультацією.

 

Визначте коло суспільних правовідносин.

Чи може і яким чином набути право власності на земельну ділянку ВАТ “Либідь”?

Чи відповідає вимогам чинного законодавства рішення виконкому Рівненської міської ради?

Чи узгоджується із нормами земельного законодавства рішення Рівненської міської ради?

Чи обґрунтований протест прокурора?

Підготуйте обґрунтовану юридичну консультацію на замовлення Рівненської міської ради.

Література [1-12, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 42, 46, 106, 107]

 


Тема № 5. Правові форми реалізації земельної реформи (5 год.)

 

Лекція № 5. Правові форми реалізації земельної реформи (2 год.)

Поняття правових форм реалізації земельної реформи. Класифікація правових форм реалізації земельної реформи. Характеристика правових форм реалізації земельної реформи.

Економіко-правова форма реалізації земельної реформи: загальна характеристика та види. Процесуально-правові процедури перерозподілу земель у процесі земельної реформи. Процесуально-правові процедури земельно-реформаційної інвентаризації земель. Процесуально-правові процедури оцінки земель.

Еколого-правова форма реалізації земельної реформи: загальна характеристика та види. Процесуально-правове забезпечення реформування відносин у сфері охорони земель.

Інституційно-функціональна форма реалізації земельної реформи: загальна характеристика та види. Процесуально-правове забезпечення реформування інституційних засад управлінських земельних правовідносин. Процесуально-правове забезпечення вдосконалення функціонально-правового регулювання управлінських земельних відносин.

Правотворча форма реалізації земельної реформи: загальна характеристика та види.

Вдосконалення правових форм забезпечення земельної реформи.

Практичне зайняття № 3 (1 год.).

1. Поняття правових форм реалізації земельної реформи.

2. Класифікація правових форм реалізації земельної реформи.

3. Характеристика правових форм реалізації земельної реформи.

 

 

Задача 1.

 

Громадянин К. звернувся до районної державної адміністрації з заявою про приватизацію земельної ділянки водного фонду розміром 2 га. Під час розгляду заяви було з’ясовано, що громадянин К. займається веденням особистого селянського господарства, для чого вже отримав безоплатно у власність земельну ділянку у розмірі 0,60 га.

Районна державна адміністрація відмовила громадянину К. у задоволенні його заяви як такому, що реалізував своє право на приватизацію земельної ділянки.

 

Окреслити коло правовідносин, що виникли за умов даного казусу, зробити їх аналіз з точки зору законності рішення районної державної адміністрації.

Вирішити справу.

 

 

Задача 2.

 

В червні 2006 року Посольство Грузії в Україні звернулось до Київської міської ради із клопотанням про продаж земельної ділянки в м. Києві для будівництва дипломатичного представництва Грузії в Україні.

Наприкінці 2006 року рішенням сесії Київської міської ради було відмовлено в продажу земельної ділянки Грузії, оскільки:

згідно положень чинного земельного законодавства продаж незабудованих земельних ділянок в м. Києві під забудову здійснюється виключно на конкурентних засадах;

в міжнародних договорах, які були укладені між Грузією і Україною, не передбачається можливості придбання земельних ділянок у власність;

оскільки згідно ст. 13 Конституції України земля є власністю Українського народу, питання щодо продажу земельної ділянки Грузії для будівництва дипломатичного представництва має бути вирішено виключно шляхом проведення всеукраїнського референдуму.

 

Визначте коло суспільних правовідносин.

Чи можуть іноземні держави набувати право власності на земельні ділянки в Україні відповідно до норм Конституції України та положень земельного законодавства?

Чи правомірна відмова Київської міської ради?

Підготуйте мотивовану юридичну консультацію на замовлення Посольства Грузії в Україні.

Завдання для самостійної роботи (2 год)

 

Задача.

 

Андрій Маслов – генерал запасу Збройних сил Російської Федерації успадкував за заповітом земельну частку (пай) площею 10 га в Охтирському районі Сумської області і звернувся до Охтирської районної державної адміністрації із заявою про виділення в натурі земельної частки (паю) для ведення фермерського господарства.

Рішенням Голови районної державної адміністрації йому було відмовлено в задоволенні його заяви, оскільки:

А. Маслов не пройшов професійний відбір на право створення фермерського господарства;

він є громадянином Росії, тому не має права на безоплатну приватизацію земельної ділянки шляхом виділення в натурі земельної частки (паю);

така земельна ділянка може бути продана йому як іноземному громадянину лише за рішенням Кабінету Міністрів України;

він має у власності 100 га земель сільськогосподарського призначення в Курській області РФ, а відповідно до Земельного кодексу України на період до 1 січня 2010 року громадяни можуть набувати право власності на землі сільськогосподарського призначення загальною площею до 100 га і ця площа може бути збільшена лише у разі успадкування земельної ділянки за законом, а не за заповітом.

А. Маслов не погодився із відмовою Голови районної державної адміністрації і звернувся до Вашої юридичної консультації за роз’ясненнями.

 

Визначте коло суспільних правовідносин.

Які повноваження районної державної адміністрації у сфері регулювання земельних відносин?

Чи має право на приватизацію землі в Україні А. Маслов?

Чи відповідає положенням чинного законодавства відмова Голови Районної державної адміністрації?

Які юридичні дії А.Маслов може вчинити із належною йому земельною часткою (паєм)?

Підготуйте обґрунтовану юридичну консультацію для А. Маслова.

 

 

Література [1-12, 14 -16, 21, 24, 27, 36, 41, 53, 57, 61, 63, 64, 66-72, 76-81, 97, 101, 103-105]


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 540;