Тема № 1. Науково-правові засади земельної реформи в Україні(6 год.)

Лекція № 1. Науково-правові засади земельної реформи в Україні (2 год.)

 

Реформування земельних правовідносин - перманентний процес їх розвитку. Реформування земельних правовідносин і земельна реформа як загальне і одиничне. Світоглядні концепції реформування земельних правовідносин.

Земельна реформа в системі суспільно-правових реформ в Україні: розвиток науково-правової думки. Економічні, екологічні, соціальні та державно-правові передумови земельної реформи в Україні. Мета, завдання, принципи та пріоритети земельної реформи та їх відображення у праві. Нормативно-правові засади здійснення земельної реформи в Україні. Юридичне значення земельної реформи.

Юридична природа земельної реформи. Поняття земельної реформи за законодавством України. Науково-практичне розуміння категорії “земельна реформа”.

Основні напрями здійснення земельної реформи та їх правове забезпечення. Економічний напрям земельної реформи: особливості змісту та правового забезпечення. Екологічний напрям земельної реформи: особливості змісту та правового забезпечення. Інституційно-функціональний та правотворчий напрями земельної реформи: особливості змісту та правового забезпечення. Напрями земельної реформи за новітнім земельним законодавством.

Практичне заняття № 1 (2 год.).

 

1. Реформування земельних правовідносин - перманентний процес їх розвитку.

2. Історичні, економічні, екологічні, соціальні та державно-правові передумови земельної реформи в Україні.

3. Мета, завдання, принципи та пріоритети земельної реформи.

4. Поняття земельної реформи та її юридичне значення.

5. Основні напрями здійснення земельної реформи та їх правове забезпечення.

6. Правове забезпечення земельної реформи як інститут земельного права.

Задача 1.

 

Обласною радою було затверджено Положення про порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності, в якому були передбачені наступні положення:

право на придбання земельних ділянок несільськогосподарського призначення мають виключно юридичні особи України, які зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності на території області;

не можуть бути об’єктом продажу землі загального користування населених пунктів, земельні ділянки, на яких розміщені об’єкти незавершеного будівництва та релігійні споруди;

всі земельні ділянки несільськогосподарського призначення підлягають продажу лише на конкурентних засадах;

земельна ділянка може бути продана суб’єкту підприємницької діяльності, який не менше 5 років використовував таку ділянку на праві орендного землекористування;

рішення про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення приймається спеціально створеною земельною комісією у складі представників місцевої ради, місцевої державної адміністрації та місцевого відділу земельних ресурсів у місячний термін від часу подання суб’єктом підприємництва заяви на придбання земельної ділянки;

при придбанні земельних ділянок несільськогосподарського призначення покупець може сплачувати ціну земельної ділянки із розстрочкою платежу терміном до трьох років зі сплатою відсотків на рівні облікової ставки Національного банку України. Право власності на земельну ділянку до такого покупця переходить з моменту сплати першого внеску;

надходження від приватизації земельних ділянок несільськогосподарського призначення розподіляються наступним чином: 60 % - до Державного бюджету, 30 % - до бюджету місцевої ради, на території якої розташовані приватизовані земельні ділянки, і 10 % зараховуються на рахунки місцевих органів земельних ресурсів для компенсації витрат на підготовку земельних ділянок до продажу.

 

Визначте коло суспільних правовідносин.

Які повноваження обласних рад у сфері регулювання земельних відносин відповідно до чинного законодавства України?

Підготуйте юридичний аналіз правомірності норм Положення про порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

Яким чином суб’єкти підприємницької діяльності можуть поновити свої права на придбання земельних ділянок несільськогосподарського призначення?

 

 

Задача 2.

 

В Житомирській області проводиться реконструкція автошляху загальнодержавного значення, що передбачено Державною програмою розвитку автомобільних доріг загального користування. Реконструкцію автошляху проводить підрядник, який, застосовуючи сучасні технології, виготовляє бетон високої якості, що використовується при покритті дорожнього полотна. Для виготовлення бетону необхідний пісок.

Листом облдержадміністрації, на підставі розпорядження управління юстиції, надано дозвіл районним державним адміністраціям затверджувати проекти відведення земельних ділянок, змінювати їх цільове призначення та надавати в користування підрядчику для влаштування кар’єрів по видобуванню ґрунту. За таких обставин райдержадміністрації в січні-березні поточного року затвердили проекти землеустрою, змінили цільове призначення земель сільськогосподарського призначення та лісогосподарського призначення і надали в оренду земельні ділянки для влаштування кар’єрів по видобуванню ґрунту за 20 і більше кілометрів від автодороги, яка будується.

На підставі таких рішень підрядчик порушує землі, влаштовує кар’єри по видобуванню, за його твердженням, ґрунту, з якого виділяє пісок певної фракції і використовує його для виготовлення бетону для реконструкції автошляху. При цьому він не отримав дозволу на спеціальне використання надр, не сплачує за користування ними, не відшкодовує втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Прокурор виніс ряд протестів на рішення райдержадміністрацій та припис підрядчику про усунення порушень чинного законодавства.

У скарзі вищестоящому прокурору підрядник мотивував свої дії тим, що, по-перше, відповідно до п. 2 ст. 122 ЗКУ районні державні адміністрації мають право надавати земельні ділянки за межами населених пунктів, в тому числі змінюючи їх цільове призначення, для будівництва об’єктів, пов’язаних з обслуговуванням жителів територіальних громад району. По-друге, земельна ділянка надана для видобування ґрунту, який не віднесено до корисних копалин. По-третє, ст. 208 ЗКУ звільняє від відшкодування втрат юридичні особи у разі використання земельних ділянок для будівництва державних об’єктів дорожнього руху.

 

Визначити коло суспільних відносин, що виникають за умови даного казусу.

Яке рішення за формою і змістом прийме вищестоящий прокурор?

Вирішити справу.

 

 

Завдання для самостійної роботи (2 год)

Задача.

 

Відкрите акціонерне товариство „Прогрес”, утворене в процесі реструктуризації КСП „Прогрес”, зазначило у своїх установчих документах, що є правонаступником останнього. На підставі цього воно звернулося до органів по земельних ресурсах із клопотанням про оформлення Державного акту на право власності на земельну ділянку загальною площею 20 га, яка раніше належала на праві колективної власності КСП „Прогрес” і залишилася нерозпайованою як земельна ділянка сільськогосподарського призначення, яка не належить до сільськогосподарських угідь. Місцевий орган по земельних ресурсах відмовив у задоволенні клопотання, оскільки, на його думку, Відкрите акціонерне товариство „Прогрес” неправомірно вважає себе правонаступником щодо вищезазначених земель. Указом Президента України від 3 грудня 1999 р. „Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору економіки” таке правонаступництво не передбачено.

Відкрите акціонерне товариство „Прогрес” звернулося до суду з оскарженням рішення місцевого органу по земельних ресурсах.

 

Визначте коло правовідносин.

Вирішіть справу.

 Література [1-5, 8, 13, 19, 22, 25, 27, 29, 32, 34, 42, 45, 55, 58-60, 73, 75, 82, 89, 90, 93, 100, 107, 108]


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 260; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ