Тема № 11. Порівняльно-правовий аналіз правового забезпеченняЗемельної реформи і приватизації земель в Україні та інших країнах світу (5 год)

Історико-правові форми здійснення земельної реформи і приватизації земель. Основні світові концепції здійснення земельної реформи та їх правове забезпечення у зарубіжних країнах. Загальне і особливе у правовому забезпеченні земельної реформи і приватизації земель в різних правових системах.

Роль публічно-правового забезпечення земельної реформи і приватизації земель в Україні та інших країнах світу. Приватноправове забезпечення земельної реформи і приватизації земель в країнах різних правових систем. Правові форми використання позитивного зарубіжного досвіду в Україні.

Проблеми гармонізації правового забезпечення земельної реформи і приватизації земель в Україні та інших країнах світу.

Завдання для самостійної роботи (5 год).

Самостійно опрацювати питання теми № 11 за запропонованими літературними джерелами.

Література [1, 17, 18, 27, 76, 80, 88, 91, 102]


Контрольні питання до змістового модуля ІІ

1. Особливості правовідносин у сфері земельної реформи.

2. Поняття та система юридичних гарантій забезпечення земельної реформи.

3. Поняття приватизації земель та її правове забезпечення.

4.  Земельні приватизаційні правовідносини.

5. Поняття та класифікація правових форм (моделей) приватизації земель.

6. Юридичні процедури приватизації земель громадянами України.

7. Правові особливості повної та спрощеної моделі приватизації земель.

8. Правові особливості приватизації земель для ведення фермерського господарства.

9. Юридичні моделі приватизації земель об’єднаннями громадян.

10. Поняття та порядок паювання земель.

11. Юридичні підстави та процесуально-правові процедури розпаювання земель.

12. Поняття та класифікація правових форм набуття прав на землю у процесі земельної реформи.

13. Юридичні процедури набуття права власності на землю у процесі земельної реформи.

14. Процесуально-правова процедура розмежування земель державної та комунальної власності.

15. Поняття, особливості та характеристика правових процедур придбання земельних ділянок у процесі земельної реформи.

16. Юридичні процедури набуття права користування землею у процесі земельної реформи.

17. Основні світові концепції здійснення земельної реформи та їх правове забезпечення у зарубіжних країнах.

18. Проблеми гармонізації правового забезпечення земельної реформи і приватизації земель в Україні та інших країнах світу

 


ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

(зразки тестів)

 

1. За юридичною природою земельна реформа – це:

а) складова аграрної реформи;

б) належне правове регулювання земельних відносин у нових економічних, політичних та правових умовах;

в) врегульовані нормами права суспільні відносини процесуального характеру.

 

 

2. Загальною метою земельної реформи є:

а) відновлення ефективного використання земельних ресурсів;

б) задоволення потреб та законних інтересів громадян та їх організацій по відношенню до землі;

в) запровадження різних форм власності і господарювання на землі та забезпечення їх рівноправного розвитку;

г) відновлення та поліпшення природного стану земель всіх категорій.

 

 

3. Законодавство у сфері земельної реформи та інститут правового забезпечення земельної реформи співвідносяться як:

а) тотожні категорії;

б) частина і ціле;

в) форма і зміст.

 

 

4. Правовими формами набуття прав на землю у процесі земельної реформи є:

а) конфіскація земельної ділянки;

б) розмежування земель державної та комунальної власності;

в) спадкування земельної ділянки;

г) купівля-продаж права на земельну частку (пай).


Контрольні питання до іспиту

 

1. Реформування земельних правовідносин - перманентний процес їх розвитку.

2. Історичні, економічні, екологічні, соціальні та державно-правові передумови земельної реформи в Україні.

3. Мета, завдання, принципи та пріоритети земельної реформи.

4. Поняття земельної реформи та її юридичне значення.

5. Основні напрями здійснення земельної реформи та їх правове забезпечення.

6. Економічний напрям земельної реформи: особливості змісту та правового забезпечення.

7. Екологічний напрям земельної реформи: особливості змісту та правового забезпечення.

8. Інституційно-функціональний земельної реформи: особливості змісту та правового забезпечення.

9. Правотворчий напрями земельної реформи: особливості змісту та правового забезпечення.

10. Напрями земельної реформи за новітнім земельним законодавством.

11. Земельна реформа як історико-правове явище. Періодизація історичного процесу реформування земельних правовідносин в Україні.

12. Земельні реформи часів становлення і вдосконалення звичаєвого та писаного права на території України.

13. Земельні реформи 18-20 століть як комплексні земельно-реформаційні заходи.

14. Позитивний та негативний досвід проведення земельних реформ в Україні.

15. Правове забезпечення земельної реформи як інститут земельного права.

16. Законодавство у сфері земельної реформи та його місце в системі земельного законодавства України.

17. Класифікація нормативно-правових актів у сфері земельної реформи.

18. Характеристика законодавства у сфері земельної реформи за основними напрямками реформування.

19. Співвідношення правового забезпечення земельної реформи із іншими інститутами земельного права.

20. Співвідношення законодавства у сфері земельної реформи та інституту правового забезпечення земельної реформи.

21. Проблеми вдосконалення законодавства у сфері земельної реформи.

22. Поняття правових форм реалізації земельної реформи.

23. Класифікація правових форм реалізації земельної реформи.

24. Характеристика правових форм реалізації земельної реформи.

25. Особливості правовідносин у сфері земельної реформи.

26. Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин у сфері земельної реформи.

27. Суб’єкти земельних реформаційних правовідносин.

28. Об’єкти земельних реформаційних правовідносин.

29. Зміст правовідносин у сфері земельної реформи.

30. Поняття та система юридичних гарантій забезпечення земельної реформи.

31. Класифікація юридичних гарантій забезпечення земельної реформи.

32. Проблеми юридичної відповідальності як гарантії забезпечення земельної реформи.

33. Юридичні підходи до визначення приватизації земель.

34. Поняття приватизації земель та її правове забезпечення.

35. Співвідношення понять “приватизація земель” та “роздержавлення земель” за законодавством України.

36. Основні ознаки приватизації земель та їх відображення у праві.

37. Особливості земельних приватизаційних правовідносин.

38. Суб’єкти земельних приватизаційних правовідносин: види та особливості правосуб’єктності.

39. Юридичні наслідки приватизації земель.

40. Перспективи правового регулювання приватизації земель.

41. Поняття та класифікація правових форм (моделей) приватизації земель.

42. Юридичні процедури приватизації земель громадянами України.

43. Правові особливості повної та спрощеної моделі приватизації земель.

44. Правові особливості приватизації земель державних та комунальних сільськогосподарських підприємств.

45. Правові особливості приватизації земель для ведення фермерського господарства.

46. Правові особливості приватизації земель для ведення особистого селянського господарства.

47. Правові особливості приватизації земель для ведення садівництва.

48. Юридичні моделі приватизації земель об’єднаннями громадян.

49. Правові особливості приватизації земель об’єднаннями співвласниками житлових будинків.

50. Правові особливості приватизації земель водного фонду та лісогосподарського призначення.

51. Поняття та порядок паювання земель.

52. Підстави виникнення права на земельну частку (пай) та правові форми його реалізації.

53. Юридичні підстави розпаювання земель.

54. Процесуально-правові процедури розпаювання земель: нормативно-правові засади регулювання.

55. Поняття та класифікація правових форм набуття прав на землю у процесі земельної реформи.

56. Юридичні підстави та умови набуття прав на землю у процесі земельної реформи.

57. Набувальна давність як умова набуття прав на землю у процесі земельної реформи.

58. Юридичні процедури набуття права власності на землю у процесі земельної реформи: загальна характеристика та види.

59. Особливості процесуально-правової процедури розмежування земель державної та комунальної власності.

60. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб.

61. Поняття, особливості та характеристика правових процедур придбання земельних ділянок у процесі земельної реформи.

62. Особливості продажу земельних ділянок державної і комунальної власності у порядку відведення.

63. Особливості продажу земельних ділянок державної і комунальної власності на конкурентних засадах.

64. Особливості продажу земельних ділянок державної і комунальної власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації.

65. Особливості продажу земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам, що перебувають у користуванні останніх.

66. Юридичні процедури набуття права користування землею у процесі земельної реформи: загальна характеристика та види.

67. Особливості та різновиди процесуально-правових процедур передачі земель державної та комунальної власності в оренду.

68. Проблеми кодифікації юридичних процедур набуття прав на землю у процесі земельної реформи.

69. Основні світові концепції здійснення земельної реформи та їх правове забезпечення у зарубіжних країнах.

70. Загальне і особливе у правовому забезпеченні земельної реформи і приватизації земель у різних правових системах.

71. Проблеми гармонізації правового забезпечення земельної реформи і приватизації земель в Україні та інших країнах світу.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 272; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ