Особливості виявлення фальсифікації молока та молочних продуктів: особливості технології виробництва, види фальсифікації.На ринку молока і молочних продуктів, які користуються стабільним попитом, є сотні їх назв, і багато з них активно рекламуються, тому деякі недобросовісні виробники і реалізатори молочної продукції здійснюють кількісну фальсифікацію збільшуючи обсяги молока і молочної продукції. Якісна фальсифікація молока та молочних продуктів здійснюється наступними засобами:розведення водою; знижений вміст жиру; додавання сторонніх компонентів;розкислення прокислого молока; порушення рецептурного складу у морозиві, сухих дитячих молочних сумішах; невідповідність штучних сумішей жіночому молоку.

Кількісна фальсифікація молока відбувається за рахунок значних відхилень об'єму молока, які значно перевищують дозволені стандартами норми:розведення водою, додавання речовин лужного характеру, додавання крохмалю або борошна, додавання саліцилової або борної кислоти, змішування пастеризованого і сирого молока, - заміна молочного жиру рослинними жирами

Для визначення цих фальсифікацій необхідно дослідити стандартну пробу або приготувати модель молока, що відповідає етикетці готового продукту і досліджувану пробу за такими показниками: вміст сухої речовини (ВСР), вміст жиру, густина і кислотність

Все ці добавки можна ідентифікувати відомими експресними аналітичними методами (індикаторними).Щодо визначення жирності, то розведення молока водою можна контролювати вимірюванням густини за допомогою ареометра.

При визначенні якості молока та молочних продуктів найбільш важли­вим є визначення фізико-хімічних показників

Для дослідження якості молока розроблено спосіб визначення фізико-хімічних показників молока,пристрій для визначення кількості жиру у молоці ультразвуковим методом ,спосіб визначення кислотності (рЬ) молока та молочних продуктів,запропоновано спосіб визначення концентрації компонентів у дисперсних середовищах та спосіб визначення жирових домішок і т.д.

Особливості технологія виробництва:  Важливим процесом в виробництві молока є сепарування,в результаті якого молоко розділяється на нежирне (знежирене) молоко і вершки (жирову частину). Регулюючи температуру і швидкість оборотів сепаратора, можна отримати вершки з різним вмістом жиру.

Вершки - це продукт, який отримують в результаті сепарування молока. При цьому воно розділяється на нежирне (знежирене) молоко і вершки (жирову частину). Регулюючи температуру і швидкість оборотів сепаратора, можна отримати вершки з різним вмістом жиру.

Виробництво морозива є нескладною технологією. Воно включає три етапи: приготування суміші (включає в себе підготовку сировини, пастеризацію, фільтрацію, гомогенізацію та охолодження), фризерування (процес збивання й насичення повітрям суміші з одночасним заморожуванням; при цьому суміш набуває кремоподібної консистенції і збільшується в об'ємі.), пакування (фасування) та загартовування (домороження у морозильних камерах, в яких повітря може охолоджуватися до 300С) Простоквашi — це кисломолочні напої iз коров’ячого пастеризованого, стерилізованого або пряженого молока, пiд час виготовлення яких основною культурою для закваски є молочнокислий стрептокок . Тому після внесення закваски починається не лише молочнокисле, а й спиртове бродіння

 

Характеристика основних критеріїв та різновидів якісної фальсифікації. Можливі рішення при виявленні фальсифікованих товарів.

Якісна фальсифікація- це підробка товарів за допомогою харчових чи нехарчових добавок для поліпшення органолептичних властивостей при збереженні чи втраті інших споживчих властивостей або заміна товару вищого гатунку нижчим. Засобами якісної фальсифікації є: 1.використання добавок, що імітують поліпшення якості; 2 пересортиця.

Добавки -це речовина чи сировина, яку добавляють до харчового продукту з метою покращання його споживчих властивостей. Харчові добавки широко використовуються в харчовій промисловості і передбачені рецептурою продуктів. На упаковці більшості імпортних товарів стоять індекси, які означають введені харчові добавки.

Таким чином, якісною фальсифікацією є використання дозволених та недозволених добавок, непередбачених рецептурою, з метою створення у споживача спотвореного враження щодо споживчих властивостей товару.

Різновидністю якісної фальсифікації є часткова чи повна заміна натурального продукту харчовими чи нехарчовими відходами, які Утворюються після видобування з нього найбільш цінних компонентів (наприклад, кава натуральна без кофеїну). Отже, розрізняють два різновиди якісної фальсифікації: нешкідливої для життя та здоров'я споживачів і завдаючих шкоди.

До якісної фальсифікації слід віднести пересортицю товарів. Пересортиця -це дії, спрямовані на обман покупців завдяки заміні товарів вищих гатунків нижчими. До фальсифікації відноситься лише пересортиця, обумовлена суб'єктивними причинами.- У той же час зниження якості та гатунку окремих груп харчових продуктів під час зберігання не є фальсифікацією.

При виявленні фальсифікованого товару накладаються штрафи, видається розпорядження про пере маркування з метою доведення до споживача справжнього найменування товару, якщо він придатний для харчових цілей, і зниженні ціни, а при важких наслідках фальсифікатори притягуються до відповідальності.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 108; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!