Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниКОЛЕДЖ

Циклова комісія економічних дисциплін

Спеціальність 5.03050901 « Бухгалтерський облік »

Дисципліна Бухгалтерський облік

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Завдання 10

 1. Теоретичне питання:

Рахунки бухгалтерського обліку, їх суть, структура та побудова.

 1. Тестові завдання:

І. Суцільною й безперервною за часом відображення господарських операцій в документах є:

1) інвентаризація;

2) реєстрація;

3) документування.

ІІ. Відкриття рахунку – це:

1) перенесення залишку з балансу;

2) відведення окремої сторінки в журналі;

3) присвоєння рахунку назви та шифру.

ІІІ. Чи погоджуєтесь Ви з твердженням, що синтетичні рахунки не мають натуральних показників:

1) так;

2) ні;

3) мають в окремих випадках.

IV. З якими рахунками кореспондують позабалансові рахунки:

1) з пасивними;

2) з активними;

3) з рахунками взагалі не кореспондують.

V. До трудових вимірників відносяться:

1) метр, кілограм, штука;

2) гривня, долар, рубль;

3) нормо-година, робоча зміна.

 

 1. Практичне завдання:

Необхідно визначити фактичну собівартість одиниці продукції та оприбуткувати її на склад, скласти бухгалтерські проводки.

       Дані для виконання:

       У звітному періоді виготовлено 40 виробів.

Дт                      Рахунок 23 «Виробництво»                       Кт

С-до                              120  
Об.                                800 Об.                                      ?
С-до                                80  

 

 

Голова ЦК

____________________(Пушняк Л.М.

«_____»______________________2012 р.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

КОЛЕДЖ

Циклова комісія економічних дисциплін

Спеціальність 5.03050901 « Бухгалтерський облік »

Дисципліна Бухгалтерський облік

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Завдання 11

 1. Теоретичне питання:

Обґрунтувати контрольне значення подвійного запису.

 1. Тестові завдання:

І. Заклади та організації, а також окремі особи, які заборгували перед підприємством – це:

1) кредитори;

2) інвестори;

3) дебітори.

ІІ. Ліва сторона рахунку носить назву:

1) видаток;

2) кредит;

3) дебіт.

ІІІ. Знайти неправильне твердження:

1) якщо синтетичний рахунок є активним, то й аналітичний рахунок, відкритий в розвиток синтетичного, також є активним;

2) обороти і сальдо аналітичних рахунків не обов’язково повинні дорівнювати оборотам і сальдо відповідного синтетичного рахунку;

3) кожна бухгалтерська проводка, що знайшла своє відображення по дебету синтетичного рахунку, показується по дебету усіх його аналітичних рахунків.

IV. Яке визначення інвентаризації є найбільш точним:

1) інвентаризація – це спосіб періодичної перевірки господарських процесів;

2) інвентаризація представляє собою перевірку наявності і стану засобів і грошових коштів підприємства;

3) інвентаризація – це спосіб упорядкування складського господарства і порядку зберігання майна.

V. Принцип єдиного грошового вимірника полягає в:

1) подвійному відображенні стану господарських операцій;

2) тому, що в бухгалтерському обліку та звітності майно і господарські операції відображаються у національній грошовій одиниці;

3) тому, що гроші є найважливішим джерелом, за допомогою якого здійснюється господарська діяльність.

 

 1. Практичне завдання:

Якими первинними документами оформлюють наступні господарські операції?

 1. Нараховано заробітну плату працівникам підприємства.
 2. Проведено утримання прибуткового податку із заробітної плати працівників підприємства.
 3. Зараховано на поточний рахунок виручку за проданий товар.
 4. Одержано в касу готівку для виплати заробітної плати.
 5. Виплачено заробітну плату працівникам підприємства.
 6. Одержано товар від МП «Оріон», оплату не проведено.
 7. Проведено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати.
 8. Перераховано з поточного рахунку в погашення заборгованості перед постачальниками за придбані товари.
 9. Видано з каси під звіт готівку агенту Вовченко В.О. на господарські потреби.
 10. Придбано агентом Вовченко В.О. матеріали.

Голова ЦК

____________________(Пушняк Л.М.

«_____»______________________2012 р.


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

КОЛЕДЖ

Циклова комісія економічних дисциплін

Спеціальність 5.03050901 « Бухгалтерський облік »

Дисципліна Бухгалтерський облік

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Завдання 12

 1. Теоретичне питання:

Визначить синтетичні та аналітичні рахунки. Субрахунки.

 1. Тестові завдання:

І. Назвати вимірники, які застосовуються в бухгалтерському обліку:

1) трудові і грошові;

2) натуральні і грошові;

3) натуральні, трудові і грошові.

ІІ. Кожен рахунок обов’язково повинен мати:

1) назву;

2) залишок на початок періоду перенесений з балансу;

3) записи по дебіту і кредиту.

ІІІ. Який документ необхідно оформити при нарахуванні заробітної плати:

1) розрахунково-платіжну відомість;

2) видатковий касовий ордер;

3) чек для отримання готівки в банку.

IV. Проведення інвентаризації є обов’язковим:

1) перед виплатою дивідендів;

2) при зміні керівника підприємства;

3) перед модернізацією виробництва.

V. До складу пасивів входять:

1) векселі видані;

2) векселі одержані;

3) неоплачений капітал.

 

 1. Практичне завдання:

Здійснити групування рахунків за обліково-технологічною функцією.

Дані для виконання: 10, 131, 15, 201, 207, 22, 23, 24, 26, 301, 311, 36, 372, 377, 40, 441, 64, 65, 66, 91, 92.

Для виконання вправи скласти таблицю наступної форми:

Найменування рахунків

Коди рахунків

Група та підгрупа класифікації рахунків за обліково-технологічною функцією

Структура рахунків

Зміст запису по

Характер та зміст сальдо

Дт Кт
           

 

 

Голова ЦК

____________________(Пушняк Л.М.

«_____»______________________2012 р.


Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 350; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!