A) Жалпы орта білім беру мектебіB) Бастауыш білім беру мектебі

C) Негізгі білім беру мектебі

D) Су си мектебі

E) Элементарлық мектеп

F) Шешендік мектеп

G) Медресе

H) Кифарист мектебі

 

52. Білім мазмұнын іріктеудің жалпы дидактикалық өлшемдер жүйесі:

A) Өзінше ойлай алатын шығармашылық тұлға қалыптастыру

B) Оқыту материалдарын жоғары ғылыми және практикалық мәнділікте көрсету

C) Білім мазмұнын құрастыруда халықаралық тәжірибені ескеру

D) Білім мазмұнының мектептің оқу-әдістемелік және материалдық базасына сәйкестігі

E) Білім алудың жаңа әдістерін меңгеру

F) Оқытудың жаңа технологияларын меңгеру

G) Білім мазмұнын гуманизациялау

H) Сабақтастықты орнату

 

53. Оқу бағдарламасының мазмұндық құрылымы ол:

A) Оқыту материалдары оқушылардың жас ерекшілігіне сай болады

B) Оқытудың өтілетін материалдары күрделеніп оқытылады

C ) Оқу материалы көз жетерлік деңгейде болады

D ) Оқу материалы қарапайымнан күрделіге ауысып отырады

E) Оқыту материалының мазмұны қайталанып отырады

Нурзипа

54. Адамның дүниені тану үдерісін қалыптастыру арқылы жүйелі білім мен іс-әрекет тәсілдерін игеру, дағды, іскерлік, сезім және ақылын дамыту, жеке тұлғаны қалыптастыру нәтижесі – бұл ...:

А) Білім беру

В) Оқу

С) Оқыту

D) Даму

Е) Тәрбиелеу

 

55. Адамзаттың әлеуметтік тәжірибені, білімді меңгеруі, білім мазмұнының орта оқушыға бағытталуы, білімнің шектеулігі – бұл білім беру  мазмұнының ... .

А) Білімге бағытталуы

В) Тұлғаға бағытталуы

С) Технократиялық

D) Іс-әрекетке бағытталуы

Е) Ғылымилық бағыты

 

56. Жеке тұлғаның дамуына қажетті ең тиімді жағдайларды туғызу, оның рухани дамуына, өз бетінше білім алу, өзін-өзі жетілдіру бағытында білім берудің жеке траекториясын (бағытын) жасау – бұл білім беру мазмұнының ... .

А) Тұлғаға бағытталуы

В) Білімге бағытталуы

С) Технократиялық

D) Іс-әрекетке бағытталуы

Е) Ғылымилық бағыты

 

57. Білім беру мазмұнында жеке тұлғаға «жалпы адамзаттық тәрбие» беруде, табиғи құбылыстар мен қоғамдағы жағдайларды, олардың өзара байланысын ашуда, оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыруда оқу пәндерін кіріктіруді басшылыққа алатын мемлекеттер: АҚШ, Англия, ... .

А) Франция

В) Ресей

С) Қазақстан

D) Польша

Е) Испания

 

58. Жалпы адамзаттық мәдениетті, оқушылардың тәжірибелік және шығармашылық жағынан меңгеруге жағдай жасаумен сипатталатын білім беру мазмұнының принципі – бұл:

А) Ізгілендіру

В) Фундаментализациялау

С) Технологияландыру

D) Мәдениттендіру

Е) Ғылымилық

 

59. Пәнаралық байланыста, сабақтастықта гуманитарлық және жаратылыстану білімдерін кіріктіруді қалыптастыруды көздейтін білім беру мазмұнының принципі – бұл:

А) Фундаментализациялау

В) Гуманитарландыру

С) Технологияландыру

D) Мәдениттендіру

Е) Ғылымилық

60. Оқу әрекетінде дағды мен іскерлікті игеру, мәнерлеп оқуға, жазуға үйрету, теориялық ойлау элементтерін, тәртіп нормасын меңгеру қамтамасыз етіледі:

А) Бастауыш мектепте

B) Мектепке дейінгі мекемеде

C) Бала-бақшада

D) Негізгі мектепте

E) Бастапқы кәсіптік білім беруде

 

61. Ғылым негіздерін тереңірек меңгеруде, таңдау пәндері әртүрлі деңгейдегі бағдарламалар ... ендіріледі:

А) Негізгі мектепте

B) Орта мектепте

C) Гимназияда

D) Жеке меншік мектепте

E) Лицейде

 

62. Жоғары оқу орнының саласы бойынша 1-2 курстарында, бастауыш немесе орта кәсіптік білім беруде білім беретін бағдарлама негізінде білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты ... ендіріледі:

А) Орта мектепте

B) Негізгі мектепте

C) Колледжде

D) Қосымша білім беру мекемелерінде

E) Жұмыс істейтін жастар үшін кешкі мектепте

 

63. Үздіксіздік пен сабақтастық принципі: үздіксіздік пен сабақтастықты білім берудің төмендегідей деңгейлерінде орнатады:

А) Мектепке дейінгі, орта, жоғары, жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беруде

B) Мектепке дейінгі, мектеп алды, мектептегі

C) Жалпы орта білім берудің 1,2,3 сатыларында

D) Бакалавриат, магистратура, докторантурада

E) Бастауыш, негізгі, орта білім беруде

 

64. Кәсіби білім беруде қарастыратын, негізгі және қосымша бағдарламаларды жүзеге асыратын жалпы орта білім беретін оқу мекемесі - бұл:

А) Гимназия

B) Лицей

C) «Дарын» мектебі

D) Авторлық мектеп

E) Кәсіптік мектептер

 

65. Әрбір оқу пәні бойынша меңгерілуге тиісті білім, білік, дағдының мазмұны мен көлемін анықтайтын құжат- бұл:

A) Оқу бағдарламасы

B) Оқу жоспары

C) Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты

D) Базистік оқу жоспары

E) Сабақтың күнтізбелік жоспары

 

66. Білім берудің тиісті деңгейіндегі оқу пәндерінің тізбесі мен көлемін, оларды зерделеу тәртібі мен бақылау нысандарын реттейтін құжат – бұл:

A) Оқу жоспары

B) Оқу бағдарламасы

C) Базистік оқу жоспары

D) Сабақтың күнтізбелік жоспары

E) Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты

 

67. Білім алушылар контингенті шағын, сынып жинақтары біріктірілген жалпы білім беретін мектеп - бұл:

A) Шағын кешенді мектеп

B) Мектеп-ресурстық орталық

C) Эксперименттік алаң

D) Бастауыш мектеп

E) Ауыл мектебі

 

68. Білім беру саласындағы мемлекеттік саясат принциптері: баршаның саналы білім алуына құқықтарының теңдігі, білім беру ұйымдарының меншік нысандары, оқу мен тәрбиенің нысандары, білім беру бағыттары бойынша алуан түрлі болуы … .

A) Білім беру жүйесін дамытудың басымдылығы

B) Білім беру жүйесін әлемдік білім беру кеңістігіне бағыттау

C) Нәтижеге бағытталған білім беру

D) Білім беру жүйесіне замануи технологияларды ендіру

E) Тәрбиенің қоғамдық сипаты

 

69. Орта жалпы білім беретін мектептердегі оқытудың бағытын сипаттайтын оқу пәні – бұл:

A) Бағдарлы пән

B) Таңдаулы пән

C) Арнайы пән

D) Қосымша пән

E) Интеграцияланған пән

 

70. Меңгеруге тиіс нақты білім мазмұны мен көлемін, біліктілік пен дағдыларды анықтайтын құжат – бұл:

A) Типтік оқу бағдарламасы

B) Оқу бағдарламасы

C) Типтік оқу жоспары

D) Оқу пәнінің стандарты

E) Оқу жоспары

 

71. Бастауыш жалпы және негізгі жалпы білім мазмұнына 7 білім аймағы жатады: филология, математика, қоғамдық білім, жаратылыстану, өнер, дене тәрбиесі….

A) Технология

B) Экономика

C) Эстетика

D Мәдениет

E) Құқықтану

 

72. Базистік оқу жоспары 2 бөліктен тұрады: инвариантты бөлік, …

A) Вариативті бөлік

B) Білімнің мектептік компоненті

C) Білімнің мемлекеттік компоненті

D) Жылжымалы бөлік

E) Тұрақты бөлік

 

73. Базистік оқу жоспарының …бөлігі оқушылардың жеке ерекшеліктерін, олардың қызығушылығы мен бейімділігін ескеруге мүмкіндік береді:

A) Вариативті

B) Инвариантты

C) Жылжымалы

D) Тұрақты

E) Таңдамалы

 

74. Базистік оқу жоспарының … бөлігі оқушылардың жалпы мәдени және ұлттық мәні бар құнылдылықтарға араласуын, олардың жеке тұлғалық қажеттерінің қалыптасуын қамтамасыз етеді:

A) Инвариантты

B) Вариативті

C) Жылжымалы

D) Тұрақты

E) Таңдамалы

 

75. Жоғарғы сатыда кәсіби бағдарланған оқытуды қарастыратын, негізгі және қосымша бағдарламаларды жүзеге асыратын жалпы орта білім беретін мекеме – бұл:

А) Гимназия

B) Жалпы білім беретін мектеп

C) Кәсіптік-техникалық мектеп

D) Колледж

E) Лицей

 

76. Базалар, станциялар, стадиондар, галереялар, мектептен тыс мекемелер, ... жан – жақты қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатында қосымша білім беретін мекемелер:

А) Орталықтар, комплекстер, студиялар

B) Жалпы білім беретін мектептер

C) Мектепке дейінгі мекемелер

D) Авторлық мектептер

E) Гимназиялар, лицейлер, колледждер

 

77. Бастауыш және орта кәсіби білімді жүзеге асырады:

А) Кәсіби мектеп, колледж

B) Жалпы орта білім беретін мектеп, колледж

C) Жалпы орта білім беретін мектеп, институт

D) Лицей, колледж

E) Гимназия, колледж

 

78. Еңбекті басқаратын және қызмет көрсететін алатын орта буын мамандар даярлайды:

А) Колледждер

B) Кәсіби мектептер

C) Лицейлер

D) Гимназиялар

E) Кәсіби техникалық училище

 

79. Жоғары білім беруді жүзеге асырады:

А) Институт, университет, академия, жоғары мектеп

B) Аспирантура, докторантура, академия

D) Лицей, университет

C) Колледж, институт, университет

E) Кәсіби біліктілікті көтеру институты, кадрларды қайта даярлау институты

 

80. Ю.К.Бабанский ұсынған білім беру мазмұнын таңдау критерийлері: білім мазмұнының негізгі теориясы, заңдарын тұтас түсіндіру; оқушылардың жас ерекшеліктерін, дербес қабілеттерін ескеру, ...:

А) Дүниежүзілік тәжірибені ескеру

В) Барлық ғылымдар бойынша білім

С) Пәндерді саралау

D) Практикалық бағыттылық

Е) Гноселогиялық бағыттылық

 

81. Қазақстан үшін білім берудің ұлттық міндеттері болып бірнеше негізгі базалық құзыреттер алынады: технократтылық, полимәдениеттілік, қарым-қатынастық, ... .

A) Үш тілділік

B) Креативтілік

C) Толеранттылық

D) Бейімділік

E) Компьютерлік сауаттылық

 

82. Үздіксіз білім беру: баланың толыққанды жеке тұлғасын қалыптастыру үшін дамыту ортасын тудыру, оны интеллектуалды және эмоционалды дамыту - бұл:

А) Мектепке дейінгі оқыту және тәрбие

В) Бастауыш білім беру

С) Негізгі білім беру

D) Балабақша тәрбиесі

Е) Отбасы тәрбиесі

 

83. Түзету және инклюзивті білім беру кабинеттері, кіші орталықтар қысқа мерзімде болатын топтармен бірге, әртүрлі бейімді орталықтар түрлері – бұл:


Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 108; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ