B ) Коменский Х.А., Джон Локк 14 страница21. Оқыту процестерінің компоненттері:

А) Біліктілік

В) Білім беру

С) Мақсаттылық

D) Ұйымдастырушылық

Е) Ынталандыру

F) Дағдылау

 

22. Оқыту процесінің сипаттамасына:

A) Екі жақтылығы

B) Оқушылардың жас даму заңдылықтарына сәйкестік; оқушылардың дамуы мен тәрбиесіне жетекшілік

C) Мақсатқа бағыттылығы

D) Оқушылардың ғылыми бағыттылығына жетекшілік ету

E) Оқушылардың жеке тәжірибесі

 

 

23. Оқыту үрдісі:

A) Оқушылардың қабілеттерін дамытатын іс-әрекет

B)Білімді, біліктілік пен дағдыны меңгертеді

C)Оқушылардың дүниетанымын дамытатын іс-әрекет

D)Білік пен дағдыны қалыптастырады

E) Оқушылардың көзқарасын дамытатын іс-әрекет

Ғ) Біліктілік пен дағдыны меңгертеді

G) Оқушылардың шығармашылығын дамытатын іс-эрекет

 

24. Дидактиканың негізгі категориялары:

А) Оқу

B) Оқыту

C) Білім беру

D) Адамгершілік

E) Оқушылардың іс-әрекеті

 

25. Оқыту процестерінің компоненттері:

A) Мақсаттылық

B) Мазмұндылық

C) Ұйымдастырушылық

D) Білім беру

E)Дағдыландыру
Ғ) Біліктілік

G) Оқыту

 

26. Оқытудың қызметі:

A) Тәрбиелеу

B) Оқуш ыларға білім беру

C) Д амыту
D) Ата-анамен жұмыс жасау

Е) Оқушыларды диагностикалау

 

27. Дидактика ғылым ретінде қарастырады:

A) Қалай оқытамыз

B) Heүшін оқытамыз

С) Баланы қалай оқытамыз

D) Қай жерде оқытамыз

E)Қашан оқытамыз

F) Нені оқытамыз

G) Баланы кім үшін оқытамыз

 

28. Оқыту процесінің сипаттамасына:

А) Оқушылардың жас даму заңдылықтарына сәйкестік; оқушылардың дамуы мен тәрбиесіне жетекшілік

В) Екі жақтылығы

С) Мұғалімнің жеке тәжірибесі

Д) Ата-ана мен сынып жетекшісінің бірлескен әрекеті

Е) Бір тараптылық

Ғ) Оқушылардың ғылыми бағыттылығына жетекшілік ету

G) Оқушылардың жеке тәжірибесі

 

29. Оқыту процесі арқылы оқушы келесілерді қалыптастырады:

A) Дағдыны

В)Пайымдау қабілетін

С) Дағдыларды

D) Ойлау қабілетін

E) Көркем жазуды

F) Сөйлеу қабілетін

G) Тұжырымдауды

 

30. Оқыту процесі:

А) Білімді, біліктілік пен дағдыны меңгертеді

В) Білік пен дағдыны қалыптастырады

С) Оқушылардың қабілеттерін тәрбиелейтін іс-әрекет

D) Біліктілік пен дағдыны меңгертеді

Е) Білімді меңгертеді

 

31. Дидактика ғылым ретінде төмендегідей мәселелерді қарастырады:

A) Неге оқытамыз

B) Кімді оқытамыз

C) Не үшін оқытамыз

D) Баланы қалай оқытамыз

E) Баланы кім үшін оқытамыз

F) Қай жерде оқытамыз

G) Қашан оқытамыз

H) Балаларды кім оқытады

 

32. Дидактика ғылым ретінде қарастыратын мәслелер:

A) Не үшін оқыту керек

B) Қалай оқыту керек

C) Нені оқыту керек

D) Қаншалықты ұзақ мерзімде

E) Іскерлік қарым-қатынас

F) Баланы кім үшін оқытамыз

G) Қандай зерттеулері

H) Балалар ортасы

 

33. Оқытудың негізгі белгілері:

A) Оқушы мен мұғалімнің біріккен іс-әрекеті

B) Бірлігі және тұтастығы

C) Екі жақтылығы

D) Мұғалімнің басқаруы

E) Тәрбиенің артықшылығы

F) Баланы бағыттаушылық орта

G) Білім алдудың жаңа әдістерін меңгеру

H) Білім мазмұнын гуманизациялау

 

34. Оқытудың функциясы:

A) Оқушыларға білім беру

B) Тәрбиелеу

C) Дамыту

D) Сынып жетекшілеріне басшылық ету

E) Сынып жетекшілеріне кеңес беру

F) Ата-анамаен жұмыс жасау

G) Жетілдіру

H) Оқушыларды диагностикалау

 

35. Мектепті инновациялық басқару аспектілерін зерттеді:

A) Л.И Моисеев

B) М.М Поташник

C) Г.А Цукерман

D) И.Я Лернер

E) Д.Б Эльконин

F) В.С Лазарев

G) В.С Леднев

H) Л.В Занков

 

36. Басқаруда басшылыққа алатын ақпараттар:

A) Аналитикалық

B) Шолушылық

C) Бағалаушылық

D) Жобалаушылық

E) Ақпараттық

F) Прагматикалық

G) Жекелеген

H) Баяндаушылық

 

37. Оқыту процестерінің компоненттері:

A) Білім беру

B) Оқыту

C) Ұйымдастырушылық

D) Дағдыландыру

E) Мазмұндылық

F) Мақсаттылық

G) Біліктілік

H) Ынталандыру

 

38. Білім, білік және дағдыны қалыптастыру үдерісі қажет етеді:

А) Диагностикалауды

В) Басқаруды

С) Бақылауды

D) Оқу жоспарын

Е) Оқу-танымдық іс-әрекеттерінің нәтижесін анықтауды

F) Тұлға болмысын

G) Жүйелеуді

 

39. Дидактика ғылым ретінде қарастырады:

A) Баланы қалай оқытамыз
B) Не үшін оқытамыз

C) Қай жерде оқытамыз
D) Балаларды кім оқытады
E) Баланы кім үшін оқытамыз
F) Қашан оқытамыз

 

40. Дидактика ғылым ретінде қарастыратын мәселелер:

A) Қалай оқыту керек

B) Не үшін оқыту керек

C) Қаншалықты ұзақ мерзімде

D) Нені оқыту керек

E) Іскерлік қарым-қатынас

F) Баланы кім үшін оқытамыз

G) Қандай зерттеулері

H)Балалар ортасы

 

41. Оқытудың негізгі белгілері:

A) Оқушы мен мұғалімнің біріккен іс-әрекеті

B) Екі жақтылығы

C) Бірлігі және тұтастығы

D) Тәрбиенің артықшылығы

E) Мұғалімнің басқаруы

F) Баланы бағыттаушылық орта

G) Білім алудың жаңа әдістерін меңгеру

H) Білім мазмұнын гуманизациялау

42. Білім, білік және дағдыны қалыптастыру үдерісі қажет етеді:

A) Оқу жоспарын

B) Тұлға болмысын

C) Бақылауды

D) Бағыттауды

E)Диагностикалауды

 

43. Қалыптастырушы тұғырдағы тәртіп үлгісі:

A) Білімді бекіту

B) Есте сақтау

C) Бағалау

D) Түсіндіру

E) Жаттығу

 

44. Оқыту үдерісі:

A) Білімді, біліктілік пен дағдыны меңгертеді

B) Оқушылардың дүниетанымын дамытатын іс-әрекет

C) Оқушылардың қабілеттерін дамытатын іс-әрекет

D) Тәрбиені меңгертеді

E) Төзімділіктерін дамытады

F) Отаншылдық қасиетін арттырады

G) Оқушылардың көзқарасын дамытатын іс-әрекет

 

45. Оқыту үдерісінің жүйе ретіндегі жүйе – құрастырушы ұғымдары: оқытудың мақсаты, мұғалімнің әрекеті (оқыту), оқушы әрекеті (оқу, білім алу), ...

А) Нәтиже

В) Талдау

С) Оқыту әдістері

D) Заңдылықтар

Е) Принциптер

 

46. Оқыту теориясында қолданылатын философиялық ұғымдар: жалпы және жеке, мән және құбылыс, қарама-қайшылық, байланыс, себеп пен салдар, форма, ...

А) Мақсат

В) Әрекет

С) Тұлға

D) Қарым-қатынас

Е) Мазмұн

 

47. Оқыту теориясында қолданылатын жалпы ғылымилық ұғымдар: жүйе, құрылым, қызмет, элемент, мақсат, әрекет, ... .

А) Мазмұн

В) Тәрбие

С) Тұлға

D) Қарым-қатынас

Е) Оқыту

 

48. Оқыту теориясында қолданылатын жалпы педагогикалық ұғымдар: педагогикалық қабілет, педагогикалық сана, педагогикалық әрекет, педагогикалық қарым-қатынас, әлеуметтену, білім беру, тәрбие, ... .

А) Оқыту

В) Педагогикалық тәжірибе

С) Инновация

D) Педагогикалық технология

Е) Әлеуметтік тәжірибе.

 

49. Оқыту теориясында қолданылатын арнайы дидактикалық ұғымдар: білім алу, оқу әрекеті, оқыту, оқу үдерісі, оқу пәні, білім мазмұны, оқыту әдісі, ... .

А) Оқыту құралдары

В) Оқыту формасы

С) Нәтиже

D) Оқыту мақсаты

Е) Оқытушы әрекеті

 

50. Оқыту теориясында қолданылатын ұғымдар: философиялық, жалпы ғылымилық,... .

А) Жеке ғылымилық

В) Тарихилық

С) Әдіснамалық

D) Гносеологиялық

Е) Мәдениеттілік

 

3.2.Бағалау тест

1. Әрекетті ұйымдастырудың мазмұны: таңдау, орындаушыларды қызметтері бойынша бөлу, мазмұнды әрекеттің формаларын, әдістерін таңдау, нұсқау беру, мадақтау формаларын таңдау, ...:

А) Жұмыс барысы және нәтижені бағалау

В) Жоспарлау

С) Тұтастық

D) Мақсат қою

Е) Педагогикалық талдау

 

2. Мектеп пен жоғары оқу орындарындағы баға қоюдың субъективті

қателіктері:

A) Көңіл-күйге орай баға қоя салу

B) Өлшемге сай болу

C) Орташа бағалау ұстанымында болу

D) Жауаптың жан-жақтылығын ескеру

E) Оқушының интелектуалдық мүмкіншілігін ескеру

 

3. Тест мазмұнына қойылатын талаптар жүйесі:

A) Нақты

B) Қысқа

C) Анық

D) Саяси-әлеуметтік

E)Эстетикалық

F)Әлеуметтік

G) Педагогикалық

 

4. Бағалау анықтайды:

А) Ептіліктің игерілу дәрежесін

В) Дағдылардың игерілу дәрежесін

С) Білімнің қалыптасқандығын

D) Ойлау дәрежесін

Е) Сөйлеу дәрежесін

Ғ) Оқушының қабілетін

G) Дағдылардың қалыптасқандығын

 

5. Білім мен іскерлікті есепке алу түрлері:

А) Күнделікті

В) Қорытынды

С) Тоқсандық

D) Жылдық

E) Кварталдық

F) Мерзімді

 

6. Бағалау анықтайды:

A) Ептіліктің игерілу дәрежес ін

B) Білі м нің и г ер ілу дәрежес ін

C) Дағдының и г ер ілу дәрежес ін

D) Оқушының қабілетін

E) Ойлау дәрежесін

F) Ептіліктің игерілудәрежесін

G) Дағдылардың қалыптасқандығын

 

7. Тест тапсырмаларының формасы:

A) Бір дұрыс жауабы бар тапсырмалар

B) Бір қатардағы элементтерді екінші қатарға қою арқылы салыстыру
тапсырмалары

C) Ойлауға арналған тапсырмалар

D) Бір де бір дұрыс жауабы жоқ тапсырмалар

E) Жаттығуға арналған тапсырмалар

Е) Саясиәлеуметтіктапсырмалар

F)   Ойын тапсырмалары

G) Толықтыруды қажет ететін анық формадағы

 

8. 1935 жылдың қыркүйегінде бес сөздік (вербальды) баға енгізілді:

A) «Қанагаттанарлық»

B) «Өте жақсы»; «Жақсы»

C) «Жаман»; «Өте жаман

D) «Үздік»

E) «С+» (70-74%)

F)   «A» (95-100%)

 

9. 1935 жылдың қыркүйегінде бес сөздік (вербальды) баға енгізілді:

A) «Қанағаттанарлық»

B) «Өте жақсы», «Жақсы»

C)«В+» (85-89%)

D) «С+» (70-74%)

E) «В» (80-84%)

 

10. Тест тапсырмаларының формасы:

A) Бір дұрыс жауабы бар тапсырмалар

B) Ойын тапсырмалары

C) Жаттығуға арналған тапсырмалар

D) Саяси әлеуметтік тапсырмалар

E) Ойлауга арналған тапсырмалар

 

11. Мектеп пен жоғары оқу орындарындағы баға қоюдың субъективті қателіктері:

A) Баланың тәртібіне қойылатын баға пән үлгеріміне ауыстырылады

B) Орташа бағалау ұстанымында болу

C) Оқушының интелектуалдық мүмкіншілігін ескеру

D) Ынталандыру принципін сақтау

E)Жауаптыңжан-жақтылығынескеру

F)Өлшемге сай болу

 

12. Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылатын тесттер:

A) Білімдерді алынған мәліметтер негізінде жаңа нақты жағдайларда қолдана білуі

B) Алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру

C) Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы

D) Өткен тақырыптардың мазмұның талдай білуі

E) Алынған білімдердің негізінде баяндама жасай алуы.

F) Өткен тақырыптар бойынша оқушының жалпы дайындық денгейін салыстыру

G) Алынған білімдердің ғылымилық деңгейін тексеру

H) Өткен тақырыптар мазмұнының әдістемелік деңгейін тексеру

 

13. Бағалау анықтайды:

A) Ептіліктің игерілу дәрежесін

В) Дағдылардың игерілу дәрежесін

С) Сөйлеу дәрежесін

Д) Ойлау дәрежесін

Е) Дағдылардың қалыптасқандығын

F) Оқушының қабілетін

G) Білімнің қалыптасқандығын

 

14. Оқыту нәтижелерін тексеруде қолданылатын дидактикалық тесттер:

A) Өткен тақырыптарға өзіндік сын баға бере алуы

B) Алынған білімдер негізінде ойлау қызметін орындай алуын тексеру

C) Өткен тақырыптардың мазмұнын талдай білуі

D) Алынған білімдердің негізінде эссе жазу

E) Оқушының жалпы дайындық деңгейін бақылау

F) Негізгі тақырыптардың мазмұнын талдай білуі

G) Өткен тақырыптар мазмұнының әдістемелік деңгейін тексеру

 

15. Бағалау анықтайды:

A)Ептіліктің игерілу дәрежесін

B) Дағдылардың игерілу дәрежесін

C) Білімнің игерілу дәрежесін

D) Ойлау дәрежесін

E) Оқушының қабілетін

F) Білімнің қалыптасқандығын

G) Дағдылардың қалыптасқандығын

H) Сөйлеу дәрежесін

 

16. Оқушылардың білімін тексеру түрлері:

A) Бағалау

B) Тест

C) Әңгімелесу

D) Ауызша сұрау


Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 64; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ