Малюнок 14. Можливі джерела та шляхи проникнення мікробів в порожнину матки корів і телиць до настання вагітності
                                                                                                                                  Через прозору оболонку,

                                                                                                                              трофобласт

 

 

З черевної порожнини,

через яйцепровід                                                                                                      Мікроби порожнини матки

 

Гематогенно-

лімфогенний шлях                   

 

 

Східний шлях                                    

 

 

Малюнок 15. Можливі джерела та шляхи проникнення мікробів в ембріон


Малюнок 16. Патолого-анатомічні зміни в матці вагітної корови.

Малюнок 17. Плід, оболонки, фетальна плацента.

Патолого-анатомічні зміни при інфікуванні.

Виявлена дистрофія та десквамація епітелію ендометрію і маткових залоз, а також виражені некротичні явища в слизовій та мускульній оболонках матки. В плодових оболонках – некротичні явища, зрідненість волокон сполучної тканини, переповненість судин кров’ю, зниження вмісту мукополісахаридів. Спостерігається дистрофія та некроз тканин плаценти, переповнення судин кров’ю. В легенях, печінці, нирках, кишечнику плода дистрофічні процеси та порушення гемодинаміки.

Спеціально проведеними дослідженнями показаний негативний вплив дефіциту вітаміну А на перебіг репродуктивної функції у корів. Так, у тварин при А-вітамінній недостатності значно (на 12,1 -14,1 %) зростає термін від родів до першої стадії збудження статевого циклу, на 51,3 дні (Р < 0,001) збільшується тривалість періоду від родів до результативного осіменіння.

Таким чином, спираючись на результати наших експериментальних та клінічних досліджень, необхідно визнати, що вітамін А позитивно впливає на морфологічний та функціональний стан регуляторних систем функції розмноження у корів і телиць. В підсумку виявлені як морфологічні так і функціональні зміни в ендокринних (гіпофіз, щитовидна залоза, наднирники) і статевих (яєчники, матка, шийка матки) органах телиць при дефіциті вітаміну А, доказана відтворювальність і, в основному, ідентичність структурно-функціональних змін і, що дуже важливо для практики ветеринарної медицини можливість (при застосуванні препаратів, що містять вітамін А) реабілітації структури через визначені строки, направленої на компенсацію порушених функцій.

Цим, виключаючи побічні дії, і пояснюється позитивна роль вітаміну А в регуляції репродуктивної функції у корів і телиць.

Морфологічні і функціональні зміни в статевих органах тварин з А-вітамінною недостатністю, крім того, значно знижують бар’єрну реакцію слизової оболонки на впровадження умовно патогенних мікробів. Це призводить до збільшення частоти виникнення та розвитку запальних процесів мікробної етіології в геніталіях, можливості внутрішньоутробного інфікування плода. Показаний позитивний вплив вітаміну А на вияви репродуктивної функції у корів.

Вплив вітаміну А на морфологічний та функціональний стан фето-плацентарного комплексу у корів і нетелів.

Процес розмноження охоплює два з найважливіших станів – запліднення та вагітність. Фізіологія раннього ембріогенезу тварин, особливо в період запліднення та імплантації, залишається недостатньо вивченою. В той же час знання її необхідні для розробки заходів профілактики неплідності, прихованих абортів (ембріональної смертності). Стає все більше очевидним значення проблеми фізіології ембріонального і фетального розвитку для профілактики антенатальної і постнатальної патології (Авдеєнко В.С., 1993 і Булієнко С.Д., Степанковська Т.К., Фогел П.І., 1982; Івасенко Б.П., 1998).

Велике практичне і теоретичне значення представляє питання про вплив вітаміну А на розвиток ембріона, плода, перебіг вагітності та родів.

Відомо (Хантер Р.Х., 1984), що після запліднення рух ембріона в напрямку рога матки різко сповільнюється. Якщо першу третину яйцепровода яйцеклітина, а потім ембріон проходить приблизно за 12 годин, то останні дві третини за три доби. В цей час ембріон подрібнюється і виходить в матку на стадії п’яти – восьми бластомерів. В матці він вільно плаває приблизно вісім – дев'ять днів, досягнувши до цього часу стадії морули. Всередині морули починає утворюватись порожнина і це утворення переходить в слідуючу стадію – бластули (бластоцісти) (мал. 18).


Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 140;