Рецепт на настойку пустырника 44 страница- семинар;

- аз топтармен жұмыс;

- жұмыстың орындалуы;

- анализ нәтижелерінің есептелінулері.

7.6 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер:

5. Фармакология с общей рецептурой: учебник.Харкевич Д.А. – М., Гэотар – Медиа, 2010. – 350с.

6. Лекарственные средства.Машковский.-М.,2010.

Қосымша әдебиеттер:

7. Клиническая фармакология:учебник + CD.- 2-е изд., перераб. И доп. – М., 2009.-272с.

8. Фармакология с рецептурой. Гаевый М.Д., Петрова В.И. – Ростов-на-Дону, «Март»,2009.

9. Фармакология: конспект лекций Малевская В.Н. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008.

10. Фармакология с общей рецептурой.-3-е изд., испр.Майский В.В., Аляутдин Р.Н. – М.,2010.-240с.

11. Практикум по фармакологии: учебное пособие для мед.училищ и колледжей. Созонова И.В.-Ростов-на-Дону,2005.

12. Фармакология:учебное пособие для мед.училищ и колледжей.Федюкевич Н.И.-Ростов на Дону.2004.

7.7 Бақылау (сұрақтар, тестілер. тапсырмалыр, т.б.)

1. Аналептиктер (бемегрид, этимизол, кофеин-бензоат натрий, кордиамин, камфора)

2. Аналгетиктердін жалпы сипаттамасы.

3. ОЖЖ-не стимуляциялык әсер ету механизмдері.

4. Тыныс алуға және кан айналымына тигізетін әсері.

5. Препараттардың салыстырмалы сипаттамасы.

6. Қолданылуы.

7. Жағымсыз әсерлері.

 

7.1 Тақырып №28 Аралық бақылау №4

7.2 Мақсаты:Өткен тақырыптар бойынша студенттердің білімін сынау.

7.3 Оқытудың міндеті

- есептерді шығара білу;

- берілген сұрақтарға дұрыс және нақты жауап беру;

7.4 Тақырыптың негізгі сұрақтары

1. Апиындық рецепторларға әсер ететін дәрі-дәрмектер (Ауырсынуды басатын дәрілер).

2. Апиындық (наркотикалык) анальгетиктер. Жалпы сипаттамасы.

3. Ноцицептивті және антиноцицептивті жүйелер.

4. Апиындык рецепторлар және олардың эндогенді лигандалары.

5. Анальгезия механизмдері.

6. Апиын алкалоидтары.

7. Наркотикалык анальгетиктердің жіктелуі

8. Олардың әсер ету ерекшеліктері.

9. Жүрек — қантамыр жүйесіне, асқазан- ішек жолдарына тигізетін әсері.

10. Препараттардың салыстырмалы сипаттамасы. Қолдану көрсетімдері.

11. Наркотикалык анальгетиктердін агонистері (налоксон, налтрексон). Әсер ету принциптері, салыстырмалы сипаттамасы. Қолданылуы.

12. Нейролептанальгезия туралы түсінік.

13. Жағымсыз әсерлері.

14. Наркотикалык анальгетиктермен жедсл улану және оны дәрі-дәрмектермен емдеудің негізгі принциптері.

15.Дәріге тәуелділік, элеуметтік аспектілері, емдеу принциптері.

16. Анальгетикалык белсенлілігі бар орталык әсердегі апиындык емес препараттар

17. Жалпы сипаттамасы жэне баска фармакологиялык топтағы анальгетиктердің эсер ету ерекшеліктері.

18. Клофелин («Гипертензияга карсы колданылатын дэрілер» такырыпшасын караңыз);

19. димедрол («Аллергияға карсы дэрілер» такырыпшасына караныз);

20. кетамин («Ингаляциялық емес наркозға арналған дәрілер» такырыпшасына қараңыз); карбамазепин, натрий вальпроаты («Эпилепсияға карсы дәрілер» тақырыпшасына караңыз) және басқалар.

21. Парацетамолдың негізгі фармакологиялык әсерлері.

22. Ауырсынуды басатын әсерінің ерекшеліктері.

23. Анальгезиялаушы және қызуды басатын әсерлерінің механизмі.

24. Фармакокинетикалык сипаттамасы.

25. Негізгі жагымсыз әсерлері.

26. Психотропты дәрілердін жіктелуі

27. Олардың медицина-әлеуметтік маңызы

28. Практикада кеңінен колданылуы.

29. Адрено- және дофаминорецепторларға әсер ететін дәрі-дәрмектер.

30. Психозға қарсы колданылатын дәрілер (аминазин, трифтазин, галоперидол, хлорпротиксен, клозапин)

31. Жіктелуі.

32. Әсер ету механизмі.

33. Негізгі фармакологиялық эсерлері.

34. Препараттардың салыстырмалы сипаттамасы.

35. Айкын седативті, белсендендіретін жэне анти- депрессивті эсерлері бар психозға карсы колданылатын дэрілер.

36. Қолданылуы.

37. Нейролептиктердің негізгі жағымсыз әсерлері жэне оларды фармакологиялық тұрғыдан түзету.

38. Экстрапирамидалык бұзылыстарды сирек тұдыратын, не болмаса мүлдем тудырмайтын дәрілер (сульпирид).

39. Негізгі жагымсыз әсерлері.

40. Адрено- және дофаминорецепторларға әсер ететін дәрі-дәрмектер.

41. Психозға қарсы колданылатын дәрілер (аминазин, трифтазин, галоперидол, хлорпротиксен, клозапин)

42. Жіктелуі.

43. Әсер ету механизмі.

44. Негізгі фармакологиялық эсерлері.

45. Препараттардың салыстырмалы сипаттамасы.

46. Айкын седативті, белсендендіретін жэне анти- депрессивті эсерлері бар психозға карсы колданылатын дэрілер.

47. Қолданылуы.

48. Нейролептиктердің негізгі жағымсыз әсерлері жэне оларды фармакологиялық тұрғыдан түзету.

49. Экстрапирамидалык бұзылыстарды сирек тұдыратын, не болмаса мүлдем тудырмайтын дәрілер (сульпирид).

50. Негізгі жагымсыз әсерлері.

51. Бензодиазепин рецепторларына әсер ететін дәрілер. Транквилизаторлар (диазепам, феназепам, мезапам, мебикар)

52. Анықтамасы. Нейролептиктерден айырмашылығы.

53. Жіктелуі.

54. Бензодиазепин туындыларының негізгі фармакологиялық эсерлері.

55. Әсерлерінің механизмдері.

56. Бензодиазепиндік рецепторлар туралы түсінік

57. ГАМҚ - ергиялык процесстерге тигізетін әсері

58. Әртүрлі топтағы препараттардың салыстырмалы сипаттамасы.

59. Күндізгі транквилизаторлар. Қолдану көрсетімдері. Жағымсыз әсерлері. Дэріге тэуелділіктің даму мүмкіндігі.

60. Седативті дэрілер (натрий бромиді, шүйгіншөп препараттары, сасықшөп тұнбасы).

61. Әсер ету механизмі.

62. Негізгі фармакологиялық эсерлері.

63. ОЖЖ-не эсер ету ерекшеліктері.

64. Қолдану көрсетімдері.

65. Жағымсыз әсерлері.

66. Катехоламиндер алмасуына әсер ететін дәрілер.

67. Антидепрессанттар (имизин, амитриптилин, флуоксетин, пиразидол)

68. Жалпы сипаттамасы.

69. Жіктелуі.

70. Әсер ету механизмі.

71. ОЖЖ-дегі адренергиялык, серотонинергиялык жэне дофаминергиялык процесстерге тигізетін әсері.

72. Негізгі фармакологиялык эсерлері.

73. Препараттардың салыстырмалы сипатгамасы.

74. Пиразидол жэне тразодонның әсер ету механизмдерінің ерекшеліктері.

75. Қолданылуы.

76. Жағымсыз әсерлері.

77. Седативті дэрілер (натрий бромиді, шүйгіншөп препараттары, сасықшөп тұнбасы).

78. Әсер ету механизмі.

79. Негізгі фармакологиялық эсерлері.

80. ОЖЖ-не эсер ету ерекшеліктері.

81. Қолдану көрсетімдері.

82. Жағымсыз әсерлері.

83. Катехоламиндер алмасуына әсер ететін дәрілер.

84. Антидепрессанттар (имизин, амитриптилин, флуоксетин, пиразидол)

85. Жалпы сипаттамасы.

86. Жіктелуі.

87. Әсер ету механизмі.

88. ОЖЖ-дегі адренергиялык, серотонинергиялык жэне дофаминергиялык процесстерге тигізетін әсері.

89. Негізгі фармакологиялык эсерлері.

90. Препараттардың салыстырмалы сипатгамасы.

91. Пиразидол жэне тразодонның әсер ету механизмдерінің ерекшеліктері.

92. Қолданылуы.

93. Жағымсыз әсерлері.

94. Нормотимиялык дәрілер (литий карбонат)

95. Негізгі фармакологиялык әсерлері.

96. Әсер ету механизмдері.

97. Фармакокинетикасы.

98. Қолданылуы.

99. Жағымсыз эсерлері.

100.Психиканы стимуляция жасайтын дәрілер (фенамин, амфетамин, меридил, кофеин, мезокарб).

101.Жіктелуі.

102.Әсер ету механизмі.

103.Психостимуляторлык әсеріне сипагтама беру.

104.Препараттардың салыстырмалы сипаттамасы.

105.Кофеин, оның ОЖЖ-не, жүрек - қантамыр жүйесіне, заттар алмасуына тигізетін әсері. Психостимуляторларды қолдану көрсетімдері.

106.Жағымсыз эсерлері.

107.Дэріге тәуелділіктің даму мүмкіндігі.

108.Ноотропты дәрілер (пирацетам, аминалон, пантогам, пиридитол).

109.Аныктамасы.

110.ОЖЖ-дегі метаболизм процесстеріне, жоғары жүйке кызметіне (мидың біріккен процесстеріне), мидың кан айналымына тигізетін эсері.

111.Антигипоксиялык эсері.

112.Қолданылуы.

113.Аналептиктер (бемегрид, этимизол, кофеин-бензоат натрий, кордиамин, камфора)

114.Аналгетиктердін жалпы сипаттамасы.

115.ОЖЖ-не стимуляциялык әсер ету механизмдері.

116.Тыныс алуға және кан айналымына тигізетін әсері.

117.Препараттардың салыстырмалы сипаттамасы.

118.Қолданылуы.

119.Жағымсыз әсерлері.

120.Актопротекторлар және жалпы сергітетін дәрілер (бемитил, лимонник тұнбасы, элеутерококк сығындысы, женьшень тұнбасы).

121.ОЖЖ-не тигізетін эсері.

122.Қолдану көрсетімдері.

7.5 Оқыту мен сабақ беру әдістері (аз топтар, дискуссия, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және басқалар.).

- семинар;

- аз топтармен жұмыс;

- жұмыстың орындалуы;

- анализ нәтижелерінің есептелінулері.

7.6 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер:

1. Фармакология с общей рецептурой: учебник.Харкевич Д.А. – М., Гэотар – Медиа, 2010. – 350с.

2. Лекарственные средства.Машковский.-М.,2010.

Қосымша әдебиеттер:

1. Клиническая фармакология:учебник + CD.- 2-е изд., перераб. И доп. – М., 2009.-272с.

2. Фармакология с рецептурой. Гаевый М.Д., Петрова В.И. – Ростов-на-Дону, «Март»,2009.

3. Фармакология: конспект лекций Малевская В.Н. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008.

4. Фармакология с общей рецептурой.-3-е изд., испр.Майский В.В., Аляутдин Р.Н. – М.,2010.-240с.

5. Практикум по фармакологии: учебное пособие для мед.училищ и колледжей. Созонова И.В.-Ростов-на-Дону,2005.

6. Фармакология:учебное пособие для мед.училищ и колледжей.Федюкевич Н.И.-Ростов на Дону.2004.

7.7 Бақылау (сұрақтар, тестілер. тапсырмалыр, т.б.)

Билет №1

1. Апиындық (наркотикалык) анальгетиктер. Жалпы сипаттамасы.

2. Антидепрессанттар (имизин)

3. Рецепт жаз:Лидокаин

Билет №2

1. Наркотикалык анальгетиктермен жедсл улану және оны дәрі-дәрмектермен емдеудің негізгі принциптері.

2. Психиканы стимуляция жасайтын дәрілер (кофеин).

3. Рецепт жаз:Анестезин

Билет №3

1. Наркотикалык анальгетиктердің жүрек — қантамыр жүйесіне, асқазан- ішек жолдарына тигізетін әсері.

2. Аналептиктер (камфора)

3. Рецепт жаз:цититон

Билет №4

1. Парацетамолдың негізгі фармакологиялык әсерлері.

2. Наркотикалык анальгетиктердін агонистері (налоксон, налтрексон). Әсер ету принциптері, салыстырмалы сипаттамасы. Қолданылуы.

3. Рецепт жаз:нафтизин

Билет №5

1. Психозға қарсы колданылатын дәрілер(галоперидол)

2. Апиындык рецепторлар және олардың эндогенді лигандалары.

3. Рецепт жаз:Лидокаин

Билет №6

1. Седативті дэрілер (шүйгіншөп препараттары).

2. Нейролептиктердің негізгі жағымсыз әсерлері жэне оларды фармакологиялық тұрғыдан түзету.

3. Рецепт жаз:Норадреналин гидрохлориді

Билет №7

1. Нормотимиялык дәрілер (литий карбонат)

2. Бензодиазепиндік рецепторлар туралы түсінік

3. Рецепт жаз:Фенобарбитал

Билет №8

1. Антидепрессанттар (имизин)

2. Актопротекторлар және жалпы сергітетін дәрілер (лимонник тұнбасы).

3. Рецепт жаз:Морфин гидрохлориді

Билет №9

1. Психотропты дәрілердін жіктелуі. Олардың медицина-әлеуметтік маңызы. Практикада кеңінен колданылуы.

2. Анальгезия механизмдері.

3. Рецепт жаз:бемитил

Билет №10

1. Нейролептанальгезия туралы түсінік.

2. Күндізгі транквилизаторлар. Қолдану көрсетімдері. Жағымсыз әсерлері. Дэріге тэуелділіктің даму мүмкіндігі.

3. Рецепт жаз: пирацетам

Билет №11

1. Транквилизаторлар (диазепам)

2. Наркотикалык анальгетиктермен жедсл улану және оны дәрі-дәрмектермен емдеудің негізгі принциптері.

3. Рецепт жаз: Кофеин

Билет №12

1. Ноотропты дәрілер (пирацетам)

2. Наркотикалык анальгетиктердің жүрек — қантамыр жүйесіне, асқазан- ішек жолдарына тигізетін әсері.

3. Рецепт жаз:Пантогам

Билет №13

1. Кофеин, оның ОЖЖ-не, жүрек - қантамыр жүйесіне, заттар алмасуына тигізетін әсері.

2. Психотропты дәрілердін жіктелуі. Олардың медицина-әлеуметтік маңызы. Практикада кеңінен колданылуы.

3. Рецепт жаз:Наркозға арналған эфир

Билет №14

1. Ноцицептивті және антиноцицептивті жүйелер.

2. Парацетамолдың негізгі фармакологиялык әсерлері.

3. Рецепт жаз:Дикаин

Билет №15

1.Дәріге тәуелділік, элеуметтік аспектілері, емдеу принциптері.

2. Седативті дэрілер (шүйгіншөп препараттары).

3. Рецепт жаз:азоттың шала тотығы

7.1 Тақырып №29. Жөтелге қарсы  дәрілер

7.2 Мақсаты:Жөтелге қарсы дәрілер туралы мағлұмат беру.

7.3.Оқытудың міндеті

Жөтелге қарсы дәрілердің фармакокинетикалық және фармакодинамикалық жалпы заңдылықтарына арналған білімдерін біріктіру, оларды қолдануға арналған негізгі көрсеткіштерді және олардың жанама әсерлерін меңгеру, әр түрлі дәрілік қалыптарда рецепт жаза білу, оларды сараптау және реттеу туралы мәлімет беру.

7.4.Тақырыптың негізгі сұрақтары

1. Жөтелге қарсы дәрілер (кодеин, глауцин гидрохлориді, либексин)

2. Орталық (наркотикалық және наркотикалык емес) және перифериялык (шеткерлік) әсері бар дэрілік заттар.

3. Жөтелге қарсы дәрілерді колдану.

4. Дәріге тәуелділіктің даму мүмкіншілігі.

7.5 Оқыту мен сабақ беру әдістері (аз топтар, дискуссия, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және басқалар.).

- семинар;

- аз топтармен жұмыс;

- жұмыстың орындалуы;

- анализ нәтижелерінің есептелінулері.

Ақпараттық-дидактикалық блок.

Жөтелге қарсы дәрілер

Бұл топтағы препараттар құрғақ, ауырсыну сезімін пайда ететін, азапты жөтелде қолданылады. Әсер ету механизміне байланысты препараттарды екі топқа бөлеміз: 1) орталық әсерлі дәрілер 2) шеткерлік әсерлі дәрілер. Орталық әсері бар дәрілердің әсер ету механизмі. Сопақша мидағы жөтел рефлексінің орталық бөлімдеріне тежеуші әсер көрсетеді. Бұл топ екі топшаға бөлінеді: 1) наркотикалық әсері бар жөтелге қарсы дәрілер – кодеин және оның препараттары (жөтелге қарсы таблеткалар, пенталгин, кодтерпин), этилморфин гидрохлориді 2) бейнаркотикалық жөтелге қарсы таблеткалар – окселадин цитраты (тусупрекс, пакселадин), бутамират (стоптуссин), глауцин гидрохлориді (глаувент).

Кодеин (Codeinum) орталыққа әсер ететін жөтелге қарсы дәрі; фенантрен қатарындағы алкалоид. Опиатты рецепторлардың агонисті, жөтел орталығының қозуын төмендетеді. Орталық жөтелге қарсы ықпалы жөтел орталығын басуымен байланысты. Анальгетикалық белсенділігі антиноцицептивті жүйені белсендірумен және ауыруды қабылдауды эмоциялық өзгертуге әкелетін, ОЖЖ әртүрлі бөліміндері мен шеткі тіндердегі опиатты рецепторларды қоздыруымен байланысты. Жөтел рефлексін тежеуі 4-6 сағатқа созылады.

Қолдану көрсеткіштері мен мөлшерленуі. Құрғақ жөтел (бронхопневмония, бронхит, өкпе эмфиземасы); әлсіз және орташа қарқынды ауыру сезімі кезінде (наркотикалық емес анальгетиктермен қосып береді – бас ауыруы, невралгия); іштің өтуі. Ересектерге ауыру синдромы кезінде ішке - 15-60 мг-нан 3-6 сағат сайын, іштің өтуі кезінде - 30 мг-нан тәулігіне 4 рет, жөтел кезінде – тәулігіне 10-20 мг-нан 4 рет. Ересектерге арналған жоғары тәуліктік мөлшері - 120 мг. Балаларға ауыру синдромы кезінде – 0,5 мг/кг (15 мг/кв.м) тәулігіне 4-6 рет; іш өткенде – тәулігіне 0,5 мг/кг 4 рет; жөтел кезінде балаларға 2 жасқа дейін қолдануға болмайды.  


Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 892; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!