Рецепт на настойку пустырника 43 страницаЖағымсыз әсері: үйренгіштік, психикалық дәріге тәуелділік (теизм), қозу, мазасыздық, ұйқысыздық, тахикардия, аритмиялар, лоқсу, құсу, мазасыздық, қозу, ұйқысыздық, тахикардия, жүрек аритмиясы.

Бір-бірімен әсерлесу: психостимуляторларды бір уақытта антидепрессанттармен, альфа-адреномиметиктермен және эфедринмен бірге беруге болмайды (артериялық қысым күрт жоғарылауы мүмкін).

Рецепттер:

Rp.:

Phenamini

0,01
 

D. t. d. N 10 in tabul.

 

S.

Rp.:

Meridili

0,01

 

D. t. d. N 10 in tabul.

 

S.

Rp.:

Coffeini-natrii benzoatis

0,1
 

D. t. d. N 10 in tabul.

 

S. По 1 таблетке 2 раза в день.

Rp.:

Sol. Coffeini natrio-benzoici 10%

1,0
 

D. t. d. N 6 in amp.

 

S. Подкожно по 1 мл 2 раза в день.

Rp.: Sydnocarbi 0,01
 

D. t. d. N 25 in tabul.

 

S.

               

7.5 Оқыту мен сабақ беру әдістері (аз топтар, дискуссия, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және басқалар.).

- семинар;

- аз топтармен жұмыс;

- жұмыстың орындалуы;

- анализ нәтижелерінің есептелінулері.

7.6 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер:

1. Фармакология с общей рецептурой: учебник.Харкевич Д.А. – М., Гэотар – Медиа, 2010. – 350с.

2. Лекарственные средства.Машковский.-М.,2010.

Қосымша әдебиеттер:

1. Клиническая фармакология:учебник + CD.- 2-е изд., перераб. И доп. – М., 2009.-272с.

2. Фармакология с рецептурой. Гаевый М.Д., Петрова В.И. – Ростов-на-Дону, «Март»,2009.

3. Фармакология: конспект лекций Малевская В.Н. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008.

4. Фармакология с общей рецептурой.-3-е изд., испр.Майский В.В., Аляутдин Р.Н. – М.,2010.-240с.

5. Практикум по фармакологии: учебное пособие для мед.училищ и колледжей. Созонова И.В.-Ростов-на-Дону,2005.

6. Фармакология:учебное пособие для мед.училищ и колледжей.Федюкевич Н.И.-Ростов на Дону.2004.

7.7 Бақылау (сұрақтар, тестілер. тапсырмалыр, т.б.)

1. Психиканы стимуляция жасайтын дәрілер (фенамин, амфетамин, меридил, кофеин, мезокарб).

2. Жіктелуі.

3. Әсер ету механизмі.

4. Психостимуляторлык әсеріне сипагтама беру.

5. Препараттардың салыстырмалы сипаттамасы.

6. Кофеин, оның ОЖЖ-не, жүрек - қантамыр жүйесіне, заттар алмасуына тигізетін әсері. Психостимуляторларды қолдану көрсетімдері.

7. Жағымсыз эсерлері.

8. Дэріге тәуелділіктің даму мүмкіндігі.

 

7.1 Тақырып №26.Ноотропты дәрілер

7.2 Мақсаты:Ноотропты дәрілер туралы мағлұмат беру.

7.3.Оқытудың міндеті

Ноотропты дәрілердің фармакокинетикалық және фармакодинамикалық жалпы заңдылықтарына арналған білімдерін біріктіру, оларды қолдануға арналған негізгі көрсеткіштерді және олардың жанама әсерлерін меңгеру, әр түрлі дәрілік қалыптарда рецепт жаза білу, оларды сараптау және реттеу. туралы мәлімет беру.

7.4.Тақырыптың негізгі сұрақтары

1. Ноотропты дәрілер (пирацетам, аминалон, пантогам, пиридитол).

2. Аныктамасы.

3. ОЖЖ-дегі метаболизм процесстеріне, жоғары жүйке кызметіне (мидың біріккен процесстеріне), мидың кан айналымына тигізетін эсері.

4. Антигипоксиялык эсері.

5. Қолданылуы.

7.5 Оқыту мен сабақ беру әдістері (аз топтар, дискуссия, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және басқалар.).

- семинар;

- аз топтармен жұмыс;

- жұмыстың орындалуы;

- анализ нәтижелерінің есептелінулері.

Ақпараттық-дидактикалық блок.

Ноотроптар

Ноотроптар деп мидың зат алмасу процестеріне жағымды әсер көрсететін дәрілік заттар тобын айтамыз. Ноотроптардың қолдануы ұзақ уақыт, қосымша антигипоксиялық, тырысуға қарсы әсерлері бар.

Негізгі әсерлері:

- оқу және есте сақтау қабылетін жақсарту

- гипоксияға және тырысуға қарсы белсенділігі.

Пирацетам (ноотропил).ақыл-ойдың жетіспеушілігінде оның қызметінің (ойлану, оқу, есте сақтау) жағымды ынталандырғыш әсер көрсетеді. Гипоксияға қарсы көрсетеді. Бұл кезде ми ұлпаларының гипоксияға төзімділігі жоғарылайды.

Жағымсыз әсері:

- диспепсиялық бұзылыстар;

- ұйқының бұзылуы.

Қолданылуы: бас миының созылмалы тамырлық және дегеренеративтік зақымдалуына байланысты ақыл-естің жетіспеушілігінде (қартафға атеросклерозға, алкоголизмге, бас сүйегінің жарақатына т.б. байланысты ақыл-ойдың жетіспеушілігі), ақыл –есі төмендеген балаларға тайғайындалады.

Препарат бір және одан да көп айлар бойы ішке және парентералды тағайындалады.

Ой әрекетін (ойлау, есте сақтау қабылеті) қуаттандыратын препарат. Антигипоксиялық, тырысуға қарсы әсерлер көрсетеді. Гематоэнцефлды және плацентарлы бөгеттерден жақсы өтеді. Бүйрекпен шығарылады

  • Пирацетам (ноотропил) - капсулы
    Rp: Piracetami 0,4
    D. t. d. N 50 in caps. gel.
    S. По 2 капсулы 2-3 раза в день

Аминалон (гаммалон) – гаммааминомай қышқылының (ГАМК) препараты. ГАМК – тың метаболиттік активтілігін (ұлпалы тыныс алуын) жоғарылатады. Антигипоксиялық әсер көрсетеді. Қолдануы: мидағы қан айналымның бұзылысында, ақыл қабылетінің жетіспеушілігінде, атеросклерозда, инсультте, эпилепсия кезінде. Жанама әсері – диспепсия, аретриялық қысымның төмендеуі, ұйқының бұзылуы. Ноотроптарға сонымен бірге пантогам, пиридитол (энцефабол) препараттары жатады.

Ноотроптардың қолдануының тиімділігімен қауіпсіздігіннауқас жағдайының динамикасын және препаратқа жағымсыз реакцияларын ескеру арқылы бағалайды.

· Rp.: Tab. Aminaloni 0,25 obductae N. 100

        D. S. По 1-2 таблетки 3 раза в день.

Пантогам — әсері бойынша аминалон мен натрий оксибутиратына тән, көрсеткіштері мен қарсы көрсеткіштері сәйкесінше.

Шығарылу түрі: таблеткалар 0,25 г және 0,5 г.

Rp.: Tab. Pantogami 0,5 N. 50

D. S. По 1 таблетке 4-6 раз в день

ПИРИТИНОЛ (синонимдері: пиридитол, энцефабол) —пирацетам сияқты ОЖЖ-де метаболикалық үрдістерді активтейді. Көрсеткіштері мен жанама әсерлері: пирацетамдағыдай. Қарсы көрсеткіштері: психомоторлы қозғыштық, тырысулық жағдайлар, эпилепсия.

Шығарылу түрі: таблеткалар 0,05 г және 0,1 г; «Энцефабол» сироп түрінде 200 мл-ден (5 мл-де — 0,1 г препарат) — балалар үшін.

  Рецепт:

Rp.: Tab. Pyritinoli 0,1 N. 60

D. S. По 1 таблетке 2-3 раза в день

7.5 Оқыту мен сабақ беру әдістері (аз топтар, дискуссия, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және басқалар.).

- семинар;

- аз топтармен жұмыс;

- жұмыстың орындалуы;

- анализ нәтижелерінің есептелінулері.

7.6 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер:

3. Фармакология с общей рецептурой: учебник.Харкевич Д.А. – М., Гэотар – Медиа, 2010. – 350с.

4. Лекарственные средства.Машковский.-М.,2010.

Қосымша әдебиеттер:

1. Клиническая фармакология:учебник + CD.- 2-е изд., перераб. И доп. – М., 2009.-272с.

2. Фармакология с рецептурой. Гаевый М.Д., Петрова В.И. – Ростов-на-Дону, «Март»,2009.

3. Фармакология: конспект лекций Малевская В.Н. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2008.

4. Фармакология с общей рецептурой.-3-е изд., испр.Майский В.В., Аляутдин Р.Н. – М.,2010.-240с.

5. Практикум по фармакологии: учебное пособие для мед.училищ и колледжей. Созонова И.В.-Ростов-на-Дону,2005.

6. Фармакология:учебное пособие для мед.училищ и колледжей.Федюкевич Н.И.-Ростов на Дону.2004.

7.7 Бақылау (сұрақтар, тестілер. тапсырмалыр, т.б.)

1. Ноотропты дәрілер (пирацетам, аминалон, пантогам, пиридитол).

2. Аныктамасы.

3. ОЖЖ-дегі метаболизм процесстеріне, жоғары жүйке кызметіне (мидың біріккен процесстеріне), мидың кан айналымына тигізетін эсері.

4. Антигипоксиялык эсері.

5. Қолданылуы.

 

7.1 Тақырып №27.Аналептиктер

7.2 Мақсаты:Аналептиктер туралы мағлұмат беру.

7.3.Оқытудың міндеті

Аналептиктердің фармакокинетикалық және фармакодинамикалық жалпы заңдылықтарына арналған білімдерін біріктіру, оларды қолдануға арналған негізгі көрсеткіштерді және олардың жанама әсерлерін меңгеру, әр түрлі дәрілік қалыптарда рецепт жаза білу, оларды сараптау және реттеу туралы мәлімет беру.

7.4.Тақырыптың негізгі сұрақтары

1. Аналептиктер (бемегрид, этимизол, кофеин-бензоат натрий, кордиамин, камфора)

2. Аналгетиктердін жалпы сипаттамасы.

3. ОЖЖ-не стимуляциялык әсер ету механизмдері.

4. Тыныс алуға және кан айналымына тигізетін әсері.

5. Препараттардың салыстырмалы сипаттамасы.

6. Қолданылуы.

7. Жағымсыз әсерлері.

7.5 Оқыту мен сабақ беру әдістері (аз топтар, дискуссия, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және басқалар.).

- семинар;

- аз топтармен жұмыс;

- жұмыстың орындалуы;

- анализ нәтижелерінің есептелінулері.

Ақпараттық-дидактикалық блок.

Аналептиктер – ОЖЖ ынталандыратын заттар. Тыныс алу және тамыр қозғалтқыш орталықтарды ынталандырады.

1.Аналептиктер: алкилденген амид қышқылы - никетамид (кордиамин); бициклдық кетондар – камфора, сульфокамфокаин; глютаримидтер – бемегрид.

2.Аналептиктер: а) тікелей әсер ететін: - бемегрид, этимизол және т.б.; б) рефлекторлы әсер ететін: цититон және т.б. в) аралас әсер ететін және т.б.

Наркозға арналған заттармен, наркотикалық типтес ұйықтатқыш заттармен, этил спиртімен уланғанда, әр түрлі себепті тыныстың бұзылыстарында, мысалы, жаңа туған баланың асфиксиясында қолданылады. Кордиамин және камфора жүрек қан тамыр жүйесінің ауруларында да қолданылады

Бемегрид — аналептик, ұйықтатқыш және наркотикалық заттардың активті антагонисті, ең бірінші кезекте барбитураттар (тиобарбитураттар), сондай-ақ эфир, фторотан және т.б.

Синонимдері.Агипнон. Глутамизол. Глютамизол. Мализол. Мегибал. Мегимид. Метертармид. Микедимид. Цептралептин. Эвкатон. Этимид. Эукратон.

Фармакологиялық әсері: ОЖЖ-сін ынталандыру, рефлекстерді қалпына келтіру, қанайналым бұзылыстарын қалпына келтіру, ұйықтатқыш, есірткі заттармен тежелген тыныс алуды ынталандыру, жоғарыда айтылған препараттармен жедел уланғандағы коматозды жағдайлардан тез шығару.

Қолдану көрсеткіштері

Барбитурлы, тиобарбитурлы, эфирлы және фторотанды хирургиялық наркозда наркотикалық заттармен жедел улану кезіндегі тыныс алуды қалпына келтіру.

Барбитураттар, тиобарбитураттармен шақырылған наркоз бен ұйқы жағдайынан шығару; этил спирті және фторотанмен шақырылған наркоз жағдайынан тез шығу, наркозды тоқтату. 

Жанама әсерлері.Құсу, лоқсу, бұлшықеттік тырысулар.

Қарсы көрсеткіштері.Психоздар, психомоторлы қозу.

Шығарылу түрі: бемегридтің 0,5% стерильді ерітіндісі натрий хлоридінің изотониялық ерітіндісінде, ампулада 10мл-ден, қаптамада 10 ампуладан.  

бемегридтің 0,5% стерильді ерітіндісі натрий хлоридінің изотониялық ерітіндісінде, герметикалық жабылған флакондарда 30мл және 100мл-ден.

Rp.: Sol. Bemegridi 0,5% 10,0
 

D. t. d. N 10 in amp.

 

S.

ЭТИМИЗОЛ — тыныс алу орталығына айқын ынталандырғыш әсер көрсетеді. Тыныс алу стимуляторы ретінде қолданылады (наркоз кезінде т.б.). Қысқа мерзімді есте сақтауды жақсартады, ой еңбегін жоғарлатады. Гипофиз-адреналды жүйені ынталандырады.

Қолданылуы: полиартрит, бронхиалды астма және т.б.

Әсер ету механизмі: В механизме действия этимизола играет роль накопление в тканях цАМФ тіндерінде этимизолдың жиналуы болып келеді.

Жанама әсерлері: лоқсу, диспепсиялық бұзылыстар, тынышсыздық, ұйқының бұзылыстары, бас айналу.

Қарсы көрсеткіштері: ОЖЖ-ң қозуымен сипатталынатын ауруларда қолдануға болмайды.

Тағайындалуы: ішке және парентеральды (бұлшықетке, көктамыр ішіне ақырын).

Шығарылу түрі: таблеткалар 0,1 г, қаптамада 50 данадан және ампулада 2мл және 3 мл 1,5 % ерітінді, қаптамада 10 ампуладан. Список Б.

Этимизол рецепті:

Rp.: Sol. Aethimizoli 1,5 % 3 ml

D. t. d. N. 10 in ampull.

S. По 3-5 мл внутримышечно.

 

Rp.: Tab. Aethimizoli 0,1 N. 50

D. S. По 1 таблетке 2-3 раза в день.

КОРДИАМИН — никотин қышқылының диэтиламидінің официналды 25 % ерітіндісі, тыныс алу және қантамыр қозғалтқыш орталықтарын ынталандырады. Кордиамин жүрек жетіспеушілігінде (қанайналымын жақсартады), шок, асфиксия, уланулар, инфекциялық аурулар (жүрек-қантамыр мен тыныс алу функцияларын жақсарту мақсатымен). Кордиаминді ішке және көктамыр ішіне ақырындап (улану, шокта), теріастына, бұлшықетке қолданады. Шығарылу түрі: флаконда 15 мл-ден және ампулада 1 мл, 2 мл-ден. Список Б.

Кордиамин рецепті:

Rp.: Cordiamini 15 ml

D. S. По 20-25 капель 2-3 раза в день.

 

Rp.: Cordiamini 1 ml

D. t. d. N. 10 in ampull.

S. По 1 мл подкожно 1-2 раза в день.

КАМФОРА— тыныс алу және қантамыр қозғалтқыш орталықтарын ынталандырады, тікелей жүрекке әсер етеді, миокардта зат алмасу үрдістерін қалпына келтіреді. Сопақша ми орталығына тітіркендіргіш әсер көрсетеді. Қолданылуы: тыныс алу мен жүрек-қантамыр функциясының тежелуімен сипатталынатын әртүрлі инфекциялық аурулар, уланулар, артериалды гипотензия, коллапс, жедел және созылмалы жүрек жетіспеушілігін комплексті емдегенде. Жанама әсерлері: қантамырға майлы ерітінді түскенде эмболия пайда болу қаупі,  тері жағынан реакциялар байқалуы мүмкін (бөртпе), қозғыштық, тырысулар. Қарсы көрсеткіштері: ОЖЖ-ң қозғыштығымен сипатталынатын аурулар, тырысулар. Шығарылу түрі: порошок; ампула  1 мл және 2 мл 20 % майлы ерітінді; флаконда 30 мл-ден 10% камфор майы және флакондар 40 мл, 80 мл-ден  камфорлы спирт.

Камфора рецепті:

Rp.: Sol. Camphorae oleosae 20% pro injectionibus 2 ml

D. t. d. N. 10 in ampull.

S. По 2 мл под кожу 2-3 раза в день.

 

Rp.: Camphorae tritae 0,1 Sacchari 0,2

M. f. pulv.

D. t. d. N. 10 in charta cerata.

S. По 1 порошку 3 раза в день.

 

Rp.: Camphorae tritae 2,0

T-rae Valerianae 20 ml

M. D. S. По 20 капель 3 раза в день (в горячей воде после еды).

 

Rp.: Spiritus camphorati 80 ml

D. S. Для растирания.

7.5 Оқыту мен сабақ беру әдістері (аз топтар, дискуссия, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және басқалар.).


Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 554; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!