Тема 6. Соціально-трудові відносини зайнятості 

6.1. Соціально-економічна суть, форми і види зайнятості.

6.2. Безробіття як соціально-економічне явище.

6.3. Державна політика зайнятості. Соціальний захист від безробіття.

 

Методичні рекомендації до розв’язування задач

Економічно активне населення складається з населення обох статей віком від 15 до 70 років включно, яке впродовж певного періоду часу забезпечує пропозицію робочої сили на ринку праці. До складу економічно активного населення (робочої сили) входять тільки ті особи, які займались економічною діяльністю, або шукали роботу і були готові приступити до неї, тобто класифікуються як «зайняті» та «безробітні» (у визначенні МОП).

Рівень економічної активності населення – відносний показник, що характеризує частину населення, яке пропонує свою працю на ринку для виробництва товарів та надання послуг:

 

,                                          (6.1)

де РЕАН – рівень економічної активності населення, %;

ЕАН – чисельність економічно активного населення;

Н15-70 – чисельність населення у віці 15-70 років.

 

Зайнятими економічною діяльністю(або простозайнятими) вважаються особи у віці 15-70 років, які:

- працювали впродовж обстежуваного тижня хоча б 1 годину за наймом за винагороду в грошовому або натуральному вигляді; працювали індивідуально (самостійно) на власному (сімейному) підприємстві, або у окремих громадян;

- працювали впродовж 30 годин на тиждень безкоштовно на підприємстві, у бізнесі, що належить будь-кому з членів домогосподарства або в особистому селянському господарстві з метою реалізації продукції, що вироблена внаслідок цієї діяльності;

- особи, які були тимчасово відсутні на роботі, тобто формально мали робоче місце, власне підприємство (бізнес), але не працювали впродовж обстежуваного періоду з незалежних від них особисто обставин.

Рівень зайнятості населення – відносний показник, що характеризує ступінь залучення населення, що підлягає обстеженню, до зайнятості.

 

,                                         (6.2)

 

де Рз – рівень зайнятості населення, %;

З – чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років.

 

Крім того, визначають ще рівень зайнятості економічно активного населення:

,                                   (6.3)

 

де РЗЕАН – рівень зайнятості економічно активного населення, %.

 

Безробітні у визначенні МОПособи у віці 15-70 років (зареєстровані та незареєстровані в державній службі зайнятості), які одночасно задовольняють трьом умовам:

- не мали роботи (прибуткового заняття);

- активно шукали роботу або намагались організувати власну справу впродовж останніх 4-х тижнів, що передували опитуванню, тобто робили конкретні кроки протягом останніх чотирьох тижнів з метою знайти оплачувану роботу за наймом чи на власному підприємстві;

- були готові приступити до роботи впродовж двох найближчих тижнів, тобто почати працювати за плату за наймом або на власному підприємстві впродовж наступних двох тижнів після опитування.

До категорії безробітних відносяться також особи, які не шукають роботу через те, що вже її знайшли і мають домовленість про початок роботи через певний проміжок часу, а також проходять навчання за направленням державної служби зайнятості населення.

Зареєстровані безробітні згідно Закону України «Про зайнятість населення» – це працездатні громадяни працездатного віку, які не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів, зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи.

Рівень безробіття за методологією МОП – відносний показник, що характеризує ступень нереалізованої пропозиції робочої сили на ринку праці.

 

,                                  (6.4)

 

де РБЕАН – рівень безробіття економічно активного населення, %;

Б15-70 – чисельність безробітного населення у віці 15-70 років.

 

Рівень зареєстрованого безробіття розраховується за формулою:

,                           (6.5)

 

де РБреєстр. – рівень зареєстрованого безробіття, %;

Бреєстр – чисельність зареєстрованих у центрі зайнятості безробітних;

ПНПВ – чисельність працездатного населення працездатного віку.

 

Інтенсивність безробіття в окремій групі населення визначається за допомогою часткових рівнів безробіття:

,                                      (6.6)

де ББY – частковий рівень безробіття за ознакою Y;

БY – чисельність безробітних за ознакою Y;

ЕАНY – чисельність економічно активного населення за ознакою Y.

 

 

Задачі

 

Задача 1

В таблиці наведено інформацію про чисельність населення Хмельницької області у 2009 р., тис. осіб:

 

Показник 2009 рік
1. Населення у віці 15-70 років 990,4
2. Економічно активне населення: 640,1
2.1. Зайняті 579,0
2.2 Безробітні 61,1

Розрахувати:

- рівень економічної активності населення;

- рівень зайнятості населення та економічно активного населення;

 

Задача 2

Є наступні дані про чисельність економічно активного населення та безробітних в Хмельницькій області у 2009 р. (тис. осіб):

 

Таблиця 6.2

Показник Економічно активне населення у віці 15-70 років Безробітні
Жінки 308,5 26,6
Чоловіки 331,6 34,5
Разом 640,1 61,1

 

Визначити:

- часткові рівні безробіття для чоловіків і жінок;

- загальний рівень безробіття.

 

Задача 3

Є такі дані про структуру економічно активного населення і безробітних, тис. чол.:

 

Категорія Економічно активне населення Безробітні
Сільське населення 11380,0 2347,0
Міське населення 16100,0 1453,0

 

Визначити часткові рівні безробіття для сільського та міського населення, а також загальний рівень безробіття.

Результати проаналізувати.

Задача 4

За даними про чисельність населення області у 2010 р., наведеними у таблиці, розрахувати:

- рівень економічної активності населення;

- рівень зайнятості населення та економічно активного населення;

- рівень безробіття економічно активного населення.

 

тис. осіб

Показник 2010 рік
1. Населення у віці 15-70 років 850,2
2. Економічно активне населення: 699,3
2.1. Зайняті 555,7
2.2 Безробітні 143,9

 

Задача 5

Населення країни характеризується такими показниками (тис. осіб):

 

Показник

Рік

2008 2009 2010
Загальна чисельність населення 249411 262786 272832
у т.ч. жінок 127463 134036 139340
Чисельність економічно активного населення 125698 133232 139368
у т.ч. чоловіків 67283 71128 74512
Чисельність зайнятого населення 118793 124900 133488
у т.ч. числі жінок 53689 57523 62042

 

Визначити:

- загальну чисельність безробітних, чисельність безробітних жінок і чоловіків;

- коефіцієнти економічної активності населення, чоловіків і жінок;

- коефіцієнти зайнятості для всього населення і для економічно активного населення.

 

Задача 6

Виходячи з наведених у таблиці даних за 2010 р., визначити:

- коефіцієнти економічної активності населення;

- коефіцієнти зайнятості для всього населення і для економічно активного населення;

- чисельність безробітних.

 

Регіон Загальна чисельність населення Чисельність економічно активного населення Чисельність зайнятого населення
ОЕСР 1100483 521104 486528
Велика сімка 682963 340445 319088
Європейське співтовариство 374358 171581 154083

 

Задача 7

Розподіл зайнятого населення країни за сферами економіки представлено у таблиці, тис. осіб:

 

Сфера економіки

Рік

2008 2009 2010
Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і полювання 3549 3326 3509
Інші галузі з виробництва матеріальних благ 29887 30964 31071
Усього зайнято в економіці 96048 114968 131493

 

Визначити:

- чисельність та частку зайнятих у сфері послуг;

- частку зайнятих несільськогосподарською діяльністю;

- кількість осіб, що припадала на одного сільськогосподарського працівника у 2010 р., якщо чисельність населення країни на кінець цього року складала 271626 тис. осіб.

 

Задача 8

У таблиці наведено інформацію про чисельність населення країни, тис. осіб:

 

Показник Базисний період Звітний період
Загальна чисельність зайнятого населення 5000 5100
у т.ч. чоловіків 2890 2960
Всього безробітних 100 110
у т.ч. жінок 45 53
Загальна чисельність населення 11200 11360
у т.ч. чоловіків 5460 5520

 

Визначити:

- чисельність економічно активного населення, в т.ч. чоловіків та жінок;

- коефіцієнт економічної активності населення, в т.ч. чоловіків та жінок;

- коефіцієнт зайнятості та безробіття економічно активного населення, в т.ч. чоловіків та жінок;

 


Дата добавления: 2018-05-30; просмотров: 445; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!