Тема 3. Соціально-трудові відносини як система 

3.1. Сутність та загальна характеристика системи соціально-трудових відносин.

3.2. Чинники розвитку соціально-трудових відносин. Організаційно-технічні фактори трансформації відносин у сфері праці.

3.3. Трансформація системи суспільних відносин та її вплив на соціально-трудові відносини.

3.4. Сторони і суб’єкти соціально-трудових відносин.

3.5. Предмет і рівні соціально-трудових відносин.

3.6. Види, принципи і типи соціально-трудових відносин.

3.7. Соціально-трудові відносини у державах загального добробуту.

3.8. Якість трудового життя як критерій оцінки стану соціально-трудових відносин. Концепція гідної праці.

 

Соціально-трудові відносини– це об’єктивно існуюча взаємозалежність і взаємодія суб’єктів цих відносин у процесі праці, спрямовані на регулювання якості трудового життя.

Основними суб’єктами соціально-трудових відносин є наймані працівники (профспілки), роботодавці (спілки роботодавців) та держава.

Основний принцип системи соціально-трудових відносин – законодавче забезпечення прав у соціально-трудовій сфері, визначення об’єктів, суб’єктів, порядку їхніх взаємодій, охоплення сфер взаємин суб’єктів, а також контроль за дотриманням цих прав.

У розвинутих країнах із соціальною орієнтацією ринкової економіки переважним типом соціально-трудових відносин є соціальне партнерство у формі двопартизму і трипартизму.

 

Тема 4. Соціальне партнерство

 

4.1. Передумови виникнення та чинники розвитку соціального партнерства.

4.2. Сутність соціального партнерства та його роль у функціонуванні ринкової економіки.

4.3. Моделі, форми і принципи соціального партнерства.

4.4. Держава у системі соціального партнерства.

4.5. Наймані працівники та їх представницькі органи як суб’єкти соціального партнерства.

4.6. Організації та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства.

4.7 Трудове законодавство України.

 

Соціальне партнерство являє собою такий тип і систему відносин між роботодавцями і працівниками, при яких у рамках подальшого миру забезпечується узгодження їхніх найважливіших соціально-трудових інтересів. У реальному житті соціальне партнерство виступає як альтернатива диктатурі класу чи особистості і є цивілізованим методом розв’язання соціальних конфліктів на різних рівнях.

Основними суб’єктами соціально-трудових відносин є наймані працівники (профспілки), роботодавці (спілки роботодавців) та держава.

Профспілки як суб’єкт в системі соціального партнерства покликані виражати і захищати інтереси працівників на виробництві і поза ним. Крім цієї найважливішої ролі профспілки також відіграють роль індикатора суспільної думки, суб’єкта управління на ринку праці, одного з учасників управління виробництвом.

Роль роботодавців у системі соціально-трудових відносин полягає в тому, що вони створюють робочі місця, визначають обсяги і структуру попиту на робочу силу та залучають її до суспільного виробництва через механізм ринку праці, безпосередньо або через свої представницькі органи (осіб) організовують виробництво, укладають з найманими працівниками індивідуальні трудові договори (контракти), ведуть переговори з представницькими органами найманих працівників щодо укладання колективного договору та значною мірою впливають на його структуру і зміст; визначають, виходячи зі своїх повноважень, зміст соціально-трудових відносин і реалізують заходи щодо їх вдосконалення.

Держава в системі соціального партнерства покликана виконувати функції гаранта основних прав і свобод, незалежно від регулятора системи соціально-трудових відносин, організатора і координатора переговорів, арбітра при вирішенні трудових конфліктів. Для повноцінної реалізації даних функцій держава формулює законодавчо-правову базу, створюючи тим самим основу для цивілізованої системи соціального партнерства.

 

Змістовний модуль 2

 

Тема 5. Ринок праці та його регулювання

 

5.1. Особливості, умови виникнення та функціонування ринку праці.

5.2. Функції та елементи ринку праці.

5.3. Кон’юнктура ринку праці.

5.4. Механізм функціонування ринку праці.

5.5. Структура, типи і сегменти ринку праці.

5.6. Гнучкість ринку праці.

5.7. Інфраструктура і фактори розвитку ринку праці.

 


Дата добавления: 2018-05-30; просмотров: 267; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!