Тематика контрольних робіт для заочниківЗаочники виконують контрольну роботу, яка складається з двох частин – теоретичної і практичної. Теоретична частина містить стислу відповідь на питання, перелік яких наведений в методичних вказівках до контрольної роботи.

Питання до іспиту

 

1 Поняття “економічний потенціал підприємства”.

2 Сутність виробничого потенціалу підприємства і його відмінність від економічного потенціалу.

3 Ознаки потенціалу підприємства.

4 Сутність, переваги і недоліки ресурсного підходу до визначення економічного потенціалу підприємства.

5 Підприємство як складна виробнича система. Поняття системи, властивості систем.

6 Структура економічного потенціалу підприємства.

7 Взаємозамінність елементів як властивість виробничого потенціалу підприємств.

8 Шляхи оптимізації структури потенціалу підприємства.

9 Поняття конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

10 Методи оцінювання конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

11 Стратегічний аналіз конкурентоспроможності потенціалу.

12 Особливості потенціалу підприємста як об'єкту оцінювання.

13 Поняття вартості. Історія оцінної діяльності в Україні.

14 Законодавча база оцінної діяльності в Україні. Міжнародні стандати оцінки.

15 Принципи оцінювання майна.

16 Види вартості, їх сутність.

17 Порядок підготовки оцінників в Україні. Існуючі в Україні організації з оцінної діяльності.

18 Основні положення Національного стандарту №1 з оцінної діяльності.

19 Формування остаточного висновку про вартість оцінюваного об’єкта.

20 Види вартості, які використовуються у різних випадках оцінки майна і підприємства в цілому (застава, переоцінювання тощо).

21 Види вартості і підходи, які можна використати для оцінювання діючого підприємства.

22 Проблема узгодження результатів оцінювання за різними підходами і формування остаточної вартості об’єкта оцінювання.

23 Оцінка вартості нерухомості і основні підходи до їх оцінювання.

24 Витратний підхід визначення ринкової вартості нерухомості.

25 Доходний підхід до оцінювання вартості нерухомості.

26 Порівняльний підхід до оцінювання вартості нерухомості.

27 Оцінювання вартості земельної ділянки: цілі, підходи, методики.

28 Оцінювання вартості будинків і споруд.

29 Сутність і методики виміру фізичного, функціонального і зовнішнього або економічного зношування.

30 Сутність і умови застосування методів визначення норми дисконтування (підсумовування; порівняння альтернативних інвестицій; виділення; моніторингу).

31 Необхідність, сутність і методи нормативного оцінювання землі.

32 Оцінювання машин і устаткування, зміст і основні підходи до оцінювання.

33 Розрахунок вартості машин і устаткування на основі методів витратного підходу.

34 Порівняльний підхід до оцінювання вартості машин і устаткування.

35 Доходний підхід в оцінюванні машин і устаткування.

36 Особливості оцінювання машин і обладнання на залізничному транспорті, зокрема на лінійних підприємтсвах.

37 Проблеми застосування витратного і доходного підходів для оцінювання машин і обладнання

38 Вибір методики для оцінювання машин і обладнання в залежності від цілей оцінювання.

39 Проблеми оцінювання унікального обладнання, вибір методик.

40 Нематеріальні активи, їхнє оцінювання.

41 Витратний підхід до оцінювання нематеріальних активів.

42 Використання дохідного підходу для оцінювання нематеріальних активів.

43 Порівняльний підхід в оцінюванні нематеріальних активів.

44 Визначення економічного ефекту від використання активу.

45 Оцінка гудвілу: сутність, методики.

46 Методики оцінювання інтелектуальної власності, діючі в Україні, їх переваги і недоліки.

47 Оцінювання кадрового потенціалу підприємства.

48 Відмінність понять „людські ресурси”, „людський капітал”, „трудовий потенціал”.

49 Проблеми використання доходного та витратного підходу для оцінювання кадрового потенціалу підприємства.

50 Проблеми використання порівняльного підходу для оцінювання кадрового потенціалу підприємства.

51 Підходи й методи оцінювання бізнесу.

52 Вибір підходів і методів оцінювання в залежності від цілі оцінювання і виду бізнесу.

53 Особливості оцінювання діючого бізнесу для продажу, для застави і для страхування.

54 Особливості визначення ліквідаційної вартості підприємства.

55 Оцінка вартості підприємства з метою інвестування і реструктуризації.

56 Порівняльне оцінювання різних графоаналітичних моделей потенціалу підприємства.

57 Критичний аналіз сутності понять „розвиток”, „розвиток підприємства”, „розвиток потенціалу підприємства”.

58  Сучасні концепції розвитку підприємства: можливості застосування для українських підприємств.

59 Методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємства.

60 Сутність розвитку потенціалу підприємства, методи його оцінювання.

 

Приклади завдань до іспиту

Приклад 1

 

Оцінити двоповерхову споруду офісу площею 400 м2, яка потребує косметичного ремонту. Аналог – двоповерховий будинок площею 300 м2, після косметичнрго ремонту, ціна – 500 тис. грн.

 

Об’єкт Фізичні характеристики і призначення об’єкта Стан об’єкта Ціна, тис. грн
1 одноповерховий цегляний будинок, площею 180 м2 Без ремонту 100
2 одноповерховий цегляний будинок, площею 230 м2 Після ремонту 210

 

Приклад 2

 

Оцінити вартість нерухомого майна промислового підприємства за прогнозний термін експлуатації, рівний 5 рокам. Інвестиції в його будівництво склали 40 млн. грн.

Річний обсяг випуску продукції: перші три роки – 250 тис. шт, 4-ої і 5-ої, – по 200 тис. шт. Обсяг реалізації щороку складає близько 97% від обсягу випуску. Повна собівартість одиниці продукції – 50 грн, оптова ціна без ПДВ – 75 грн.

Ставка капіталізації дорівнює рентабельності інвестованого капіталу (мінімальній за прогнозний період експлуатації) та премії за ризик (3%).

Приклад 3

 

Визначити відновлювальну вартість спеціального обладнання продуктивністю 70 од. прод./год., термін служби – 15 років.

Як однорідний об’єкт обране обладнання продуктивністю 50 од./год,

термін служби – 10 років, ціна – 40 тис. грн.

Коефіцієнт рентабельності для даного однорідного об’єкта – 0,25.

Ставка прибутковго податку – 25%, ставка ПДВ – 20%.

 

Приклад 4

 

Ринкова вартість усіх активів підприємства – 500 тис. грн, а зобов’язань – 400 тис. грн.

Фактичний прибуток до оподаткування – 40 тис. грн.

Ставка податку на прибуток – 25%,

Середньогалузева рентабельність власного капіталу – 13%,

Ставка капіталізації – 20%.

Оцінити вартість гудвіла, який дозволяє підприємству отримувати більше прибутку, ніж середньогалузеве підприємство.

 

Приклад 5

 

Підприємство володіє ноу-хау виробництва лаку для волосся. Річний обсяг продажів складає 10 млн. упаковок.

Витрати на виробництво 1 упаковки лаку (250 мл) складають 6 грн.

При цьому 30% собівартості – витрати праці.

Ноу-хау дає можливість заощаджувати на кожній упаковці лаку

0,7 грн за рахунок використання більш дешевих і якісних матеріалів, а також 10% трудових витрат.

За прогнозами ця перевага зберігатиметься протягом 5 років.

Оцінити вартість ноу-хау при ставці дисконту 14%.

 


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 180; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!