Характеристика радіорелейного зв'язку та способи організації.Радіорелейний зв'язок (РРЗ) є порівнянно новим видом зв'язку. Він виник у середині 30-х років у наслідок розвитку теорії та техніки УКХ. Однак ширше застосування РРЗ одержав лише наприкінці другої світової війни та особливо у повоєний період, чому сприяв всебічний розвиток теорії РРЗ у працях вітчизняних та закордонних вчених.

РРЗ є приватний вид радіозв'язку. Він здійснюється у діапазоні УКХ за допомогою мережі приймально-передаючих радіостанцій, розташованих на місцевості таким чином, щоб поміж сусідніми станціями забезпечувався стійкий зв'язок.

Основною перевагою,порівнюючи з зв'язком на КХ,СХ та ДХ є можливість отримання дуже стійкого зв'язку,мало залежного від пори року,доби та географічної широти. Разом з тим радіорелейні лінії (РРЛ) зв'язку дозволяють передавати повідомлення,які вимагають широкої смуги частот або великої кількості КТЧ.

Перевага РРЗ у порівнянні з провідним зв'язком міститься у значно більшій швидкості будівництва РРЛ й у ряді випадків меншої вартості.

Недолік РРЗ є необхідність використання проміжних станцій для ретрансляції.

Висока стійкість зв'язку, його багатоканальність та маневреність висунули радіозв'язок на одно з перших місць серед різних засобів управління військами.

Український уряд постійно приділяє увагу до розвитку засобів радіозв'язку.Особливе значення додається розвитку багатоканальних РРЛ.

Загальні знання про радіорелейний зв'язок.

РРЗ - вид дуплексного радіозв'язку на ультракоротких хвилях із багаторазовими переприймачами передаваємого сигналу.

Термін "rеlау" означає зміну (зміну бігунів в естафеті, зміну поштових коней). Стосовно до радіозв'язку цей термін означає відновлення прийнятих сигналів на кожній проміжній станції та передачу їх до наступної.

РРЗ - засіб забезпечення далекого багатоканального зв'язку на УКХ, використовуючи багаторазову ретрансляцію передаваємого сигналу.

Отже, принцип РРЗ міститься у послідовій передачі повідомлення від наданої крайової станції до іншої крайової через ряд проміжних.

Ця послідовність РРС - радіорелейна лінія (магістраль).

 

Мал. 1.1 - Радіорелейна лінія (магістраль).

 

 

Усі РРС діляться на два типи:

1.РРС прямого бачення

 

Мал. 1.2 - РРС прямого бачення

 

2.РРС тропосферного зв’язку

 

Мал.1.3 - РРС тропосферного зв’язку

 

РРЗ сполучає у собі додатки як радіозв'язку, так й дротяного багатоканального зв'язку та займає проміжне значення. Це означає, що багатоканальні повідомлення передаються та приймаються засобами радіозв'язку (радіостанції УКЧ та СВЧ), а формуються, особливо при частотному ущілені, засобами проводового зв'язку (апаратура ущільнення).При цьому радіорелейні лінії забезпечують таку ж якість та достовірність передаваємої інформації,як і лінії проводового зв'язку.

Велика перевага РРС міститься у тому, що вони забезпечують двопроводові виходи каналів ТЧ. Це дозволяє використовувати канали РРС разом з каналами апаратури дротяних систем зв'язку у межах країни або ряду країн.

РРС класифікуються на стаціонарні та мобільні(рухомі).Стаціонарні будуються на час експлуатації та можуть бути:

- великої потужності (³ 600 КВт);

- середньої потужності (60 - 300 КВт);

- малої потужності (< 60 КВт);

Мобільні РРС,що виробляються для армії, є, як правило, багатоканальними,оскільки працюють у тяжких кліматичних умовах та призначені для забезпечення РРЗ між мобільними пунктами управління. При цьому вони забезпечують телефонний,телеграфний,фототелеграфний,телекодовий та телевізійний зв'язок.

Взагалі РРЗ отримав найширше поширення у всіх галузях народного господарства. Він застосовується для передачі телевізійних програм, на залізничнім транспорті,на нафто- та газопроводах, для комерційного зв'язку,обміну програмами мовлення та телебачення між різними країнами. На параметри цих ліній розроблені докладні рекомендації міжнародного консультативного комітету по радіо (МККР),телефонії та телеграфії (МККТТ),членом яких є Україна.

Як довідку відзначимо,що РРЗ має порівняно коротку історію. Перші станції з'явилися у середині 30-х років. У період другої світової війни дуплексні станції повоєнний час,коли були освоєні нові методи модуляції та генерації сигналів на УКХ та НВЧ, коли було пояснено багато питань розповсюдження радіохвиль.

Вже у 1951 році у нас була створена РРЛ довжиною 4700 км, яка забезпечувала 600 КТЧ та передачу каналів телебачення. Зараз протяжність РРЛ на території України складає десятки тисяч кілометрів.

У розвитку теорії та техніки РРЗ істотне ускладнення внесли вчені та інженери Б.А. Введенський, В.А. Фок, В.А. Котельников, С.В. Бородач та інші.

Оскільки значність радіорелейного та тропосферного зв'язку гостро зросла у загальній системі зв'язку та управління, а коло теоретичних та практичних питань, специфічних для цих видів зв'язку, таке велике,що вони давно створили самостійну галузь та вивчаються окремим курсом у ВУЗах.

Особливості РРЗ.

РРЗ володіє деякими особливостями, розгляд яких дозволяє більш повно розкрити його специфіку та загальні властивості.


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 723; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!