Що вивчає начальник зв’язку при проведенні рекогносцировки.Під час рекогносцировки начальник зв'язку вивчає:

- місцевість у смузі майбутніх дій;

- передній край супротивника;

- місця розгортання ПУ, приймаючи долі в їхньому виборі;

- організацію взаємодії.

При наявності часу НЗ організує і проводить спеціальну рекогносцировку по зв'язку, у ході якої уточнює:

- розміщення на місцевості ВЗ ПУ і їхніх елементів;

- напрямок прокладки ліній зв'язку;

- маршрути руху рухливих засобів.

 

№1 Відстань між р/ст. (км)

Відстань між основними лініями на карті

(довжина, км/висота, м)

Н (м.) Зв’язок

1

27,5

6,5 20 21 23,1 23,4 23,7 25,4

15,13

-

140 160 136 160 200 260 200

15

 

Класифікація системи зв'язку.

       Велика кількість систем зв`язку (СЗ) відрізняються друг від друга структурою, специфікою функціонування, засобами зв'язку, однак виконують одну функцію – обмін повідомленнями між органами управління військами.

       СЗ – це частина системи управління військами і зброєю, що представляє собою організаційно-технічне об'єднання сил і засобів зв'язку, призначений для обміну повідомлення між органами управління.

       СЗ класифікуються по :

- приналежності до системи управління (СЗ визначаються ланкою управління: СЗ батальйону, СЗ бригади ...;

- ступеня мобільності (стаціонарні і польові);

- ступеня автоматизації (автоматичні і автоматизовані).

       У склад опорної мережі (ОМ) зв`язку входить вісь і рокада.

       Вісь зв'язку – це сукупність ліній і опорних (допоміжних) вузлів військового зв'язку, розгорнутих у напрямку переміщення пункту управління об'єднання або з'єднання, призначений для забезпечення зв'язку з декількома з'єднаннями і частинами.

       Рокада зв'язку – це сукупність ліній військового зв'язку, що з'єднують опорні (допоміжні) вузли різних осей і окремих напрямків.

       Лінія (напрямок) прямого зв'язку – лінія військового зв'язку, розгорнутий безпосередньо між вузлами пунктів управління, допоміжними вузлами і (або) абонентами військового зв'язку.

       Лінії прямого зв'язку можуть розгортатися будь-якими засобами зв'язку, але найчастіше – радіозасобами.

       Лінія прив'язки вузлів зв'язку пунктів управління до опорних вузлів зв'язку – це лінія військового зв'язку, що з'єднує вузол зв'язку пункту управління (або допоміжний вузол військового зв'язку) з опорним вузлом військового зв'язку (або вузлом прив'язки).

       Мережа фельд'єгерсько-поштового зв'язку призначена для прийому, обробки і доставки різних повідомлень у системі управління військами і між військовослужбовцями і населенням країни.

       Важливим елементом системи військового зв'язку є резерв сил і засобів зв'язку. Він призначений для виконання раптово виникаючих задач по встановлення зв'язку і відновленню деяких елементів системи зв'язку. Кількість резервних сил і засобів зв'язку визначають начальник зв'язку визначає начальник зв'язку при ухваленні рішення на організацію зв'язку. У якості може бути окрема станція (апаратна) або окремий підрозділ (частина) зв'язку.

       Система технічного забезпечення зв'язку й АСКВ – елемент системи військового зв'язку, що представляє собою сукупність ієрархічно взаємозалежних органів управління технічним забезпечення і розгортанням сил і засобів, що організують їхнє функціонування з заданою якістю в різних умовах обстановки.

       Система управління зв'язком – елемент системи військового зв'язку, якій уявляє собою сукупність ієрархічно взаємозалежних органів управління зв'язком, пунктів управління зв'язком, ПК елементами СЗ, мереж зв'язку і засобів автоматизації, що забезпечують функціонування СЗ із заданою якістю в різних умовах обстановки.

Місцевість у смузі наступу батальйону

Характер місцевості може впливати на організацію зв'язку в майбутньому наступальному бої. Насамперед, місцевість впливає на умови поширення УКВ радіохвиль при забезпеченні радіозв'язку: чим більш закрита місцевість, тим складніше умови. Ця особливість випливає з фізичної природи поширення радіохвиль УКВ діапазону – зв'язок можливий тільки при наявності геометричної видимості між передавачем і приймачем випромінювань. Крім того, стан доріг, прохідність транспортних засобів поза дорогами, характер можливих руйнувань, умови маскування й інші особливості місцевості можуть значно вплинути на стійкість зв'язку в наступальному бої.

 

Послідовність роботи начальника зв’язку при плануванні зв’язку.

Роботу начальника зв'язку по плануванню умовно можна розділити на три періоди:

1. З'ясування вихідних даних;

2. Ухвалення рішення;

3. Розробка плану зв'язку і робочих документів.

Відстань між р/станціями (км)

Відстань між основними лініями на карті

(довжина, км/висота, м)

Н (м.) Зв’язок

1

27,5

6,5 20 21 23,1 23,4 23,7 25,4

15,13

-

140 160 136 160 200 260 200

16.

 


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 230;