Характеристика тропосферного зв’язку та способи організації.Тропосферний зв'язок,як різновид радіо і радіорелейного зв'язку, ґрунтується на використанні ефекту розсівання ультракоротких хвиль на неоднорідності атмосфери (тропосфери).За допомогою тропосферних станцій можна забезпечувати зв'язок на 200-250 км без ретрансляції,а також скоротити час на розгортання ліній великою довжиною та в такий спосіб зменшити потреби в техніці й особовому складі.

Передані сигнали тропосферних станцій приходять у пункт прийому в значному ступені ослабленими. Тому використання тропосферного зв'язку можливо за умови наявності могутніх передавачів, високочутливих приймачів, а також антен з великою площею розкриву.

Багатоканальність і висока якість каналів, значна дальність зв'язку на одному інтервалі в порівнянні з радіорелейним зв'язком, малий вплив висотних ядерних вибухів на тропосферний зв'язок висунули її в ряд найважливіших. Однак необхідно відзначити, що тропосферні засоби зв'язку залишаються ще громіздкими і в даний час вимагають біологічного захисту особового складу.

Способи організації тропосферного зв'язку.

Тропосферний зв'язок може організовуватися по напрямку і по осі.

Напрямок тропосферного зв'язку – спосіб організації тропосферного зв'язку між двома командирами (штабами),при якому зв'язок здійснюється по окремій тропосферній лінії,розгорнутої безпосередньо між ними мал.1.8.

 

 

Мал. 1.8 – Напрямок тропосферного зв'язку.

Вісь тропосферного зв'язку – спосіб організації тропосферного зв'язку, при якому зв'язок командира (штабу) з декількома командирами (штабами) здійснюється по одній осьовій лінії мал.1.9.

Мал.1.9 – Тропосферна вісь.

 

Вузол звязку механізованого батальону (засоби зв’язку КШМ)


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 264;