Організація радіозв'язку в артилерійському дивізіоні.На організацію зв'язку в артилерійському дивізіоні (адн) впливають наступні фактори:

1. спосіб бойового використання і бойовий склад адн;

2. побудова його бойового порядку;

3. прийнята система управління підрозділами дивізіону;

4. наявність і стани засобів зв'язку.

Для виконання задач управління в дивізіоні створюється система зв'язку. Вона будується за принципом забезпечення прямих зв'язків:

1. між КСП адн;

2. пунктом управління вогнем ПУВ;

3. передовим спостережним пунктом (ПСП);

4. бічним спостережним пунктом (БСП);

5. Пунктами управління підлеглих підрозділів.

Основу системи зв'язку складає радіозв'язок, організуєма від рухливого вузла зв'язку КСП і ПУВ.

На озброєнні дивізіону складається комплекс засобів управління і зв'язки 1В12. Для виконання задач по зв'язку в адн мається взвод управління. Він призначений для забезпечення зв'язку командиру і штабу дивізіону:

1. із старшим командиром (штабом);

2. із підлеглими;

3. із взаємодіючими підрозділами;

4. із ПСП (БСП) адн;

5. для ведення артилерійської розвідки супротивника і місцевості, спостереження за результатами і коректування вогню.

У кожній артилерійській батареї у взводі управління мається відділення управління, що призначено для забезпечення зв'язку командиру батареї:

1. із командиром дивізіону;

2. із ПСП (БСП) батареї;

3. із вогневими взводами;

4. із взаємодіючими підрозділами;

5. із командиром і штабом старшого артилерійського начальника при централізованому керуванні вогнем.

Основним способом організації радіозв'язку в дивізіон і батареї є радіомережа.

Радіозв'язок командира і штабу адн:

1. Зі старшим командиром (штабом), а також зі старшим артилерійським начальником організується розпорядженням старшого штабу силами і засобами обох сторін. Оскільки пункти управління загальновійськових і артилерійських командирів, як правило, сполучаються.

2. Як обхідні напрямки можна використовувати радіомережі старших загальновійськових командирів (штабів), а в радіомережі командир батальйону – з командирами батарей;

3. Радіозв'язок командира і штабу адн із підлеглими підрозділами організується по двох радіомережах командира дивізіону, по радіомережі штабу адн (централізоване управління вогнем - ЦУО) і радіомережі артилерійської розвідки:

Перша радіомережа командира адн організується на радіостанціях Р-123М в складі радіостанцій командира дивізіону (головна), командирів батарей і передового (бічного) спостережного пункту. У цю радіомережу можуть включаться станції начальника штабу АДН і старших офіцерів батарей.

При коректуванні вогню з вертольота в мережу включається радіостанція Р107М (Р-159), установлена на вертольоті.

Радіомережа призначена для забезпечення командиру адн – керуван-ням командирами підлеглих підрозділів, для передачі їм команд, бойових розпоряджень і прийому від них доповідей.

Друга радіомережа командира адн організується на радіостанціях Р-107М (Р-159) у складі радіостанції командира дивізіону (головна) і командирів батарей.

У випадку порушення радіозв'язку в зазначених радіомережах зв'язок з командирами батарей (старшими офіцерами батарей) може бути забезпечена шляхом включення радіостанції командира адн у радіомережі підлеглих командирів.

Як обхідні канали радіозв'язку можуть використовуватися радіомережі командира мб, тому що пункти управлінняадн, мб, а також командирів батарей і рот, як правило, сполучені.

Радіомережа штабу (ЦУО) на радіостанціях Р-123М призначена для забезпечення зв'язку начальнику штабу адн зі старшими офіцерами батарей з пункту управління вогнем дивізіону. Склад радіомережі: радіостанція начальника штабу (головна) і старших офіцерів батарей.

Для переговорів між пунктами управління АДН (КСП І ПКВ) і централізованого управління вогнем у дану мережу в дану мережу включається станція командира адн. Командир дивізіону передає команду на підготовку вогню дивізіоном у штаб дивізіону і на КСП батарей.

Рисунок 1.1 – Схема радіозв'язку в артилерійському дивізіоні

 

Щоб керувати органами артилерійської розвідки й одержувати розвідувальні дані безпосередньо на КСП (ПУВ) адн, у радіомережу артилерійської розвідки включаються радіостанції Р-123М.

Дані артилерійської розвідки (колона машин, танків, скупчення живої сили і т.д.) дивізіон може приймати безпосередньо з борта чи вертольота рухливого розвідувального пункту.

Зв'язок командира адн із командиром мб, якому доданий дивізіон, може забезпечуватися шляхом особистого спілкування при спільному розміщенні КСП мб і адн, чи входженням радіостанції Р-123М командира АДН у радіомережу командира мб, чи через офіцера прибулого від дивізіону на КСП мб зі своєю радіостанцією.

Начальник штабу адн із машини бойового управління (МБУ) безпосередньо забезпечує управління вогнем батарей. Для передачі даних, оброблених за допомогою обчислювальних засобів, організується спеціальна радіомережа автоматичної передачі даних на радіостанціях Р-123М та Р-111. На вогневих позиціях установлюються комплекти автоматичних приймачів, що приймають команди з МБУ начальника штабу, де мається пристрій автоматичного введення інформації в лінію зв'язку.

Для забезпечення управління вогнем батареї, одержання даних від ПСП (БСП) про результати ведення і коректування вогню розпорядженням штабу дивізіону організується радіомережа командира батареї. Вона забезпечується силами і засобами батареї на радіостанціях Р-123М (Р-107М чи Р-159). Склад:

- радіостанції командира батареї (головна);

- вогневої позиції;

- передового (бічного) спостережного пункту і командирів знарядь.

Зв'язок командира батареї з командиром мр здійснюється, як правило, особистим спілкуванням. При роздільному розміщенні КСП батареї і роти, радіозв'язок між командирами цих підрозділів установлюється через командира взводу управління, що розташовується з радіостанцією разом з командиром роти.

Зв'язок взаємодії батареї з танковими підрозділами здійснюються по радіомережі командира батареї через ПСП, що знаходиться в бойових порядках танків.

Взаємодія командира адн із командиром танкового підрозділу забезпечується по радіомережі доданих танків. Склад радіомережі:

- радіостанції командира мб (головна);

- командир танкового підрозділу;

- лінійні танки і командир дивізіону.

Радіозв'язок взаємодії між командирами батарей адн здійснюється по радіомережах командира дивізіону з дозволу головної чи радіостанції взаємним входженням у відповідні мережі.

Старший офіцер батареї керує командирами знарядь, як правило, по радіомережі командира батареї. Крім того, може створюватися радіомережа старшого офіцера на Р-123М в складі радіостанції старшого офіцера (головна) і командирів знарядь. У даному випадку командир батареї може своєю радіостанцією входити в радіомережу старшого офіцера.

В окремих випадках радіозв'язок старшого офіцера батареї з командирами знарядь може організовуватися по радіомережі старшого офіцера батарей на радіостанціях Р-147.

Для забезпечення стрілянини артилерійський дивізіон має потребу в систематичній інформації про метеорологічну обстановку в районі бойових дій. Прийом такої інформації здійснюється по радіомережах шляхом включення в них радіостанції Р-107М (Р-159) і радіоприймача Р-326.

Прийом сигналів оповіщення про застосування супротивником ЗМУ здійснюється по радіомережах старшого начальника. Оповіщення підлеглих підрозділів забезпечується по всі діючим радіомережам поза всякою чергою.

Радіозв'язок у русі. У ході бою управлінняадн забезпечується по радіо. Командир дивізіону переміщається в МБУ, засобу зв'язку якої забезпечують йому надійний зв'язок зі старшим начальником і з командирами батарей.

Начальник штабу АДН також переміщається на МБУ у складі КСП адн чи з батареями. Він підтримує зв'язок зі штабом старшого начальника, командирами адн і батарей, із ПСП (БСП) адн, з командиром танкового підрозділу, доданого МБ.

У динаміку бою МБУ командира батарей рухається на видаленні 50-100 м від КСП командира мр і підтримує з ними безупинний зв'язок. Якщо командир мр переміщається в пішому порядку, командир чи батареї командир взводу управління з радіостанцією випливає поблизу його.

Управління вогневими взводами здійснюється через виносну радіостанцію з командирської машини.


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 637;