Оцінка стану сил і засобів зв'язкуПровести заняття по бойовому згладжуванню, організувати тренування по зв'язку, зробити заявку й організувати одержання відсутніх засобів зв'язку.

Оцінити:

-стан;

-забезпеченість;

-бойові можливості підрозділів зв'язку.

Зробити висновки:

-загальний стан і боєздатність підрозділів зв'язку;

-задачі підрозділу зв'язку;

-заходу щодо підготовки особового складу і техніки;

-питання по який необхідна допомога старшого начальника.

Оцінка місцевості

Вивчити місцевість у смузі бойових дій частини (підрозділу).

Усвідомити:

-загальний характер місцевості;

-умови прохідності;

-захисні властивості місцевості.

Зробити висновки:

-наявність районів для зручного розміщення ВЗ;

-ймовірні маршрути і напрямки прокладки ліній зв'язку;

-працезатрати на інженерне устаткування і маскування ВЗ.

Оцінка кліматичних умов

Вивчити:

-гідрометеоумови;

-стан погоди;

-час доби, року.

Усвідомити:

-гідрометеоумови;

-стан погоди, часу доби, року.

Зробити висновки:

-доцільності використання різних засобів зв'язку;

-вплив на час розгортання СЗ;

-проведення заходів щодо підготовки особового складу і техніки зв'язку.

Оцінка часу

Вивчити:

-розпорядження по зв'язку старшого штабу;

-рішення командира на бій;

-указівки НШ на організацію бою.

Усвідомити:

-час для планування зв'язку;

-до якого часу і де зосередити підрозділу зв'язку;

-коли приступити до розгортання СЗ.

Зробити висновки:

-час на планування;

-яким методом організовувати роботу;

-до якого часу виробити задум і попередні розпорядження підлеглим.

 

 

№1 Відстань між р/станціями (км)

Відстань між основними лініями на карті

(довжина, км/висота, м)

Н (м.) Зв’язок

3

24,3

7,7 14,4 15,3 18,9 22    

11,8

-

140 144,5 140 147,4 135    

 

 

8.

Характеристика тропосферного зв’язку та способи організації.

Тропосферний зв'язок,як різновид радіо і радіорелейного зв'язку, ґрунтується на використанні ефекту розсівання ультракоротких хвиль на неоднорідності атмосфери (тропосфери).За допомогою тропосферних станцій можна забезпечувати зв'язок на 200-250 км без ретрансляції,а також скоротити час на розгортання ліній великою довжиною та в такий спосіб зменшити потреби в техніці й особовому складі.

Передані сигнали тропосферних станцій приходять у пункт прийому в значному ступені ослабленими. Тому використання тропосферного зв'язку можливо за умови наявності могутніх передавачів, високочутливих приймачів, а також антен з великою площею розкриву.

Багатоканальність і висока якість каналів, значна дальність зв'язку на одному інтервалі в порівнянні з радіорелейним зв'язком, малий вплив висотних ядерних вибухів на тропосферний зв'язок висунули її в ряд найважливіших. Однак необхідно відзначити, що тропосферні засоби зв'язку залишаються ще громіздкими і в даний час вимагають біологічного захисту особового складу.

Способи організації тропосферного зв'язку.

Тропосферний зв'язок може організовуватися по напрямку і по осі.

Напрямок тропосферного зв'язку – спосіб організації тропосферного зв'язку між двома командирами (штабами),при якому зв'язок здійснюється по окремій тропосферній лінії,розгорнутої безпосередньо між ними мал.1.8.

 

 

Мал. 1.8 – Напрямок тропосферного зв'язку.

Вісь тропосферного зв'язку – спосіб організації тропосферного зв'язку, при якому зв'язок командира (штабу) з декількома командирами (штабами) здійснюється по одній осьовій лінії мал.1.9.

Мал.1.9 – Тропосферна вісь.

 

 


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 251;