Послідовність роботи начальника зв’язку при прийнятті рішення на організацію зв’язку.У результаті з'ясування рішення командира на бій і вказівки НШ, а також з обліком наявної в нього всієї попередній інформації (оцінка обстановки, розпорядження по зв'язку вищестоящого штабу і т.д.), начальник зв'язку приходить до найбільш доцільного рішення на організацію зв'язку в майбутніх бойових діях.

У своєму рішенні начальник зв'язку визначає:

1. Задум організації зв'язку;

2. Задачі підрозділам зв'язку;

3. Порядок взаємодії підрозділів зв'язку;

4. Порядок технічного забезпечення зв'язку;

5. Організацію управління системою і підрозділами зв'язку.

Після ухвалення рішення на організацію і забезпечення зв'язку НС розробляє план зв'язку.

 

№1 Відстань між р/ст. (км)

Відстань між основними лініями на карті

(довжина, км/висота, м)

Н (м.) Зв’язок

1

27,5

6,5 20 21 23,1 23,4 23,7 25,4

15,13

-

140 160 136 160 200 260 200

 

9.

7. Проводовий зв'язок.Загальна характеристика проводового зв'язку.

Широке поширення у військах одержав проводовий зв'язок. Він відрізняється від інших типів зв'язку тим,що його засоби найбільш повно відтворюють голосу що говорять, як би наближаючи переговори по засобах зв'язку до особистого спілкування.

Телефонний проводовий зв'язок застосовується для безпосередніх переговорів посадових осіб штабів, передачі команд наказів,розпоряджень,повідомлень і т.п. та використовуються у всіх ланках управління військами.

Для організації проводового зв'язку використовуються різні засоби: проводові лінії, каналообразуючі засоби, комутаційні, спеціальні та кінцеві засоби військового зв'язку.

Проводові лінії підрозділяються на постійні повітряні лінії зв'язку (ППЗ) які являють собою сталеві чи мідні (біметалічні) проводи, підвішені на дерев'яних чи залізобетонних опорах. ППЗ сильно піддані руйнуванню супротивником.

У порівнянні з іншими засобами електрозв'язку, проводові засоби забезпечують велику багатоканальність,кращу якість каналів зв'язку,незначно випромінюють електромагнітні хвилі,що робить радіорозвідку супротивника і радіоперехоплення в бойових умовах неможливим,а також практично не піддані атмосферним і навмисним перешкодам.

Постійні кабельні лінії зв'язку можуть бути повітряними і підземними. Найбільш стійкі від ушкодження супротивником підземні лінії зв'язку.

Разом з тим, проводові засоби зв'язку має ряд істотних недоліків: велику уразливість від засобів поразки супротивника; складність розгортання провідних ліній; громіздкість матеріальної частини; труднощі в охороні й обороні проводових ліній і ін.

Способи організації проводового зв'язку.

В залежності від умов обстановки і наявності сил і засобів провідний зв'язок може організовуватися по напрямку і по вісі.

Напрямок провідного зв'язку – спосіб організації провідного зв'язку між двома командирами (штабами), при якому зв'язок здійснюється по провідній лінії, розгорнутої безпосередньо між ними мал.1.10.

Мал.1.10 – Напрямок проводового зв'язку.

Найбільше застосування такий спосіб організації проводового зв'язку знаходить в обороні,при розташуванні військ на місці й у деяких інших випадках. Цей спосіб вимагає великої витрати сил і засобів проводового зв'язку та великих витрат часу на його організацію.

Вісь проводового зв'язку – спосіб організації проводового зв'язку при якому зв'язок командира (штабу) з декількома підлеглими командирами (штабами) здійснюється по одній осьовій лінії,що розгортається в напрямку переміщення пункту управління старшого штабу.

Мал.1.11 – Вісь проводового зв'язку.

Організація зв'язку по осі в порівнянні з напрямком дає відносно велику економію в силах, засобах зв'язку і часу на встановлення зв'язку при високих темпах настання військ, дозволяє ефективно використовувати апаратуру каналообразування і вторинного ущільнення. Однак при виході з ладу осьових ліній порушується проводовий зв'язок із усіма підлеглими командирами (штабами).


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 227;