Класифікація системи військового зв'язку.Велика кількість систем зв`язку (СЗ) відрізняються друг від друга структурою, специфікою функціонування, засобами зв'язку, однак виконують одну функцію – обмін повідомленнями між органами управління військами.

       СЗ – це частина системи управління військами і зброєю, що представляє собою організаційно-технічне об'єднання сил і засобів зв'язку, призначений для обміну повідомлення між органами управління.

       СЗ класифікуються по:

- приналежності до системи управління (СЗ) визначаються ланкою управління: СЗ батальйону, СЗ бригади ...;

- ступеня мобільності (стаціонарні і польові);

- ступеня автоматизації (автоматичні і автоматизовані).

       У склад опорної мережі (ОМ) зв`язку входить вісь і рокада.

       Вісь зв'язку – це сукупність ліній і опорних (допоміжних) вузлів військового зв'язку, розгорнутих у напрямку переміщення пункту управління об'єднання або з'єднання, призначений для забезпечення зв'язку з декількома з'єднаннями і частинами.

       Рокада зв'язку – це сукупність ліній військового зв'язку, що з'єднують опорні (допоміжні) вузли різних осей і окремих напрямків.

       Лінія (напрямок) прямого зв'язку – лінія військового зв'язку, розгорнутий безпосередньо між вузлами пунктів управління, допоміжними вузлами і (або) абонентами військового зв'язку.

       Лінії прямого зв'язку можуть розгортатися будь-якими засобами зв'язку, але найчастіше – радіозасобами.

       Лінія прив'язки вузлів зв'язку пунктів управління до опорних вузлів зв'язку – це лінія військового зв'язку, що з'єднує вузол зв'язку пункту управління (або допоміжний вузол військового зв'язку) з опорним вузлом військового зв'язку (або вузлом прив'язки).

       Мережа фельд'єгерсько-поштового зв'язку призначена для прийому, обробки і доставки різних повідомлень у системі управління військами і між військовослужбовцями і населенням країни.

       Важливим елементом системи військового зв'язку є резерв сил і засобів зв'язку. Він призначений для виконання раптово виникаючих задач по встановлення зв'язку і відновленню деяких елементів системи зв'язку. Кількість резервних сил і засобів зв'язку визначають начальник зв'язку визначає начальник зв'язку при ухваленні рішення на організацію зв'язку. У якості може бути окрема станція (апаратна) або окремий підрозділ (частина) зв'язку.

       Система технічного забезпечення зв'язку й АСКВ – елемент системи військового зв'язку, що представляє собою сукупність ієрархічно взаємозалежних органів управління технічним забезпечення і розгортанням сил і засобів, що організують їхнє функціонування з заданою якістю в різних умовах обстановки.

       Таким чином, система технічного забезпечення зв'язку й АСКВ може включати: органи технічного забезпечення зв'язку; сили і засоби технічного забезпечення і мережі зв'язку, що розгортається в інтересах технічного забезпечення зв'язку й АСКВ.

       Система управління зв'язком – елемент системи військового зв'язку, якій уявляє собою сукупність ієрархічно взаємозалежних органів управління зв'язком, пунктів управління зв'язком, ПК елементами СЗ, мереж зв'язку і засобів автоматизації, що забезпечують функціонування СЗ із заданою якістю в різних умовах обстановки.

Проводний зв'язок у батальйоні у вихідному районі та при висуванні з вихідного району.

Механізований батальйон із засобами посилення у вихідному районі розміщається розосереджено, щільно, уздовж маршруту висування. Тут управління здійснюється по проводним лініям зв'язку і рухомими засобами, а робота радіозв'язку на передачу забороняється.

До моменту початку висування підрозділів батальйону з вихідного району з дозволу начальника штабу батальйону лінії проводного зв'язку згортаються й підготовляються до повторного розгортання.

Кабель вантажиться на бронетранспортер БТР-70П, що потім займає своє місце в колоні штабу. В окремих випадках цілесообразно начальників напрямків зв'язку з необхідною кількістю кабелю переміщати безпосередньо з тією ротою, із яким вони забезпечують зв'язок. У міру потреби у встановленні зв'язку, прокладка ліній зв'язку може здійснюватися від КСП рот до вузла зв'язку КСП батальйону. Це значною мірою скорочує час на встановлення зв'язку.

Проводний зв'язок у батальйоні планується начальником зв'язку батальйону на підставі рішення командира на бій, указівок начальника штабу батальйону по організації зв'язку, усного розпорядження по зв'язку старшого штабу, наявних сил і засобів.

Проводний зв'язок від КП МБр забезпечується по напрямку силами й засобами роти зв'язку МБр:

- прокладається від ВЗ КП МБр через КСП мб до вихідного пункту на маршруті висування мб;

- при переході мб із колони в бойовий порядок проводний зв'язок не організується, але підтримуючий адн виходить на рубіж атаки за 2-3 години до висування мб, що дозволяє в адн розгорнути проводний зв'язок. Командир мб на КСП адн може скористатися проводним зв'язком для переговорів.

Вихідні данні при плануванні зв'язку

Вихідними даними для планування зв'язку є :

· а) рішення командира на бій;

· б) вказівки начальника штабу на організацію управління;

· в) розпорядження по зв'язку штабу МБр;

· г) наявність і стан сил і засобів зв'язку;

· д) наявність часу на планування зв'язку.

Слід визначити, що в будь якому разі начальник зв'язку повинен прийняти рішення на організацію і забезпечення зв'язку, але воно буде більш реальним і здатним забезпечити потреби в управлінні військами, якщо начальник зв'язку буде мати всі вихідні дані.

Свою роботу щодо планування зв'язку начальник зв'язку виконує за певним алгоритмом, або за визначеною послідовністю, яка може бути наступною:

· З'ясування завдання підрозділу (частини).

· Орієнтування підлеглих про дії, що передбачаються. Розподіл часу.

· Оцінка обстановки.

· Прийняття рішення на організацію зв'язку.

· Постановка завдань посадовим особам по зв'язку.

· Оформлення рішення .

· Доповідь рішення на організацію зв’язку начальнику штабу.

· Організація підготовки підрозділів зв'язку до виконання завдань.

Відстань між р/станціями (км)

Відстань між основними лініями на карті

(довжина, км/висота, м)

Н (м.) Зв’язок

6

29,3

2,8 4,7 6 18,5 21,5 24,6 25,2

17,2

-

140 160 140 189 140 200 325

13.    

 


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 518;