ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ1. Особливості та нормативні положення розвитку лижного, вітрильного, мотоциклетного, автомобільного та кінного туризму – 4 год. Література: [].

2. Особисте спорядження туриста (рюкзак, спальний мішок, карімат, сидушка, спортивний одяг) – 2 год. Література: [].

3. Групове спорядження туристичної групи (намети, кухонний посуд, пічки, сокири, пили). – 2 год. Література: [].

4. Методика укладання рюкзаку, установки намету, розпалювання багаття – 2 год. Література: [].

5. Особиста гігєна туриста у польових умовах – 2 год. Література: [].

6. Характеристика найпоширеніших хвороб у спортивному туризмі та їх лікування – 2 год. Література: [].

7. Характеристика найпоширеніших травм у спортивному туризмі та їх лікування – 2 год. Література: [].

8. Техніка переправи через ріку вбрід: індивідуальним та груповим способом – 2 год. Література: [].

9. Техніка подолання схилів у зв’язках – 2 год. Література: [].

10. Характеристика каньйонів Гірського Криму для цілей спортивного туризму – 2 год. Література: [].

11. Класифікація вершин та гірських перевалів Гірського Криму та Українських Карпат – 2 год. Література: [].

12. Методика збору та догляду за катамараном – 2 год. Література: [].

13. Карти лоції, та їх використання у водному туризмі – 2 год. Література: [].

14. Техніка подолання складних порогів, затяжних шивер, канйьонів у водному туризмі – 2 год. Література: [].

15. Особливості велотріалу та велокросу на зміганнях з велосипедного туризму – 4 год. Література: [].

16. Психофізіологічні особливості у спелеопоходах – 2 год. Література: [].

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

(індивідуальне навчально-дослідне завдання)

Індивідуальним навчально-дослідним завданням з курсу «Основи і техніка туризму» є – творчий науково-практичний проект. За увесь термін навчання курсу виконуються один творчий проект. Творчий проект виконується кожним студентом за однією темою за вибором. Тематика відповідає окремим важливим темам курсу. При підготовці проекту викладачем здійснюється консультування і контроль виконання студентом. Кожен проект оцінюється викладачем, згідно наведених у 10-му розділі вимог. Оцінка за творчий проект входить до підсумкової оцінки роботи студента за семестр та впливає на складання заліку.

Перелік тем і зміст тем творчих науково-практичних проектів:

1. Підготовка стенду зі зразками-макетами туристичних вузлів для зв’язування мотузок.

Література: [].

2. Підготовка стенду зі зразками-макетами туристичних вузлів петель.

Література: [].

3. Підготовка стенду зі зразками-макетами туристичних вузлів для прив’ння до опори.

Література: [].

4. Підготовка стенду зі зразками-макетами допоміжних туристичних вузлів.

Література: [].

5. Підготовка стенду зі схемами способів орієнтування на місцевості.

Література: [].

6. Підготовка стенду з фотографіями основних туристичних вузлів (повторення попередніх 4 тем).

Література: [].

7. Підготовка стенду з водного туризму: природні перешкоди, спецодяг, плавзасоби.

Література: [].

8. Підготовка установочних переносних купин нормативного зразку.

Література: [].

9. Підготовка стенду з макетами або фотографіями спеціального туристичного спорядження.

Література: [].

10. Підготовка стенду або плакату зі схемами організації переправ через річки над водою.

Література: [].

11.Підготовка стенду або плакату зі схемами організації переправ черз річку з перильною страховкою.

Література: [].

12.Підготовка стенду з велосипедного туризму: спецодяг, велосипеди, велорюкзаки, велошлеми тощо.

Література: [].

13.Підготовка стенду зі спелеотуризму туризму: спецодяг, спецспорядження.

Література: [].

14.Підготовка стенду з лижного туризму: спецодяг, лижі, спецспорядження.

Література: [].

15.Підготовка стенду дистанцій змагань зі спортивного туризму: пішохідний, гірський, водний, велосипедний.

Література: [].

16.Підготовка стенду або плакату з фотографіями особистого спорядження туриста та групового спорядження туристичної групи.

Література: [].

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

· лекції із застосуванням мультимедійної техніки;

· практична робота на місцевості з реальними або зімітованими природними об’єктами – перешкодами;

· виконання практичних творчих завдань;

· складання графічних, картографічних моделей;

· аналіз навчальної літератури на практичних заняттях, при виконання завдань для самостійної роботи і навчального проекту;

· робота в бібліотеці університету;

· робота в мережі Інтернет з сайтами туристичного та навчального спрямування.

 

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

· оцінка виконання та оформлення завдань за темами практичних робіт;

· оцінка оформлення конспектів лекцій і завдань для самостійної роботи;

· оцінка за навчальний проект – творчий науково-практичний проект;

· контрольні письмові роботи за три змістовні модулі;

· відвідування аудиторних занять.

 

 


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 403; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!